Orlova L.A.

Graduated from Leningrad State University, specialization 'geology, prospecting and exploration of mineral deposits' (1979).
Senior researcher of VNIGRI.
Key fields of scientific research: resource base and oil and gas potential of the North-West region.
Author and coauthor of numerous publications and monographs.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 41_2014 submitted on 07/24/2014 displayed on website on 09/30/2014
13 p.
pdf  Northwestern Timan-Pechora basin - new insights into petroleum potential prospects
The prospective area of hydrocarbon deposits’ studied in the northwestern part of the Timan-Pechora Basin and its offshore extension (Izhma-Pechora Syneclise, onshore and offshore parts of Malozemelsk-Kolguev Monocline) are presented. For the moment this area seems to be not very attractive for the subsoil investors and users due to a poorly developed sedimentary cover, concerning the main perspective complexes, small progress in detailed delineation of the objects prepared for drilling and not finally identification of the oil and gas source rocks. The exploration under government contracts allowed to establish a large development of the Lower-Middle Paleozoic perspective complexes and identify a buried amplitude shaft (Novoborsky). The research aimed at tracking of the Lower Paleozoic buried structures in the offshore and identifying the most promising objects, where parametric wells can be projected and located for estimation of oil and gas systems, is substantiated.

Keywords: tectonical structure, petroleum potential prospects, buried structures, Lower-Middle Ordovician oil and gas complex, oil and gas accumulation zones, Izhma-Pechora Syneclise, Malozemelsk-Kolguev Monocline.
article citation Prischepa O.M., Bogatskiy V.I., Grigorenko T.I., Orlova L.A., Chumakova O.V. Novye predstavleniya o perspektivakh neftegazonosnosti severo-zapadnykh rayonov Timano-Pechorskoy provintsii [Northwestern Timan-Pechora basin - new insights into petroleum potential prospects]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/41_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/41_2014
References
   Bazhenova T.K., Shimanskiy V.K., Vasil'eva V.F., Shapiro A.I., Yakovleva L.A., Klimova L.I. Organicheskaya geokhimiya Timano-Pechorskogo basseyna [Organic geochemistry of the Timan-Pechora Basin]. Saint Petersburg: VNIGRI, 2008, 164 p.
    Belyakova L.T., Bogatskiy V.I., Bogdanov B.P., Dovzhikov E.G., Laskin V.M.Fundament Timano-Pechorskogo neftegazonosnogo basseyna [The basement of the Timan-Pechora petroleum basin]. Kirov: JSC «Kirovskaya oblastnaya tipografiya», 2008, 288 p.
    Neruchev S.G., Bazhenova T.K., Smirnov S.V., Andreeva O.A., Klimova L.I. Otsenka potentsial'nykh resursov uglevodorodov na osnove modelirovaniya protsessov ikh generatsii, migratsii i akkumulyatsii [Evaluation of potential hydrocarbon reserves on the basis of modeling the processes of their generation, migration and accumulation]. Saint Petersburg: Nedra. - 2006. – 364 s.
    Prischepa O.M. Zony neftegazonakopleniya - metodicheskie podkhody k ikh vydeleniyu, obespechivayushchie sovremennoe reshenie zadach otrasli [Zones of oil-gas accumulation: methodical approaches to their establishment ensuring the modern solution of problems of an oil-gas-producing branch]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2008, vol. 3, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/12/14_2008.pdf
    Prischepa O.M. Kompleksnyy sposob kolichestvennoy otsenki resursov nefti i gaza v zonakh neftegazonakopleniya [Integrated method of oil and gas quantitative evaluation in petroleum accumulation zones]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2011, vol. 6, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/6/44_2011.pdf
    Prischepa O.M., Bazhenova T.K., Bogatskiy V.I.Neftegazonosnye sistemy Timano-Pechorskogo osadochnogo basseyna (vklyuchaya akvatorial'nuyu Pechoromorskuyu chast') [Petroleum systems of Timan-Pechora sedimentary basin (including the offshore part of the Pechora Sea)]. Geologiya i geofizika, 2011, no. 8, p. 1129-1150.
    Prischepa O.M., Bogatskiy V.I. Perspektivy maloizuchennykh rayonov i neotsenennykh gorizontov Timano-Pechorskoy provintsii kak rezul'tat utochneniya skhemy tektonicheskogo rayonirovaniya [Prospects of poorly studied areas and invaluable strata of Timan-Pechora province as a result of tectonic zoning scheme clarification]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2012, no. 2, p. 4-12.
    Prischepa O.M., Bogatskiy V.I., Chumakova O.V., Aver'yanova O.Yu. Perspektivnye napravleniya geologorazvedochnykh rabot v Malozemel'sko-Kolguevskoy neftegazonosnoy oblasti [Perspective directions of exploration in Malozemelsk-Kolguev oil and gas area]. Razvedka i okhrana nedr, 2010, no. 4, p. 45-53.
    Senin S.V., Kuranov A.V., Kutlinskiy A.A. Geologo-geokhimicheskie predposylki neftegazonosnosti nizhneordovikskikh otlozheniy zapadnoy chasti Timano-Pechorskoy provintsii [Geological and geochemical background of petroleum potential of the Lower Ordovician deposits in western part of the Timan-Pechora province]. Syr'evaya baza nefti i gaza territoriy i sopredel'nykh akvatoriy – osnova razvitiya neftegazovogo kompleksa Rossii: sb. materialov nauchno-prakticheskoy konferentsii (4-7 June 2012). Saint Petersburg: VNIGRI, 2012. – S. 100-106.
    Timano-Pechorskaya provintsiya: geologicheskoe stroenie, neftegazonosnost' i perspektivy osvoeniya [Timan-Pechora province: geological structure, petroleum potential and prospects of development]. M.D. Belonin, O.M. Prishchepa, E.L. Teplov et al. Saint Petersburg: Nedra, 2004, 396 p.
    Chuprov V.S. Sekvensstratigrafiya i perspektivy neftegazonosnosti otlozheniy vostochnogo Pritiman'ya[Sequence stratigraphy and petroleum potential prospects of deposits of the eastern Pre-Timan region]. In: Geologiya i mineral'nye resursy evropeyskogo severo-vostoka Rossii: Proceedings of XIV Geological Meeting of Republic of Komi. Vol. IV. Syktyvkar: Geoprint, 2004, p. 187-190.
    Struktura platformennogo chekhla Evropeyskogo severa SSSR [The structure of the platform cover of the European North of the USSR]. Editor V.A. Dedeev. Leningrad branch of NAUKA Publishing House, 1982 – 200 р.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 25_2013 submitted on 06/14/2013 displayed on website on 06/21/2013
36 p.
pdf  New insights into petroleum potential prospects of the northwestern areas of Timan-Pechora province
Regional exploration (carried out using governmental finance) is concentrated in poor-explored peripheral areas of provinces with unestimated oil and gas prospects. One of these is the north-western area of the Timan-Pechora province, covering the northern part of the Izhma-Pechora Depression and the land and offshore areas of the Malozemelsk-Kolguev monocline. Exploration companies and investors are not showing interest about these areas due to several reasons: (a) significant reduction in the thickness of sedimentary cover, including perspective areas, (b) lack of reliable assessment of the resources of local objects, and (c) oil and gas source rocks are not known in this area. Performed exploration has allowed to establish more extensive development activity of such perspective sections as the Lower-Middle Ordovician and Middle Devonian – Lower Frasnian clastic, Semiluksky-Tournaisian carbonate unit. The tectonic structure was clarified; and the buried shaft (Novoborsky), within which there is no drilled wells nowadays, was identified. The assumption is made about the possibility of tracing buried structures in the offshore area within Malozemelsk-Kolguev monocline, which requires additional exploration. The proposed research program may lead to identifying new exploration targets, onshore and offshore.

Key words: tectonic structure, petroleum potential prospects, buried structures Lower-Middle Ordovician oil and gas complex, oil and gas accumulation zones, Izhma-Pechora Depression.
article citation Prishchepa O.M., Bogatskiy V.I., Grigorenko T.I., Orlova L.A., Chumakova O.V. Novye predstavleniya o perspektivakh neftegazonosnosti severo-zapadnykh rayonov Timano-Pechorskoy provintsii [New insights into petroleum potential prospects of the northwestern areas of Timan-Pechora province]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2013, vol. 8, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/25_2013.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/25_2013
References
   Bazhenova T.K., Shimanskiy V.K., Vasil'eva V.F., Shapiro A.I., Yakovleva L.A., Klimova L.I. Organicheskaya geokhimiya Timano-Pechorskogo basseyna [Organic geochemistry of the Timan-Pechora Basin]. Saint Petersburg: VNIGRI, 2008, 164 p.
    Belyakova L.T., Bogatskiy V.I., Bogdanov B.P., Dovzhikov E.G., Laskin V.M.Fundament Timano-Pechorskogo neftegazonosnogo basseyna [The basement of the Timan-Pechora petroleum basin]. Kirov: JSC «Kirovskaya oblastnaya tipografiya», 2008, 288 p.
    Neruchev S.G., Bazhenova T.K., Smirnov S.V., Andreeva O.A., Klimova L.I. Otsenka potentsial'nykh resursov uglevodorodov na osnove modelirovaniya protsessov ikh generatsii, migratsii i akkumulyatsii [Evaluation of potential hydrocarbon reserves on the basis of modeling the processes of their generation, migration and accumulation]. Saint Petersburg: Nedra. - 2006. – 364 s.
    Prishchepa O.M. Zony neftegazonakopleniya - metodicheskie podkhody k ikh vydeleniyu, obespechivayushchie sovremennoe reshenie zadach otrasli [Zones of oil-gas accumulation: methodical approaches to their establishment ensuring the modern solution of problems of an oil-gas-producing branch]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2008, vol. 3, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/12/14_2008.pdf
    Prishchepa O.M. Kompleksnyy sposob kolichestvennoy otsenki resursov nefti i gaza v zonakh neftegazonakopleniya [Integrated method of oil and gas quantitative evaluation in petroleum accumulation zones]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2011, vol. 6, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/6/44_2011.pdf
    Prishchepa O.M., Bazhenova T.K., Bogatskiy V.I.Neftegazonosnye sistemy Timano-Pechorskogo osadochnogo basseyna (vklyuchaya akvatorial'nuyu Pechoromorskuyu chast') [Petroleum systems of Timan-Pechora sedimentary basin (including the offshore part of the Pechora Sea)]. Geologiya i geofizika, 2011, no. 8, p. 1129-1150.
    Prishchepa O.M., Bogatskiy V.I. Perspektivy maloizuchennykh rayonov i neotsenennykh gorizontov Timano-Pechorskoy provintsii kak rezul'tat utochneniya skhemy tektonicheskogo rayonirovaniya [Prospects of poorly studied areas and invaluable strata of Timan-Pechora province as a result of tectonic zoning scheme clarification]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2012, no. 2, p. 4-12.
    Prishchepa O.M., Bogatskiy V.I., Chumakova O.V., Aver'yanova O.Yu. Perspektivnye napravleniya geologorazvedochnykh rabot v Malozemel'sko-Kolguevskoy neftegazonosnoy oblasti [Perspective directions of exploration in Malozemelsk-Kolguev oil and gas area]. Razvedka i okhrana nedr, 2010, no. 4, p. 45-53.
    Senin S.V., Kuranov A.V., Kutlinskiy A.A. Geologo-geokhimicheskie predposylki neftegazonosnosti nizhneordovikskikh otlozheniy zapadnoy chasti Timano-Pechorskoy provintsii [Geological and geochemical background of petroleum potential of the Lower Ordovician deposits in western part of the Timan-Pechora province]. Syr'evaya baza nefti i gaza territoriy i sopredel'nykh akvatoriy – osnova razvitiya neftegazovogo kompleksa Rossii: sb. materialov nauchno-prakticheskoy konferentsii (4-7 June 2012). Saint Petersburg: VNIGRI, 2012. – S. 100-106.
    Timano-Pechorskaya provintsiya: geologicheskoe stroenie, neftegazonosnost' i perspektivy osvoeniya [Timan-Pechora province: geological structure, petroleum potential and prospects of development]. M.D. Belonin, O.M. Prishchepa, E.L. Teplov et al. Saint Petersburg: Nedra, 2004, 396 p.
    Chuprov V.S. Sekvensstratigrafiya i perspektivy neftegazonosnosti otlozheniy vostochnogo Pritiman'ya[Sequence stratigraphy and petroleum potential prospects of deposits of the eastern Pre-Timan region]. In: Geologiya i mineral'nye resursy evropeyskogo severo-vostoka Rossii: Proceedings of XIV Geological Meeting of Republic of Komi. Vol. IV. Syktyvkar: Geoprint, 2004, p. 187-190.
    Struktura platformennogo chekhla Evropeyskogo severa SSSR [The structure of the platform cover of the European North of the USSR]. Editor V.A. Dedeev. Leningrad branch of NAUKA Publishing House, 1982 – 200 р.

Petroleum potential and development
Section editor – PhD in geology and mineralogy Podolsky Yu.V.
Article # 48_2010 submitted on 11/22/2010 displayed on website on 11/30/2010
12 p.
pdf  Analysis of the reliability of resource estimates of local objects before exploration
The analysis of reliability of resource estimates of local objects in the North-West of the Russian Federation has been carried out. Proven reserves coefficient calculations as well as that of drilling success and reliability of estimation of the localized resources for territories of Republic Komi, Nenets autonomous district and Kaliningrad region of the Russian Federation have been performed. The way of factors’ change by years and by oil-bearing fields has been studied. The analysis confirms the necessity of considering the variability of the indicators given while estimating resources and planning of geological prospecting works.
Key words: hydrocarbon reserves, localized resources, factor approval, reliability of estimation, exploration, drilling success, North-West Federal district.
article citation Orlova L.A., Kuranov A.V., Otmas А.А., Zeger N.А. Analysis of the reliability of resource estimates of local objects before exploration // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2010. - V.5. - #4.- http://www.ngtp.ru/rub/6/48_2010.pdf
References
Petroleum potential and development
Section editor – PhD in geology and mineralogy Podolsky Yu.V.
Article # 26_2010 submitted on 05/24/2010 displayed on website on 05/28/2010
15 p.
pdf  North-Western region as the mirror of the All-Russian tendencies in exploration
In recent years the Timan-Pechora petroleum province takes a leader position in petroleum production volumes and the pace of preparing the country oil resource base. The regional and departmental programs now in force as well as the actualized “Program of complex developing the hydrocarbon resources of the Russian North-Western region up to 2010” allowed to have a positive influence on the pace of renewing the hydrocarbon reserves of the region. On the one hand, the economic stability of companies-subsurface users performing their obligations and, on the other hand, enhancing the exploration maturity of new districts due to the scientifically substantiated pace of regional researches are favorable to reserve growth and increasing the volumes of exploration works. However, under “crisis” economic conditions there is need to create a centralized fund or use specialized assignment for maintaining the volumes and pace of exploration works.

Key words: Timan-Pechora petroleum province, volume and pace of exploration works, renewal of hydrocarbon reserves, subsurface use.
article citation Prischepa O.M., Orlova L.A., Averianova O.Yu. North-Western region as the mirror of the All-Russian tendencies in exploration // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2010. - V.5. - #2.- http://www.ngtp.ru/rub/6/26_2010.pdf
References
Petroleum potential and development
Section editor – PhD in geology and mineralogy Podolsky Yu.V.
Article # 46_2009 submitted on 12/07/2009 displayed on website on 12/14/2009
19 p.
pdf  Petroleum prospects of the Malozemelsko-Kolguev oil-gas region
An analysis of geological-geophysical material on the results of exploration for oil and gas in the last 40 years allowed first to present an unified (onshore and offshore) model of the structure and petroleum potential of the Malozemelsko-Kolguev oil-gas region. The structural elements of different order are justified, established and traced. They, in parallel with the oil-gas complexes unified for the whole region, served as the basis for oil-gas-geological zoning. The updated criteria of establishing the zones of petroleum accumulation, according to which control of traps is provided not only by structural elements but the peculiarities of structure of natural reservoirs, allowed to expand promising areas demanding the re-estimation of initial forecast resources. Within the limits of oil-gas-geological zoning, 10 zones of oil-gas accumulation of three types are established: multi-layered inherited, two-layered and single-layered – buried and hung. The directions of exploration in dependence of typifying the petroleum accumulation zones are justified.
Key words: natural reservoirs, initial forecast resources, oil-gas accumulation zones, directions of exploration, Malozemelsko-Kolguev petroleum region.
article citation Prischepa O.M., Bogatsky V.I., Chumakova O.V., Orlova L.A. Petroleum prospects of the Malozemelsko-Kolguev oil-gas region // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2009. - V.4. - #4.- http://www.ngtp.ru/rub/6/46_2009.pdf
References
Petroleum potential and development
Section editor – PhD in geology and mineralogy Podolsky Yu.V.
Article # 36_2009 submitted on 09/19/2009 displayed on website on 09/30/2009
27 p.
pdf  Forecast of petroleum potential of the district of the Timan-Pechora petroleum basin northern closure
The petroleum prospects of the Timan-Pechora petroleum province (TPP) in the zone of onshore and offshore junction and on its offshore continuation are justified on the basis of solving the problem of developing a unified geological-geophysical model of structure of this district. This district is considered to be the nearest reserve of growing the base of explored oil reserves in the region and Russia. Such a model allowed specifying tectonic and oil-gas-geological zoning on the offshore continuation of the TPP and also essentially specifying the quantitative estimation of oil and gas resources, particularly in the districts of their increased concentration. Three principally new directions of exploration for oil and gas are determined.
Key words: petroleum prospects, geological-geophysical model, Timan-Pechora basin, facies zoning, exploration directions.
article citation Prischepa O.M., Bogatsky V.I., Orlova L.A., Chumakova O.V., Kostygova P.K. Forecast of petroleum potential of the district of the Timan-Pechora petroleum basin northern closure // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2009. - V.4. - #3.- http://www.ngtp.ru/rub/6/36_2009.pdf
References
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 40_2008 submitted on 09/23/2008 displayed on website on 09/30/2008
22 p.
pdf  Directions of exploration for oil and gas in the north-eastern part of the Timan-Pechora petroleum province
Preparation to licensing the new prospective for oil and gas directions of exploration is carried out at the expense of regional works conducted on budget money. The efficiency of regional works must be determined by demands for licenses on corresponding objects and total exploration directions. In the northern part of the Timan-Pechora petroleum province a share of explored reserves of ultimate potential resources is less than 50%. At the same time all its central parts are licensed and they don’t provide the necessary level of renewal of hydrocarbon reserves. On the basis of generalizing geological-geophysical materials, the petroleum prospects of the Kosyu–Rogovsk and Korotaikhinsk depressions are considered; the program of exploration in their limits is proposed. Conducting seismic exploration and also drilling a stratigraphical well will allow estimating the prospects of the new important direction of exploration for oil and gas in the Timan-Pechora province already in the nearest future. It may become the object of active licensing and widening the oil and gas production base in the region
Key words: regional exploration, prospects for oil and gas, stratigraphical well, Kosyu-Rogovsk and Korotaikhinsk depressions, Preduralian and Prednovozemelsk troughs.
article citation Prischepa O.M., Orlova L.A., Chumakova O.V. Directions of exploration for oil and gas in the north-eastern part of the Timan-Pechora petroleum province // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2008. - V.3. - #3.- http://www.ngtp.ru/rub/4/40_2008.pdf
References
Petroleum potential and development
Section editor – PhD in geology and mineralogy Podolskiy Yu.V.
Article # 005 displayed on website on 02/20/2007
17 p.
pdf  Hydrocarbon raw material base and prospects for its development in the northwest of Russia
North-West region is the least developed region in the European part of Russia, despite its rather little remoteness not only from major consumers within the region but also from potential customers abroad. Identified reserves of oil and natural gas can provide both for the internal needs of the region and the implementation of major export projects. The possibility of the solution of the main task of the oil and gas complex in the north-west of Russia is being discussed – i.e. significant increase in oil production for a long-term period under "Long-term government program of subsoil studies and renewal of mineral resources of Russia on the basis of the consumption and renewal of mineral resources balance" (2005-2010 and until 2020) developed by the Ministry of Natural Resources of Russia. Prospects of raw materials development in the North-West region are interconnected with the solution of the following tasks: to ensure oil and gas production, consistent with the development of transport capacity, projected consumption and processing situation; to identify new oil and gas fields in the areas of undistributed fund and maintain production levels, meeting the needs of the region and transport capacity after 2020, timely and consistent involvement of new fields in the licensing; to ensure renewal of the resource basis through exploration and new oil and gas reserves development.
Key words: oil, gas, fields, production, hydrocarbon raw material base, renewal of hydrocarbon resource base.
article citation Prischepa O.M., Orlova L.A. Hydrocarbon raw material base and prospects for its development in the northwest of Russia // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2007. - V.2. - http://www.ngtp.ru/rub/6/005.pdf
References