Bazhenova T.K.

ins@vnigri.ru
Graduated from Moscow State University, specialization «geology exploration and oil and gas fields» (1957).
PhD in geology and mineralogy(1992).
Works with VNIGRI since 1973 as senior researcher, leading researcher, Chief Scientist.
Key fields of scientific research: organic geochemistry of the Paleozoic and Pre-Paleozoic Siberian platform and some basins of the East European platform, separate forecast of oil and gas generation and hydrocarbon migration, ontological aspects of petroleum geology.
Author and coauthor of more than 200 publications and 10 monographs.
Regional petroleum geology
Article # 8_2022 submitted on 03/16/2022 displayed on website on 03/31/2022
6 p.
pdf Formation history of the structure of the northwestern frame of the Siberian Platform and the problem of oil and gas potential. Sources of hydrocarbons
An analysis of the history of the formation of the structure of the Lower Yenisei Placanticlinorium (Turukhansk region) in the northwestern framing of the Siberian Platform is presented. Four paleoprofiles were built - from the end of the Riphean sedimentation to the end of the formation of the modern structure of the region at the end of the Triassic. In the post-Triassic time, a complete inversion of the structures of the Turukhansk region occurred, after which the destruction and re-formation of previously formed hydrocarbon deposits began. Thus, the oil and gas potential of the Turukhansk region is a problem of the preservation of accumulations.

Keywords: oil and gas potential, hydrocarbon accumulation, sources of hydrocarbons, Lower Yenisei Placanticlinorium, Siberian Platform.
article citation Bazhenova T.K. Istoriya formirovaniya struktury severo-zapadnogo obramleniya Sibirskoy platformy i problema neftegazonosnosti. Istochniki uglevodorodov [Formation history of the structure of the northwestern frame of the Siberian Platform and the problem of oil and gas potential. Sources of hydrocarbons]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/8_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/8_2022
References
   Bazhenova T.K. Perspektivy neftegazonosnosti severo-zapada Sibirskoy platformy i prilegayushchikh territoriy [Prospects for oil and gas potential in the northwest of the Siberian platform and adjacent territories]. Prirodnye resursy Taymyra, Dudinka, 2004, pp. 133-160.
   Bazhenova T.K., Vysotskiy V.I. Geotektonicheskaya priroda Prieniseyskoy chasti Sibirskoy platformy [Geotectonic characteristics of the Yenisei part of the Siberian platform]. Vestnik MGU. Seriya geologiya, 1965, IV, pp.36-44.
   Starosel'tsev V.S., Divina T.A., Muratov M.I., Starosel'tsev K.V. Perspektivy obnaruzheniya nefti na Pashkinskom paleopodnyatii [Prospects for discovering oil in the Pashkin paleouplift]. Perspektivnye na neft' zony i ob"ekty Sibirskoy platformy. Novosibirsk: SNIIGGiMS, 2009, pp.79-86.
Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 42_2019 submitted on 07/29/2019 displayed on website on 11/29/2019
14 p.
pdf Main time petroleum genesis - Lower-Middle Cambrian interval in the northern part of the Tunguska syneclise (Krasnoyarsk Territory)
The Lower-Middle Cambrian interval - main time petroleum genesis in the northern part of the Tunguska syneclise is considered. Using mapping on the basis of seismic profiling and interpolation of geochemical data of the western and eastern syneclise frames. A quantitative assessment of the extent of oil and gas production is given. The duration of the outbreak and its condition in the up to day time is determined.
Keywords: Lower-Middle Cambrian interval, main time petroleum genesis, quantitative assessment of the scale of petroleum genesis, Tunguska syneclise, Krasnoyarsk Territory.
article citation Bazhenova T.K. Nizhnesrednekembriyskiy ochag neftegazoobrazovaniya na severe Tungusskoy sineklizy (Krasnoyarskiy kray) [Main time petroleum genesis - Lower-Middle Cambrian interval in the northern part of the Tunguska syneclise (Krasnoyarsk Territory)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/42_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/42_2019
References
   Filiptsov Yu.A., Mel'nikov N.V., Efimov A.S., Vil'chak V.I., Goryunov N.A., Evgrafov A.A., Smirnov E.V., Shcherbakov V.A., Kultyshev V.Yu. Nizhne-srednekembriyskiy rifogennyy bar'er na severe Sibirskoy platformy – ob"ekt pervoocherednykh neftegazopoiskovykh rabot [The Lower-Middle Cambrian rifogenic barrier in the north of the Siberian Platform is an object of priority oil and gas exploration]. Geologiya i mineral'nye resursy Sibiri, 2014, no. 2, pp. 25-35.
   Mel'nikov N.V., Kilina L.I., Krinin V.A., Khomenko A.V. Neftegazonosnost' kembriyskikh rifov Suringdakonskogo svoda [Petrolum potential of the Cambrian reefs of the Suringdakon Arch]. Teoreticheskie i regional'nye problemy geologii nefti i gaza. Novosibirsk: Nauka, 1991, pp. 180-189.
   Shiganova O.V., Dykhan S.V., Sobolev P.N., Surnin A.I. Geokhimicheskaya i gidrogeologicheskaya kharakteristika vend-nizhnekembriyskikh otlozheniy Lenno-Tungusskoy NGP v parametricheskikh skvazhinakh 2008-2010 gg. [Geochemical and hydrogeological characteristics of the Vendian-Lower Cambrian section of the Lena-Tunguska oil and gas field in parametric wells 2008-2010 period]. Neftegeologicheskiy prognoz i perspektivy razvitiya neftegazovogo kompleksa Rossii. St. Petersburg: VNIGRI, 2010, pp. 199-204.

Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 35_2019 submitted on 06/20/2019 displayed on website on 10/04/2019
12 p.
pdf The relationship of the isotopic composition of organic matter carbon with its historical and genetic features (Siberian Platform)
The carbon isotopic composition of insoluble organic matter and synbitumoids (the sample of the latter is half the quantity of insoluble organic matter) of various biocenotic and facies-genetic types of organic matter is considered. The relationship between the carbon isotopic composition and the starting organic matter and the conditions of diagenesis was shown: the most isotopically “light” are the algoplanktonic sapropelites, the most “heavy” are the oxisorbosapropelites with a similar base. In algoplanktonbenthos sapropelites, the weighting of carbon occurs with an increase in the organic matter fraction of benthos - bottom brown algae Phaeophita. In algoplanktonic sapropelites and oxisorbosapropelites, a relationship is observed between the carbon isotopic composition and catagenesis, with the increase of it the carbon becomes heavier.

Keywords: carbon isotopic composition, organic insoluble matter, catagenesis of organic matter, Siberian platform.
article citation Bazhenova T.K., Golyshev S.I., Padalko N.L. Svyaz' izotopnogo sostava ugleroda organicheskogo veshchestva s ego istoriko-geneticheskimi osobennostyami (Sibirskaya platforma) [The relationship of the isotopic composition of organic matter carbon with its historical and genetic features (Siberian Platform)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/35_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/35_2019
References
   Kontorovich A.E., Bogorodskaya L.I., Golyshev S.I. Zakonomernosti fraktsionirovaniya izotopov ugleroda v sedikakhitakh [Patterns of carbon isotope fractionation in sedicahites]. Geologiya i geofizika, 1985, no. 9, pp. 34-42.
   Organicheskaya geokhimiya paleozoya i dopaleozoya Sibirskoy platformy i prognoz neftegazonosnosti [Organic geochemistry of the Paleozoic and Pre-Paleozoic of the Siberian Platform and the forecast of their petroleum potential]. Editors K.K. Makarov, T.K. Bazhenova, Leningrad: Nedra, 1981, 211 p.

Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 21_2018 submitted on 05/15/2018 displayed on website on 06/25/2018
34 p.
pdf  Alifatic hydrocarbons of oil and gas source rocks and of oil shows in the Western Siberian Platform
Aliphatic hydrocarbons studied - normal alkanes and isoprenanes – from source rocks and oil shows of Riphean, Vendian and Cambrian sections (wells and outcrops) of the western part of the Siberian Platform. Catagenetic changes in the fraction of normal alkanes are described; hydrocarbons of syn- and epibitumoids are compared. The source of epibutumoids hydrocarbons was supposed.

Keywords: aliphatic hydrocarbons, sours rocks, oil show, Riphean, Vendian, Cambrian, organic matter catagenesis, Siberian Platform.
article citation Bazhenova T.K., Shapiro A.I., Vasilyeva V.F. Alifaticheskie uglevodorody neftegazomaterinskikh otlozheniy i naftidoproyavleniy zapada Sibirskoy platformy [Alifatic hydrocarbons of oil and gas source rocks and of oil shows in the Western Siberian Platform]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/21_2018.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/21_2018
References
   Evolyutsiya neftegazoobrazovaniya i neftegazonakopleniya na yugo-zapade Sibirskoy platformy [Petroleum genesis and accumulation in the south-west of the Siberian Platform area]. T.K. Bazhenova, A.I. Shapiro, V.F. Vasil'eva, N.B. Vishnevskaya, L.I. Klimova, N.T. Kunaeva, N.A. Rogozina, G.V. Turenkova. St. Petersburg: VNIGRI, 2015, 146 p. (Trudy VNIGRI)
   Rukovodstvo po analizu bitumov i rasseyannogo organicheskogo veshchestva gornykh porod [Analysis guide of bitumen and dispersed organic matter of rocks]. Editor V.A. Uspenskiy, K.F. Rodionova, A.I. Gorskaya, A.K. Shishkova. Leningrad, Nedra, 1966, 316 p.


Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 21_2017 submitted on 04/26/2017 displayed on website on 05/25/2017
9 p.
pdf  The role of organic geochemistry in assessment of geological phenomena
The role and opportunities of organic geochemistry methods in the assessment of geological phenomena in stratigraphy, facial analysis, geothermy, and especially in historical geotectonics is analyzed. The scope of distribution of definite aged layers enriched by organic matter allows us to use them as a stratigraphic correlative. The properties of fossil organic matter as a "maximum thermometer" can be used to determine paleogeothermal regimes. A comparative assessment of organic matter catagenesis allows, in turn, to estimate the amplitude of plunging, uplift and erosion of deposits, as well as to solve some other issues of historical geotectonics.

Keywords:organic geochemistry, organic matter catagenesis, historical geotectonics, paleogeothermal regime.
article citation Bazhenova T.K. Rol' organicheskoy geokhimii v otsenke geologicheskikh yavleniy [The role of organic geochemistry in assessment of geological phenomena]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/21_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/21_2017
References


   Bazhenova T.K. Geneticheskie aspekty razdel'nogo prognoza nefte- i gazonosnosti basseynov drevnikh platform [Genetic aspects of separate forecast of oil and gas potential of ancient platforms’ basins]. In: Teoriya i praktika neftegeologicheskogo prognoza [Theory and practice of oil-geological forecast]: Collection of papers. St. Petersburg: VNIGRI, 2008, p. 123-150.
   Bubnov S.N. Osnovnye problemy geologii [The main problems of geology]. Moscow: MSU, 1960, 233 p.Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 10_2017 submitted on 03/01/2017 displayed on website on 03/21/2017
20 p.
pdf  Study of petroleum source formations as a basis of oil and gas formation concept: ontological, philogenetical and ontogenetical aspects
Ontological, phylogenetical and ontogenetical aspects of petroleum source formations’ are analyzed. Petroleum source formation represents a space where petroleum formation processes take place. From a hierarchical point of view, petroleum source formation is an object of the matter organization of formational level. Petroleum source rock and organic matter are objects of lower hierarchical levels, which are included in petroleum formations as elements. Petroleum potential of the basin is determined by the quantity of petroleum formations of organic matter. Petroleum formations in the Late Proterozoic-Phanerozoic history of the Earth have undergone a certain evolution, connected primarily with the evolution of biocenoses. Nevertheless, the algal-plankton of various systematic groups remained the dominant of organic matter petroleum source formations. The ontogeny of petroleum source formations passed through all stages of lithogenesis. The generation and primary migration of hydrocarbons occurs in the catagenesis stage. The productivity of formations and the ratio of liquid and gases hydrocarbons are determined by the facial-genetic type of organic matter, which in turn determines the quantitative characteristics of petroleum potential of the regions.

Keywords: petroleum source formation, petroleum formation concept, organic matter, generation and migration of hydrocarbons, productivity of source formations.
article citation Bazhenova T.K. Uchenie o neftegazomaterinskikh svitakh kak osnova teorii neftegazoobrazovaniya (ontologicheskiy, filogeneticheskiy i ontogeneticheskiy aspekty) [Study of petroleum source formations as a basis of oil and gas formation concept: ontological, philogenetical and ontogenetical aspects]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/10_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/10_2017
References
   Bazhenova T.K. Balans transformatsii organicheskogo veshchestva v katageneze i neftegazoobrazovanie [Balance of organic matter transformation during katagenesis and oil and gas formation]. Novye idei, teoreticheskie obobshcheniya i metodicheskie resheniya v neftyanoy geologii. St. Petersburg: Nedra, 2004, p. 48-58.
   Bazhenova T.K. Evolyutsiya neftegazoobrazovaniya v istorii Zemli i prognoz neftegazonosnosti osadochnykh basseynov [Evolution of oil and gas formation in the history of the Earth and forecast of oil and gas potential of sedimentary basins]. Geologiya i geofizika, 2009, vol. 50, p. 412-424.
   Bazhenova T.K. Geneticheskie aspekty razdel'nogo prognoza nefte- i gazonosnosti basseynov drevnikh platform [Genetical aspects of the separate forecast of oil and gas potential of ancient platforms basins]. Teoriya i praktika neftegeologicheskogo prognoza. St. Petersburg: VNIGRI, 2008, p. 123-151.
   Bazhenova T.K., Shimanskiy V.K. Osnovnye zakonomernosti organicheskoy geokhimii i razmeshchenie resursov nefti i gaza [Basic regularities of organic geochemistry and distribution of oil and gas resources]. Neftegazogeologicheskie issledovaniya i voprosy ratsional'nogo osvoeniya uglevodorodnogo potentsiala Rossii. St. Petersburg: VNIGRI, 2009, p. 351-363.
   Bubnov S.N. Osnovnye problemy geologii [The main problems of geology]. Moscow: MGU, 1960, 233 p.
   Dragunov V.I. Ontologicheskie aspekty geologii [Ontological aspects of geology]. Problemy razvitiya sovetskoy geologii. Leningrad: VSEGEI, 1971, p. 85-101.
   Filiptsov Yu.A., Mel'nikov N.V., Efimov A.S., Vil'chak V.I., Goryunov N.A., Evgrafov A.A., Smirnov E.V., Shcherbakov V.A., Kultyshev V.Yu. Nizhnee-kembriyskiy rifogennyy bar'er na severe Sibirskoy platformy prognoziruemaya krupnaya zona neftegazonakopleniya i ob"ekt pervoocherednykh neftegazopoiskovykh rabot [The Lower Cambrian reef barrier in the North of the Siberian Platform as projected large oil and gas accumulation zone and the object of priority oil and gas exploration]. Geologiya i mineral'no-syr'evye resursy Sibiri, 2014, no. 2, p. 25-35
   Pogrebitskiy Yu.E. Paleotektonicheskiy analiz Taymyrskoy skladchatoy sistemy [Paleotectonic analysis of the Taimyr folded system]. Leningrad: Nedra, 1971, 248 p.
   Shimanskiy V.K., Bazhenova T.K., Vasil'eva V.F., Greben' A.E., Neruchev S.G., Shapiro A.I., Klimova L.I., Kunaeva N.T. Voprosy evolyutsii iskhodnogo organicheskogo veshchestva neftegazomaterinskikh formatsiy i ego proizvodnykh v istorii Zemli [Evolutional questions of the initial organic matter of oil and gas source formations and its derivatives in the history of the Earth]. St. Petersburg: Nedra, 2004, p. 59-75.

Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 45_2016 submitted on 10/24/2016 displayed on website on 11/25/2016
29 p.
pdf  Petroleum source formations of the Russian ancient platforms and their petroleum potential
The comparative analyses of petroleum source formations of the Russian ancient platform (Siberian and Eastern European) and their oil and gas potential is presented. The comparative characteristics of oil and gas potential of three major oil and gas bearing basins of ancient platforms (Lena-Tunguska, Volga-Urals and Timan-Pechora) are given. The relationship between oil and gas potential, the nature of hydrocarbon sources and geohistorical development is evidently in the exploration extent of these basins.

Keywords: petroleum source formation, petroleum basin, ancient platforms, petroleum potential of Siberian and East European platforms.
article citation Bazhenova T.K. Neftegazomaterinskie formatsii drevnikh platform Rossii i neftegazonosnost' [Petroleum source formations of the Russian ancient platforms and their petroleum potential]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/45_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/45_2016
References
   Bazhenova T.K. Evolyutsiya neftegazoobrazovaniya i neftegazonakopleniya v paleozoe dopaleozoe Sibirskoy platformy i prognoz neftegazonosnosti [Petroleum formation and accumulation in the Prepaleozoic and Paleozoic Siberian platform outlook]. Synopsis of the dissertation for the degree of Doctor in geological and mineralogical sciences. St. Petersburg: VNIGRI, 1992, 50 p.
   Bazhenova T.K., Bogoslovskiy S.A., Shapiro A.I. Otsenka masshtabov neftegazoobrazovaniya v Korotaikhinskoy vpadine Timano-Pechorskogo basseyna (v svyazi s razdel'nym zonal'nym prognozom nefte - i gazonosnosti) [Assessment of petroleum resources in the Korotaikha basin Timan-Pechora (associated with a separate area forecast for petroleum potential)]. Zony kontsentratsii uglevodorodov v neftegazonosnykh basseynakh sushi i akvatoriy. St. Petersburg: VNIGRI, 2010, p. 26-31.
   Bazhenova T.K., Bogoslovskiy S.A., Shapiro A.I., Vasil'eva V.F., Rogozina N.A. Organicheskaya geokhimiya osadochnogo vypolneniya Vychegodskogo progiba (Russkaya plita) i ego geotermicheskaya istoriya [Vychegda trough (Russian plate) - organic geochemistry and geothermal history of sedimentary fill]. Neftegazovaya geologiya Teoriya i praktika, 2013, vol. 8, no. 3, http://www.ngtp.ru/rub/1/37_2013.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/37_2013
   Bazhenova T.K., Gembitskaya L.A. Masshtaby emigratsii uglevodorodov iz neftegazomaterinskikh gorizontov dokembriya Sredne-Russkogo basseyna (v svyazi s prognozom neftegazonosnosti) [The migration scale of hydrocarbons from the Precambrian source rocks in the Midle-Russian basin and their petroleum potential forecast)]. Litologiya i poleznye iskopaemye tsentral'noy Rossii. Voronezh, 2000, p. 9-10.
   Bazhenova T.K., Shapiro A.I., Vasil'eva V.F., Otmas A.A. Geokhimiya organicheskogo veshchestva i generatsiya uglevodorodov v nizhnesiluriyskikh otlozheniyakh Kaliningradskoy oblasti [Geochemistry of organic matter and generation of hydrocarbons in the Lower Silurian deposits of the Kaliningrad region]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2012, vol. 7, no. 2, http://www.ngtp.ru/rub/1/18_2012.pdf
   Evolyutsiya neftegazoobrazovaniya i neftegazonakopleniya na yugo-zapade Sibirskoy platformy [Petroleum formation and accumulation in the southwest part of the Siberian Platform]. T.K. Bazhenova, A.I. Shapiro, V.F. Vasil'eva, N.B. Vishnevskaya, A.I. Klimova, N.T.Kunaeva, N.A. Rogozina, G.V. Turenkova. St. Petersburg: VNIGRI, 2015, 147 p.
   Filiptsov Yu.A., Mel'nikov N.V., Efimov A.S., Vil'chak V.I, Goryunov N.A., Evgrafov A.S., Smirnov E.V., Shcherbakov V.A., Kultyshev V.E. Nizhne-srednekembriyskiy rifogennyy bar'er na severe Sibirskoy platformy – ob"ekt pervoocherednykh neftegazopoiskovykh rabot [Lower – Middle Cambrian barrier reef in the north of the Siberian platform - the object of primary oil and gas exploration]. Geologiya i mineral'no- syr'evye resursy Sibiri, 2014, no. 2 (18), p. 25-35.
   Kiryukhina T.A., Fadeeva N.P., Stupakova A.V., Poludetkina E.N., Sautkin R.S. Domanikovye otlozheniya Timano-Pechorskogo i Volgo-Ural'skogo basseynov [Domanik deposits of Timan-Pechora and Volga-Urals basin]. Geologiya nefti i gaza, 2013, no. 3, p. 76-87.
   Larskaya E.S. Diagnostika i metody izucheniya neftegazomaterinskikh tolshch [Diagnosis and methods of studying petroleum source rocks]. Moscow, Nedra, 1983. - 196 s.
   Larskaya E.S. Printsipy i metody vydeleniya neftegazomaterinskikh tolshch i otsenka masshtabov neftegazoobrazovaniya (na primere paleozoyskikh otlozheniy Russkoy plity) [Principles and methods for source rocks sequences separating - for example, the Paleozoic sediments of the Russian Platform)]. Dissertation for the degree of Doctor in geological and mineralogical sciences. Moscow, 1979, 426 p.
   Mel'nikov N.V., Kilina L.I., Krinin, V.A., Khomenko A.V. Neftegazonosnost' kembriyskikh rifov Suringdakonskogo svoda [Petroleum potential of the Cambrian reefs Suringdak arch]. Teoriya i regional'nye problemy geologii nefti i gaza. Novosibirsk: Nauka, 1991, p. 180-189.
   Nerastvorimoe organicheskoe veshchestvo osadochnykh porod – ob"ekt organicheskoy geokhimii [Insoluble organic matter of sedimentary rocks - the object of organic geochemistry]. T.K. Bazhenova, G.M. Borovaya, L.A. Gembitskaya, N.P. Fadeeva. Moscow, «Geoinformmark», 1993, 56 p.
   Organicheskaya geokhimiya Timano-Pechorskogo basseyna [Organic geochemistry of the Timan-Pechora Basin]. T.K. Bazhenova, V.K. Shimanskiy, V.F. Vasil'eva, A.I. Shapiro, L.A. Gembitskaya, A.I. Klimova. St. Petersburg: VNIGRI, 2008, 162 p.
   Osobennosti nakopleniya i preobrazovaniya organicheskogo veshchestva v dokamennougol'nykh otlozheniyakh Russkoy platformy [Features of accumulation and transformation of organic matter in the Pre-Carboniferous section of the Russian Platform]. E.S. Larskaya, K.F. Rodionova, O.P. Chetverikova, O.P. Zagulova, M.V. Miloradova, A.M. Teshin, V.R. Poznukhova. Moscow, Nedra, 1974, 203 p.
   Shiganova O.V., Dykhan S.V., Sobolev P.N., Surnin A.I. Geokhimicheskaya i gidrogeologicheskaya kharakteristika vend-nizhnekembriyskikh otlozheniy Lenno-Tungusskoy NGP v parametricheskikh skvazhinakh 2008-2010 gg. [The geochemical and hydrogeological study of Vendian - Lower Cambrian section using the exploratory type stratigraphic test wells drilled in the period 2008-2010 (Lena-Tunguska Basin)]. Neftegeologicheskiy prognoz i perspektivy razvitiya neftegazovogo kompleksa vostoka Rossii. St. Petersburg: VNIGRI, 2010, p. 199-204.

Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 44_2014 submitted on 10/04/2014 displayed on website on 10/17/2014
18 p.
pdf  Oil and gas formation in the Aldan-Maya basin (Eastern Siberia)
The basic features of the structure of the Aldan-Maya basin represented by the Riphean, Vendian and Cambrian deposits are analized. The upper subformation of Malka Formation of R2, Ignikan Formation (upper part of a Lokhandin series) of R3, and Inikan Formation of C1-2 are considered as petroleum source rocks. The scale of primary hydrocarbons migration and their possibly large losses due to complex geological structure of the region and repeated erosional events were counted on the basis of mapping of petroleum source deposits and calculated genetic evolution models of VNIGRI.

Keywords: petroleum source formation, primary migration, migration hydrocarbons, Aldan- Maya basin.
article citation Bazhenova T.K., Margulis L.S. Neftegazoobrazovanie v Aldano-Mayskom basseyne Sibirskoy platformy [Oil and gas formation in the Aldan-Maya basin (Eastern Siberia)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/44_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/44_2014
References
   Bazhenova T.K. Evolyutsiya neftegazoobrazovaniya i neftegazonakopleniya v paleozoe-dopaleozoe Sibirskoy platformy i prognoz neftegazonosnosti [The evolution of oil and gas generation and accumulation in the Paleozoic-pre Paleozoic Siberian platform and forecast of oil and gas potential]. Dissertation for the degree of PhD. Saint Petersburg, 1992, 55 p.
   Korostelev V.I. Geologiya i tektonika Yuzhnogo Verkhoyan'ya [Geology and tectonics of the South Verkhoyan]. Novosibirsk: Nauka, 1982, 217 p.
   Otsenka potentsial'nykh resursov uglevodorodov na osnove modelirovaniya protsessov ikh generatsii, migratsii i akkumulyatsii [Evaluation of hydrocarbon resources potential on the basis of its generation, migration and accumulation processes modeling]. S.G. Neruchev, T.K. Bazhenova, S.V. Smirnov, O.A. Andreeva, L.I. Klimova. - Saint Petersburg: Nedra, 2006. - 363 p.
   Semikhatov M.A., Serebryakov S.N. Sibirskiy gipostratotip rifeya [Siberian hipostratotype of the Riphean]. Moscow: Nauka, 1983. - 223 p.
Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 37_2013 submitted on 09/09/2013 displayed on website on 09/27/2013
31 p.
pdf  Vychegda trough (Russian plate) - organic geochemistry and geothermal history of sedimentary fill
The geochemical features and catagenetic / geothermal history of sedimentary fill of the Vychegda trough are analyzed. The Vendian deposits were not oil-and-gas-generating. The source rock was identified in the Upper Riphean carbonate section in the east of trough; hydrocarbon generation processes had been performed during all phases of plunge.

Key words: catagenesis, geothermal gradient, bitumens, hydrocarbons, Vendian, Upper Riphean, Vychegda trough, Russian plate.
article citation Bazhenova T.K., Bogoslovskiy S.A., Shapiro A.I., Vasil'eva V.F., Rogozina N.A. Organicheskaya geokhimiya osadochnogo vypolneniya Vychegodskogo progiba (Russkaya plita) i ego geotermicheskaya istoriya [Vychegda trough (Russian plate) - organic geochemistry and geothermal history of sedimentary fill]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2013, vol. 8, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/37_2013.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/37_2013
References
   Bazhenova T.K. Geokhimicheskie aspekty neftegazonosnosti rifeya drevnikh platform Rossii [Geochemical aspects of the oil and gas potential of Riphean ancient platforms of Russia]. In: Novye idei v geologii i geokhimii nefti i gaza. K sozdaniyu obshchey teorii neftegazonosnykh nedr. Proceedings of VI International conference. Moscow: GEOS, 2002, p. 61-64.
   Bazhenova T.K., Gembitskaya L.A. Masshtaby emigratsii uglevodorodov iz neftematerinskikh gorizontov dokembriya Sredne-Russkogo basseyna [Migration of hydrocarbons from Precambrian source layers of Mid-Russian Basin]. In: Litologiya i poleznye iskopaemye Tsentral'noy Rossii. Voronezh, 2000, S. 9-10.
   Bazhenova t.K. Bazhenova O.K., Gembitskaya L.A. Katageneticheskie nesoglasiya i problema neftegazonosnosti dokembriya Mezenskoy sineklizy [Catagenetic unconformity and issues of oil and gas potential of the Precambrian Mezensk syncline]. In: Yuzhnye rayony respubliki Komi: geologiya, mineral'nye resursy, problemy osvoeniya. Syktyvkar, 2002, p. 117-119.
   Bazhenova T.K., Dakhnova M.V., Mozhegova S.V. Nefteobrazovanie v verkhnem proterozoe Sibirskoy platformy (istochniki, masshtaby, vremya, svidetel'stva) [Oil formation in the Upper Proterozoic of the Siberian platform (sources, scope, time, evidence)]. In: Neftegeologicheskiy prognoz i perspektivy razvitiya neftegazovogo kompleksa vostoka Rossii. Saint Petersburg: VNIGRI, 2010, p. 81-85.
   Dakhnova M.V., Zheglova T.P., Mozhegova S.V., Myalkina Yu.A., Nazarova E.S., Nechitaylo G.E. Rol' rifeyskikh i vendskikh neftematerinskikh tolshch kak postavshchikov uglevodorodov v zony neftenakopleniya na yuge Sibirskoy platformy [The role of the Riphean and Vendian strata as hydrocarbon suppliers into the area of oil accumulation in the south of the Siberian Platform]. In: Uspekhi organicheskoy geokhimii. Proceedings of conference, 11-15 October 2010. Novosibirsk, 2010, p. 129-132.
Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 18_2012 submitted on 02/14/2012 displayed on website on 04/20/2012
9 p.
pdf  Geochemistry of organic matter and hydrocarbon generation in the Lower Silurian deposits of the Kaliningrad region
For the first time the using of confocal fluorescent microscopy was undertaken for the study of sedimentary rocks from oil-and-gas bearing sequences. The first experience has shown that this device can be successfully used for the identification of bituminous components’ distribution in rocks, and for making their quality and quantitative estimation. The results showed wide opportunities for this method to be used in lithological research and petroleum exploration.
Key words: confocal fluorescent microscopy, sedimentary rocks, petroleum bearing rocks, bituminous components.
article citation Bazhenova T.K., Shapiro A.I., Vasil'eva V.F., Otmas A.A. (Senior) Geokhimiya organicheskogo veshchestva i generatsiya uglevodorodov v nizhnesiluriyskikh otlozheniyakh Kaliningradskoy oblasti [Geochemistry of organic matter and hydrocarbon generation in the Lower Silurian deposits of the Kaliningrad region ]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/18_2012.pdf
References

   Bazhenova T.K., Borovaya G.M., Gembitskaya L.A., Fadeeva N.P. Nerastvorimoe organicheskoe veshchestvo osadochnykh porod – ob"ekt organicheskoy geokhimii [Insoluble organic matter in sedimentary rocks as an object of organic geochemistry]. Moscow: Geoinformmark, 1993, 55 p.
   Bazhenova T.K., Gembitskaya L.A. Zakonomernosti generatsii uglevodorodov razlichnymi tipami OV [Patterns of hydrocarbon generation by various types of organic matter]. Geokhimicheskoe modelirovanie i materinskie porody neftegazonosnykh basseynov Rossii i stran SNG. Saint Petersburg: VNIGRI, 2000, pp. 23-27.
   Geologicheskoe stroenie SSSR i zakonomernosti razmeshcheniya poleznykh iskopaemykh. T.1. Russkaya platforma [Geological structure of the USSR and distribution patterns of minerals. Volume 1. Russian platform]. Editor V.D. Nalivkin, K.E. Yakobson. Leningrad: Nedra, 1985, 355 p.Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 17_2011 submitted on 04/29/2011 displayed on website on 05/23/2011
21 p.
pdf  Upper Proterozoic formations of Siberian platform – main source of oil and gas of Pre-Mesozoic megabasin
The history of the oil and gas genesis in the Riphean and Vendian complexes of Siberian platform was studied. Biomarkers were used to make the oils and syn-bitumens correlation with source rocks. Generally the oils of Nepa-Botuoba anteclise are genetically related to the Vendian source rocks, while the oils of Baikit anteclise and Katanga saddle are genetically related to the Riphean source rocks. The main source of oil and gas of the Pre-Mesozoic megabasin of Siberian platform are the Upper Proterozoic (Rifean and Vendian) source rocks.
Key words: oil and gas genesis, Riphean, Vendian, catagenetical «unconformity», hydrocarbons, biomarkers.
article citation Bazhenova T.K., Dakhnova M.V., Mozhegova S.V. Verkhniy proterozoy Sibirskoy platformy – osnovnoy istochnik neftegazonosnosti ee domezozoyskogo megabasseyna [Upper Proterozoic formations of Siberian platform – main source of oil and gas of Pre-Mesozoic megabasin]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2011, vol. 6, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/17_2011.pdf
References
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 15_2011 submitted on 03/23/2011 displayed on website on 04/04/2011
26 p.
pdf  History of oil and gas formation and accumulation in northwest Siberian platform (historical, geochemical and structural analysis)
The history of oil and gas formation and accumulation in the northwest Siberian platform during formation of the region’s structure is considered; the comparative analysis of the Turukhansk and Igaro-Norilsk areas is conducted; the structure along with oil and gas potential prospects of the northwestern part of the Tunguskaya syncline are briefly described through the results of seismic-gravity-magnetic modeling.
Key words: northwest Siberian platform, the Tunguskaya syneclise, oil and gas formation, scope of hydrocarbon emigration, naphthyde manifestations, oil and gas formation centers, plac-anticlinorium.
article citation Bazhenova T.K., Kazais V.I. Istoriya neftegazoobrazovaniya i neftegazonakopleniya na severo-zapade Sibirskoy platformy (istoriko-geokhimicheskiy i strukturno-istoricheskiy analiz) [History of oil and gas formation and accumulation in northwest Siberian platform (historical, geochemical and structural analysis)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2011, vol. 6, no. 2. available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/15_2011.pdf
References
Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 40_2009 submitted on 10/09/2009 displayed on website on 12/07/2009
19 p.
pdf  Structural characteristics of a carbonic component of sapropelite kerogen: dependence on the boicoenosis type of original organic matter and the degree of its catagenesis
In using the methods of IR-spectroscopy and X-ray diffraction, the dependence of structural characteristics of a carbonic component of sapropelite kerogen on the composition of original organic matter and the degree of its catagenesis is established. The obtained experimental data are indicative of the presence of non-graphitic carbon in the studied samples of kerogen. On this basis, the relative content of graphitic and non-graphitic carbon may be a key parameter of the structure of kerogen carbonic matter. Its dependence on the composition of original organic matter and the degree of its catagenesis makes this parameter useful in estimating the petroleum potential of sedimentary rocks.
Key words: organic matter of rocks, kerogen, catagenesis, structure of carbonic matter, non-graphitic carbon, IR-spectroscopy, X-ray diffraction.
article citation Sukhanov A.A., Bazhenova T.K., Kotelnikova E.N. Structural characteristics of a carbonic component of sapropelite kerogen: dependence on the boicoenosis type of original organic matter and the degree of its catagenesis // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2009. - V.4. - #4.- http://www.ngtp.ru/rub/1/40_2009.pdf
References
Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 008 displayed on website on 03/19/2007
17 p.
pdf  Research on hydrocarbon systems ontogenesisas the basis for realistic prospectof sedimentary basins petroleum potential
The geochemical history of hydrocarbon systems resulted from different types of organic matter in sedimentary basins has been considered on the basis of current geological and geochemical modeling. Serial analysis of the hydrocarbon systems evolution has been carried out - from the hydrocarbons generation-migration to the state and behavior of the systems in the process of formation and further existence of hydrocarbon accumulations. This allows carrying out the separate forecast estimation of petroleum potential of the different level objects.
Key words: hydrocarbon system, current modeling, oil and gas formation, sapropelites, gumity, catagenesis, domanikity, domanikoidy, Siberian platform, migration, genetic deficiency of gas, accumulation.
article citation Bazhenova T.K., Shimansky V.K. Research on hydrocarbon systems ontogenesis as the basis for realistic prospect of sedimentary basins petroleum potential // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2007. - V.2. - http://www.ngtp.ru/rub/1/008.pdf
References
Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 28_2008 submitted on 06/19/2008
11 p.
pdf  Аliphatic hydrocarbons of synbitumoids as an index of a facial-genetic type of organic matter
The aliphatic hydrocarbons of synbitumoids (normal alkanes and isoprenoid hydrocarbons) are considered. The character of their distribution, genetic bond with facial (biocenotic) types of organic matter are shown. The Upper Proterozoic, Paleozoic, and Cenozoic synbitumoids of the Siberian platform, Timan-Pechora basin and also the basins of the Pacific belt (Anadyr and West Sakhalin) are the objects of our research
Key words: Аliphatic hydrocarbons, synbitumoids, lipids, plankton, normal alkanes, isoprenoid hydrocarbons, pristine, phytane
article citation Bazhenova T.K., Shapiro A.I. Аliphatic hydrocarbons of synbitumoids as an index of a facial-genetic type of organic matter // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2008. - V.3. - #3.- http://www.ngtp.ru/rub/1/28_2008.pdf
References
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 30_2008 submitted on 08/11/2008
21 p.
pdf  Рroblem of petroleum potential of basal horizons in the basins of ancient platforms in aspect of their katagenetic evolution
The problem of petroleum potential of the Vendian and Riphean basal horizons in a cover of the Russia's ancient platforms is considered in the light of katagenetic evolution of sedimentary basins. The types of katagenetic zoning and katagenetic unconformities, the ways and causes of their origin in the process of region geothermic history and also the influence of katagenetic interrelationships of complexes on the estimation of their petroleum potential are considered
Key words: basin, katagenesis, platform, Riphean, Vendian, katagenetic unconformity, katagenetic zoning.
article citation Bazhenova T.K. Рroblem of petroleum potential of basal horizons in the basins of ancient platforms in aspect of their katagenetic evolution // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2008. - V.3. - #3.- http://www.ngtp.ru/rub/4/30_2008.pdf
References