Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 45_2019 submitted on 12/16/2019 displayed on website on 12/26/2019
23 p.
pdf Features of formation of Gydan Peninsula Hauteriv-Barremian clinoform
The conditions of the formation of the Hauteriv-Barremian sequences of the Gydan Peninsula are considered. Based on the data of geophysical studies of wells and seismic facies analysis, paleogeographic reconstructions were performed for the hauteriv-barremian regional clinoforms, which are the main ones in terms of sedimentary filling in the study area. Paleogeographic maps at the time of completion of the formation of clinoforms, as well as thickness maps are presented and described in detail. The presented maps reflect the lateral filling model of the deep-water sedimentary basin as a result of avalanche sedimentation. Paleogeographic areas, zones of sediment accumulation of different lithological composition, and external provenance areas of terrigenous material are identified.

Keywords: Hauteriv-Barremian sequences, clinoform, paleogeographic reconstructions, provenance area, Gydan Peninsula.
article citation Bardachevskiy V.N., Shestakova N.I., Ershov S.V. Osobennosti formirovaniya goteriv-barremskikh klinoform Gydanskogo poluostrova [Features of formation of Gydan Peninsula Hauteriv-Barremian clinoform]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/45_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/45_2019
References
   Bardachevskiy V.N., Shestakova N.I., Ershov S.V. Seysmogeologicheskaya model' stroeniya berrias-nizhneaptskikh otlozheniy Gydanskogo poluostrova [Seismogeological model of the Berrisian-Lower Aptian section of the Gydan Peninsula]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2018/41_2018.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/41_2018
   Bochkarev V.S., Fedorov Yu.N. Paleobatimetriya Zapadno-Sibirskogo basseyna na konets vremeni nakopleniya bazhenovskoy svity [Paleobathimetry of the West Siberian basin at the end of the Bazhenov Formation accumulation time]. Stroenie i neftegazonosnost' bazhenitov Zapadnoy Sibiri. Tyumen': Trudy ZapSibNIGNI, 1985, pp. 35–41.
   Braduchan Yu.V., Gol'bert A.V., Gurari F.G., Zakharov V.A., Bulynnikova S.P., Klimova I.G., Mesezhnikov M.S., Vyachkileva N.P., Kozlova G.E., Lebedev A.I., Nal'nyaeva T.I., Turbina A.S. Bazhenovskiy gorizont Zapadnoy Sibiri (stratigrafiya, paleogeografiya, ekosistema, neftenosnost') [Bazhenov Fm of Western Siberia (stratigraphy, paleogeography, ecosystem, oil content)]. Editor V.S. Vyshemirskiy. Novosibirsk, Nauka, 1986, 217 p.
   Ershov S.V. Paleobatimetriya pozdneyursko-neokomskogo basseyna severa Zapadnoy Sibiri i vliyanie na nee prirodnykh protsessov [Paleobathimetry of the Late Jurassic-Neocomian basin in northern West Siberia and the impact of natural processes]. Geologiya i geofizika, 2016, vol. 57, no. 8. pp. 1548–1570.
   Ershov S.V. Problemy vydeleniya i korrelyatsii stratotipicheskikh razrezov neokoma Zapadnoy Sibiri v svyazi s klinoformnym stroeniem [Problems of selection and correlation of stratotype sections of the Neocomian in West Siberia in the context of clinoform structure]. Geologiya i geofizika, 2017, vol. 58, no. 8, pp. 1206–1219.
   Ershov S.V., Bardachevskiy V.N., Shestakova N.I. Osobennosti stroeniya i korrelyatsiya produktivnykh plastov berrias-nizhneaptskikh otlozheniy Gydanskogo poluostrova [Geologic structure and correlation of the Berriasian - Lower Aptian productive levels of the Gydan peninsula (Russian Arctic)]. Geologiya i geofizika, 2018, vol. 59, no. 11, pp. 1870–1882.
   Gol'bert A.V., Markova L.G., Polyakova I.D., Saks V.N., Teslenko Yu.V. Paleolandshafty Zapadnoy Sibiri v yure, melu i Paleogene [Paleolandscapes of Western Siberia in the Jurassic, Cretaceous, and Paleogene]. Moscow: Nauka, 1968, 152 p.
   Gurari F.G. Domanikity i ikh neftegazonosnost' [Domanicites and their petroleum potential]. Sovetskaya geologiya, 1981, no. 11, pp. 3-12.
   Gurova T.I., Kazarinov V.P. Litologiya i paleogeografiya Zapadno-Sibirskoy nizmennosti v svyazi s neftegazonosnost'yu [Lithology and paleogeography of the West Siberian lowland in connection with petroleum potential]. Moscow: Gostoptekhizdat, 1962, 296 p.
   Isaev A.V., Krinin V.A., Karpukhin S.M. Perspektivy neftegazonosnosti klinoformnogo kompleksa Enisey-Khatangskogo regional'nogo progiba [Oil and gas perspectives of clinoform complex of Yenisey-Khatanga regional trough]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/31_2015.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/31_2015
   Kazanenkov V.A., Ershov S.V., Ryzhkova S.V., Borisov E.V., Ponomareva E.V., Popova N.I., Shaporina M.N. Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' regional'nykh rezervuarov yury i mela v Karsko-Yamal'skom regione i prognoz raspredeleniya v nikh resursov uglevodorodov [Geological structure and oil and gas potential of Jurassic and Cretaceous regional reservoirs in Kara-Yamal region and prognosis of hydrocarbon distribution]. Geologiya nefti i gaza, 2014, no. 1, pp. 27–49.
   Kazarinov V.P. Mezozoyskie i kaynozoyskie otlozheniya Zapadnoy Sibiri [Mesozoic and Cenozoic of Western Siberia. Moscow: Gostoptekhizdat, 1958, 324 p.
   Kontorovich A.E., Burshteyn L.M., Nikitenko B.L., Ryzhkova S.V., Borisov E.V., Ershov S.V., Kostyreva E.A., Kontorovich V.A., Nekhaev A.Yu., Ponomareva E.V., Fomin M.A., Yan P.A. Marginal'nyy fil'tr volzhsko-ranneberriasskogo Zapadno-Sibirskogo morskogo basseyna i ego vliyanie na raspredelenie osadkov [Volgian - Early Berrisian marginal filter in the West Siberian marine basin and its influence on sediment distribution]. Litologiya i poleznye iskopaemye, 2019, no. 3, pp. 199-210.
   Kontorovich A.E., Ershov S.V., Kazanenkov V.A., Karogodin Yu.N., Kontorovich V.A., Lebedeva N.K., Nikitenko B.L., Popova N.I., Shurygin B.N. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v melovom periode [Paleogeography of the West Siberian sedimentary basin in the Cretaceous]. Geologiya i geofizika, 2014, vol. 55, no. 5-6, pp. 745-776.
   Kontorovich A.E., Kontorovich V.A., Ryzhkova S.V., Shurygin B.N., Vakulenko L.G., Gaydeburova E.A., Danilova V.P., Kazanenkov V.A., Kim N.S., Kostyreva E.A., Moskvin V.I., Yan P.A. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v yurskom periode [Jurassic paleogeography of the West Siberian sedimentary basin]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54, no. 8, pp. 972–1012.
   Kontorovich A.E., Nesterov I.I., Salmanov F.K., Surkov V.S., Trofimuk A.A., Erv'e Yu.G. Geologiya nefti i gaza Zapadnoy Sibiri [The geology of oil and gas in Western Siberia]. Moscow: Nedra, 1975, 680 p.
   Kontorovich A.E., Polyakova I.D., Stasova O.F., Trushkov P.A., Babina N.M., Bogorodskaya L.I., Danilova V.P., Zueva T.V., Kolganova M.M., Lipnitskaya L.F., Mel'nikova V.M., Fomichev A.S. Organicheskaya geokhimiya mezozoyskikh neftegazonosnykh otlozheniy Sibiri [Organic geochemistry of the Mesozoic petroleum potential of Siberia]. Moscow: Nedra, Trudy SNIIGGiMSa, Seriya Neftyanaya geologiya, 1974, issue 164, 189 p.
   Kontorovich V.A. Tektonika i neftegazonosnost' zapadnoy chasti Enisey-Khatangskogo regional'nogo progiba [Tectonics and petroleum potential of the western part of the Yenisei-Khatanga regional trough]. Geologiya i geofizika, 2011, vol. 52, no. 8, pp. 1027–1050.
   Muromtsev V.S. Elektrometricheskaya geologiya peschanykh tel – litologicheskikh lovushek nefti i gaza [Electrometric geology of sand bodies - lithological traps of oil and gas]. Leningrad: Nedra, 1984, 260 p.
   Naumov A.L., Onishchuk T.M., Dyadyuk N.P., Ivashchenko A.E., Romanenkov V.A., Shipitsin V.V., Yudin A.G. O litologicheskikh zalezhakh uglevodorodov na severe Zapadnoy Sibiri [About lithology of hydrocarbon reservoirs in the north of Western Siberia]. Geologiya nefti i gaza, 1979, no. 8, pp. 15–20.
   Ob"yasnitel'naya zapiska k Atlasu litologo-paleogeograficheskikh kart yurskogo i melovogo periodov Zapadno-Sibirskoy ravniny v m-be 1:5000000 [Explanatory note to the Atlas of lithological and paleogeographic maps of the Jurassic and Cretaceous periods of the West Siberian Plain on a scale of 1: 5000000]. Editor I.I. Nesterov, Tyumen', Trudy ZapSibNIGNI, 1976, issue 93, pp. 12–41.
   Pluman I.I. Uranonosnost' chernykh bituminoznykh argillitov verkhney yury Zapadno-Sibirskoy plity [Uranium content of black bituminous mudstones of the Upper Jurassic of the West Siberian Plate]. Geokhimiya, 1971, no. 11, pp. 1362–1368.
   Postanovlenie po stratigraficheskim skhemam melovykh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Decision on stratigraphic schemes of Cretaceous section of Western Siberia]. Postanovlenie Mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo komiteta i ego postoyannykh komissiy, St. Petersburg: Izd-vo VSEGEI, 2006, issue 36, pp. 5–7.
   Vail P.R., Audemard F., Bowman S.A., Eisner P.N., Perez-Cruz C. The stratigraphic signatures of tectonics, eustasy and sedimentology – an overview / Editors G. Einsele, W. Ricken, A. Seilacher. Cycles and events in stratigraphy. New York, Springer-Verlag, 1991, pp. 617-659.