Konstantinova L.N.

KonstantinovaLN@ipgg.sbras.ru


Graduated from Novosibirsk State University (1985), specialization “geochemistry of oil and gas”.
Senior Researcher, Laboratory of Oil and Gas Geology, Siberian Platform, A.A. Trofimuk Institute of Oil and Gas Geology and Geophysics SB RAS.
Area of scientific interests: geological structure and oil and gas prospects of the Vendian-Cambrian deposits of the Lena-Tunguska oil and gas province.
Author of 60 publications.
Economy, information technology, resource management
Article # 3_2024 submitted on 02/27/2024 displayed on website on 03/18/2024
25 p.
pdf Assessment of the current state of subsoil use in the central and southern parts of the Krasnoyarsk region
The article summarizes the results of licensing of subsurface resources in the territory of the Krasnoyarsk region of the Leno-Tunguska petroleum province as of 2024. Currently, 72 subsoil plots are located in the distributed subsoil fund and 21 companies are registered. The largest number of licenses are held by large companies Irkutsk Oil Company LLC, Krasnoyarsk Oil and Gas Company LLC, Gazprom PJSC and Rosneft Oil Company PJSC. There are two periods in the dynamics of the most active licensing of new subsoil plots - 2002-2008 and 2018-2023. The maximum number of distributed subsoil fund subsoil plots (25) is concentrated on the territory of the Baikit petroleum bearing region, which occupy 70% of its territory by area. In the period from 2004 to 2017, 10 oil and gas fields were discovered by subsoil users. The most intensive discovery of new oil and gas fields took place in the period 2008-2014.

Keywords: subsoil use, oil and gas fields, central and southern parts of the Krasnoyarsk region, Leno-Tunguska petroleum Province.
article citation Konstantinova L.N., Moiseev S.A., Belova E.V., Gordeeva A.O. Otsenka sovremennogo sostoyaniya nedropol'zovaniya tsentral'nykh i yuzhnykh raionov Krasnoyarskogo kraya [Assessment of the current state of subsoil use in the central and southern parts of the Krasnoyarsk region]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2024, vol. 19, no. 1, available at: https://www.ngtp.ru/rub/2024/3_2024.html. EDN: CMEBUI
References
   Eder L.V., Filimonova I.V., Moiseev S.A. Neftegazovyy kompleks Vostochnoy Sibiri i Dal'nego Vostoka: tendentsii, problemy, sovremennoe sostoyanie [Oil and gas complex of Eastern Siberia and the Far East: trends, problems, current state]. Burenie i neft', 2015, no. 12, pp. 3-9. (In Russ.).
   Efimov A.S., Gert A.A., Mel'nikov P.N., Starosel'tsev V.S., Vymyatnin A.A., Akimov V.G., Cherepanova I.I., Brazhnikova M.B. O sostoyanii i perspektivakh resursnoy bazy uglevodorodov, geologorazvedochnykh rabot i litsenzirovanii nedr Vostochnoy Sibiri i Respubliki Sakha (Yakutiya) [On the state and prospects of the hydrocarbon resource base, geological exploration and licensing of subsoil in Eastern Siberia and the Republic of Sakha (Yakutia)]. Geologiya nefti i gaza, 2012, no. 5, pp. 57-74. (In Russ.).
   Efimov A.S., Gert A.A., Sobolev M.Yu., Milyaev D.B., Brazhnikova M.V. Osnovnye rezul'taty (2005-2011 gg.) i aktual'nye zadachi izucheniya i osvoeniya resursov uglevodorodnogo syr'ya Vostochnoy Sibiri [Main results (2005-2011) and current tasks of studying and developing hydrocarbon resources in Eastern Siberia]. Geologiya i mineral'no-syr'evye resursy Sibiri, 2011, no. 4 (8), pp. 3-13. (In Russ.).
   Gert A.A., Efimov A.S., Mel'nikov P.N., Starosel'tsev V.S., Starosel'tsev K.V., Suprunchik N.A. Programma geologicheskogo izucheniya i predostavleniya v pol'zovanie mestorozhdeniy uglevodorodnogo syr'ya Vostochnoy Sibiri i Respubliki Sakha (Yakutiya): osnovnye pokazateli i khod realizatsii [Program for geological study and provision for use of hydrocarbon accumulations in Eastern Siberia and the Republic of Sakha (Yakutia): main indicators and progress of implementation]. GEO-Sibir'-2007. III Mezhdunar. nauch. kongr.: sb. materialov (Novosibirsk, 25-27 April, 2007). Novosibirsk: SGGA, 2007, vol. 5, part 1, p. 3-8. (In Russ.).
   Konstantinova L.N., Gordeeva A.O., Belova E.V. Rezul'taty litsenzirovaniya i geologorazvedochnykh rabot na uchastkakh raspredelennogo fonda nedr Krasnoyarskogo kraya [Results of licensing and geological exploration in areas of the distributed subsoil fund of the Krasnoyarsk Territory]. Interekspo GEO-Sibir' - «Nedropol'zovanie. Gornoe delo. Napravleniya i tekhnologii poiska, razvedki i razrabotki mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh. Ekonomika. Geoekologiya»: materialy XVIII mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (Novosibirsk, 18-20 May, 2022). Novosibirsk: INGG SB RAS, 2022, vol. 2, no. 4, pp. 149-156. (In Russ.).
   Kontorovich A.E., Eremin Yu.G., Livshits V.R., Moiseev S.A., Filimonova I.V. Nekotorye voprosy metodiki geologo-ekonomicheskoy otsenki perspektiv narashchivaniya syr'evoy bazy i effektivnosti osvoeniya resursov uglevodorodov Vostochnoy Sibiri i Respubliki Sakha (Yakutiya) [Some issues of the methodology for geological and economic assessment of the prospects for increasing the raw material base and the efficiency of developing hydrocarbon resources in Eastern Siberia and the Republic of Sakha (Yakutia)]. Puti povysheniya effektivnosti geologorazvedochnykh rabot na neft' i gaz v vostochnoy Sibiri i Respublike Sakha (Yakutiya): materialy vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Novosibirsk, 2006b, pp. 273-275. (In Russ.).
   Kontorovich A.E., Korzhubaev A.G., Moiseev S.A., Shemin G.G., Eremin Yu.G., Izarov V.T., Mandel'baum M.M., Saneev B.G., Platonov L.A., Safronov A.F. Neftegazovyy kompleks Vostochnoy Sibiri i Dal'nego Vostoka: syr'evaya baza, perspektivy razvitiya [Oil and gas complex of Eastern Siberia and the Far East: raw material base, development prospects]. GEO-Sibir'-2006. T. 5. Nedropol'zovanie. Novye napravleniya i tekhnologii poiska, razvedki i razrabotki. Novosibirsk: SGGA, 2006a, pp. 76-82. (In Russ.).
   Kuznetsova E.N., Moiseev S.A., Belova E.V., Gordeeva A.O. Otsenka sovremennogo sostoyaniya nedropol'zovaniya Irkutskoy oblasti [Assessment of the present state of subsoil use of the Irkutsk region]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/31_2023.html (In Russ.). EDN: NWVJHS
   Mishenin M.V. Osnovnye tendentsii litsenzirovaniya na neftegazovykh uchastkakh, raspolozhennykh v Sibiri [Main trends in licensing in oil and gas areas located in Siberia]. Interekspo GEO-Sibir': XIV Mezhdunarodnyy nauchnyy kongress: Nedropol'zovanie. Gornoe delo. Napravleniya i tekhnologii poiska, razvedki i razrabotki mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh. Ekonomika. Geoekologiya: sbornik materialov Mezhdunar. nauch. konferentsii v 6 t. (Novosibirsk, 23-27 April, 2018). 2018, vol. 2, pp. 173-178. (In Russ.).
   Moiseev S.A., Belova E.V., Gordeeva A.O., Kuznetsova E.N., Konstantinova L.N. Sostoyanie i osobennosti litsenzirovaniya neftegazonosnykh territoriy zapadnykh rayonov Respubliki Sakha (Yakutiya) [Status and features of licensing petroleum areas of western regions of the Republic of Sakha (Yakutia)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/16_2021.html (In Russ.). DOI: 10.17353/2070-5379/16_2021
   Moiseev S.A., Topeshko V.A., Eremin Yu.G. Sostoyanie litsenzirovaniya i geologo-ekonomicheskaya otsenka osvoeniya uchastkov neraspredelennogo fonda nedr v Vostochnoy Sibiri na primere Irkutskoy oblasti [The state of licensing and geological and economic assessment of the development of areas of the unallocated subsoil fund in Eastern Siberia using the example of the Irkutsk region]. GEO-Sibir'-2007. Nedropol'zovanie, novye napravleniya i tekhnologii poiska, razvedka i razrabotka mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh: materialy III mezhdunarodnogo nauchnogo kongressa (Novosibirsk, 25-27 April, 2005). Novosibirsk: SGGA, 2007, vol. 5, pp. 119-121. (In Russ.).
   Varlamov A.I., Gert A.A., Efimov A.S., Suprunchik N.A., Starosel'tsev K.V. Khod realizatsii programmy geologicheskogo izucheniya i predostavleniya v pol'zovanie mestorozhdeniy uglevodorodnogo syr'ya Vostochnoy Sibiri i Respubliki Sakha (Yakutiya) [Progress in the implementation of the program for geological study and provision for use of hydrocarbon accumulations in Eastern Siberia and the Republic of Sakha (Yakutia)]. Mineral'nye resursy Rossii. Ekonomika i upravlenie, 2007, no. 5, pp. 3-8. (In Russ.).
Regional petroleum geology
Article # 29_2022 submitted on 07/06/2022 displayed on website on 08/31/2022
20 p.
pdf Correlation of Proterozoic-Phanerozoic deep wells sections targeting Aldan-Maya area petroleum potentiality estimation
The article discusses the debatable issues of well log correlation of the Riphean, Vendian, Cambrian and Mesozoic sections, promising for the search for oil and gas in the Aldan-Maya potentially petroleum bearing region. The author's proposed correlation version is based on the interpretation of well logging data, seismic surveys, studying of deep well cores, stock and published data. The results obtained can be used to refine the stratigraphic correlations of wells and build maps. The history of studying the geological structure of the territory of the Aldan-Maya potentially petroleum bearing region was also analyzed, during which numerous indications of oil and gas potential were identified. The generalization of the performed exploration actitvity made it possible to identify Proterozoic and Phanerozoic oil and gas bearing strata. The characteristics of these sections are given. It is shown that the prospects for the discovery of oil and gas accumulations in the Aldan-May area are estimated quite highly.

Keywords: Proterozoic-Phanerozoic deep well, oil and gas bearing strata, Riphean, Vendian, Cambrian, Mesozoic, Aldan-Maya potentially petroleum bearing region.
article citation Fomin A.M., Konstantinova L.N., Gubin I.A., Moiseev S.A. Rezul'taty korrelyatsii proterozoysko-fanerozoyskikh razrezov glubokikh skvazhin i neftegazonosnye kompleksy Aldano-Mayskoy potentsial'no neftegazonosnoy oblasti [Correlation of Proterozoic-Phanerozoic deep wells sections targeting Aldan-Maya area petroleum potentiality estimation]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/29_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/29_2022
References
   Bazhenova T.K., Margulis L.S. Neftegazoobrazovanie v Aldano-Mayskom basseyne Sibirskoy platformy [Oil and gas formation in the Aldan-Maya basin (Eastern Siberia)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/44_2014.pdf. DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/44_2014
   Devyatov V.P., Trushchelev A.M., Grinenko V.S. Stratigrafiya triasovykh otlozheniy Verkhoyanskoy fatsial'noy oblasti (Tsentral'naya Yakutiya) [Stratigraphy of the Triassic strata of the Verkhoyansk facies area (Central Yakutia)]. Geologiya i mineral'no-syr'evye resursy Sibiri, 2012, no. 2 (10), pp. 24-37.
   Gubin I.A., Konstantinova L.N. Stroenie razreza rifeyskikh otlozheniy Aldano-Mayskoy PNGO po seysmicheskim dannym [Riphean structure of the Aldan-Maya potential petroleum region according to seismic data]. Novye vyzovy fundamental'noy i prikladnoy geologii nefti i gaza - XXI vek: materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii s uchastiem inostrannykh uchenykh, posvyashchennoy 150-letiyu akademika AN SSSR I.M. Gubkina i 110-letiyu akademika AN SSSR i RAN A.A. Trofimuka (Novosibirsk, 14-15 Sept 2021). Novosibirsk: IPTs NGU, 2021, pp. 244-247.
   Kontorovich V.A. Regional'naya model' geologicheskogo stroeniya i neftegazonosnost' neokomskikh otlozheniy yugo-vostochnykh rayonov Zapadnoy Sibiri [Regional model of the geological structure and oil and gas potential of the Neocomian strata of the southeastern regions of Western Siberia]. Geologiya i geofizika, 2002, no.1 (43), pp. 68-77.
   Kraevskiy B.G., Yakshin M.S., Nagovitsin K.E. Regional'naya stratigraficheskaya skhema rifeyskikh otlozheniy zapadnoy chasti Sibirskoy platformy [Regional stratigraphic scheme of the Riphean section of the western part of the Siberian platform]. Geologiya i mineral'no-syr'evye resursy Sibiri, 2018, no. 7s, pp. 4-14.
   Semikhatov M.A., Serebryakov S.N. Sibirskiy gipostratotip rifeya [Siberian hypostratotype of the Riphean]. Moscow: Nauka, 1983, 223 p.
   Shiganova O.V., Gribova I.S., Gorbachev D.A., Kuz'min D.A., Starosel'tsev V.S., Devyatov V.P., Sukhov S.S, Yakshin M.S., Serdyuk Z.Ya., Feduleeva Yu.V., Shishkin B.B. Osnovnye rezul'taty izucheniya kembriyskikh, vendskikh i rifeyskikh porod v parametricheskoy skvazhine Ust'-Mayskaya 366 [The main results of the study of Cambrian, Vendian and Riphean rocks in the parametric well Ust-Maiskaya 366]. Geologiya, geofizika i mineral'noe syr'e Sibiri: materialy 2-y nauch.-prakt. konf. Novosibirsk: SNIIGGiMS, 2015, vol. 2, pp. 163-165.
   Stavtsev A.L., Potapov S.V., Nevolin B.S., Gudzenko V.T. Stratigrafiya osadochnogo chekhla vostochnykh sklonov Aldanskogo shchita v svyazi s neftegazonosnost'yu [Stratigraphy of the sedimentary cover of the eastern slopes of the Aldan shield in connection with oil and gas potential]. Sovetskaya geologiya, 1976, no. 3, pp. 23-33.
   Stratigrafiya neftegazonosnykh basseynov Sibiri. Kembriy Sibirskoy platformy [Stratigraphy of petroleum bearing basins of Siberia. Cambrian Siberian platform]. S.S. Sukhov, Yu.Ya. Shabanov, T.V. Pegel', S.V. Saraev, Yu.F. Filippov, I.V. Korovnikov, V.M. Sundukov, A.B. Fedorov, A.I. Varlamov, A.S. Efimov, V.A. Kontorovich, A.E. Kontorovich. Stratigrafiya. Novosibirsk: INGG SO RAN, 2016, vol. 1, 497 p.
   Stratigrafiya neftegazonosnykh basseynov Sibiri. Rifey i vend Sibirskoy platformy i ee skladchatogo obramleniya [Stratigraphy of petroleum bearing basins of Siberia. Riphean and Vendian Siberian platform]. N.V. Mel'nikov, M.S. Yakshin, B.B. Shishkin, A.O. Efimov, G.A. Karlova, L.I. Kilina, L.N. Konstantinova, B.B. Kochnev, B.G. Kraevskiy, P.N. Mel'nikov, K.E. Nagovitsin, A.A. Postnikov, L.V. Ryabkova, A.A. Terleev, E.M. Khabarov. Novosibirsk: Geo, 2005, 428 p.
   Stratigrafiya neftegazonosnykh basseynov Sibiri. Yurskaya sistema [Stratigraphy of petroleum bearing basins of Siberia. Jurassic Siberian platform]. E.A. Gaydeburova, V.P. Devyatov, O.S. Dzyuba, V.I. Ilina, A.M. Kazakov, S.V. Meledina, N.K. Mogucheva, B.L. Nikitenko, B.N. Shurygin. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, filial «Geo», 2000, 480 p.
   Varnavskiy V.G., Kuznetsov V.E. Oblast' rifey-vend-kembriyskogo sedimentogeneza yugo-vostochnoy okrainy Severo-Aziatskogo kratona: geologo-strukturnoe polozhenie, rayonirovanie [The Riphean-Vendian-Cambrian sedimentogenesis area of the southeastern margin of the North Asian craton: geological and structural character, zoning]. Tikhookeanskaya geologiya, 2011, vol. 30, no. 5, pp. 67-79.
Economy, information technology, resource management
Article # 16_2021 submitted on 04/02/2021 displayed on website on 05/24/2021
23 p.
pdf Status and features of licensing petroleum areas of western regions of the Republic of Sakha (Yakutia)
The paper carried out analysis of petroleum licensing the western region of the Republic of Sakha (Yakutia). As of 01.03.2021, on this territory there are 76 subsoil plots and registered about 23 companies involved in prospecting, exploration and production of hydrocarbons. The largest subsoil user is PJSC "Surgutneftegas" - it owns 21 licensed areas. During the period of operation, 42 358 km of 2D seismic activity, 22 963 km2 were completed for the geological and exploration activity programs seismic survey 3D. Drilling of 349 wells with a volume of 669,705 m was carried out. The largest volume of exploration activity was carried out by PJSC "Surgutneftegas" and "Rosneft". In the period from 2009 to 2020 years, the 15 fields of oil and gas has been opened.

Keywords: petroleum licensing, Leno-Tunguska petroleum bearing area, Republic of Sakha (Yakutia).
article citation Moiseev S.A., Belova E.V., Gordeeva A.O., Kuznetsova E.N., Konstantinova L.N. Sostoyanie i osobennosti litsenzirovaniya neftegazonosnykh territoriy zapadnykh rayonov Respubliki Sakha (Yakutiya) [Status and features of licensing petroleum areas of western regions of the Republic of Sakha (Yakutia)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/16_2021.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/16_2021
References
   Eder L.V., Filimonova I.V., Moiseev S.A. Neftegazovyy kompleks Vostochnoy Sibiri i Dal'nego Vostoka: tendentsii, problemy, sovremennoe sostoyanie [Petroleum bearing areas of Eastern Siberia and the Far East: trends, problems, current state]. Burenie i neft', 2015, no. 12, pp. 3-9.
   Efimov A.S, Gert A.A., Sobolev M.Yu., Milyaev D.B., Brazhnikova M.V. Osnovnye rezul'taty (2005-2011) i aktual'nye zadachi izucheniya i osvoeniya resursov uglevodorodnogo syr'ya Vostochnoy Sibiri [Main results (2005-2011) and urgent tasks of studying and developing hydrocarbon resources in Eastern Siberia]. Geologiya i mineral'no-syr'evye resursy Sibiri, 2011, no.4 (8), pp. 3-13.
   Efimov A.S., Gert A.A., Mel'nikov P.N., Starosel'tsev V.S., Vymyatnin A.A., Akimov V.G., Cherepanova I.I., Brazhnikova M.B. O sostoyanii i perspektivakh resursnoy bazy uglevodorodov, geologo-razvedochnykh rabot i litsenzirovanii nedr Vostochnoy Sibiri i Respubliki Sakha (Yakutiya) [On the state and prospects of the hydrocarbon resources, geological exploration and licensing of the subsoil of Eastern Siberia and the Republic of Sakha (Yakutia)]. Geologiya nefti i gaza, 2012, no. 5, pp. 57-74.
   Filimonova I.V., Moiseev S.A., Kuznetsova E.N., Gordeeva A.O., Konstantinova L.N., Fomin A.M. Kto osvoit novyy region? Analiz nedropol'zovaniya v Vostochnoy Sibiri i Respublike Sakha (Yakutiya) [Who will master the new region? Analysis of subsoil use in Eastern Siberia and the Republic of Sakha (Yakutia)]. Neftegazovaya vertikal', 2019, no. 13 (457), pp. 8-17.
   Gert A.A., Efimov A.S., Mel'nikov P.N., Starosel'tsev V.S., Starosel'tsev K.V., Suprunchik N.A. Programma geologicheskogo izucheniya i predostavleniya v pol'zovanie mestorozhdeniy uglevodorodnogo syr'ya Vostochnoy Sibiri i Respubliki Sakha (Yakutiya): osnovnye pokazateli i khod realizatsii [The program of geological exploration and provision for use of hydrocarbon accumulations in Eastern Siberia and the Republic of Sakha (Yakutia): main indicators and progress of implementation]. GEO-Sibir'-2007. III Mezhdunar. nauch. kongr.: sb. materialov v 6 t. (Novosibirsk, 25-27 Apr 2007). Novosibirsk: SGGA, 2007, vol. 5, part 1, pp. 3-8.
   Konstantinova L.N., Gordeeva A.O., Belova E.V., Bobkova E.V., Edinarkhova N.E., Kuznetsova E.N., Moiseev S.A., Fomin A.M. Analiz rezul'tatov geologorazvedochnykh rabot za schet sredstv nedropol'zovateley i federal'nogo byudzheta za 2000-2018 gody na territorii Vostochnoy Sibiri i Respubliki Sakha (Yakutiya) [Analysis of the results of exploration activity the expense of subsoil users and the federal budget for 2000-2018 in Eastern Siberia and the Republic of Sakha (Yakutia)]. Interekspo GEO-Sibir': XV Mezhdunar. nauch. kongr. (Novosibirsk, 24-26 Apr 2019): Mezhdunar. nauch. konf. «Nedropol'zovanie. Gornoe delo. Napravleniya i tekhnologii poiska, razvedki i razrabotki mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh. Ekonomika. Geoekologiya»: sbornik materialov v 9 t. 2019b, vol. 2, no.1, pp. 73-80.
   Konstantinova L.N., Gordeeva A.O., Kuznetsova E.N., Moiseev S.A., Fomin A.M. Rezul'taty geologorazvedochnykh rabot za schet sredstv nedropol'zovateley i federal'nogo byudzheta na territoriyakh Vostochnoy Sibiri i Respubliki Sakha (Yakutiya) [The results the geological exploration activity performed by subsoil users and federal budget depending operators in Eastern Siberia and Sakha Republic (Yakutia)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/21_2019.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/21_2019
   Kontorovich A.E., Eremin Yu.G., Livshits V.R., Moiseev S.A., Filimonova I.V. Nekotorye voprosy metodiki geologo-ekonomicheskoy otsenki perspektiv narashchivaniya syr'evoy bazy i effektivnosti osvoeniya resursov uglevodorodov Vostochnoy Sibiri i Respubliki Sakha (Yakutiya) [Some questions concerning the methodology for the geological and economic assessment of the prospects for increasing the raw material base and the effectiveness of the development of hydrocarbon resources in Eastern Siberia and the Republic of Sakha (Yakutia)]. Puti povysheniya effektivnosti geologorazvedochnykh rabot na neft' i gaz v Vostochnoy Sibiri i Respublike Sakha (Yakutiya): materialy vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Novosibirsk, 2006a, pp.273-275.
   Kontorovich A.E., Korzhubaev A.G., Moiseev S.A., Shemin G.G., Eremin Yu.G., Izarov V.T., Mandel'baum M.M., Saneev B.G., Platonov L.A., Safronov A.F. Neftegazovyy kompleks Vostochnoy Sibiri i Dal'nego Vostoka: syr'evaya baza, perspektivy razvitiya [Petroleum bearing areas of Eastern Siberia and the Far East: raw materials base, development prospects]. GEO-Sibir'-2006. T. 5. Nedropol'zovanie. Novye napravleniya i tekhnologii poiska, razvedki i razrabotki. Novosibirsk: SGGA, 2006b, pp. 76-82.
   Kuznetsova E.N., Gordeeva A.O., Belova E.V., Bobkova E.V., Edinarkhova N.E., Konstantinova L.N., Marinov R.V., Moiseev S.A., Fomin A.M. Analiz litsenzirovaniya nedr za 2000-2018 gody na territorii Vostochnoy Sibiri i Respubliki Sakha (Yakutiya)[Analysis of subsoil licensing for 2000-2018 in Eastern Siberia and the Republic of Sakha (Yakutia)]. Interekspo GEO-Sibir': XV Mezhdunar. nauch. kongr. (Novosibirsk, 24-26 Apr 2019): Mezhdunar. nauch. konf. «Nedropol'zovanie. Gornoe delo. Napravleniya i tekhnologii poiska, razvedki i razrabotki mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh. Ekonomika. Geoekologiya»: sbornik materialov v 9 t. 2019, vol. 26, no.5, pp. 154-161.
   Kuznetsova E.N., Moiseev S.A., Gordeeva A.O., Konstantinova L.N., Filimonova I.V., Fomin A.M. Monitoring vypolneniya litsenzionnykh obyazatel'stv nedropol'zovatelyami na territorii Krasnoyarskogo kraya, Irkutskoy oblasti i Respubliki Sakha (Yakutiya) [Monitoring the fulfillment of license obligations by subsoil users in the Krasnoyarsk Territory, Irkutsk Region and the Republic of Sakha (Yakutia)]. Problemy ekonomiki i upravleniya neftegazovym kompleksom, 2019, no. 9, pp.12-20.
   Mishenin M.V. Osnovnye tendentsii litsenzirovaniya na neftegazovykh uchastkakh, raspolozhennykh v Sibiri [The main licensing trends for Siberia oil and gas areas]. Interekspo GEO-Sibir': XIV Mezhdunarodnyy nauchnyy kongress (Novosibirsk, 23-27 Apr 2018): Mezhdunar. nauch. konf. «Nedropol'zovanie. Gornoe delo. Napravleniya i tekhnologii poiska, razvedki i razrabotki mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh. Ekonomika. Geoekologiya»: sbornik materialov v 6 t. 2018, vol. 2, pp. 173-178.
   Moiseev S.A, Topeshko V.A., Eremin Yu.G. Sostoyanie litsenzirovaniya i geologo-ekonomicheskaya otsenka osvoeniya uchastkov neraspredelennogo fonda nedr v Vostochnoy Sibiri na primere Irkutskoy oblasti [The state of licensing and geological and economic assessment of the development of areas of the unallocated subsoil fund in Eastern Siberia on the example of the Irkutsk region]. III mezhdunarodnyy nauchnyy kongress «Geo-Sib-2007» (25-27 Apr). T. 5 «Nedropol'zovanie, novye napravleniya i tekhnologii poiska, razvedka i razrabotka mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh». Novosibirsk: SGGA, 2007, pp. 119-121.
   Nedropol'zovanie v Vostochnoy Sibiri i Respublike Sakha (Yakutiya) po sostoyaniyu na 01.01.2010 [Subsoil use in Eastern Siberia and the Republic of Sakha (Yakutia) as of 01.01.2010]. Edtor A.A. Gert. Novosibirsk: SNIIGGiMS, 2010, 100 p.
Prikaz № 219 MPR RF ot 29 iyulya 2005 goda «Ob utverzhdenii programmy geologicheskogo izucheniya i predostavleniya v pol'zovanie mestorozhdeniy uglevodorodnogo syr'ya Vostochnoy Sibiri i Respubliki Sakha (Yakutiya)» [Order of the Ministry of Natural Resources of the Russian Federation from 29.07.2005 number 219 "On Approval of the Program of geological study and use in hydrocarbon fields in Eastern Siberia and the Republic of Sakha (Yakutia)"]. http://www.base.con sultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=383302
   Programma geologicheskogo izucheniya i predostavleniya v pol'zovanie mestorozhdeniy uglevodorodnogo syr'ya Vostochnoy Sibiri i Respubliki Sakha (Yakutiya) [The program of geological exploration and provision for use of hydrocarbon deposits in Eastern Siberia and the Republic of Sakha (Yakutia)]. Novosibirsk-Moskva, 2005-2008, 55 p.
   Starosel'tsev K.V., Akimov B.G., Cherepanova I.I., Ernst V.A. Sovremennoe sostoyanie nedropol'zovaniya na neft' i gaz territorii Sibirskoy platformy v svyazi s realizatsiey meropriyatiy Gosudarstvennoy «Programmy geologicheskogo izucheniya i predostavleniya v pol'zovanie mestorozhdeniy uglevodorodnogo syr'ya Vostochnoy Sibiri i Respubliki Sakha (Yakutiya)» [The current state of subsoil use for oil and gas in the territory of the Siberian platform in connection with the implementation of measures of the State "Program for geological study and provision for use of hydrocarbon deposits in Eastern Siberia and the Republic of Sakha (Yakutia)"]. Geologiya i mineral'no-syr'evye resursy Sibiri, 2012, no.2 (10), pp. 104-109.
   Varlamov A.I., Gert A.A., Efimov A.S., Suprunchik N.A., Starosel'tsev K.V. Khod realizatsii programmy geologicheskogo izucheniya i predostavleniya v pol'zovanie mestorozhdeniy uglevodorodnogo syr'ya Vostochnoy Sibiri i Respubliki Sakha (Yakutiya) [Progress in the implementation of the geological exploration program and the provision for use of hydrocarbon accumulations in Eastern Siberia and the Republic of Sakha (Yakutia)]. Mineral'nye resursy Rossii. Ekonomika i upravlenie, 2007, no.5, pp. 3-8.
Economy, information technology, resource management
Section editor – PhD in economics Krasnov O.S.
Article # 21_2019 submitted on 06/17/2019 displayed on website on 06/28/2019
13 p.
pdf The results the geological exploration activity performed bay subsoil users and federal budget depending operators in Eastern Siberia and Sakha Republic (Yakutia)
The article provides an analysis of geological exploration in Eastern Siberia and the Sakha Republic (Yakutia). In total, 85 oil and gas fields were discovered, 39 of them during the licensing period from 2004 to 2019: 28 in the Irkutsk region, 7 in the Krasnoyarsk region, 4 in the Sakha Republic (Yakutia). In this study the data of the deep drilling volumes are given too. In recent years, there has been a general trend of decreasing 2D seismic exploration and increasing of 3D seismic exploration. The largest volume of exploratory drilling is observed in the Sakha Republic (Yakutia).

Keywords: geological exploration, seismic exploration, deep drilling, oil and gas fields, subsoil users, Eastern Siberia, Sakha Republic (Yakutia).
article citation Konstantinova L.N., Gordeeva A.O., Kuznetsova E.N., Moiseev S.A., Fomin A.M. Rezul'taty geologorazvedochnykh rabot za schet sredstv nedropol'zovateley i federal'nogo byudzheta na territoriyakh Vostochnoy Sibiri i Respubliki Sakha (Yakutiya) [The results the geological exploration activity performed bay subsoil users and federal budget depending operators in Eastern Siberia and Sakha Republic (Yakutia)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/21_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/21_2019
References
   Efimov A.S., Gert A.A., Mel'nikov P.N., Starosel'tsev V.S, Vymyatnin A.A., Akimov V.G., Cherepanova I.I., Brazhnikova M.V. O sostoyanii i perspektivakh resursnoy bazy uglevodorodov, geologorazvedochnykh rabot i litsenzirovanii nedr Vostochnoy Sibiri i Respubliki Sakha (Yakutiya) [On the state and prospects of the hydrocarbon resource base, geological exploration and licensing of the subsoil of Eastern Siberia and the Sakha Republic (Yakutia)]. Geologiya nefti i gaza, 2012, no. 5, pp. 57-74.
   Fomin A.M., Moiseev S.A., Topeshko V.A. Perspektivy neftegazonosnosti vostochnoy chasti Syugdzherskoy NGO [Oil and gas potential of the Eastern part of Syugdzera area]. Geologiya i mineral'nye resursy Sibiri, 2017, no. 1, pp. 43-54.
   Konstantinova L.N., Moiseev S.A. Geologicheskoe stroenie i perspektivy neftegazonosnosti vendskogo neftegazonosnogo kompleksa na yugo-zapade Kamovskogo svoda [Geological structure and prospects of oil and gas potential of the Vendian oil and gas section in the South-Western of Kama High]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2016, no. 10, pp. 18-24.
   Kontorovich A.E., Eder L.V., Filimonova I.V., Moiseev S.A. Sostoyanie i problemy vosproizvodstva mineral'no-syr'evoy bazy uglevodorodov v Sibiri i Respublike Sakha (Yakutiya) [The statement and replacement problems of the hydrocarbons resources from Siberia and the Sakha Republic (Yakutia)]. Mineral'nye resursy Rossii. Ekonomika i upravlenie, 2014, no. 6, pp. 15-29.
   Moiseev S.A., Skuzovatov M.Yu., Topeshko V.A., Fomin A.M. Raspredelenie resursov nefti i gaza na territorii Leno-Tungusskoy neftegazonosnoy provintsii po neftegazonosnym kompleksam [The distribution of oil and gas resources on the territory of the Lena-Tunguska petroleum province on oil-and-gas structures]. Ekologicheskiy vestnik Rossii, 2016, no. 7, pp. 4-11.


Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 20_2013 submitted on 05/25/2013 displayed on website on 06/17/2013
12 p.
pdf  The forecast of Achimov sandstone reservoirs (Hauterivian) on the western part of Surgut arch (Western Siberia)
Several groups of sandy-silty bodies, characterized by certain reservoir properties, were distinguished on the basis of relative amplitude of spontaneous polarization. Curves of spontaneous polarization are used for local forecast of sandy body-reservoir, zones of their pinching-out and associated lithological traps. The investigation of correlation between reservoir properties of sandstones and dynamic parameters of wave field was conducted. Inverse relationships between high correlation coefficients of net thickness of sand layer and net sand. coefficient and signal form and reflection coherence were analyzed. The north-east elongated narrow zones are traced from dynamic parameters of reflecting horizons that suggest discrete reservoir distribution in the Achimov strata. Such structure is confirmed by seismic time sections reprocessed using REAPAK.

Key words: sandstone-siltstone reservoirs, Achimov strata, relative amplitude of spontaneous polarization, local forecast.
article citation Larichev A.I., Medvedev N.Ya., Kos I.M., Melnikov N.V., Konstantinova L.N., Zakhryamina M.O., Ukhlova G.D., Kalgin V.P. Prognoz kollektorov v achimovskikh peschanikakh na zapade Surgutskogo svoda [The forecast of Achimov sandstone reservoirs (Hauterivian) on the western part of Surgut arch (Western Siberia)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2013, vol. 8, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/20_2013.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/20_2013
References
   Arkhipov S.V., Kolesnik V.B. Osobennosti geologicheskogo stroeniya gorizonta BS12 Rodnikovogo mestorozhdeniya [The particularities of geological structure of BS12 layer of Rodnikov field]. Neft' Surguta. «Izdatel'stvo «Neftyanoe khozyaystvo», 1997, p. 158-168.
   Karogodin Yu.N., Ershov S.V., Safonov V.S. Priobskaya neftenosnaya zona Zapadnoy Sibiri: Sistemno-litmologicheskiy aspect [Priobskaya oil zone of Western Siberia: System-lithmologycal aspect]. Novosibirsk: SO RAN, NITs OIGGM, 1996, 252 p.
   Muromtsev V.S. Elektrometricheskaya geologiya peschanykh tel – litologicheskikh lovushek nefti i gaza [Electrometric geology of sandy bodies – depositional traps of oil and gas]. Leningrad: Nedra, 1984, 230 p.
   Skripunov M.G., Lazarev I.S., Sklyar T.T., Vakarina I.V., Lokshina N.V., Prokoshev N.A., Sulima S.A. Osobennosti vyrabotki zapasov nefti iz plastov AS7-9 Yaun-Lorskogo i Vachimskogo mestorozhdeniy [The particularities of generation of petroleum reserves from layers AS7-9 of Yaun-Lorskoe and Vachimskoe fields]. Neft' Surguta. «Izdatel'stvo «Neftyanoe khozyaystvo», 1997, p. 175-184.
   Zolotov A.N., Lur'e A.G., Rudnitskaya D.I., Salmanov F.K. Izuchenie produktivnykh otlozheniy neokoma Vostochno-Urengoyskogo mestorozhdeniya [Study of the productive deposits of neokom East-Urengoy field]. Geologiya nefti i gaza, 1998, no. 8, p. 2-11.