Demyanenko N.A.

demyanenko.1953@mail.ru
Graduated from the Gomel State Technical University named after F. Skorina (1976), specialization "geological-hydrogeological engineer".
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor.
Associate Professor of Gomel State Technical University named after P.O. Sukhoi.
Area of scientific interests: reservoir stimulation technologies, methods for enhancing oil recovery, technologies for developing unconventional reservoirs, geological and technological criteria for effective planning of EOR methods and technologies for developing oil deposits.
Author of 253 publications, 55 patents of the Republic of Belarus, 52 patents of the Russian Federation, 15 patents of the Eurasian Patent Office, 1 patent of the Republic of Kazakhstan, 1 patent of Ukraine.
Hard-extracted reserves, unconventional hydrocarbon sources
Article # 4_2024 submitted on 12/06/2023 displayed on website on 03/22/2024
19 p.
pdf Determination of the main search criteria and inlet criteria for unconventional reservoirs using the example of section of the Pripyat trough
The Domanik like strata are an important object both for forecasting and assessing the prospects for petroleum potential, and for its development, due to the lack of stable criteria for the prospects for oil and gas content, on the one hand, and the inappropriateness of using traditional field development technologies, on the other. The development of such reservoirs requires new approaches to their study and development planning. To determine the oil and gas potential and develop technological solutions for successful production from an unconventional reservoir, it is extremely important to identify the most promising intervals and assess the amount of moving reserves and resources, select and implement an effective set of oil recovery technologies immediately before the start of development.
The developed search criteria, criteria for the influx of unconventional reservoirs are presented, and the experience of their practical application is presented using the example of the results of the study and development of hard-to-recover oil reserves of unconventional reservoir rocks of the I – III units of intersalt strata of the Rechitsa oil field of the Pripyat trough.

Keywords. Unconventional reservoir rock, Domanik like strata, search criteria for unconventional reservoirs, inflow criteria, Rechitsa oil field, Pripyat trough.
article citation Povzhik P.P., Tsygankov A.O., Povzhik G.P., Demyanenko N.A. Opredelenie osnovnykh poiskovykh kriteriev i kriteriev pritochnosti netraditsionnykh kollektorov na primere otlozheniy Pripyatskogo progiba [Determination of the main search criteria and inlet criteria for unconventional reservoirs using the example of section of the Pripyat trough]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2024, vol. 19, no. 1, available at: https://www.ngtp.ru/rub/2024/4_2024.html. EDN: FADABH
References
   Bazhenova O.K. Autigennaya neftenosnost' kremnistykh tolshch [Authigenic oil-bearing capacity of siliceous strata]. Dissertatsiya na soiskanie uch. st. d. g.-m. n., Moscow, 1991, 489 p. (In Russ.).
   Belokon' T.V., Getsen N.G., Kataeva T.A., Finkel' V.F., Kozlova L.A. Perspektivy neftegazonosnosti severa Uralo-Povolzh'ya po dannym geokhimii domanikitov [Prospects for oil and gas potential in the north of the Ural-Volga region according to the geochemistry of Domanikites] Geologiya nefti i gaza, 1990, no. 3, pp. 20-23. (In Russ.).
   Beskopyl'nyy V.N., Ayzberg R.E. Uglevodorodnyy potentsial kollektorov osadochno-porodnykh basseynov Belarusi [Hydrocarbon potential of semi-reservoirs of sedimentary basins of Belarus]. Doklady NAN Belarusi, 2012, vol. 56, no. 2, pp. 98-103. (In Russ.). EDN: XENQCL
   Beskopyl'nyy V.N., Khaletskiy A.V., Rybalko I.P. Prirodnye neftegazonosnye polukollektory Pripyatskogo progiba [Natural oil and gas bearing semi-reservoirs of the Pripyat trough]. Gomel: RUP "PO Belorusneft", 2013, 70 p. (In Russ.).
   Beskopyl'nyy V.N., Nikulenko E.F., Aysberg R.E., Gribik Ya.G. Rayonirovanie po usloviyam neftegazoobrazovaniya podsolevogo i mezhsolevogo kompleksov Pripyatskogo neftegazonosnogo basseyna [Zoning according to the conditions of oil and gas formation of the subsalt and intersalt strata of the Pripyat oil and gas basin]. Gomel: RUP "PO Belorusneft", 2013, 184 p. (In Russ.).
   Chupakhina V.V., Korobova N.I., Kalmykov G.A., Zav'yalova A.P., Karpushin M.Yu., Radchenko K.A. Geneticheskaya obuslovlennost' razlichnykh tipov pustotnogo prostranstva i otsenka kachestva netraditsionnykh kollektorov otlozheniy verkhendevonskogo domanikoidnogo kompleksa Mukhanovo-Erokhovskogo progiba [Different types of void space and quality of unconventional reservoirs in the Upper Devonian Domanik high-carbon strata of Mukhanov-Erokhovsk trough]. Georesursy, 2022, no. 24(2), pp. 139-149. (In Russ.). DOI: 10.18599/grs.2022.2.14
   Peters K.E., Cassa M.R. Applied source rock Geochemistry. Eds. L.B. Magoon, W.G. Dow, The Petroleum system- From source to trap. APPG Memoir 60, Tulsa, Oklahoma, 1994, pp. 93-117.
   Povzhik P.P., Dubinin B.A., Sharunov A.A., Zakhariya I.R., Eroshenko A.A. Petrofizicheskie, geokhimicheskie, uprugie i prochnostnye osobennosti svoystv gornykh porod netraditsionnykh otlozheniy na primere I-III pachki mezhsolevoy zalezhi Rechitskogo mestorozhdeniya [Petrophysical, geochemical, elastic and strength features of the properties of rocks of unconventional strata using the example of I-III units of intersalt level of the Rechitsa field]. Neftyanik Poles'ya, 2019, no. 1, pp. 80-87. (In Russ.).
   Stupakova A.V., Fadeeva N.P., Kalmykov G.A., Bogomolov A.Kh., Kiryukhina T.A., Korobova N.I., Shardanova T.A., Suslova A.A., Sautkin R.S., Poludetkina E.N., Kozlova E.V., Mitronov D.V., Korkots F.V. Poiskovye kriterii nefti i gaza v domanikovykh otlozheniyakh Volgo-Ural'skogo basseyna [Criteria for oil and gas search in Domanic strata of the Volga-Ural basin]. Georesursy, 2015, no. 2 (61), pp. 77-86. (In Russ.).
   Stupakova A.V., Kalmykov G.A., Korobova N.I., Fadeeva N.P., Gatovskiy Yu.A., Suslova A.A., Sautkin R.S., Pronina N.V., Bol'shakova M.A., Zav'yalova A.P., Chupakhina V.V., Petrakova N.N., Miftakhova A.A. Domanikovye otlozheniya Volgo-Ural'skogo basseyna - tipy razreza, usloviya formirovaniya i perspektivy neftegazonosnosti [Oil-Domanic strata of the Volga-Ural basin - types of section, formation conditions and prospects of oil and gas potential]. Georesursy, 2017, special issue, part 1, pp. 112-124. (In Russ.). DOI: 10.18599/grs.19.12
   Ul'mishek G.F., Shalomeenko A.V., Kholton D.Yu., Dakhnova M.V. Netraditsionnye rezervuary nefti v domanikovoy tolshche Orenburgskoy oblasti [Unconventional oil reservoirs in the Domanik strata of the Orenburg region]. Geologiya nefti i gaza, 2017, no. 5, pp. 67-77. (In Russ.). EDN: YLJJZK
   Zagranovskaya D.E., Isaeva S.I., Vilesov A.P., Shashel' V.A., Zakharova O.A., Belyakov E.O., Demin V.Yu., Kudin I.L., Kalmykov G.A. Stroenie protyazhennykh rezervuarov otlozheniy domanikovoy formatsii i metody ikh petrofizicheskoy interpretatsii [The structure of extended reservoirs of Domanik Formation and methods of their petrophysical interpretation]. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 4. Geologiya, 2021, no. 1(6), pp. 120-132. (In Russ.).
   Zakhariya I.R. Kolichestvennoe predstavlenie tipov gornykh porod, geologicheskikh granits i neodnorodnosti [Quantitative representation of rock types, geological boundaries and heterogeneity]. Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Minsk: BGU, 2007, pp. 176-177. (In Russ.).