Rogozina E.A.

/1934-2017/


Graduated from Chemistry Department of the Leningrad State University (1957).
PhD in geology and mineralogy.
Area of scientific interests: solving problem of oil and gas genesis, petroleum potential forecast; development of theoretical models of transformation of various types of organic matter and evaluation of the scope of oil and gas generation in lithogenesis of sedimentary rocks; oil-ecology.
Author of about 200 publications, including 5 monographs.
Developed biological products «NAFTOKS» for oil-contaminated soil.
Raw hydrocarbon geoecology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Rogozina E.A.
Article # 48_2016 submitted on 11/22/2016 displayed on website on 12/16/2016
6 p.
pdf  Method of a detailed preliminary examination of oil-contaminated soil and processing of received data for the rational choice of effective cleaning technology
The method of detailed preliminary examination of anthropogenic pollution of soils with oil and oil products proposed by the authors solves the problem of a rational choice of cleaning technology. This, in turn, speeds up the elimination of environmental contamination by oil and gas industry products.

Keywords: anthropogenic pollution of soils, pollution by oil and oil products, rational cleaning technology.
article citation Rogozina E.A., Morgunov P.A. O sposobe detal'nogo predvaritel'nogo obsledovaniya neftezagryaznennykh pochv i gruntov i obrabotki poluchennoy informatsii dlya ratsional'nogo vybora tekhnologii ikh effektivnoy ochistki [Method of a detailed preliminary examination of oil-contaminated soil and processing of received data for the rational choice of effective cleaning technology]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/7/48_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/48_2016
References
   Iskhodnyy material, nakoplenie i formirovanie organicheskogo veshchestva v sedimentogeneze i diageneze i ego klassifikatsiya [The original material, and the formation of the organic matter accumulation: sedimentation, diagenesis and classification]. Spravochnik po geokhimii nefti i gaza. Ed. S.G. Neruchev. St. Petersburg: Nedra, 1998, p. 75-132.
   Patent 2489482 Russian Federation. Strain Pseudomonas aeruginosa RCAM01139 used to decompose oil and diesel fuel. Rogozina E.A., Timergazina I.F., Perehodova L.S.; the applicant and the patentee Federal State Unitary Enterprise "All-Russia Petroleum Research Exploration Institute" - the application number 2012135432, Prior. 14.08.2012, 10.08.2013b Bull. Number 22, 5 p.
   Patent 2489484 Russian Federation. Strain Pseudomonas citronellolis, used to decomposition of oil diesel. Rogozina E.A., Timergazina I.F., Perehodova L.S.; the applicant and the patentee Federal State Unitary Enterprise "All-Russia Petroleum Research Exploration Institute" - the application number 2012135434, Prior. 14.08.2012, 10.08.2013a Bull. № 26, 5 p.
   Preobrazovanie neftey mikroorganizmami [Converting of oil by microorganisms]. Ed. B.G. Khotimskiy and A.I. Akopian. Trudy VNIGRI. Leningrad, 1970, 281 p.
   Rogozina E.A. Geokhimicheskie izmeneniya v sostave neftey pri biodegradatsii [Geochemical changes in the oil composition during biodegradation]. Razvedka i okhrana nedr, vol. VNIGRI, St. Petersburg, 2010, no. 4, p. 63-68.
   Rogozina E.A., Khotyanovich A.V. Biorekreatsiya neftezagryaznennykh pochvennykh i vodnykh ekosistem [Biorecreation of contaminated soil and water ecosystems]. Doklady Pervoy Vserossiyskoy konferentsii «Poiski nefti, neftyanaya industriya i okhrana okruzhayushchey sredy. St. Petersburg, 1995, p. 131-136.
   Rogozina E.A., Svechina R.M., Shapiro A.I., Perekhodova L.S., Timergazina I.F. Metodicheskie aspekty issledovaniya aktivnosti utilizatsii nefti i nefteproduktov shtammami uglevodorodokislyayushchikh mikroorganizmov [Investigation of utilizing oil and oil products by strains of hydrocarbon-oxidizing microorganisms - methodological aspects]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2011, vol. 6, no. 4, http://www.ngtp.ru/rub/7/43_2011.pdf
   Rogozina E.A., Timergazina I.F., Morgunov P.A. Ochistka neftezagryaznennykh pochv bakteriyami roda Pseudomonas – osnovoy biopreparatov NAFTOKS 12-R i NAFTOKS 48-U [Cleaning oil-contaminated soil by Psedomonas bacteria – basis of biological products NAFTOKS 12-R and NAFTOKS 48-U]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2014, vol. 9, no. 2, http://www.ngtp.ru/rub/7/19_2014.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/19_2014
   Vosstanovlenie neftezagryaznennykh pochvennykh ekosistem [Recovery of oil-contaminated soil ecosystems]. Ed. M.A. Glazovskaya. Moscow: Nauka, 1988, 253 p.

Raw hydrocarbon geoecology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Rogozina E.A.
Article # 19_2014 submitted on 03/11/2014 displayed on website on 04/21/2014
16 p.
pdf Cleaning oil-contaminated soil by Psedomonas bacteria - basis of biological products NAFTOKS 12-R and NAFTOKS 48-U
The comparative characteristics of two newly created biologics NAFTOKS 12-R (Pseudomonas aeruginosa) and NAFTOKS 48-U (Pseudomonas citronelollis) on the effectiveness of cleaning soil from diesel fuel and oil in the laboratory are presented. For 7 months of experiments diesel fuel oxidized by 85.5-85.8% of initial content in the soil (? 2% wt.). Oil fractions in its content oxidized by 91.6 and 92.3%, benzene resins - 41.0 and 27.7%, alcohol-benzene resins - 39.8 and 37.5%, asphaltenes - 44.3 and 23.8% of the initial content. Methane-naphthenic hydrocarbons decreased by 92.0 and 92.3%, aromatic hydrocarbons - by 84.3-100% and 89.3-100% of the initial content, respectively, by adding NAFTOKS 12-R and NAFTOKS 48-U biologics in oil-contaminated soil. Biooxidation of oil contamination accompanied by formation of intermediate oxidation products. The fundamental principles of innovative technology of cleaning oil-contaminated soils using NAFTOKS biologics are discussed.

Keywords: oil-contaminated soil, bioremediation, NAFTOKS biologics, cleaning efficiency of soil, soil treatment technology.
article citation Rogozina E.A., Timergazina I.F., Morgunov P.A. Ochistka neftezagrjaznennyh pochv bakterijami roda Pseudomonas - osnovoj biopreparatov NAFTOKS 12-R i NAFTOKS 48-U [Cleaning oil-contaminated soil by Psedomonas bacteria - basis of biological products NAFTOKS 12-R and NAFTOKS 48-U]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/7/19_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/19_2014
References
   Akopova G.S.  Ochistka tekhnogennykh sred, zagryaznennykh uglevodorodami, s ispol'zovaniem biopreparatov  [Cleaning manmade environments contaminated with hydrocarbons, with use of biological products]. Gazovaya promyshlennost', 2008, no. 6, p. 69-71.
     Biopreparaty serii NAFTOKS dlya ochistki pochvennykh i vodnykh ekosistem ot zagryazneniy  [NAFTOKS biologicals series for cleaning soil and aquatic ecosystems from contaminations]. E.A. Rogozina, A.V. Khotyanovich, R.A. Arkhangel'skaya et al. Doklady Pervoy Vserossiyskoy konferentsii 'Poiski nefti, neftyanaya industriya i okhrana okruzhayushchey sredy'. Saint Petersburg, 1995, p. 137-144.
   Korotyaev A.I., Babichev S.A.  Meditsinskaya mikrobiologiya, immunologiya i virusologiya  [Medical microbiology, immunology and virology]. Saint Petersburg: SpetsLit, 2008, 4th edition, 767 p.
    Pozdeev O.K.  Meditsinskaya mikrobiologiya  [Medical microbiology]. Moscow: GEOTAR-MED, 2001, 765 p.
    Preobrazovanie neftey mikroorganizmami  [Oil converting using microorganisms]. Editors B.G. Khotimskiy and A.I. Akopian. Trudy VNIGRI. Leningrad, 1970, 281 p.
   Rogozina E.A.  Geokhimicheskie izmeneniya v sostave neftey pri biodegradatsii  [Geochemical changes in the composition of oils during biodegradation]. Razvedka i okhrana nedr, 2010, no. 4, p. 63-68.
   Rogozina E.A., Andreeva O.A., Zharkova S.I., Martynova D.A., Orlova N.A.  Sravnitel'naya kharakteristika otechestvennykh biopreparatov, predlagaemykh dlya ochistki pochv i gruntov ot zagryazneniya neft'yu i nefteproduktami  [Comparative characteristics of domestic biologics proposed for cleaning of soils from oil and oil products contamination]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2010, vol. 5, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/7/37_2010.pdf
   Rozanova E.P., Kuznetsov S.I.  Mikroflora neftyanykh mestorozhdeniy  [Microflora of oil fields]. Moscow: Nauka, 1974, 197 p.
   Skryabin G.K., Golovleva L.A.  Ispol'zovanie mikroorganizmov v organicheskom sinteze  [Use of microorganisms in organic synthesis]. Moscow: Nauka, 1976, 332 p.
   Vodyanova M.A., Khabarova E.I., Doner'yan L.G.  Analiz sushchestvuyushchikh mikrobiologicheskikh preparatov, ispol'zuemykh dlya biodegradatsii nefti v pochve  [Analysis of existing microbiological products used for oil biodegradation in soil]. Gornyy informatsionnyy analiticheskiy byulleten' (NTR), 2010, seminar 1, p. 253-258.
    Vosstanovlenie neftezagryaznennykh pochvennykh ekosistem  [Remediation of oil-contaminated soil ecosystems]. Editor M.A. Glazovska. Moscow: Nauka, 1988, 253 p.
Raw hydrocarbon geoecology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Rogozina E.A.
Article # 42_2013 submitted on 09/13/2013 displayed on website on 11/19/2013
10 p.
pdf Modeling of diagenetic transformation of organic matter in modern sediments under oil-contamination conditions
The results of laboratory modeling of organic matter transformation in modern lacustrine sediments under oil-contamination conditions were analyzed. The total number of microorganisms, including hydrocarbon-oxidizing and denitrifying, has increased in oil-contaminated sediments. The various directions of changes in the basic parameters of organic matter were observed. Intensification of organic matter transformation under the influence of oil contamination has led to the increase in generation intensity and changes in composition of biochemical gases, which in turn may lead to ecological disbalance.

Key words: organic matter, lacustrine sediments, oil contamination, transformation of organic matter, biochemical gases, geochemistry, ecology.
article citation Rogozina E.A. Modelirovanie protsessov diageneticheskogo preobrazovaniya organicheskogo veshchestva sovremennykh osadkov v usloviyakh neftyanogo zagryazneniya [Modeling of diagenetic transformation of organic matter in modern sediments under oil-contamination conditions]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2013, vol. 8, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/7/42_2013.pdf
References
   Rogozina E.A. Rezul'taty laboratornogo modelirovaniya protsessov mikrobiologicheskogo preobrazovaniya organicheskogo veshchestva sovremennykh presnovodnykh osadkov [Results of laboratory simulation of microbiological transformation of organic matter of modern freshwater sediments]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/47_2012.pdf
   Rogozina E.A., Arkhangel'skaya R.A., Svechina R.M., Shapiro A.I. Napravlennost' protsessov preobrazovaniya organicheskogo veshchestva sovremennykh osadkov v anaerobnykh usloviyakh [Direction of processes of organic matter transformation in modern sediments under anaerobic conditions]. In: Genezis nefti i gaza. Moscow: GEOS, 2003, p. 269-270.
   Sovetskiy entsiklopedicheskiy slovar' [Soviet Encyclopedic Dictionary]. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya, 1983.
Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 37_2013 submitted on 09/09/2013 displayed on website on 09/27/2013
31 p.
pdf  Vychegda trough (Russian plate) - organic geochemistry and geothermal history of sedimentary fill
The geochemical features and catagenetic / geothermal history of sedimentary fill of the Vychegda trough are analyzed. The Vendian deposits were not oil-and-gas-generating. The source rock was identified in the Upper Riphean carbonate section in the east of trough; hydrocarbon generation processes had been performed during all phases of plunge.

Key words: catagenesis, geothermal gradient, bitumens, hydrocarbons, Vendian, Upper Riphean, Vychegda trough, Russian plate.
article citation Bazhenova T.K., Bogoslovskiy S.A., Shapiro A.I., Vasil'eva V.F., Rogozina N.A. Organicheskaya geokhimiya osadochnogo vypolneniya Vychegodskogo progiba (Russkaya plita) i ego geotermicheskaya istoriya [Vychegda trough (Russian plate) - organic geochemistry and geothermal history of sedimentary fill]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2013, vol. 8, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/37_2013.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/37_2013
References
   Bazhenova T.K. Geokhimicheskie aspekty neftegazonosnosti rifeya drevnikh platform Rossii [Geochemical aspects of the oil and gas potential of Riphean ancient platforms of Russia]. In: Novye idei v geologii i geokhimii nefti i gaza. K sozdaniyu obshchey teorii neftegazonosnykh nedr. Proceedings of VI International conference. Moscow: GEOS, 2002, p. 61-64.
   Bazhenova T.K., Gembitskaya L.A. Masshtaby emigratsii uglevodorodov iz neftematerinskikh gorizontov dokembriya Sredne-Russkogo basseyna [Migration of hydrocarbons from Precambrian source layers of Mid-Russian Basin]. In: Litologiya i poleznye iskopaemye Tsentral'noy Rossii. Voronezh, 2000, S. 9-10.
   Bazhenova t.K. Bazhenova O.K., Gembitskaya L.A. Katageneticheskie nesoglasiya i problema neftegazonosnosti dokembriya Mezenskoy sineklizy [Catagenetic unconformity and issues of oil and gas potential of the Precambrian Mezensk syncline]. In: Yuzhnye rayony respubliki Komi: geologiya, mineral'nye resursy, problemy osvoeniya. Syktyvkar, 2002, p. 117-119.
   Bazhenova T.K., Dakhnova M.V., Mozhegova S.V. Nefteobrazovanie v verkhnem proterozoe Sibirskoy platformy (istochniki, masshtaby, vremya, svidetel'stva) [Oil formation in the Upper Proterozoic of the Siberian platform (sources, scope, time, evidence)]. In: Neftegeologicheskiy prognoz i perspektivy razvitiya neftegazovogo kompleksa vostoka Rossii. Saint Petersburg: VNIGRI, 2010, p. 81-85.
   Dakhnova M.V., Zheglova T.P., Mozhegova S.V., Myalkina Yu.A., Nazarova E.S., Nechitaylo G.E. Rol' rifeyskikh i vendskikh neftematerinskikh tolshch kak postavshchikov uglevodorodov v zony neftenakopleniya na yuge Sibirskoy platformy [The role of the Riphean and Vendian strata as hydrocarbon suppliers into the area of oil accumulation in the south of the Siberian Platform]. In: Uspekhi organicheskoy geokhimii. Proceedings of conference, 11-15 October 2010. Novosibirsk, 2010, p. 129-132.
Raw hydrocarbon geoecology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Rogozina E.A.
Article # 16_2013 submitted on 04/30/2013 displayed on website on 05/25/2013
14 p.
pdf  Naftoks biological products for clean up oil-contaminated soil
A new series of biologics of Naftoks brand was created on the basis of live active strains of hydrocarbon-oxidizing microorganisms to clean up oil-contaminated soil. Biological products have been laboratory tested in terms of efficiency of utilization of soil contaminated with diesel fuel and oils. The high degree of utilization of oil pollution in general (up to 87.4% of the initial content) and for specific fractions in its content (up to 95.6-100%) is shown. Moreover, the ability of created biological product to utilize specific fractions of petroleum contaminants is determined, which enable to produce biologics of target purpose. The implementation of research results into domestic oil refineries works depends on the interest and volitional decisions of the organizations involved in protection of natural ecosystems from oil pollution.

Key words: soil, oil pollution, clean up, biological products, hydrocarbon-oxidizing microorganisms, efficiency, balance calculations of cleaning process.
article citation Rogozina E.A., Morgunov P.A., Timergazina I.F., Shapiro A.I. Biopreparaty serii NAFTOKS dlya ochistki pochvy ot neftyanogo zagryazneniya [Naftoks biological products for clean up oil-contaminated soil]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2013, vol. 8, no. 2, available: http://www.ngtp.ru/rub/7/16_2013.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/16_2013
References
   Alekhin V.G., Alekhina L.G., Rogozina E.A. Perspektivy ispol'zovaniya biopreparatov pri rekul'tivatsii neftezagryaznennykh territoriy Surgutskogo rayona [Prospects for the use of biologics in the remediation of oil-contaminated areas of Surgut region]. Doklady Pervoy mezhdunarodnoy konferentsii «Okhrana okruzhayushchey prirodnoy sredy pri poiskakh, razvedke, razrabotke mestorozhdeniy uglevodorodnogo syr'ya, ego pererabotke i transportirovke». Saint Petersburg, 1996, p. 92-100.
   Matveev Yu.M. Tekhnologiya ochistki territoriy, zagryaznennykh nefteproduktami [Technology for cleaning areas contaminated with oil products]. Doklady Pervoy Vserossiyskoy konferentsii «Poiski nefti, neftyanaya industriya i okhrana okruzhayushchey sredy. Saint Petersburg, 1995, p. 126-130.
   Rogozina E.A., Kalimullina G.K. Dinamika utilizatsii neftyanogo zagryazneniya pochvy biopreparatami serii «Naftoks» [Dynamics of utilizing the oil pollution of soil by the Naftoks biologics]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2008, vol. 3, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/7/7_2008.pdf
   Rogozina E.A., Khotyanovich A.V. Biorekreatsiya neftezagryaznennykh pochvennykh i vodnykh ekosistem [Bio-recreation of oil-contaminated soil and water ecosystems]. Doklady Pervoy Vserossiyskoy konferentsii «Poiski nefti, neftyanaya industriya i okhrana okruzhayushchey sredy. Saint Petersburg, 1995, p. 131-136.
   Rogozina E.A., Khotyanovich A.V., Arkhangel'skaya R.A., Zharkova S.I., Ipatov Yu.I., Kostyunicheva E.V., Orlova N.A., Svechina R.M., Sergeenok L.I., Shapiro A.I. Biopreparaty serii NAFTOKS dlya ochitki pochvennykh i vodnykh ekosistem ot neftezagryazneniy [Biologies series Naftoks for cleaning soil and water ecosystems from oil pollution]. Doklady Pervoy Vserossiyskoy konferentsii «Poiski nefti, neftyanaya industriya i okhrana okruzhayushchey sredy». Saint Petersburg, 1995, p. 137-144.
   Rogozina E.A., Morgunov P.A., Perekhodova L.S., Timergazina I.F. Metodicheskie aspekty laboratornogo issledovaniya effektivnosti utilizatsii neftyanogo zagryazneniya pochv biopreparatami [Methodological aspects of laboratory studies of the effectiveness of utilization of oil-contaminated soil using biological products]. Georesursy, 2012, no. 6 (48), p. 13-15.
   Rogozina E.A., Svechina R.M., Shapiro A.I., Perekhodova L.S., Timergazina I.F. Metodicheskie aspekty issledovaniya aktivnosti utilizatsii nefti i nefteproduktov shtammami uglevodorodokislyayushchikh mikroorganizmov [Investigation of utilizing oil and oil products by strains of hydrocarbon-oxidizing microorganisms - methodological aspects]. Neftyanaya geologiya. Teoriya i praktika, 2001, vol. 6, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/7/43_2011.pdf
Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 47_2012 submitted on 08/01/2012 displayed on website on 09/12/2012
11 p.
pdf  Results of laboratory simulation of microbiological transformation of organic matter of modern freshwater sediments
The developing of the microbiological processes of transformation of organic matter of modern lake sediments are investigated under anaerobic conditions according to the results of laboratory simulation.
The transformation of organic matter under methanogenesis conditions - denitrification and sulfate-reduction, depending on the amount and composition of organic matter, the nature of biocenosis and mineral composition of sediment. The bitumen formation is related to methanogenesis. Biochemical transformation of organic matter under anaerobic conditions is accompanied by gas formation. The volume, composition and dynamics of gas generation depends on the developing of the process and the composition of the organic matter.
The generation of saturated and unsaturated homologs of methane is identified in small quantities. The balance calculations of the transformation of main characteristics of organic matter of modern lake sediments are conducted.

Key words: organic matter, lake sediments, diagenesis, microbiology, organic matter transformation, biochemical gases, balance calculations.
article citation Rogozina E.A. Rezul'taty laboratornogo modelirovaniya protsessov mikrobiologicheskogo preobrazovaniya organicheskogo veshchestva sovremennykh presnovodnykh osadkov [Results of laboratory simulation of microbiological transformation of organic matter of modern freshwater sediments]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/47_2012.pdf
References
   Iskhodnyy material, nakoplenie i formirovanie organicheskogo veshchestva v sedimentogeneze i diageneze i ego klassifikatsiya [Source material, accumulation and formation of organic matter in sedimentogenesis and diagenesis and its classification]. Spravochnik po geokhimii nefti i gaza. Editor S.G. Neruchev. Saint Petersburg: Nedra, 1998, p. 75-132.
   Rogozina E.A., Arkhangel'skaya R.A., Svechina R.M., Shapiro A.I. Napravlennost' mikrobiologicheskikh protsessov preobrazovaniya organicheskogo veshchestva sovremennykh osadkov v anaerobnykh usloviyakh [Developing of microbiological processes of transformation of organic matter of modern sediments under anaerobic conditions]. Genezis nefti i gaza. Moscow: GEOS, 2003, p. 269-270.
Raw hydrocarbon geoecology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Rogozina E.A.
Article # 43_2011 submitted on 11/21/2011 displayed on website on 11/25/2011
9 p.
pdf  Investigation of utilizing oil and oil products by strains of hydrocarbon-oxidizing microorganisms - methodological aspects
The complex of laboratory experiments on the activity of utilizing contaminant oil by strains of hydrocarbon-oxidizing microorganisms developed in VNIGRI is analyzed. Particular attention is given to a detailed chemical bitumen analysis of initial and bio-oxidized samples, allowing investigating of utilization of contaminant oil and its fractions (oils, neutral and acidic resins, asphaltenes, saturated and aromatic hydrocarbons). Use of integrated chemical bitumen analysis in extraction contributes to objectiveness in evaluation the effectiveness of biological products for utilizing oil pollution of soil.
Key words: oil, oil pollution, hydrocarbons, petroleum products, strains of hydrocarbon-oxidizing microorganisms, activity, bio-oxidation, chemical bitumen analysis.
article citation Rogozina E.A., Svechina R.M., Shapiro A.I., Perekhodova L.S., Timergazina I.F. Investigation of utilizing oil and oil products by strains of hydrocarbon-oxidizing microorganisms - methodological aspects // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2011. - V.6. - #4.- http://www.ngtp.ru/rub/7/43_2011.pdf
References
Raw hydrocarbon geoecology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Rogozina E.A.
Article # 37_2010 submitted on 08/16/2010 displayed on website on 08/25/2010
18 p.
pdf  Comparative characteristic of native biopreparations proposed for cleanup of soils and grounds from pollution
The comparative characteristic of biopreparations proposed by native organizations and firms for cleanup of soils and grounds from pollution by oil and oil products is performed. Mainly booklets were the sources of information. The comparison of these preparations was conducted on the parameters characterizing both the preparation itself and its efficiency in cleaning up the objects polluted by oil. The meanings of parameters selected for comparison change in a wide diapason, on some of them information is absent. It is indicated that the unified list of parameters-characteristics for the possible comparison of the worked out biopreparatios and estimating their competitiveness is absent. Information on the biopreparations of NAFTOKS series worked out at the VNIGRI and VNIISHM is presented.

Key words: soil, oil pollution, cleanup, biopreparations, cleanup efficiency.
article citation Rogozina E.A., Andreeva O.A., Zharkova S.I., Martynova D.A., Orlova N.A. Comparative characteristic of native biopreparations proposed for cleanup of soils and grounds from pollution // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2010. - V.5. - #3.- http://www.ngtp.ru/rub/7/37_2010.pdf
References
Raw hydrocarbon geoecology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Rogozina E.A.
Article # 19_2009 submitted on 04/29/2009 displayed on website on 05/15/2009
13 p.
pdf  The balance aspect and dynamics of utilizing the soil oil pollution by microorganisms
The balance aspect and the efficiency of cleaning up the artificially oil polluted soil (10 l/m2) by the biopreparations of the “NAFTOKS” series is analyzed. The efficiency of such cleanup has been estimated on decreasing the content of oil products (OP) and chloroform bituminoids (CB) in polluted soil. After 22 months, of cleanup in the first case the decrease of oil pollution was about 72%, in the second case – 53-55%. The balance calculations of the degree of utilizing the different components of CB have shown the complication of the oil utilization process by microorganisms and necessity to keep strictly to the regime of cleanup and its control not only over OP decrease in soil but over CB decrease.
Key words: soil, oil pollution, biocleanup, biopreparation, monitoring, cleanup efficiency.
article citation Rogozina E.A., Kalimullina G.M. The balance aspect and dynamics of utilizing the soil oil pollution by microorganisms // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2009. - V.4. - #2.- http://www.ngtp.ru/rub/7/19_2009.pdf
References
Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 38_2008 submitted on 09/23/2008 displayed on website on 09/30/2008
20 p.
pdf  Сomposition, zoning and scales of gas generation during the katagenesis of organic matter of humic coals
The history of developing the model of gas generation during the katagenesis of organic matter of humic coals (the diapason of katagenesis gradations: peat - graphite; the depth of subsidence of deposits - to 9.0 km) is considered. The results of theoretical balance calculations of the scales and dynamics of gas generation have been correlated with the regularities of changing the structure of coals during katagenesis, with gas zoning and with the present gas potential of coal fields. Particular attention has been given to the regularities of methane generation. In accordance with the calculations, in transforming peat to graphite organic matter loses 62.8% of its mass, of them a share of methane comprises 15.8 wt. %. Five stages of increased generation of methane are established - biochemical, transformation of brown coals to hard coals, carbonification leap, transformation of hard coals to semi-anthracites and then - to anthracites. The developed model doesn't only reconstruct the general picture of gas generation but also forms the basis in estimating the forecast reserves of gas in deposits mainly with humic organic matter and in estimating the degree of work safety in coal mines
Key words: organic matter, humic coals, katagenesis, generation, gases, main phase of gas generation
article citation Rogozina E.A. Сomposition, zoning and scales of gas generation during the katagenesis of organic matter of humic coals // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2008. - V.3. - #3.- http://www.ngtp.ru/rub/1/38_2008.pdf
References
Raw hydrocarbon geoecology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Rogozina E.A.
Article # 7_2008 displayed on website on 01/25/2008
12 p.
pdf  Dynamics of utilizing the oil pollution of soil by the Naftoks biologics
The balance aspect of utilizing the oil pollution of soil (oil load of 10 l/m2) two months later after applying the Naftoks biologics was considered by us previously in detail (Rogozina, Kalimullina, 2007). The results of monitoring conducted 11 months later from the beginning of cleaning works are shown. The scales of utilization of oil pollution as a whole and also its separate fractions are estimated on the basis of balance calculations. The dynamics of the processes going on is considered. It is shown that the utilization of oil pollution under the action of these biopreparations is a complicated process of different direction. The loss of fractions less tolerant to biooxidation is accompanied by increasing the content of fractions tolerant to biooxidation such as alcohol-benzol resins and asphaltenes.
Key words: soil, oil pollution, cleaning, biologics, dynamics, efficiency.
article citation Rogozina E.A., Kalimullina G.K. Dynamics of utilizing the oil pollution of soil by the Naftoks biologics // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2008. - V.3. - #1.- http://www.ngtp.ru/rub/7/7_2008.pdf
References
Raw hydrocarbon geoecology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Rogozina E.A.
Article # 022 displayed on website on 06/21/2007
17 p.
pdf  Utilization of oil contamination of soil by «Naftoks» biologics in financial terms
The analysis of the utilization efficiency of different fractions of oil contamination of soil (10 l/m2) by hydrocarbon micro-organisms (as the basis for «Naftoks» biologics) has been carried out. Cost calculations were based on the chemical-bitumen data that accounts for oil contamination before and after the introduction of biologics into the contaminated soil. A complex process of biochemical transformation of oil contamination has taken two months according to the calculations. The fraction of n-alkanes (C11-C24-25) was subjected to maximum utilization (37,0-53,1% of the initial content). The increase in the net content of alcohol-benzene resins, asphaltenes, aromatic, isoprenoid hydrocarbons, n-alkanes (C25- 26-C37) has been observed along with the reduction of the net content of oil, alcohol-benzene resins, methane-naphthenic hydrocarbons and n-alkanes (C11-C24-25).
Key words: hydrocarbon-oxidizing microorganisms, oil contamination, «Naftoks» biologics, bioremediation of soils.
article citation Rogozina E.A., Kalimullina G.M. Utilization of oil contamination of soil by «Naftoks» biologics in financial terms // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2007. - V.2. - http://www.ngtp.ru/rub/7/022.pdf
References
Raw hydrocarbon geoecology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Rogozina E.A.
Article # 012 displayed on website on 03/23/2007
16 p.
pdf  Some theoretical aspects of the contaminated soil ecosystems recovery
The peculiarities of soil organic matter alterations under the influence of hydrocarbon contamination provided with experimental data have been described, depending on mineralogical composition, organic matter content, size and composition of soil microbiota, oxidation-recovery environment. Any transformation within the system “contaminated soil - hydrocarbon contaminant” under aerobic conditions is accompanied by CO2 generation; while hindered air access conditions account for generation of CO2, N2, CH4, paraffin and unsaturated homologues of CH4.
Key words: organic matter, hydrocarbon contamination, soil ecosystems, soil recovery.
article citation Rogozina E.A., Shimansky V.K. Some theoretical aspects of the contaminated soil ecosystems recovery // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2007. - V.2. - http://www.ngtp.ru/rub/7/012.pdf
References
Raw hydrocarbon geoecology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Rogozina E.A.
Article # 02 displayed on website on 10/03/2006
11 p.
pdf  Urgent issues on oil-contaminated soil purification
The need to develop a uniform program of oil-contaminated soils rehabilitation has been drawn on and justified. The program should provide the construction of standard models of change of different types of soils under the influence of hydrocarbon contamination; the comprehensive monitoring and detailed oil-polluted soil examination; the unification of a number of parameters and methods to provide the purification of oil-contaminated soils.
Key words: petroleum, petroleum products, oil contamination, monitoring, assessment, purification of soils from contamination.
article citation Rogozina E.A. Urgent issues on oil-contaminated soil purification // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2006. - V.1. - http://www.ngtp.ru/rub/7/02.pdf
References