Chumakova O.V.

ins@vnigri.ru
Graduated from Geology Department of Leningrad State University, specialization 'geological surveying and prospecting of mineral resources' (1980).
Works with VNIGRI as a Senior researcher, engaged in licensing, analysis of local fund and regional work in the Timan-Pechora province.
Area of scientific interest: oil and gas potential of in the Timan-Pechora province, licensing.
Author and coauthor of 10 publications.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 41_2014 submitted on 07/24/2014 displayed on website on 09/30/2014
13 p.
pdf  Northwestern Timan-Pechora basin - new insights into petroleum potential prospects
The prospective area of hydrocarbon deposits’ studied in the northwestern part of the Timan-Pechora Basin and its offshore extension (Izhma-Pechora Syneclise, onshore and offshore parts of Malozemelsk-Kolguev Monocline) are presented. For the moment this area seems to be not very attractive for the subsoil investors and users due to a poorly developed sedimentary cover, concerning the main perspective complexes, small progress in detailed delineation of the objects prepared for drilling and not finally identification of the oil and gas source rocks. The exploration under government contracts allowed to establish a large development of the Lower-Middle Paleozoic perspective complexes and identify a buried amplitude shaft (Novoborsky). The research aimed at tracking of the Lower Paleozoic buried structures in the offshore and identifying the most promising objects, where parametric wells can be projected and located for estimation of oil and gas systems, is substantiated.

Keywords: tectonical structure, petroleum potential prospects, buried structures, Lower-Middle Ordovician oil and gas complex, oil and gas accumulation zones, Izhma-Pechora Syneclise, Malozemelsk-Kolguev Monocline.
article citation Prischepa O.M., Bogatskiy V.I., Grigorenko T.I., Orlova L.A., Chumakova O.V. Novye predstavleniya o perspektivakh neftegazonosnosti severo-zapadnykh rayonov Timano-Pechorskoy provintsii [Northwestern Timan-Pechora basin - new insights into petroleum potential prospects]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/41_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/41_2014
References
   Bazhenova T.K., Shimanskiy V.K., Vasil'eva V.F., Shapiro A.I., Yakovleva L.A., Klimova L.I. Organicheskaya geokhimiya Timano-Pechorskogo basseyna [Organic geochemistry of the Timan-Pechora Basin]. Saint Petersburg: VNIGRI, 2008, 164 p.
    Belyakova L.T., Bogatskiy V.I., Bogdanov B.P., Dovzhikov E.G., Laskin V.M.Fundament Timano-Pechorskogo neftegazonosnogo basseyna [The basement of the Timan-Pechora petroleum basin]. Kirov: JSC «Kirovskaya oblastnaya tipografiya», 2008, 288 p.
    Neruchev S.G., Bazhenova T.K., Smirnov S.V., Andreeva O.A., Klimova L.I. Otsenka potentsial'nykh resursov uglevodorodov na osnove modelirovaniya protsessov ikh generatsii, migratsii i akkumulyatsii [Evaluation of potential hydrocarbon reserves on the basis of modeling the processes of their generation, migration and accumulation]. Saint Petersburg: Nedra. - 2006. – 364 s.
    Prischepa O.M. Zony neftegazonakopleniya - metodicheskie podkhody k ikh vydeleniyu, obespechivayushchie sovremennoe reshenie zadach otrasli [Zones of oil-gas accumulation: methodical approaches to their establishment ensuring the modern solution of problems of an oil-gas-producing branch]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2008, vol. 3, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/12/14_2008.pdf
    Prischepa O.M. Kompleksnyy sposob kolichestvennoy otsenki resursov nefti i gaza v zonakh neftegazonakopleniya [Integrated method of oil and gas quantitative evaluation in petroleum accumulation zones]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2011, vol. 6, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/6/44_2011.pdf
    Prischepa O.M., Bazhenova T.K., Bogatskiy V.I.Neftegazonosnye sistemy Timano-Pechorskogo osadochnogo basseyna (vklyuchaya akvatorial'nuyu Pechoromorskuyu chast') [Petroleum systems of Timan-Pechora sedimentary basin (including the offshore part of the Pechora Sea)]. Geologiya i geofizika, 2011, no. 8, p. 1129-1150.
    Prischepa O.M., Bogatskiy V.I. Perspektivy maloizuchennykh rayonov i neotsenennykh gorizontov Timano-Pechorskoy provintsii kak rezul'tat utochneniya skhemy tektonicheskogo rayonirovaniya [Prospects of poorly studied areas and invaluable strata of Timan-Pechora province as a result of tectonic zoning scheme clarification]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2012, no. 2, p. 4-12.
    Prischepa O.M., Bogatskiy V.I., Chumakova O.V., Aver'yanova O.Yu. Perspektivnye napravleniya geologorazvedochnykh rabot v Malozemel'sko-Kolguevskoy neftegazonosnoy oblasti [Perspective directions of exploration in Malozemelsk-Kolguev oil and gas area]. Razvedka i okhrana nedr, 2010, no. 4, p. 45-53.
    Senin S.V., Kuranov A.V., Kutlinskiy A.A. Geologo-geokhimicheskie predposylki neftegazonosnosti nizhneordovikskikh otlozheniy zapadnoy chasti Timano-Pechorskoy provintsii [Geological and geochemical background of petroleum potential of the Lower Ordovician deposits in western part of the Timan-Pechora province]. Syr'evaya baza nefti i gaza territoriy i sopredel'nykh akvatoriy – osnova razvitiya neftegazovogo kompleksa Rossii: sb. materialov nauchno-prakticheskoy konferentsii (4-7 June 2012). Saint Petersburg: VNIGRI, 2012. – S. 100-106.
    Timano-Pechorskaya provintsiya: geologicheskoe stroenie, neftegazonosnost' i perspektivy osvoeniya [Timan-Pechora province: geological structure, petroleum potential and prospects of development]. M.D. Belonin, O.M. Prishchepa, E.L. Teplov et al. Saint Petersburg: Nedra, 2004, 396 p.
    Chuprov V.S. Sekvensstratigrafiya i perspektivy neftegazonosnosti otlozheniy vostochnogo Pritiman'ya[Sequence stratigraphy and petroleum potential prospects of deposits of the eastern Pre-Timan region]. In: Geologiya i mineral'nye resursy evropeyskogo severo-vostoka Rossii: Proceedings of XIV Geological Meeting of Republic of Komi. Vol. IV. Syktyvkar: Geoprint, 2004, p. 187-190.
    Struktura platformennogo chekhla Evropeyskogo severa SSSR [The structure of the platform cover of the European North of the USSR]. Editor V.A. Dedeev. Leningrad branch of NAUKA Publishing House, 1982 – 200 р.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 25_2013 submitted on 06/14/2013 displayed on website on 06/21/2013
36 p.
pdf  New insights into petroleum potential prospects of the northwestern areas of Timan-Pechora province
Regional exploration (carried out using governmental finance) is concentrated in poor-explored peripheral areas of provinces with unestimated oil and gas prospects. One of these is the north-western area of the Timan-Pechora province, covering the northern part of the Izhma-Pechora Depression and the land and offshore areas of the Malozemelsk-Kolguev monocline. Exploration companies and investors are not showing interest about these areas due to several reasons: (a) significant reduction in the thickness of sedimentary cover, including perspective areas, (b) lack of reliable assessment of the resources of local objects, and (c) oil and gas source rocks are not known in this area. Performed exploration has allowed to establish more extensive development activity of such perspective sections as the Lower-Middle Ordovician and Middle Devonian – Lower Frasnian clastic, Semiluksky-Tournaisian carbonate unit. The tectonic structure was clarified; and the buried shaft (Novoborsky), within which there is no drilled wells nowadays, was identified. The assumption is made about the possibility of tracing buried structures in the offshore area within Malozemelsk-Kolguev monocline, which requires additional exploration. The proposed research program may lead to identifying new exploration targets, onshore and offshore.

Key words: tectonic structure, petroleum potential prospects, buried structures Lower-Middle Ordovician oil and gas complex, oil and gas accumulation zones, Izhma-Pechora Depression.
article citation Prishchepa O.M., Bogatskiy V.I., Grigorenko T.I., Orlova L.A., Chumakova O.V. Novye predstavleniya o perspektivakh neftegazonosnosti severo-zapadnykh rayonov Timano-Pechorskoy provintsii [New insights into petroleum potential prospects of the northwestern areas of Timan-Pechora province]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2013, vol. 8, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/25_2013.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/25_2013
References
   Bazhenova T.K., Shimanskiy V.K., Vasil'eva V.F., Shapiro A.I., Yakovleva L.A., Klimova L.I. Organicheskaya geokhimiya Timano-Pechorskogo basseyna [Organic geochemistry of the Timan-Pechora Basin]. Saint Petersburg: VNIGRI, 2008, 164 p.
    Belyakova L.T., Bogatskiy V.I., Bogdanov B.P., Dovzhikov E.G., Laskin V.M.Fundament Timano-Pechorskogo neftegazonosnogo basseyna [The basement of the Timan-Pechora petroleum basin]. Kirov: JSC «Kirovskaya oblastnaya tipografiya», 2008, 288 p.
    Neruchev S.G., Bazhenova T.K., Smirnov S.V., Andreeva O.A., Klimova L.I. Otsenka potentsial'nykh resursov uglevodorodov na osnove modelirovaniya protsessov ikh generatsii, migratsii i akkumulyatsii [Evaluation of potential hydrocarbon reserves on the basis of modeling the processes of their generation, migration and accumulation]. Saint Petersburg: Nedra. - 2006. – 364 s.
    Prishchepa O.M. Zony neftegazonakopleniya - metodicheskie podkhody k ikh vydeleniyu, obespechivayushchie sovremennoe reshenie zadach otrasli [Zones of oil-gas accumulation: methodical approaches to their establishment ensuring the modern solution of problems of an oil-gas-producing branch]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2008, vol. 3, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/12/14_2008.pdf
    Prishchepa O.M. Kompleksnyy sposob kolichestvennoy otsenki resursov nefti i gaza v zonakh neftegazonakopleniya [Integrated method of oil and gas quantitative evaluation in petroleum accumulation zones]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2011, vol. 6, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/6/44_2011.pdf
    Prishchepa O.M., Bazhenova T.K., Bogatskiy V.I.Neftegazonosnye sistemy Timano-Pechorskogo osadochnogo basseyna (vklyuchaya akvatorial'nuyu Pechoromorskuyu chast') [Petroleum systems of Timan-Pechora sedimentary basin (including the offshore part of the Pechora Sea)]. Geologiya i geofizika, 2011, no. 8, p. 1129-1150.
    Prishchepa O.M., Bogatskiy V.I. Perspektivy maloizuchennykh rayonov i neotsenennykh gorizontov Timano-Pechorskoy provintsii kak rezul'tat utochneniya skhemy tektonicheskogo rayonirovaniya [Prospects of poorly studied areas and invaluable strata of Timan-Pechora province as a result of tectonic zoning scheme clarification]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2012, no. 2, p. 4-12.
    Prishchepa O.M., Bogatskiy V.I., Chumakova O.V., Aver'yanova O.Yu. Perspektivnye napravleniya geologorazvedochnykh rabot v Malozemel'sko-Kolguevskoy neftegazonosnoy oblasti [Perspective directions of exploration in Malozemelsk-Kolguev oil and gas area]. Razvedka i okhrana nedr, 2010, no. 4, p. 45-53.
    Senin S.V., Kuranov A.V., Kutlinskiy A.A. Geologo-geokhimicheskie predposylki neftegazonosnosti nizhneordovikskikh otlozheniy zapadnoy chasti Timano-Pechorskoy provintsii [Geological and geochemical background of petroleum potential of the Lower Ordovician deposits in western part of the Timan-Pechora province]. Syr'evaya baza nefti i gaza territoriy i sopredel'nykh akvatoriy – osnova razvitiya neftegazovogo kompleksa Rossii: sb. materialov nauchno-prakticheskoy konferentsii (4-7 June 2012). Saint Petersburg: VNIGRI, 2012. – S. 100-106.
    Timano-Pechorskaya provintsiya: geologicheskoe stroenie, neftegazonosnost' i perspektivy osvoeniya [Timan-Pechora province: geological structure, petroleum potential and prospects of development]. M.D. Belonin, O.M. Prishchepa, E.L. Teplov et al. Saint Petersburg: Nedra, 2004, 396 p.
    Chuprov V.S. Sekvensstratigrafiya i perspektivy neftegazonosnosti otlozheniy vostochnogo Pritiman'ya[Sequence stratigraphy and petroleum potential prospects of deposits of the eastern Pre-Timan region]. In: Geologiya i mineral'nye resursy evropeyskogo severo-vostoka Rossii: Proceedings of XIV Geological Meeting of Republic of Komi. Vol. IV. Syktyvkar: Geoprint, 2004, p. 187-190.
    Struktura platformennogo chekhla Evropeyskogo severa SSSR [The structure of the platform cover of the European North of the USSR]. Editor V.A. Dedeev. Leningrad branch of NAUKA Publishing House, 1982 – 200 р.

Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 40_2011 submitted on 10/12/2011 displayed on website on 10/24/2011
34 p.
pdf The Timan-Pechora petroleum province – new tectonical insight
The results of analysis of geological and geophysical data, obtained during the last decades, have allowed us to develop a new tectonic model approach and substantiation of the whole structural interpretation of this area. Analysis of the results of reprocessing and interpretation of geological and geophysical data on the northern onshore area and the adjacent offshore area has permitted the drawing an unitary tectonic pattern for the whole Timan-Pechora basin- onshore and offshore.
A comparative analysis of oil-and-gas-bearing complexes with characteristics of hydrocarbons generation, migration and accumulation was carried out. Tectonic, lithological and geochemical peculiarities have provided to clarify the concept of oil-and-gas petroleum system , and to separate two new promising areas – Malozemelsk-Kolguevsk and Pre-Paykhoy-Pre-Southern-Novozemelsk.
Key words: tectonic element, oil-and-gas bearing complex, zoning, Malozemelsk-Kolguevsk oil and gas area, Paykhoy-Pre-Southern-Novozemelsk oil and gas area.
article citation Prischepa O.M., Bogatsky M.I., Makarevich V.N., Chumakova O.V., Nikonov N.I., Kuranov A.V., Bogdanov М.М. The Timan-Pechora petroleum province – new tectonical insight // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2011. - V.6. - #4. - http://www.ngtp.ru/rub/4/40_2011.pdf
References
Petroleum potential and development
Section editor – PhD in geology and mineralogy Podolsky Yu.V.
Article # 46_2009 submitted on 12/07/2009 displayed on website on 12/14/2009
19 p.
pdf  Petroleum prospects of the Malozemelsko-Kolguev oil-gas region
An analysis of geological-geophysical material on the results of exploration for oil and gas in the last 40 years allowed first to present an unified (onshore and offshore) model of the structure and petroleum potential of the Malozemelsko-Kolguev oil-gas region. The structural elements of different order are justified, established and traced. They, in parallel with the oil-gas complexes unified for the whole region, served as the basis for oil-gas-geological zoning. The updated criteria of establishing the zones of petroleum accumulation, according to which control of traps is provided not only by structural elements but the peculiarities of structure of natural reservoirs, allowed to expand promising areas demanding the re-estimation of initial forecast resources. Within the limits of oil-gas-geological zoning, 10 zones of oil-gas accumulation of three types are established: multi-layered inherited, two-layered and single-layered – buried and hung. The directions of exploration in dependence of typifying the petroleum accumulation zones are justified.
Key words: natural reservoirs, initial forecast resources, oil-gas accumulation zones, directions of exploration, Malozemelsko-Kolguev petroleum region.
article citation Prischepa O.M., Bogatsky V.I., Chumakova O.V., Orlova L.A. Petroleum prospects of the Malozemelsko-Kolguev oil-gas region // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2009. - V.4. - #4.- http://www.ngtp.ru/rub/6/46_2009.pdf
References
Petroleum potential and development
Section editor – PhD in geology and mineralogy Podolsky Yu.V.
Article # 36_2009 submitted on 09/19/2009 displayed on website on 09/30/2009
27 p.
pdf  Forecast of petroleum potential of the district of the Timan-Pechora petroleum basin northern closure
The petroleum prospects of the Timan-Pechora petroleum province (TPP) in the zone of onshore and offshore junction and on its offshore continuation are justified on the basis of solving the problem of developing a unified geological-geophysical model of structure of this district. This district is considered to be the nearest reserve of growing the base of explored oil reserves in the region and Russia. Such a model allowed specifying tectonic and oil-gas-geological zoning on the offshore continuation of the TPP and also essentially specifying the quantitative estimation of oil and gas resources, particularly in the districts of their increased concentration. Three principally new directions of exploration for oil and gas are determined.
Key words: petroleum prospects, geological-geophysical model, Timan-Pechora basin, facies zoning, exploration directions.
article citation Prischepa O.M., Bogatsky V.I., Orlova L.A., Chumakova O.V., Kostygova P.K. Forecast of petroleum potential of the district of the Timan-Pechora petroleum basin northern closure // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2009. - V.4. - #3.- http://www.ngtp.ru/rub/6/36_2009.pdf
References
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 40_2008 submitted on 09/23/2008 displayed on website on 09/30/2008
22 p.
pdf  Directions of exploration for oil and gas in the north-eastern part of the Timan-Pechora petroleum province
Preparation to licensing the new prospective for oil and gas directions of exploration is carried out at the expense of regional works conducted on budget money. The efficiency of regional works must be determined by demands for licenses on corresponding objects and total exploration directions. In the northern part of the Timan-Pechora petroleum province a share of explored reserves of ultimate potential resources is less than 50%. At the same time all its central parts are licensed and they don’t provide the necessary level of renewal of hydrocarbon reserves. On the basis of generalizing geological-geophysical materials, the petroleum prospects of the Kosyu–Rogovsk and Korotaikhinsk depressions are considered; the program of exploration in their limits is proposed. Conducting seismic exploration and also drilling a stratigraphical well will allow estimating the prospects of the new important direction of exploration for oil and gas in the Timan-Pechora province already in the nearest future. It may become the object of active licensing and widening the oil and gas production base in the region
Key words: regional exploration, prospects for oil and gas, stratigraphical well, Kosyu-Rogovsk and Korotaikhinsk depressions, Preduralian and Prednovozemelsk troughs.
article citation Prischepa O.M., Orlova L.A., Chumakova O.V. Directions of exploration for oil and gas in the north-eastern part of the Timan-Pechora petroleum province // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2008. - V.3. - #3.- http://www.ngtp.ru/rub/4/40_2008.pdf
References
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 39_2008 submitted on 06/03/2008 displayed on website on 09/29/2008
9 p.
pdf  Рroblems of development of pools with elevated and abnormal formation pressures (the case study of the inzyreiskoye oil field, Тiman-Рechora province)
The geological peculiarities of structure and petroleum prospects of the sedimentary cover lower horizons of the Inzyreiskoye field are considered. Elevated and abnormal high formation pressures are found in the Lower Frasnian, Middle-Lower Devonian deposits of the field
Key words: elevated and abnormal high formation pressure, Timan-Pechora oil-gas province, Inzyreiskoye field, petroleum prospects, abnormality coefficient, Devonian.
article citation Fenin G.I., Travina T.A., Chumakova O.V. Рroblems of development of pools with elevated and abnormal formation pressures (the case study of the inzyreiskoye oil field, Тiman-Рechora province) // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2008. - V.3. - #3.- http://www.ngtp.ru/rub/4/39_2008.pdf
References
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 4_2008 displayed on website on 02/18/2008
8 p.
pdf  Examples of manifestation of abnormally high formation pressures in water-and-gas-saturated reservoirs, northern Timan-Pechora oil-gas province
Some examples of manifesting the abnormally high formation pressures of a different type in water-and-gas saturated reservoirs, found in drilling the wells within the Laisky and Kolvinsky bars, Khoreiversky depression, Varandei-Adzvinsky aulacogen, and Severo-Preduralian trough, northern Timan-Pechora province, are considered.
Key words: Timan-Pechora oil-gas province, abnormally high formation pressure, oil-gas complexes, reservoirs, technological data of drilling.
article citation Fenin G.I., Starostina S.B., Chumakova O.V., Tolkova E.V., Shepelina T.N. Examples of manifestation of abnormally high formation pressures in water-and-gas-saturated reservoirs, northern Timan-Pechora oil-gas province // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2008. - V.3. - #1.- http://www.ngtp.ru/rub/4/4_2008.pdf
References