Povzhik P.P.

povzhik@beloil.by

Graduated from Gomel State Technical University named after P.O. Sukhoi (2003), specialization "development and operation of oil and gas fields" and Gubkin Russian State University of Oil and Gas (2009), specialization "development and operation of oil and gas fields".
Candidate of Technical Sciences.
Deputy General Director for Geology of RUE "Belorusneft Production Association", Gomel, Belarus.
Area of scientific interests: development and operation of oil and gas fields; geology, prospecting and exploration of oil and gas fields.
Author of 140 publications and 6 patents (1. Pat. EA 027484 Bl E21B43/11. A method for forming a system of extended filtration channels in a reservoir and conducting geophysical research in them and a device for its implementation. 2. Pat. EA 029770 Bl E21B43/18. Method of oil extraction. 3. Pat. EA 030026 Bl E21B43/16. A method for the development of a saline low-permeability oil reservoir. 4. Pat. EA 036665 Bl E21B43/14. A method for the development of an isolated lithologically or tectonically shielded heterogeneous oil-saturated accumulation. 5. Pat. EA 037109. The method of developing an oil accumulation. 6. Pat. EA. 038423. The method of developing an oil accumulation).
Hard-extracted reserves, unconventional hydrocarbon sources
Article # 4_2024 submitted on 12/06/2023 displayed on website on 03/22/2024
19 p.
pdf Determination of the main search criteria and inlet criteria for unconventional reservoirs using the example of section of the Pripyat trough
The Domanik like strata are an important object both for forecasting and assessing the prospects for petroleum potential, and for its development, due to the lack of stable criteria for the prospects for oil and gas content, on the one hand, and the inappropriateness of using traditional field development technologies, on the other. The development of such reservoirs requires new approaches to their study and development planning. To determine the oil and gas potential and develop technological solutions for successful production from an unconventional reservoir, it is extremely important to identify the most promising intervals and assess the amount of moving reserves and resources, select and implement an effective set of oil recovery technologies immediately before the start of development.
The developed search criteria, criteria for the influx of unconventional reservoirs are presented, and the experience of their practical application is presented using the example of the results of the study and development of hard-to-recover oil reserves of unconventional reservoir rocks of the I – III units of intersalt strata of the Rechitsa oil field of the Pripyat trough.

Keywords. Unconventional reservoir rock, Domanik like strata, search criteria for unconventional reservoirs, inflow criteria, Rechitsa oil field, Pripyat trough.
article citation Povzhik P.P., Tsygankov A.O., Povzhik G.P., Demyanenko N.A. Opredelenie osnovnykh poiskovykh kriteriev i kriteriev pritochnosti netraditsionnykh kollektorov na primere otlozheniy Pripyatskogo progiba [Determination of the main search criteria and inlet criteria for unconventional reservoirs using the example of section of the Pripyat trough]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2024, vol. 19, no. 1, available at: https://www.ngtp.ru/rub/2024/4_2024.html. EDN: FADABH
References
   Bazhenova O.K. Autigennaya neftenosnost' kremnistykh tolshch [Authigenic oil-bearing capacity of siliceous strata]. Dissertatsiya na soiskanie uch. st. d. g.-m. n., Moscow, 1991, 489 p. (In Russ.).
   Belokon' T.V., Getsen N.G., Kataeva T.A., Finkel' V.F., Kozlova L.A. Perspektivy neftegazonosnosti severa Uralo-Povolzh'ya po dannym geokhimii domanikitov [Prospects for oil and gas potential in the north of the Ural-Volga region according to the geochemistry of Domanikites] Geologiya nefti i gaza, 1990, no. 3, pp. 20-23. (In Russ.).
   Beskopyl'nyy V.N., Ayzberg R.E. Uglevodorodnyy potentsial kollektorov osadochno-porodnykh basseynov Belarusi [Hydrocarbon potential of semi-reservoirs of sedimentary basins of Belarus]. Doklady NAN Belarusi, 2012, vol. 56, no. 2, pp. 98-103. (In Russ.). EDN: XENQCL
   Beskopyl'nyy V.N., Khaletskiy A.V., Rybalko I.P. Prirodnye neftegazonosnye polukollektory Pripyatskogo progiba [Natural oil and gas bearing semi-reservoirs of the Pripyat trough]. Gomel: RUP "PO Belorusneft", 2013, 70 p. (In Russ.).
   Beskopyl'nyy V.N., Nikulenko E.F., Aysberg R.E., Gribik Ya.G. Rayonirovanie po usloviyam neftegazoobrazovaniya podsolevogo i mezhsolevogo kompleksov Pripyatskogo neftegazonosnogo basseyna [Zoning according to the conditions of oil and gas formation of the subsalt and intersalt strata of the Pripyat oil and gas basin]. Gomel: RUP "PO Belorusneft", 2013, 184 p. (In Russ.).
   Chupakhina V.V., Korobova N.I., Kalmykov G.A., Zav'yalova A.P., Karpushin M.Yu., Radchenko K.A. Geneticheskaya obuslovlennost' razlichnykh tipov pustotnogo prostranstva i otsenka kachestva netraditsionnykh kollektorov otlozheniy verkhendevonskogo domanikoidnogo kompleksa Mukhanovo-Erokhovskogo progiba [Different types of void space and quality of unconventional reservoirs in the Upper Devonian Domanik high-carbon strata of Mukhanov-Erokhovsk trough]. Georesursy, 2022, no. 24(2), pp. 139-149. (In Russ.). DOI: 10.18599/grs.2022.2.14
   Peters K.E., Cassa M.R. Applied source rock Geochemistry. Eds. L.B. Magoon, W.G. Dow, The Petroleum system- From source to trap. APPG Memoir 60, Tulsa, Oklahoma, 1994, pp. 93-117.
   Povzhik P.P., Dubinin B.A., Sharunov A.A., Zakhariya I.R., Eroshenko A.A. Petrofizicheskie, geokhimicheskie, uprugie i prochnostnye osobennosti svoystv gornykh porod netraditsionnykh otlozheniy na primere I-III pachki mezhsolevoy zalezhi Rechitskogo mestorozhdeniya [Petrophysical, geochemical, elastic and strength features of the properties of rocks of unconventional strata using the example of I-III units of intersalt level of the Rechitsa field]. Neftyanik Poles'ya, 2019, no. 1, pp. 80-87. (In Russ.).
   Stupakova A.V., Fadeeva N.P., Kalmykov G.A., Bogomolov A.Kh., Kiryukhina T.A., Korobova N.I., Shardanova T.A., Suslova A.A., Sautkin R.S., Poludetkina E.N., Kozlova E.V., Mitronov D.V., Korkots F.V. Poiskovye kriterii nefti i gaza v domanikovykh otlozheniyakh Volgo-Ural'skogo basseyna [Criteria for oil and gas search in Domanic strata of the Volga-Ural basin]. Georesursy, 2015, no. 2 (61), pp. 77-86. (In Russ.).
   Stupakova A.V., Kalmykov G.A., Korobova N.I., Fadeeva N.P., Gatovskiy Yu.A., Suslova A.A., Sautkin R.S., Pronina N.V., Bol'shakova M.A., Zav'yalova A.P., Chupakhina V.V., Petrakova N.N., Miftakhova A.A. Domanikovye otlozheniya Volgo-Ural'skogo basseyna - tipy razreza, usloviya formirovaniya i perspektivy neftegazonosnosti [Oil-Domanic strata of the Volga-Ural basin - types of section, formation conditions and prospects of oil and gas potential]. Georesursy, 2017, special issue, part 1, pp. 112-124. (In Russ.). DOI: 10.18599/grs.19.12
   Ul'mishek G.F., Shalomeenko A.V., Kholton D.Yu., Dakhnova M.V. Netraditsionnye rezervuary nefti v domanikovoy tolshche Orenburgskoy oblasti [Unconventional oil reservoirs in the Domanik strata of the Orenburg region]. Geologiya nefti i gaza, 2017, no. 5, pp. 67-77. (In Russ.). EDN: YLJJZK
   Zagranovskaya D.E., Isaeva S.I., Vilesov A.P., Shashel' V.A., Zakharova O.A., Belyakov E.O., Demin V.Yu., Kudin I.L., Kalmykov G.A. Stroenie protyazhennykh rezervuarov otlozheniy domanikovoy formatsii i metody ikh petrofizicheskoy interpretatsii [The structure of extended reservoirs of Domanik Formation and methods of their petrophysical interpretation]. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 4. Geologiya, 2021, no. 1(6), pp. 120-132. (In Russ.).
   Zakhariya I.R. Kolichestvennoe predstavlenie tipov gornykh porod, geologicheskikh granits i neodnorodnosti [Quantitative representation of rock types, geological boundaries and heterogeneity]. Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Minsk: BGU, 2007, pp. 176-177. (In Russ.).
Regional petroleum geology
Article # 48_2023 submitted on 11/21/2023 displayed on website on 12/27/2023
16 p.
pdf Determination of key oil prospecting criteria of the Pripyat tag with the purpose of identifying new hydrocarbons accumulations in crystaline basement rocks
Despite the discovery of significant oil and gas accumulations in crystalline basement rocks in the world, it should be noted that the traps in these rocks belong to objects of complex geological structure, which are characterized by uncertain dimensions both lateral and vertical.
Currently, there is no generally accepted unified concept for predicting reservoirs in them and no proven methodology for constructing geological models. This is due to the eternal struggle between researchers of organic and inorganic theories of the origin of oil. To confidently predict hydrocarbon accumulations in crystalline basement rocks today within the Pripyat oil and gas basin, it is necessary to determine reliable search criteria in order to justify deep drilling.

Keywords: crystalline basement, prediction of reservoir, oil prospecting criteria, forecast of hydrocarbon accumulations, Pripyat petroleum basin.
article citation Povzhik P.P., Sharunov A.A., Grudinin A.S., Kravtsov T.V., Danilenko V.V., Konyushenko A.S., Kukhta Ya.K., Asvinov R.V. Opredelenie klyuchevykh neftepoiskovykh kriteriev Pripyatskogo progiba s tsel'yu vyyavleniya novykh zalezhey uglevodorodov v porodakh kristallicheskogo fundamenta [Determination of key oil prospecting criteria of the Pripyat tag with the purpose of identifying new hydrocarbons accumulations in crystaline basement rocks]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/48_2023.html EDN: GGEGIO
References
   Gribik Ya.G., Povzhik P.P., Grudinin A.S., Paremskiy E.G. Promyshlennyy pritok nefti iz porod kristallicheskogo fundamenta Pripyatskogo progiba [Industrial influx of oil from the crystalline basement rocks of the Pripyat trough]. Litasfera, 2022, no. 2 (57), pp. 131-137.
   Guzik S.N. Geologicheskoe stroenie i perspektivy neftegazonosnosti porod kristallicheskogo fundamenta i osadochnogo chekhla opushchennykh kryl'ev nesoglasnykh glubinnykh razlomov Pripyatskogo neftegazonosnogo basseyna [Geological structure and prospects for oil and gas content of the crystalline basement and sedimentary cover of the downthrown wings of unconformable deep faults of the Pripyat petroleum basin]. Glubinnaya neft'. Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' nedr, 2013, pp. 485-501.
   Guzik S.N. Perspektivy neftegazonosnosti Pripyatskogo progiba s pozitsii abiogennogo sinteza uglevodorodov [Prospects for petroleum potential of the Pripyat trough from the perspective of abiogenic synthesis of hydrocarbons]. Litasfera, 2013, no. 1 (38), pp. 123-134.
   Neftegazonosnost' fundamenta (problemy poiska i razvedki mestorozhdeniy uglevodorodov) [Petroleum potential of the basement (problems of search and exploration of hydrocarbon accumulations).]. V.L. Shuster, V.B. Levyant, M.M. Ellanskiy. Moscow: Tekhnika, 2003, 175 p.
   Porfir'ev V.B., Krayushkin V.A., Erofeev N.S. O poiskakh zalezhey nefti v kristallicheskom fundamente Pripyatskoy vpadiny [On the search for oil accumulations in the crystalline basement of the Pripyat depression]. Dokl. AN USSR. Ser. B, 1977, no. 7, pp. 611-615.
   Punanova S.A. Neftegazonosnost' kristallicheskogo fundamenta s uchetom razvitiya v nem nestrukturnykh lovushek kombinirovannogo tipa [Petroleum potential of a crystalline basement, taking into account the development of non-structural traps of a combined type in it]. Georesursy, 2019, no. 21 (4), pp. 19-26.
   Zagranovskaya D.E., Zakharova O.A.Regional'nye predposylki perspektiv neftegazonosnosti doyurskogo kompleksa Zapadno-Sibirskogo basseyna [Regional prerequisites for the oil and gas potential of the pre-Jurassic complex of the Western Siberian Basin - Carbohydrate and mineral resource potential of the crystalline basement]. Uglevodorodnyy i mineral'no-syr'evoy potentsial kristallicheskogo fundamenta: materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Kazan', 2-3 Sept, 2019). 2019, pp. 47-50.