Lukashov A.V.


General Director of INGEOSERVICE LLC, Tyumen.
Stratigraphy and lithology
Article # 5_2024 submitted on 03/07/2024 displayed on website on 03/25/2024
12 p.
pdf Interpretation of the type oil reservoirs of Osa productive unit - the Markovo field (Eastern Siberia) study using modern geological and geophysical data
The oil accumulations of the Osa productive unit belong to the lithologically screened type, complicated by a system of tectonic disturbances of submeridional strike.
The use of geological and field data made it possible to delineate a zone of increased productivity, which represents a zone of destruction of unit rocks. Hydrodynamic connectivity between wells in the unit was confirmed by the results of hydrodynamic testing.
Biohermic limestones and heterocrystalline dolomites have the best reservoir properties. The dominant role in the classification of “reservoir-non-reservoir” rocks is played by soluble minerals, the amount of which determines the reservoir properties. The void space in these rocks is represented by residual voids and leaching voids.
Using an of the quality, classification and distribution of reservoirs, maps of oil-saturated effective thicknesses were constructed and hydrocarbon reserves were calculated.

Keywords: reservoir classification, reservoir properties, zone of increased productivity, Osa productive unit, map of oil-saturated effective thicknesses, Markovo field, Eastern Siberia.
article citation Borodkin V.N., Smirnov O.A., Lukashov A.V., Morev A.V. Izmenenie struktury pustotnogo prostranstva v yurskikh otlozheniyakh v usloviyakh gidrotermal'noy prorabotki na territorii Krasnoleninskogo svoda Zapadno-Sibirskogo basseyna [Interpretation of the type oil reservoirs of Osa productive unit - the Markovo field (Eastern Siberia) study using modern geological and geophysical data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2024, vol. 19, no. 1, available at: https://www.ngtp.ru/rub/2024/5_2024.html EDN: DUFKWD
References
   Gmid L.P. Litologicheskie aspekty izucheniya karbonatnykh porod-kollektorov [Lithological aspects of the carbonate reservoir rocks study]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2006, vol. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/8/07.pdf (In Russ.).
   Denk S.O. Geotekhnologiya mezhblokovo-pronitsaemykh kollektorov nefti i gaza. Proizvodstvennoe (prakticheskoe) izdanie [Geotechnology of interblock-permeable oil and gas reservoirs. Production (practical) publication]. Elektronnye izdatel'skie sistemy, Perm', 2001, vol. 1, 214 p. (In Russ.).
   Klyatysheva L.R. Zonal'nost' kollektorov i uglevodorodonakopleniya v vend-nizhnekembriyskom megakomplekse Nepsko-Botuobinskoy anteklizy [Reservoirs and hydrocarbon accumulation zoning in Vendian-Lower Cambrian megacomplex, Nepsko-Botuoba anteclise]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2010, vol. 5, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/42_2010.pdf (In Russ.).
   Postsedimentatsionnye izmeneniya karbonatnykh porod i ikh znachenie dlya istoriko-geologicheskikh rekonstruktsiy [Post-sedimentation changes in carbonate rocks and their significance for historical and geological reconstructions]. Ed. V.G. Kuznetsova. Moscow: Nauka, 1980, 96 p. (In Russ.).
   Lucia F.J. Rock-Fabric/Petrophysical Classification of Carbonate Pore Space for Reservoir Characterization. AAPG Bulletin, 1995, vol. 79/9, pp. 1275-1300.
Geological simulation and issues of petroleum fields development
Article # 10_2023 submitted on 01/10/2023 displayed on website on 02/16/2023
15 p.
pdf Methodological approach for local prediction of the petroleum bearing Paleozoic-Mecozoic strata of the Yamal Peninsula on the basis of complex geophysical investigations
On the basis of a comprehensive analysis of various geophysical studies, when assessing the prospects for the petroleum bearing Paleozoic-Mesozoic strata, a pattern recognition technique was used. The contours of 24 hydrocarbon accumulations identified in the interval of different stratigraphic levels participated as reference objects. The selection of areas similar to the standards was carried out according to three groups of data - the results of the analysis of potential area, the structural factor and the data of remote sensing of the Earth.
As a result, integrated maps of oil and gas potential prospects were compiled, on which prospective objects identified earlier on the basis of 2D, 3D seismic data were placed.

Keywords: potential area, pattern recognition technique, reference object, prospective object, integral map of oil and gas potential prospects, Yamal Peninsula.
article citation Smirnov O.A., Borodkin V.N., Lukashov A.V., Plavnik A.G., Trusov A.I. Metodicheskiy podkhod pri lokal'nom prognoze neftegazonosnosti paleozoysko-mezozoyskikh otlozheniy poluostrova Yamal na baze kompleksirovaniya geofizicheskikh issledovaniy [Methodological approach for local prediction of the petroleum bearing Paleozoic-Mecozoic strata of the Yamal Peninsula on the basis of complex geophysical investigations]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/10_2023.html EDN: JFOLQC
References
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R. Kharakteristika geologicheskogo stroeniya i neftegazonosnosti achimovskogo neftegazonosnogo kompleksa Zapadnoy Sibiri [Characteristics of the geological structure and petroleum bearing of the Achimov Formation of Western Siberia]. Novosibirsk. Izd-vo SO RAN, 2015, 300 p.
   Borodkin V.N., Kozhevnikov Yu.A., Shaykhanova R.G. Metodika kompleksnogo geofizicheskogo prognoza neftegazonosnosti v bazhenovskikh, sherkalinskikh i achimovskikh otlozheniyakh Zapadnoy Sibiri [Methodology for the integrated geophysical forecast of petroleum bearing of the Bazhenov, Sherkalin and Achimov Formations of Western Siberia]. Puti realizatsii neftegazovogo potentsiala KhMAO. Khanty-Mansiysk, 1998, no. 4, pp. 81-104.
   Borodkin V.N., Plavnik A.G., Smirnov O.A., Lukashov A.V., Komgort M.V., Morev A.V. «Pryamye» metody lokal'nogo prognoza neftegazonosnosti v razreze akvatorii Barentseva morya ["Direct" methods of local forecast of petroleum bearing section of the Barents Sea]. Geologiya, geofizika i razrabotki neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2022, no. 7, pp. 16-20.
   Borodkin V.N., Smirnov O.A., Lukashov A.V., Plavnik A.G., Teplyakov A.A. Seysmogeologicheskaya model' i perspektivy neftegazonosnosti paleozoysko-mezozoyskikh otlozheniy severa Zapadnoy Sibiri na baze seysmorazvedki 2D, 3D [Seismogeological model and petroleum prospects of the Paleozoic-Mesozoic strata belonging to the north of Western Siberia on the basis of 2D, 3D seismic exploration]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/18_2022.html DOI: https://doi.org/10.17353/2070- 5379/18_2022
   Ivankin P.F., Nazarova N.I. Glubinnaya flyuidizatsiya zemnoy kory i ee rol' v petrorudogeneze, sole- i nefteobrazovanii [Deep fluidization of the earth's crust and its role in ore-forming, salt and oil formation]. Moscow, TsNIGR, 2001, 206 p.
   Kashtanov V.A. Lokal'nyy nefteprognoz po dannym aeromagnitnoy s"emki [Local oil forecast based on aeromagnetic survey data]. Geologiya nefti i gaza, 1988, no. 12, pp. 7-12.
   Kurchikov A.R., Borodkin V.N., Shelikhov N.P., Zaboev K.O. Problemy neftegazonosnosti klinoformnykh obrazovaniy nekoma Priural'skoy zony Zapadnoy Sibiri [Problems of petroleum potential of Neocomian clinoforms in the Ural zone of Western Siberia]. Geologiya, geofizika i razrabotki neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2010, no. 4, pp. 4-10.
   Marple S.L.Jr. Digital Spectral Analysis with applications. IV.V: Prentice - Hall. Inc., Englewood Cliffs, 1987, 123 p.
   Nezhdanov A.A., Ponomarev V.A., Turenkov N.A., Gorbunov N.A. Geologiya i neftegazonosnost' achimovskoy tolshchi Zapadnoy Sibiri [Geology and petroleum bearing of the Achimov strata of Western Siberia]. Moscow: Izd-vo Akademii gornykh nauk, 2000, 240 p.
   Rodionov A.A., Kogan R.I., Golubev V.A., Smirnov B.I., Sirotinskaya S.V. Spravochnik po matematicheskim metodam v geologii [Handbook of mathematical methods in geology]. Moscow: Nedra, 1987, 334 p.
   Smirnov O.A., Borodkin V.N. Otsenka perspektiv neftegazonosnosti apt-al'b-senomanskogo kompleksa poluostrova Yamal severa Zapadnoy Sibiri na baze seysmorazvedki 2D [Assessment of prospects for petroleum bearing Aptian-Albian-Cenomanian strata of the Yamal peninsula - north of Western Siberia, on the basis of 2D seismic survey]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/47_2022.html DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/47_2022
Discussion
Article # 28_2022 submitted on 07/29/2022 displayed on website on 08/31/2022
16 p.
pdf Promising zones identification in the pre-Jurassic section of the Sredne-Nazym field in Western Siberia on the basis of compilation of geological and geophysical data
A characteristic of the lithological composition of the Pre-Jurassic section of the Sredne-Nazym field is given. Recognition of intrusive bodies from seismic data and analysis of disjunctive tectonics have been performed. Entry of intrusion bodies led to the deformation of volcanogenic-sedimentary section with the appearance of specific faults. The methodology and results of zoning the prospects of Pre-Jurassic section included standard-free typing of the 3D seismic cube, analysis of the interval velocities of the parametric sweep of reflections in the interval of the upper part of the Pre-Jurassic section, and integration of geological and geophysical data. The results of drilling three new exploratory wells confirmed the results based on the proposed technology for forecasting promising zones in the interval of Pre-Jurassic volcanogenic-sedimentary section.

Keywords: Pre-Jurassic section, lithological composition, intrusive body, disjunctive tectonics, standard-free typification of the 3D seismic cube, parametric sweep of reflections, integration of geological and geophysical data, Sredne-Nazym field, Western Siberia.
article citation Smirnov O.A., Lukashov A.V., Borodkin V.N., Morev A.V. Vydelenie perspektivnykh zon v doyurskom komplekse Sredne-Nazymskogo mestorozhdeniya Zapadnoy Sibiri na osnove kompleksirovaniya geologo-geofizicheskikh dannykh [Promising zones identification in the pre-Jurassic section of the Sredne-Nazym field in Western Siberia on the basis of compilation of geological and geophysical data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/28_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/28_2022
References
   Aniskovich E.M. O nekotorykh problemakh metodov mul'tifokusinga i metoda obshchey otrazhayushchey poverkhnosti. Chast' 1. Ideologiya i matematicheskiy formalizm [About some problems of multifocusing methods and the method of common reflecting surface. Part 1. Ideology and mathematical formalism]. Tekhnologii seysmorazvedki, 2010a, no. 2, pp. 23-37.
   Aniskovich E.M. O nekotorykh problemakh metodov mul'tifokusinga i metoda obshchey otrazhayushchey poverkhnosti. Chast' 2. Nakaplivanie i skorosti [About some problems of multifocusing methods and the method of common reflecting surface. Part 2. Accumulation and speeds]. Tekhnologii seysmorazvedki, 2010b, no. 3, pp. 8-24.
   Aniskovich E.M., Kondrashkov V.V. Opredelenie seysmicheskoy skorosti metodom parametricheskoy razvertki otrazheniy [Seismic velocity determination by parametric reflection sweep]. Geofizika, 2004, Spets. vypusk, pp. 96-100.
   Aniskovich E.M., Kondrashkov V.V., Demushkin A.I. O printsipakh nakaplivaniya i opredeleniya skorostey, sravnenie metodov OGT, DMO i PRO [On the principles of accumulation and determination of velocities, comparison of CDP, DMO and PRS methods]. Tekhnologii seysmorazvedki, 2005, no. 4, pp. 60-76.
   Arkhipov S.V., Zamaruev E.I., Khabarova T.S. Kharakternye cherty geologicheskogo stroeniya i neftenasyshchennosti Rogozhnikovskogo mestorozhdeniya [Characteristic features of the geological structure and oil saturation of the Rogozhnikov field]. Puti realizatsii neftegazovogo potentsiala Khanty-Mansiyskogo avtonomnogo okruga-Yugry: materialy dvenadtsatoy nauch.-prakt. konferentsii. Khanty-Mansiysk: IzdatNaukaServis, 2009, vol. 1, pp. 202-213.
   Borodkin V.N., Smirnov O.A., Lukashov A.V., Plavnik A.G., Teplyakov A.A. Seysmogeologicheskaya model' i perspektivy neftegazonosnosti paleozoysko-mezozoyskikh otlozheniy severa Zapadnoy Sibiri na baze seysmorazvedki 2D, 3D [Seismogeological model and petroleum prospects of the Paleozoic-Mesozoic strata belonging to the north of Western Siberia on the basis of 2D, 3D seismic exploration]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/18_2022.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/18_2022
   Dobrynin V.M. Problemy podscheta zapasov nefti po zalezham so slozhnymi kollektorami [Problems of calculating oil reserves for productive levels with complex reservoirs]. Metody podscheta zapasov nefti i gaza. Moscow, Nauka, 1986, 112 p.
Ivanov K.S., Koroteev V.A., Pecherkin M.F., Fedorov Yu.N., Erokhin Yu.V. Istoriya geologicheskogo razvitiya i stroenie fundamenta zapadnoy chasti Zapadno-Sibirskogo neftegazonosnogo megabasseyna [The western part of the Western Siberian petroleum megabasin: geolgic history and structure of the basement]. Geologiya i geofizika, 2009, vol. 50, no. 4, pp. 484-501.
   Kharakhinov V.V. Perspektivy osvoeniya neftegazovogo potentsiala doyurskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Prospects for the development of the petroleum potential of the Pre-Jurassic section of Western Siberia]. Perspektivy neftegazonosnosti paleozoyskikh otlozheniy na territorii KhMAO: materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Khanty-Mansiysk, 2003.
   Kondrashkov V.V., Aniskovich E.M. Osnovy metoda parametricheskoy razvertki otrazheniy (PRO) kak universal'nogo sposoba obrabotki seysmicheskikh dannykh [Fundamentals of the method of parametric reflection sweep (PRS) as a universal method for processing seismic data]. Fizika Zemli, 1998, no. 2, pp. 46-64.
   Kos I.M., Belkin N.M., Kurysheva N.K. Seysmogeologicheskoe stroenie doyurskikh obrazovaniy Rogozhnikovskogo litsenzionnogo uchastka [Seismogeological structure of the Pre-Jurassic section of the Rogozhnikov license area]. Puti realizatsii neftegazovogo potentsiala KhMAO: materialy sed'moy nauch.-prakt. konferentsii. Khanty-Mansiysk: IzdatNaukaServis, 2004, vol. 2, pp. 153-163.
   Kropotova E.P., Korovina T.A., Gil'manova N.V., Shadrina S.V. Usloviya formirovaniya zalezhey uglevodorodov v doyurskikh otlozheniyakh na Rogozhnikovskom litsenzionnom uchastke [Conditions for the formation of Pre-Jurassic hydrocarbon accumulations at the Rogozhnikov license area]. Puti realizatsii neftegazovogo potentsiala Khanty-Mansiyskogo avtonomnogo okruga-Yugry: materialy desyatoy nauch.-prakt. konferentsii. Khanty-Mansiysk: IzdatNaukaServis, 2007, vol. 1, pp. 372-383.
   Metodicheskie rekomendatsii po opredeleniyu podschetnykh parametrov zalezhey nefti i gaza po materialam geofizicheskikh issledovaniy skvazhin s privlecheniem rezul'tatov analizov kerna, oprobovaniya i ispytaniya produktivnykh plastov [Guidelines for determining the estimated parameters of oil and gas accumulations based on the data of geophysical well surveys involving the results of core analysis, sampling and testing of productive levels]. Editors B.Yu. Vendel'shteyna, V.F. Kozyara, G.G. Yatsenko. Kalinin: NPO «Soyuzpromgeofizika», 1990, 261 p.
   Metodicheskie rekomendatsii po podschetu geologicheskikh zapasov nefti i gaza ob"emnym metodom [Guidelines for calculating the geological reserves of oil and gas by the volumetric method]. Editors V.I. Petersil'e, V.I. Poroskuna, G.G. Yatsenko. Moscow-Tver': VNIGNI, NPTs «Tver'geofizika», 2003, 258 p.
   Mramorova I.M. Metodika primeneniya migratsii PRO (parametricheskoy razvertki otrazheniy) v slozhnykh geologicheskikh usloviyakh [Technique of application of PRS migration (parametric scanning of reflections) in difficult geological conditions]. Dissertatsiya na soiskanie uch. stepeni k. t. n. 2020, 123 p.
   Nezhdanov A.A. Seysmogeologicheskiy analiz neftegazonosnykh otlozheniy Zapadnoy Sibiri dlya tseley prognoza i kartirovaniya neantiklinal'nykh lovushek i zalezhey UV [Seismogeological analysis of petroleum bearing strata in Western Siberia for the purposes of forecasting and mapping non-anticline traps and hydrocarbon accumulations]. Avtoreferat dis. ... d. g.-m. n. Tyumen': Tyumen. gos. neftegaz. un-t, 2004, 43 p.
   Rezvanov R.A., Smirnov O.A. Sostoyanie i problemy petrofizicheskogo izucheniya doyurskogo fundamenta na primere mestorozhdeniya Shaimskogo rayona Zapadnoy Sibiri [The state and problems of petrophysical study of the Pre-Jurassic basement for example the Shaim region field of Western Siberia]. Neftyanoe khozyaystvo, 2014, no. 4, pp. 20-24.
   Shkutova O.V. Skhema veshchestvennogo sostava fundamenta Zapadno-Sibirskoy nizmennosti (v granitsakh Tyumenskoy oblasti) [Composition scheme of the basement of the Western Siberian Lowland (within the boundaries of the Tyumen region)]. Trudy ZapSibNIGNI, 1970, issue 17, pp. 10-17.
   Shuster V.A., Levyant V.B., Ellanskiy M.M. Neftegazonosnost' fundamenta (problemy poiska i razvedki mestorozhdeniy uglevodorodov) [Fundement oil and gas content (problems of prospecting and exploration of hydrocarbon accumulations)]. Moscow: Tekhnika, 2003, 176 p.
   Smirnov O.A., Zaytsev A.N., Okhrimenko B.N. Praktika izucheniya, poiska i podscheta zapasov zalezhey UV v doyurskom komplekse Zapadnoy Sibiri [The practice of studying, searching and calculating of the hydrocarbon accumulations reserves in the Pre-Jurassic section of Western Siberia]. Aktual'nye napravleniya geologicheskogo izucheniya i osvoeniya nedr Zapadnoy Sibiri: materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 40-letiyu deyatel'nosti FGUP «ZapSibNIIGG. Tyumen', 2015, pp. 86-88.
   Susanina O.M. Geologicheskoe stroenie doyurskogo kompleksa Zapadnoy Sibiri po gravimetricheskim i magnitometricheskim dannym [Geological structure of the Pre-Jurassic section of Western Siberia according to gravimetric and magnetometric data]. Avtoreferat diss. ... k. g.-m. n., Moscow, 2012, 24 p.
Geological simulation and issues of petroleum fields development
Article # 18_2022 submitted on 06/02/2022 displayed on website on 06/27/2022
23 p.
pdf Seismogeological model and petroleum prospects of the Paleozoic-Mesozoic strata belonging to the north of Western Siberia on the basis of 2D, 3D seismic exploration
On the basis of 3D seismic exploration, a seismological characteristic is presented and an assessment of the prospects for the oil and gas potential of the Paleozoic, Triassic, Jurassic, Neocomian, Aptian and Albian-Cenomanian sections of the north of Western Siberia (Yamal Peninsula) is given. The identified hydrocarbon traps are mainly of combined type (lithological, structural-lithological, etc.).

Keywords: seismological model, petroleum prospect, hydrocarbon trap, Paleozoic-Mesozoic strata, 3D seismic survey, Yamal Peninsula, north of Western Siberia.
article citation Borodkin V.N., Smirnov O.A., Lukashov A.V., Plavnik A.G., Teplyakov A.A. Seysmogeologicheskaya model' i perspektivy neftegazonosnosti paleozoysko-mezozoyskikh otlozheniy severa Zapadnoy Sibiri na baze seysmorazvedki 2D, 3D [Seismogeological model and petroleum prospects of the Paleozoic-Mesozoic strata belonging to the north of Western Siberia on the basis of 2D, 3D seismic exploration]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/18_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/18_2022
References
   Bogolepov V.I., Zhuravlev V.A., Shipilov E.V., Yupov A.Yu. Novye dannye o glubinnoy strukture Karskogo morya (po rezul'tatam kompleksnykh geologo-geofizicheskikh issledovaniy) [New data on the deep structure of the Kara Sea (based on the results of geological and geophysical studies)]. Doklady RAN, 1990, vol. 315, no. 1, pp. 159-162.
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R., Markin M.A., Smirnov O.A., Lukashov A.V. K voprosu vydeleniya zon-kollektorov v otlozheniyakh bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri [On the issue of identifying reservoir in the Bazhenov Formation in Western Siberia]. Geologiya, geofizika i razrabotki neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2020, no. 4, pp. 4-13.
   Borodkin V.N., Smirnov O.A., Kurchikov A.R., Lukashov A.V., Galinskiy K.A. Model' stroeniya i perspektiv neftegazonosnosti yurskogo regional'nogo kompleksa v zone sochleneniya Gydanskogo, Tazovskogo poluostrovov i poluostrova Yamal Zapadnoy Sibiri po dannym seysmorazvedki 3D [Model of the structure and prospects of oil and gas potential of the Jurassic regional strata in the junction zone of the Gydan, Taz and Yamal Peninsulas of Western Siberia according to 3D seismic data]. Geologiya, geofizika i razrabotki neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2021a, no. 2, pp. 38-52.
   Borodkin V.N., Smirnov O.A., Kurchikov A.R., Lukashov A.V., Pogretskiy A.V. Kharakteristika geologicheskoy modeli i perspektiv neftegazonosnosti neokomskogo kompleksa v perekhodnoy zone ot Yamal'skogo k Gydanskomu i Urengoysko-Pureyskomu litofatsial'nym rayonam Zapadnoy Sibiri po dannym seysmorazvedki 3D [Characteristics of the geological model and oil and gas potential of the Neocomian strata in the transition zone from the Yamal to the Gydan and Urengoy-Pur lithofacial area of Western Siberia according to 3D seismic data]. Geologiya, geofizika i razrabotki neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2021v, no. 5, pp. 10-23.
   Borodkin V.N., Smirnov O.A., Zaytsev A.N., Plavnik A.G., Lukashov A.V., Markin M.A. Prognoz vysokoperspektivnykh zon-kollektorov v otlozheniyakh bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri na baze kompleksirovaniya geofizicheskikh issledovaniy [Forecast of highly promising reservoir zones in the Bazhenov Formation of Western Siberia based on the integration of geophysical studies]. Geologiya, geofizika i razrabotki neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2021b, pp 8, pp. 11-18.
   Geologicheskaya interpretatsiya seysmorazvedochnykh dannykh: kurs lektsiy [Geological interpretation of seismic data: a course of lectures]. A.A. Nezhdanov. Tyumen': TIU, 2017, 171 p.
   Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' nizhney-sredney yury Zapadno-Sibirskoy provintsii [Geological structure and oil and gas potential of the Lower-Middle Jurassic of the West Siberian province]. F.G. Gurari, V.P. Devyatov, V.I. Demin, A.E. Ekhanin, A.M. Kazakov, G.V. Kasatkina, N.I. Kurushin, N.K. Mogucheva, V.V. Sap'yanik, O.V. Serebrennikova, L.V. Smirnov, L.G. Smirnova, V.S. Surkov, G.G. Sysolova, O.V. Shiganova. Novosibirsk: Nauka, 2005, 156 p.
   Isaev G.D. Stratigrafiya i geologicheskaya model' paleozoya Novoportovskogo regiona [Stratigraphy and geological model of the Paleozoic of the Novoport region]. Regional'naya geologiya i metallogeniya, 2011, no. 46, pp. 37-43.
   Kharakteristika geologicheskogo stroeniya i neftegazonosnosti yurskogo neftegazonosnogo kompleksa Zapadnoy Sibiri [Characteristics of the geological structure and the petroleum content of the oil and gas bearing Jurassic strata of Western Siberia]. A.R. Kurchikov, V.N. Borodkin: Zapadno-Sibirskiy fil. In-ta neftegazovoy geologii i geofiziki im. A.A. Trofimuka SO RAN. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2015, 140 p.
   Kharakteristiki geologicheskogo stroeniya i neftegazonosnosti neokomskogo neftegazonosnogo kompleksa Zapadnoy Sibiri [Characteristics of the geological structure and the petroleum content of the oil and gas Neocomian strata of Western Siberia]. A.R. Kurchikov, V.N. Borodkin. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2016, 201 p.
   Kichenko V.E., Istratov I.V., Karnaukhov S.M. Sovremennye dannye o neftegazonosnosti paleozoyskikh otlozheniy severa YaNAO [Modern data on the oil and gas content of the Paleozoic strata of the north of the YaNAO]. Vesti gazovoy nauki, 2011, pp. 1-15, http://vesti-gas.ru/sites/default/files/attachments/044-058-geologiya-2011-blok-v11-m-d.pdf
   Kontorovich A.E., Kontorovich V.A., Ryzhkova S.V., Shurygin B.N., Vakulenko L.G., Gaydeburova E.A., Danilova V.P., Kazanenkov V.A., Kim N.S., Kostyreva E.A., Moskvin V.I., Yan P.A. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v yurskom periode [Paleogeography of the West Siberian sedimentary basin in the Jurassic]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54, no. 8, pp. 972-1012.
   Kulakhmetov N.Kh., Kislukhin V.I., Zininberg P.Ya. Litologo-fatsial'noe rayonirovanie verkhney yury severa Zapadnoy Sibiri, kak osnovy otsenki perspektiv neftegazonosnosti [Lithofacies zoning of the Upper Jurassic of the north of Western Siberia as the basis for assessing the prospects for oil and gas potential]. Geologiya i otsenka neftegazovogo potentsiala Zapadnoy Sibiri. Moscow: Nedra, 1994, pp. 59-73.
   Perspektivy neftegazonosnosti paleoriftovykh sistem Zapadnoy Arktiki [Prospects for oil and gas content of paleorift systems in the Western Arctic]. V.A. Shein. Moscow: Geoinformmark, 2018, 279 p.
   Smirnov O.A., Borodkin V.N., Kurchikov A.R., Lukashov A.V., Pletneva A.D., Pogretskiy A.V. Kharakteristika geologicheskogo stroeniya, otsenki perspektiv neftegazonosnosti paleozoyskogo i triasovogo kompleksov zony sochleneniya Yamal'skoy, Gydanskoy i Nadym-Purskoy neftegazonosnykh oblastey Zapadnoy Sibiri po dannym seysmorazvedki 2D, 3D [Characteristics of the geological structure and assessment of the prospects for the oil and gas potential of the Paleozoic and Triassic strata of the junction zone Yamal, Gydan and Nadym-Pur oil and gas regions of Western Siberia according to 2D, 3D seismic data]. Geologiya, geofizika i razrabotki neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2020, no. 8, pp. 19-20.
   Smirnov O.A., Borodkin V.N., Lukashov A.V., Plavnik A.G., Trusov A.I. Regional'naya model' riftogeneza i strukturno-tektonicheskogo rayonirovaniya severa Zapadnoy Sibiri i Yuzhno-Karskoy sineklizy po kompleksu geologo-geofizicheskikh issledovaniy [Regional model of riftogenesis and structural-tectonic area of the north of Western Siberia and the South Kara syneclise on the geological-geophysical research data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/1_2022.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/1_2022
Regional petroleum geology
Article # 6_2022 submitted on 01/28/2022 displayed on website on 03/16/2022
18 p.
pdf Sedimentological model of the Cretaceous strata of the Yamal Peninsula on the basis of composite geological and geophysical investigations
Based on a comprehensive analysis of paleogeomorphological studies, core analysis, field geophysical data, the facies conditions of sedimentation of Cretaceous sequences were restored. Prospective zones (river mouths, swells, ridges) have been identified for setting up 3D seismic surveys in order to forecast intricate several hydrocarbon traps.

Keywords: facies conditions of sedimentation, Cretaceous strata, forecast intricate hydrocarbon trap, Yamal Peninsula.
article citation Borodkin V.N., Smirnov O.A., Lukashov A.V., Plavnik A.G., Teplyakov A.A. Sedimentologicheskaya model' melovykh otlozheniy poluostrova Yamal na baze kompleksa geologo-geofizicheskikh issledovaniy [Sedimentological model of the Cretaceous strata of the Yamal Peninsula on the basis of composite geological and geophysical investigations]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/6_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/6_2022
References
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R. Istoricheskie aspekty stratifikatsii razreza nizhnemelovykh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Historical aspects of the stratification of the section of the Lower Cretaceous section of Western Siberia]. Evropeyskie prikladnye nauki: sovremennye podkhody v nauchnykh issledovaniyakh: materialy Mezhdunarodnoy konferentsii. Shtutgart, 2012, vol. 1, pp. 22-24.
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R. Materialy k utochneniyu stratigraficheskoy skhemy berrias-nizhneaptskikh otlozheniy s uchetom klinoformnogo stroeniya razreza[Materials for the refinement of the stratigraphic scheme of the Berriasian-Lower Aptian sections, taking into account the clinoform structure of the section]. Geologiya i geofizika, 2010, vol. 51, no. 12, pp. 36-42.
   Kazanenkov V.A., Ershov S.V., Ryzhkova S.V., Borisov E.V., Ponomareva E.V., Popova N.I., Shaporina M.N. Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' regional'nykh rezervuarov yury i mela v Karsko-Yamal'skom regione i prognoz poiska v nikh uglevodorodov [Geological structure and oil and gas potential of Jurassic and Cretaceous regional reservoirs in the Kara-Yamal region and hydrocarbon forecast search in them]. Geologiya nefti i gaza, 2014, no. 1, pp. 29-51.
   Kharakteristika geologicheskogo stroeniya i neftegazonosnosti neokomskogo neftegazonosnogo kompleksa Zapadnoy Sibiri [Characteristics of the geological structure and oil and gas potential of the Neocomian oil and gas bearing structures of Western Siberia]. A.R. Kurchikov, V.N. Borodkin Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2016, 201 p.
   Kontorovich A.E., Ershov S.V., Kazanenkov V.A., Karagodin Yu.N., Kontorovich V.A., Lebedeva N.K., Nikitenko B.L., Popova N.I., Shurygin B.N. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v melovoy period [Cretaceous paleogeography of the West Siberian Sedimentary Basin]. Geologiya i geofizika, 2014, vol. 55, no. 5-6, pp. 745-776.
   Kurchikov A.R., Borodkin V.N. Stratigrafiya i paleogeografiya berrias-nizhneaptskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri v svyazi s klinoformnym stroeniem razreza [Stratigraphy and paleogeography of the Berriasian-Lower Aptian strata of Western Siberia related to the clinoform structure]. Geologiya i geofizika, 2011, vol. 52, no. 8, pp. 1093-1106.
   Muromtsev V.S. Elektrometricheskaya geologiya peschanykh tel - litologicheskikh lovushek nefti i gaza [Electrometric geology of sand bodies - lithological traps of oil and gas]. Leningrad: Nedra, 1984, 259 p.
   Naumov A.L., Onishchuk T.M., Binshtok M.M. Ob osobennostyakh formirovaniya razreza neokomskikh otlozheniy Srednego Priob'ya [Features of the Neocomian formation of the Middle Pre-Ob region]. Geologiya i razvedka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy Zapadnoy Sibiri, 1977, pp. 39-49.
   Reshenie 5-go Mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo soveshchaniya po mezozoyskim otlozheniyam Zapadno-Sibirskoy ravniny [Decision of the 5th Interdepartmental Stratigraphic Conference on Mesozoic strata of the West Siberian Plain]. Tyumen', 1991, 56 p.
   Smirnov O.A., Borodkin V.N., Lukashov A.V., Plavnik A.G., Sushkova I.A., Pogretskiy A.V. Kharakteristika geologicheskogo stroeniya i otsenka perspektiv neftegazonosnosti otlozheniy marresalinskoy svity akvatorii Karskogo morya na baze seysmorazvedki 3D [Characteristics of geological structure and estimation of petroleum potential of the Marresalin Formation in the Kara Sea area based on 3D seismic survey]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/31_2021.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/31_2021
   Smirnov O.A., Borodkin V.N., Lukashov A.V., Plavnik A.G., Trusov A.I. Regional'naya model' riftogeneza i strukturno-tektonicheskogo rayonirovaniya severa Zapadnoy Sibiri i Yuzhno-Karskoy sineklizy po kompleksu geologo-geofizicheskikh issledovaniy [Regional model of riftogenesis and structural-tectonic area of the north of Western Siberia and the South Kara syneclise on the geological-geophysical research data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/1_2022.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/1_2022
   Smirnov O.A., Borodkin V.N., Lukashov A.V., Plavnik A.G., Trusov A.I., Susanina O.M. Kharakteristika regional'noy modeli stroeniya Yamalo-Karskogo regiona na baze analiza potentsial'nykh poley [Characteristic of the regional building model Yamal-Kara region on the basis of potential fields analysis]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/37_2021.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/37_2021
Regional petroleum geology
Article # 1_2022 submitted on 12/09/2021 displayed on website on 01/12/2022
18 p.
pdf Regional model of riftogenesis and structural-tectonic area of the north of Western Siberia and the South Kara syneclise on the geological-geophysical research data
The issues of regional rifting of the West Siberian plate and the South Kara syneclise of the Kara Sea are considered. On the basis of a comprehensive analysis of geological and geophysical data, structural-tectonic zoning of the sedimentary cover of the north of Western Siberia and the Kara Sea was carried out.

Keywords: regional model of riftogenesis, structural-tectonic zoning, sedimentary cover, South Kara syneclise, West Siberian plate.
article citation Smirnov O.A., Borodkin V.N., Lukashov A.V., Plavnik A.G., Trusov A.I. Regional'naya model' riftogeneza i strukturno-tektonicheskogo rayonirovaniya severa Zapadnoy Sibiri i Yuzhno-Karskoy sineklizy po kompleksu geologo-geofizicheskikh issledovaniy [Regional model of riftogenesis and structural-tectonic area of the north of Western Siberia and the South Kara syneclise on the geological-geophysical research data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/1_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/1_2022
References
   Bogolepov V.I., Zhuravlev V.A., Shipilov E.V., Yupov A.Yu. Novye dannye o glubinnoy strukture Karskogo morya (po rezul'tatam komleksnykh geologo-geofizicheskikh issledovaniy) [New data on the deep structure of the Kara Sea (based on the results of complex geological and geophysical studies)]. Doklady RAN, 1990, vol. 315, no. 1, pp. 159-162.
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R., Nedosekin A.S., Lukashov A.V., Smirnov O.A. Kharakteristika geologicheskoy prirody inversionnykh kol'tsevykh struktur v predelakh arkticheskikh regionov Zapadnoy Sibiri kak kriteriya neftegazonosnosti [Characterization of the geological nature of inversion ring structures within the Arctic regions of Western Siberia as a criterion petroleum bearing area]. Geologiya nefti i gaza, 2017, no. 3, pp. 69-76.
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R., Nedosekin A.S., Lukashov A.V., Smirnov O.A., Firstaeva E.N., Davydov A.V. Otsenka perspektiv neftegazonosnosti Leningradskogo litsenzionnogo uchastka akvatorii Karskogo morya na baze seysmorazvedki MOGT-3D [Assessment of the petroleum potential of the Leningrad license area in the Kara Sea on the basis of CDP-3D seismic exploration]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2018, no. 4, pp. 4-19. DOI: https://doi.org/10.30713/2413-5011-2018-4-4-19
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R., Nedosekin A.S., Lukashov A.V., Smirnov O.A., Firstaeva E.N., Pogretskiy A.V. Seysmogeologicheskaya model' paleozoysko-mezozoyskikh otlozheniy Beloostrovskogo, Skuratovskogo i Nyarmeyskogo litsenzionnykh uchastkov akvatorii Karskogo morya po dannym seysmorazvedki 3D [Seismogeological model of Paleozoic-Mesozoic strata of the Beloostrov, Skuratov and Nyarmey license areas of the Kara Sea based on 3D seismic data]. Geologiya nefti i gaza, 2019, no.1, pp. 72-85. DOI: https://doi.org/10.31087/0016-7894-2019-1-72-85
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R., Smirnov O.A., Lukashov A.V., Markin M.A. Otobrazhenie modeley formirovaniya zalezhey uglevodorodov na seysmicheskikh obrazakh po razlichnym stratigraficheskim srezam v predelakh Barentsevo-Karskogo shel'fa i Zapadnoy Sibiri [Display of models of formation of hydrocarbon deposits on seismic images along various stratigraphic sections within the Barents-Kara shelf and Western Siberia]. Geologiya, geofizika i razrabotki neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2020, no.6, pp. 4-18. DOI: https://doi.org/10.30713/2413-5011-2020-6(342)-4-18
   Borodkin V.N., Smirnov O.A., Plavnik A.G., Lukashov A.V., Pogretskiy A.V. Indikatory flyuidodinamicheskoy modeli formirovaniya zalezhey uglevodorodov v razreze shel'fa Barentseva i Karskogo morey po dannym seysmorazvedki 3D [Indicators of the fluid-dynamic model of the formation of hydrocarbon accumulations in the section of the shelf of the Barents and Kara Sea according to 3D seismic data]. Uglevodorodnyy potentsial Dal'nego Vostoka 2021: materialy 6-ogo nauchno-prakticheskogo seminara (EAGE) (Yuzhno-Sakhalinsk, 5-7 Oct 2021). 2021, pp. 1-4. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.202158007
   Morley C.K. Extension, detachments, and sedimentation in continental rifts (with particular reference to East Africa). Tectonics, 1989, vol. 8, pp. 1175-1192.
   Puchkov V.N. Geologiya Urala i Priural'ya (aktual'nye voprosy stratigrafii, tektoniki, geodinamiki i matallogenii) [Geology of the Urals and the Pre-Urals (topical issues of stratigraphy, tectonics, geodynamics and matallogeny)]. Ufa: DizaynPoligrafServis, 2010, 280 p.
   Shein V.A. Perspektivy neftegazonosnosti paleoriftovykh sistem Zapadnoy Arktiki [Prospects for oil and gas content of paleorift systems in the Western Arctic]. Moscow: OOO «Geoinformmark», 2018, 280 p.
   Shipilov E.V., Yunov A.Yu., Mossur A.P. Stroenie Barentsevo-Karskoy zony perekhoda ot kontinenta k okeanu v svyazi s destruktivnymi protsessami [The structure of the Barents-Kara zone of transition from continent to ocean in connection with destructive processes]. Geologiya i geofizika, 1990, no. 5, pp. 13-19.
   Smirnov O.A., Borodkin V.N., Lukashov A.V., Plavnik A.G., Trusov A.I., Susanina O.M. Kharakteristika regional'noy modeli stroeniya Yamalo-Karskogo regiona na baze analiza potentsial'nykh poley [Characteristic of the regional building model Yamal-Kara region on the basis of potential fields analysis]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/37_2021.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/37_2021
   Sobornov K.O. Pozdnepaleozoysko-kaynozoyskoe strukturnoe razvitie i neftenosnost' Zapadnoy Sibiri [Late Paleozoic-Cenozoic structural development and oil-bearing capacity of Western Siberia]. Materialy Mezhdunarodnoy konferentsii geofizikov i geologov (Tyumen', 4-7 Dec 2007). 2007, pp. 1-4.
   Tveritinova T.Yu. Geodinamicheskie usloviya protsessov riftogeneza na poverkhnosti Zemli: problemy izucheniya [Geodynamic conditions of rifting on the Earth surface: problems of studying]. Geodinamika i tektonofizika, 2017, vol. 8, no. 1, pp. 203-215. DOI: https://doi.org/10.5800/GT-2017-8-1-0238
   Zagorovskiy Yu.A. Rol' flyuidodinamicheskikh protsessov v obrazovanii i razmeshchenii zalezhey uglevodorodov na severe Zapadnoy Sibiri [The role of fluid-dynamic processes in the formation and distribution of hydrocarbon accumulations in the north of Western Siberia]. Avtoreferat dis…kand. geol.-miner. nauk. Tyumen', 2017, 23 p.
Regional petroleum geology
Article # 37_2021 submitted on 10/25/2021 displayed on website on 11/29/2021
16 p.
pdf Characteristic of the regional building model Yamal-Kara region on the basis of potential fields analysis
The analysis of the anomalies aggregate of the magnetic and gravitational fields of the Yamal-Kara region is carried out. A number of transformants of fields with different frequency characteristics were constructed, which made it possible to trace the superorder structures of the region and the probability of the distribution of graben-rift systems. Analysis of potential fields revealed two stress systems that formed the shape of the earth's crust in the northern part of Western Siberia.

Keywords: gravitational field anomaly, magnetic field anomaly, potential field, graben-rift system, Yamal-Kara region.
article citation Smirnov O.A., Borodkin V.N., Lukashov A.V., Plavnik A.G., Trusov A.I., Susanina O.M. Kharakteristika regional'noy modeli stroeniya Yamalo-Karskogo regiona na baze analiza potentsial'nykh poley [Characteristic of the regional building model Yamal-Kara region on the basis of potential fields analysis]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/37_2021.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/37_2021
References
   Amante C., Eakins B.W. ETOPO1 1 Arc-Minute Global Relief Model: procedures, data sources and analysis. NOAA Technical Memorandum NESDIS NGDC-24, March 2009, 19 p. DOI: https://doi.org/10.7289/V5C8276M
   Balmino G., Vales N., Bonvalot S., Briais A. Spherical harmonic modelling to ultra-high degree of Bouguer and isostatic anomalies. Journal of Geodesy, 2021, vol. 86, issue 7, pp. 499-520. DOI: https://doi.org/10.1007/s00190-011-0533-4
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R., Nedosekin A.S., Firstaeva E.N., Strekalov A.Ya., Pogretskiy A.V. Otsenka perspektiv neftegazonosnosti yursko-melovykh otlozheniy Yuzhno-Karskogo regiona po dannym ploshchadnykh seysmorazvedochnykh rabot 2D [Assessment of the petroleum potential of the Jurassic-Cretaceous strata of the South Kara region based on 2D areal seismic data]. Geologiya nefti i gaza, 2018b, no. 2, pp. 61-70. DOI: https://doi.org/10.31087/0016-7894-2018-2-61-70
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R., Nedosekin A.S., Lukashov A.V., Smirnov O.A. Kharakteristika geologicheskoy prirody inversionnykh kol'tsevykh struktur v predelakh arkticheskikh regionov Zapadnoy Sibiri kak kriteriya neftegazonosnosti [Characterization of the geological nature of inversion ring structures within the Arctic regions of Western Siberia as a criterion petroleum bearing area]. Geologiya nefti i gaza, 2017, no. 3, pp. 69-76.
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R., Nedosekin A.S., Lukashov A.V., Smirnov O.A., Firstaeva E.N., Davydov A.V. Otsenka perspektiv neftegazonosnosti Leningradskogo litsenzionnogo uchastka akvatorii Karskogo morya na baze seysmorazvedki MOGT-3D [Assessment of the petroleum potential of the Leningrad license area in the Kara Sea on the basis of CDP-3D seismic exploration]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2018a, no.4, pp. 4-19. DOI: https://doi.org/10.30713/2413-5011-2018-4-4-19
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R., Nedosekin A.S., Lukashov A.V., Smirnov O.A., Firstaeva E.N., Pogretskiy A.V. Seysmogeologicheskaya model' paleozoysko-mezozoyskikh otlozheniy Beloostrovskogo, Skuratovskogo i Nyarmeyskogo litsenzionnykh uchastkov akvatorii Karskogo morya po dannym seysmorazvedki 3D [Seismogeological model of Paleozoic-Mesozoic strata of the Beloostrov, Skuratov and Nyarmey license areas of the Kara Sea based on 3D seismic data]. Geologiya nefti i gaza, 2019, no.1, pp. 72-85. DOI: https://doi.org/10.31087/0016-7894-2019-1-72-85
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R., Smirnov O.A., Lukashov A.V., Markin M.A. Otobrazhenie modeley formirovaniya zalezhey uglevodorodov na seysmicheskikh obrazakh po razlichnym stratigraficheskim srezam v predelakh Barentsevo-Karskogo shel'fa i Zapadnoy Sibiri[Display of models of formation of hydrocarbon deposits on seismic images along various stratigraphic sections within the Barents-Kara shelf and Western Siberia]. Geologiya, geofizika i razrabotki neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2020, no.6, pp. 4-18. DOI: https://doi.org/10.30713/2413-5011-2020-6(342)-4-18
   Borodkin V.N., Smirnov O.A., Kurchikov A.R., Lukashov A.V., Pogretskiy A.V., Samitova V.I. Kharakteristika geologicheskoy modeli i perspektiv neftegazonosnosti neokomskogo kompleksa v perekhodnoy zone ot Yamal'skogo k Gydanskomu i Urengoysko-Purpeyskomu litofatsial'nym rayonam Zapadnoy Sibiri po dannym seysmorazvedki 3D [Characteristics of the geological model and the prospects for oil and gas potential of the Neocomian complex in the transition zone from Yamal to Gydan and Urengo-Purpeysky lithofacies regions of Western Siberia according to 3D seismic data]. Geologiya, geofizika i razrabotki neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2021b, no.5, pp.10-23. DOI: https://doi.org/10.33285/2413-5011-2021-5(353)-10-23
   Borodkin V.N., Smirnov O.A., Kurchikov A.R., Lukashov A.V., Teplyakov A.A., Galinskiy K.A., Pogretskiy A.V. Model' stroeniya i perspektiv neftegazonosnosti yurskogo regional'nogo kompleksa v zone sochleneniya Gydanskogo, Tazovskogo poluostrovov i poluostrova Yamal Zapadnoy Sibiri po dannym seysmorazvedki 3D [Model of the structure and oil and gas potential of the Jurassic section in the junction zone of the Gydan, Tazov peninsulas and the Yamal peninsula of Western Siberia according to 3D seismic data]. Geologiya, geofizika i razrabotki neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2021a, no. 2, pp. 38-52. DOI: https://doi.org/10.33285/2413-5011-2021-2(350)-38-52
   Druzhinin V.S., Osipov V.Yu. Subshirotnye dislokatsii zemnoy kory Ural'skogo regiona - zven'ya sistemy lineamentov evraziyskogo kontinenta[Sublatitudinal dislocations of the earth's crust in the Ural region - links in the system of lineaments of the Eurasian continent]. Ural'skiy geofizicheskiy vestnik, 2016, no. 2(28), pp. 33-47.
   Gaina C., Werner S., Saltus R., Maus S. Circum-Arctic mapping project: new magnetic and gravity anomaly maps of the Arctic. The Geological Society. London: Memoirs, 2011, vol. 35, pp.39-48. DOI: https://doi.org/10.1144/M35.3
   Lobkovskiy L.I. Tektonika deformiruemykh litosfernykh plit i model' regional'noy geodinamiki primenitel'no k Arktike i severo-vostochnoy Azii [Deformable lithospheric plate tectonics and regional geodynamics model applied to the Arctic and northeastern Asia]. Geologiya i geofizika, 2016, vol.57, no. 3, pp. 476-495. DOI: https://doi.org/10.15372/GiG20160302
   Maus S., Sazonova T., Hemant K., Fairhead J.D., Ravat D. National Geophysical Data Center candidate for the World Digital Magnetic Anomaly Map. Geochemistry, Geophysics, Geosystems. 2007, vol. 8, issue 6, pp.1-10. DOI: https://doi.org/10.1029/2007GC001643
   Smirnov O.A., Borodkin V.N., Kurchikov A.R,. Lukashov A.V., Pletneva A.D., Pogretskiy A.V. Kharakteristika geologicheskogo stroeniya, otsenka perspektiv neftegazonosnosti paleozoyskogo i triasovogo kompleksov zony sochleneniya Yamal'skoy, Gydanskoy i Nadym-Purskoy neftegazonosnykh oblastey Zapadnoy Sibiri po dannym seysmorazvedki 2D, 3D [Characteristics of the geological structure, assessment of the oil and gas potential of the Paleozoic and Triassic structures of the junction zone of the Yamal, Gydan and Nadym-Pur oil and gas bearing regions of Western Siberia based on 2D, 3D seismic data]. Geologiya, geofizika i razrabotki neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy. 2020, no. 8, pp. 19-29. DOI: https://doi.org/10.30713/2413-5011-2020-8(344)-19-29
   Smirnov O.A., Lukashov A.V., Nedosekin A.S., Borodkin V.N. Noveyshaya tektonika i ee svyaz' s neftegazonosnost'yu Berentsevo-Karskogo shel'fa [The latest tectonics event and its relationship with the oil and gas potential of the Berentsevo-Kara shelf]. Sostoyanie i ispol'zovanie resursnoy bazy uglevodorodnogo syr'ya Zapadnoy Sibiri: materialy Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii (Tyumen', 7-8 Dec 2017). FGUP «ZapSibNIIGG», 2017, pp.1-32.
   Timonin N., Yudin V. Paykhoidy - osobyy kompleks dislokatsiy zemnoy kory [Payhoids - a special system of dislocations of the earth's crust]. Litosfera, 2002, no. 2, pp. 24-37.
   Timurziev A.I. Noveyshaya sdvigovaya tektonika osadochnykh basseynov: tektonofizicheskiy i flyuidodinamicheskiy aspekty (v svyazi s neftegazonosnost'yu) [The latest shear tectonics of sedimentary basins: tectonophysical and fluid-dynamic aspects (in connection with oil and gas bearing areas)]. Glubinnaya neft', 2013, no. 4, pp. 561-605.
Offshore hydrocarbon deposits
Article # 31_2021 submitted on 09/21/2021 displayed on website on 10/04/2021
13 p.
pdf Characteristics of geological structure and estimation of petroleum potential of the Marresalin Formation in the Kara Sea area based on 3D seismic survey
On the basis of 3D seismic exploration and drilling data, the geological structure and conditions for the formation of “ПК” layers of the Marresalin Formation of the Kara Sea are recognised. Based on the results of the attribute and AVO analysis, an assessment of the petroleum potential of the Marresalin Formation is given.

Keywords: Marresalin Formation, 3D seismic exploration, petroleum potential, the results of the attribute and AVO analysis, Kara Sea.
article citation Smirnov O.A., Borodkin V.N., Lukashov A.V., Plavnik A.G., Sushkova I.A., Pogretskiy A.V. Kharakteristika geologicheskogo stroeniya i otsenka perspektiv neftegazonosnosti otlozheniy marresalinskoy svity akvatorii Karskogo morya na baze seysmorazvedki 3D [Characteristics of geological structure and estimation of petroleum potential of the Marresalin Formation in the Kara Sea area based on 3D seismic survey]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/31_2021.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/31_2021
References
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R., Nedosekin A.S., Lukashov A.V., Smirnov O.A., Firstaeva E.N., Pogretskiy A.V. Seysmogeologicheskaya model' paleozoysko-mezozoyskikh otlozheniy Beloostrovskogo, Skuratovskogo i Nyarmeyskogo litsenzionnykh uchastkov akvatorii Karskogo morya po dannym seysmorazvedki 3D [Seismogeological model of Paleozoic-Mesozoic strata of the Beloostrov, Skuratov and Nyarmey license areas of the Kara Sea based on 3D seismic data]. Geologiya nefti i gaza, 2019, no.1, pp. 72-85. DOI: https://doi.org/10.31087/0016-7894-2019-1-72-85
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R., Nedosekin A.S., Lukashov A.V., Smirnov O.A., Firstaeva E.N., Davydov A.V. Otsenka perspektiv neftegazonosnosti Leningradskogo litsenzionnogo uchastka akvatorii Karskogo morya na baze seysmorazvedki MOGT-3D [Assessment of the petroleum potential of the Leningrad license area in the Kara Sea on the basis of CDP-3D seismic exploration]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2018a, no. 4, pp. 4-19. DOI: https://doi.org/10.30713/2413-5011-2018-4-4-19
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R., Nedosekin A.S., Firstaeva E.N., Strekalov A.Ya., Pogretskiy A.V. Otsenka perspektiv neftegazonosnosti yursko-melovykh otlozheniy Yuzhno-Karskogo regiona po dannym ploshchadnykh seysmorazvedochnykh rabot 2D [Assessment of the petroleum potential of the Jurassic-Cretaceous strata of the South Kara region based on 2D areal seismic data]. Geologiya nefti i gaza, 2018b, no. 2, pp. 61-70. DOI: https://doi.org/10.31087/0016-7894-2018-2-61-70