Shestakova N.I.

ShestakovaNI@ipgg.sbras.ru
Graduated from the National Research Tomsk Polytechnic University (1983), specialization "mining engineering".
Leading engineer of Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPGG SB RAS).
Research interests: seismostratigraphy, sequence stratigraphy, seismic facies analysis, dynamic analysis, seismic complex.
Author of 6 publications.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 3_2020 submitted on 01/13/2020 displayed on website on 02/10/2020
31 p.
pdf Reservoir distribution forecast of the Achimov strata (using seismofacial and dynamic analysis) in the Arctic regions of Western Siberian sedimentary basin
Of the basis of geological data and 2D seismic exploration, methodological issues of forecasting reservoirs of the Achimov strata in the Arctic regions of Western Siberia poorly studied by drilling are considered. The typification of deep sea facies and the corresponding electrometric models are presented. On the example of the East Medvezhye, Deryabin and Payut-Noskov areas with different degrees of study and located in different structural zones, the dependencies between the dynamic attributes of seismic records in the recording interval of Achimov Formation productive strata and their geological parameters are displayed. Based on dynamic and seismofacial analyzes, when integrated with other geological and geophysical methods, zones favorable for reservoir development are identified within the areas. The studies confirmed the relevance of the seismic stratigraphic method in predicting oil and gas accumulation zones in Achimov Formations clinoform structures using 2D seismic data.

Keywords: clinoform, Achimov productive strata, electrometric model, seismic stratigraphy, dynamic analysis, seismofacial analysis, Western Siberian sedimentary basin.
article citation Shestakova N.I., Ershov S.V., Kartashova A.K. Prognoz rasprostraneniya kollektorov achimovskoy tolshchi v arkticheskikh rayonakh Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna na osnove seysmofatsial'nogo i dinamicheskogo analizov [Reservoir distribution forecast of the Achimov strata (using seismofacial and dynamic analysis) in the Arctic regions of Western Siberian sedimentary basin]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/3_2020.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/3_2020
References
   Baraboshkin E.Yu. Kondensirovannyye razrezy: terminologiya. tipy. usloviya obrazovaniya [Condensed sections: terminology, types, conditions of formation]. Ocherki po regionalnoy geologii. Sb. nauch. trudov / Editor V.N. Staroverova. Saratov: Izdatelskiy tsentr «Nauka», 2008, pp. 20-33.
   Bardachevskiy V.N., Shestakova N.I., Ershov S.V. Osobennosti formirovaniya goteriv-barremskikh klinoform Gydanskogo poluostrova [Features of formation of Gydan Peninsula Hauteriv-Barremian clinoform]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/45_2019.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/45_2019
   Bardachevskiy V.N., Shestakova N.I., Ershov S.V. Seysmogeologicheskaya model' stroeniya berrias-nizhneaptskikh otlozheniy Gydanskogo poluostrova [Seismogeological model of the Berrisian-Lower Aptian section of the Gydan Peninsula]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2018/41_2018.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/41_2018
   Borodkin V.N. Zakonomernosti razmeshcheniya litologicheskikh i strukturno-litologicheskikh lovushek v achimovskom klinoformnom komplekse severa Zapadnoy Sibiri i perspektivy ikh neftegazonosnosti [Likelihood of the distribution of lithological and structural-lithological traps in the Achimov clinoform of the north of Western Siberia and the prospects for their petroleum potential]. Gornyye vedomosti, 2005, no. 6, pp. 60–73.
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R. Geologicheskoye stroyeniye i perspektivy neftegazonosnosti achimovskoy tolshchi severa Zapadnoy Sibiri [Geological structure and petroleum prospects of the Achimov strata in the north of Western Siberia]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2010, 138 p.
   Borodkin V.N., Kurchikov А.R. Kharakteristiki geologicheskogo stroeniya i neftegazonosnosti achimovskogo neftegazonosnogo kompleksa Zapadnoy Sibiri [Characteristics of the geological structure and petroleum potential of the Achimov Formation in Western Siberia]. Novosibirsk: Izd-vo SO RАN, 2015, 300 p.
   Brekhuntsov A.M., Taninskaya N.V., Shimanskiy V.V., Khafizov S.F. Litologo-fatsial'nyye kriterii prognoza kollektorov achimovskikh otlozheniy Vostochno-Urengoyskoy zony [Lithological and facies criteria for predicting reservoirs of the Achimov strata of the East Urengoy zone]. Geologiya nefti i gaza, 2003, no. 3, pp. 2-10.
   Brodyagin V.V. Seysmofatsial'naya i litologicheskaya zonal'nost produktivnykh gorizontov nizhnemelovykh otlozheniy Kogalymskogo regiona Zapadnoy Sibiri [Seismofacial and lithological zonality of the Lower Cretaceous section productive levels of the Kogalym region of Western Siberia]. Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata geologo-mineralogicheskikh nauk. Perm, PGTU, 2001, 27 p.
   Ershov S.V. Sikvens-stratigrafiya berrias-nizhneaptskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Sequence stratigraphy of the Berriassian–Lower Aptian of Western Siberia]. Geologiya i geofizika, 2018, vol. 59, no. 7, pp. 1106–1123.
   Ershov S.V. Zakonomernosti razmeshcheniya zalezhey uglevodorodov v berrias-nizhneaptskikh otlozheniyakh severnykh rayonov Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna [Predictability of hydrocarbon productive levels distribution in the Berriasian - Lower Aptian sequences of the northern areas of West Siberian sedimentary basin]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/38_2019.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/38_2019
   Igoshkin V.P., Ovcharov A.N. Kartirovaniye produktivnogo gorizonta BS10 v Tevlinskoy zone na osnove kachestvennoy i kolichestvennoy interpretatsii seysmicheskikh materialov i bureniya [Mapping of the BS10 productive level in the Tevlin zone based on the qualitative and quantitative interpretation of seismic and drilling data]. Lokal'nyy prognoz neftegazonosnosti Zapadno-Sibirskoy geosiniklizy: Sbornik nauchnykh trudov. Tyumen, 1989, pp. 106–112.
   Inyushkina A.A., Merzlyakova D.V. Kompleksnoye primeneniye rezul'tatov seysmorazvedochnykh rabot 3D i dannykh GIS pri izuchenii stroyeniya i modelirovaniya klinoformnykh rezervuarov Zapadnoy Sibiri [Integrated use of 3D seismic and well logging data while Western Siberia reservoirs studies and modelling]. Geofizika, 2007, no. 4, pp. 195–200.
   Isaev A.V., Krinin V.A., Filiptsov Yu.A., Karpukhin S.M., Sklyarov V.R. Perspektivnyye neftegazonosnosnyye obyekty klinoformnogo kompleksa Enisey-Khatangskogo regionalnogo progiba: Rezul'taty seysmogeologicheskogo modelirovaniya [Potential petroleum bearing objects in the clinoform structures of the Yenisey-Khatanga regional trough: results of seismic-geological modeling]. Geofizika. geofizicheskoye priborostroyeniye, 2011, no. 2(6), pp. 74–82.
   Isaev A.V., Polyakov А.А. Payyakhskaya zona neftenakopleniya – trudnoizvlekaemaya neft' Taymyra [Payakh oil bearing area (Taimyr Peninsula) - hard-to-recover oil]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/36_2019.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/36_2019
   Karogodin Yu.N., Ershov S.V., Safonov V.S., Efremov I.F., Manugyan P., Overdal F., Valasek D., Potapov A.M., Konyshev A.I., Kuznetsov V.I., Razyapov R.K. Priobskaya neftenosnaya zona Zapadnoy Sibiri: Sistemno-litmologicheskiy aspekt [Priob oil-bearing zone of Western Siberia: System-litmological aspect]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, NITS OIGGM, 1996, 252 p.
   Karogodin Yu.N., Kazanenkov V.A., Ryl'kov S.A.,    Ershov S.V. Severnoye Priobye Zapadnoy Sibiri. Geologiya i neftegazonosnost neokoma (sistemno-litmologicheskiy podkhod) [Northern Ob’ Region, Western Siberia. Geology and petroleum potential of Neocomian]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, filial «Geo», 2000, 200 p.
   Kir'ianova T., Kirillov A. Sektornoye modelirovaniye dlya achimovskikh otlozheniy [Sectoral modeling for the Achimov strata]. Oil & Gas Journal Russia. Razvedka i dobycha, 2015, no. 12, pp. 70–75.
   Kucheryavenko D.S., Saprykina A.Yu., Gavrilov S.S., Potryasov A.A., Skachek K.G. Vliyaniye paleorel'yefa i evstaticheskikh kolebaniy morya na formirovaniye kollektorov achimovskoy tolshchi i vozniknoveniye anomal'nykh razrezov bazhenovskoy svity (na primere zapadnogo obramleniya Povkhovskogo mestorozhdeniya) [The influence of the paleorelief and eustatic fluctuations of the sea on the formation of Achimov strata reservoirs and the occurrence of anomalous sections of the Bazhenov Formation (on the example of the western frame of the Povkhov field)]. Geologiya nefti i gaza, 2006, no. 4, pp. 32-40.
   Kurchikov А.R., Borodkin V.N., Khramtsova А.V. Usloviya formirovaniya i atlas tekstur porod achimovskogo klinoformnogo kompleksa Zapadnoy Sibiri [Formation conditions and texture atlas of rocks of the Achimov clinoforms of Western Siberia]. Novosibirsk: Izd-vo SO RАN, 2010, 130 p.
   Kychkin A.N., Sudakova V.V., Sherstnov V.A. Prognozirovaniye effektivnykh tolshchin plasta Ach1 Konitlorskogo mestorozhdeniya s ispol'zovaniyem dinamicheskikh parametrov seysmicheskoy zapisi [Prediction of effective thickness Ach1 of the Konitlor field using dynamic parameters of seismic recording]. Vestnik nedropolzovatelya Khanty-Mansiyskogo avtonomnogo okruga, 2007, no. 17, available at: http://www.oilnews.ru/17-17/prognozirovanie-effektivnyx-tolshhin-plasta-ach1-konitlorskogo-mestorozhdeniya-s-ispolzovaniem-dinamicheskix-parametrov-sejsmicheskoj-zapisi/
   Litvin V.V., Mikhaylova S.V., Zakharova O.A., Nadezhnitskaya N.V. Perspektivy neftenostnosti achimovskikh otlozheniy v tsentral'noy chasti Noyabrskogo regiona Zapadnoy Sibiri [Oil prospects of Achimov Formation in central part of Noyabrsk region, Western Siberia]. Neftyanoye khozyaystvo, 2013, no. 12, pp. 17–19.
   Malyarova T.N., Zaytseva S.A., Ptetsov S.N., Kopylov V.E. Izucheniye prirodnykh rezervuarov v achimovskikh otlozheniyakh Zapadnoy Sibiri s pomoshchyu seysmofatsialnogo i ob''yemnogo atributnogo analiza otrazhennykh voln [Study of reservoirs bearing Achimov strata of Western Siberia using seismic facies and volumetric attribute analysis of reflected waves]. Tekhnologii TEK, 2004, no. 3, pp. 197–204.
   Nezhdanov A.A., Ponomarev V.A., Turenkov N.A., Gorbunov S.A. Geologiya i neftegazonosnost' achimovskoy tolshchi Zapadnoy Sibiri [Geology and petroleum content of the Achimov strata of Western Siberia]. Moscow: Izd. Akademii gornykh nauk, 2000, 247 p.
   Ovechkina V.Yu., Ol'neva T.V. Seysmicheskiye obrazy litologicheskikh lovushek na primere glubokovodnykh konusov vynosa [Seismic samples of lithological traps by the example of deep-water fan]. Neftyanoye khozyaystvo, 2014, no. 12, pp. 42–44.
   Petrova N.V., Ershov S.V., Kartashova A.K., Shestakova N.I. Geologicheskoye stroyeniye i perspektivy neftegazonosnosti achimovskoy tolshchi Zapadno-Nerutinskoy neftegazonosnoy zony [The geological stucture and hydrocarbon prospects of Achimov strata in Western-Nerutinsk petroleum area]. Geologiya nefti i gaza, 2018, no. 2, pp. 41–50.
   Pukharev V. Potapova E., Malinovskaya O. Primeneniye klassifikatsionnykh algoritmov pri sedementologicheskom modelirovanii [The use of classification algorithms in sedimentological modeling]. Oil & Gas Journal Russia, 2012, no. 1, pp. 55–59.
   Seysmicheskaya stratigrafiya [Seismic stratigraphy]: V 2-kh chastyakh / Editor Ch. Peytona, Moscow: Mir, 1982, 846 p.
   Shelepov V.V. Geologo-geofizicheskoye modelirovaniye i geometrizatsiya prirodnykh rezervuarov nefti v terrigennykh formatsiyakh (na primere Kogalymskogo regiona) [Geological, geophysical modeling and geometrization of oil reservoirs in terrigenous strata (on the example of the Kogalym region)]. Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni doktora geologo-mineralogicheskikh nauk. Perm, PGTU, 2004, 42 p.
   Shimanskiy V.V., Taninskaya N.V., Oknova N.S., Borodkin V.N., Khramtsova A.V., Penyagin P.V. Prognoz kollektorov v otlozheniyakh achimovskoy tolshchi Vostochno-Urengoyskoy zony v svyazi s model'yu ikh sedimentatsii [The forecast of reservoirs of the Achimov strata of the East Urengoy zone, in connection with the model of their sedimentation]. Geologiya. geofizika i razrabotka neftyanykh mestorozhdeniy, 2003, no. 4–5, pp. 77–82.
   Spasskiy B.A., Gerasimova I.Yu. Seysmostratigrafiya: uchebno-metodicheskoye posobiye [Seismostratigraphy: teaching aid]. Perm, 2007, 267 p.
   Sultanova E.N., Kuchurina O.E. Vzaimosvyaz' usloviy osadkonakopleniya i kollektorskikh svoystv achimovskoy tolshchi na primere pokachevskogo klinotsiklita [The interplay between depositional enviroment and reservoir properties of Achimov Formation by the example of Pokachov clinoform (Western Siberia)]. Neftegazovoye delo, 2009, no. 2, available at: http://ogbus.ru/files/ogbus/authors/Sultanova/Sultanova_1.pdf
   Topychkanova E.B., Matayev A.V. Rol' seysmofatsialnogo analiza pri vyyavlenii litologicheskikh zalezhey neokoma po dannym prostranstvennoy syemki 3D [The role of seismic facies analysis in the identification of Neocomian strata according to the 3D spatial shooting data]. Neftyanoye khozyaystvo, 2011, no. 9, pp. 87–89.
   Tsibulin I.L. Kartirovaniye po seysmicheskim dannym zon razvitiya polosovidnykh plastov-kollektorov megionskoy svity [Seismic mapping of zones of development of strip-like reservoirs of the Megion Formation]. Geologiya nefti i gaza, no. 10, 1988, pp. 30–35.
   Ukhlova G.D., Solomatin V.V., Shtifanova L.I., Chernyshova T.I. Seysmofatsial'nyy analiz i vozmozhnosti prognozirovaniya litotipov porod po dannym seysmorazvedki [Seismofacial analysis and forecasting capabilities of rock lithotypes according to seismic data]. Osadochnyye basseyny. sedimentatsionnyye i postsedimentatsionnyye protsessy v geologicheskoy istorii: materialy VII Vserossiyskogo litologicheskogo soveshchaniya. Novosibirsk, 2013, pp. 227–230.
   Ukhlova G.D., Varlamov S. N., Kos I.M. Postroyeniye geologicheskikh modeley produktivnykh plastov neokoma tsentral'noy chasti Zapadno-Sibirskoy NGP po kompleksu atributov seysmicheskoy zapisi [Construction of geological models of productive levels of the Neocomian central part of the Western Siberian petroleum fields, using a set of attributes of seismic recording]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh mestorozhdeniy, 2006, no. 10, pp. 78–91.
   Ustinova V.N., Starikov N.N. Seysmofatsial'nyye modeli produktivnykh otlozheniy yury Pestsovogo mestorozhdeniya [Seismofacial models of productive strata of the Jurassic Pestsov field]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, 2013, vol. 323, no. 1, pp. 137–141.
   Vail P.R., Audemard F., Bowman S.A., Eisner P.N., Perez-Cruz C. The stratigraphic signatures of tectonics, eustasy and sedimentology – an overview / Editors G. Einsele, W. Ricken, A. Seilacher. Cycles and events in stratigraphy. New York, Springer-Verlag, 1991, pp. 617–659.
   Voskresenskiy Yu.N. Izucheniye izmeneniy amplitud seysmicheskikh otrazheniy dlya poiskov i razvedki zalezhey uglevodorodov [The study of changes in the amplitudes of seismic reflections for the search and exploration of hydrocarbon accumulations]. Moscow, 2001, 68 p.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 45_2019 submitted on 12/16/2019 displayed on website on 12/26/2019
23 p.
pdf Features of formation of Gydan Peninsula Hauteriv-Barremian clinoform
The conditions of the formation of the Hauteriv-Barremian sequences of the Gydan Peninsula are considered. Based on the data of geophysical studies of wells and seismic facies analysis, paleogeographic reconstructions were performed for the hauteriv-barremian regional clinoforms, which are the main ones in terms of sedimentary filling in the study area. Paleogeographic maps at the time of completion of the formation of clinoforms, as well as thickness maps are presented and described in detail. The presented maps reflect the lateral filling model of the deep-water sedimentary basin as a result of avalanche sedimentation. Paleogeographic areas, zones of sediment accumulation of different lithological composition, and external provenance areas of terrigenous material are identified.

Keywords: Hauteriv-Barremian sequences, clinoform, paleogeographic reconstructions, provenance area, Gydan Peninsula.
article citation Bardachevskiy V.N., Shestakova N.I., Ershov S.V. Osobennosti formirovaniya goteriv-barremskikh klinoform Gydanskogo poluostrova [Features of formation of Gydan Peninsula Hauteriv-Barremian clinoform]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/45_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/45_2019
References
   Bardachevskiy V.N., Shestakova N.I., Ershov S.V. Seysmogeologicheskaya model' stroeniya berrias-nizhneaptskikh otlozheniy Gydanskogo poluostrova [Seismogeological model of the Berrisian-Lower Aptian section of the Gydan Peninsula]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2018/41_2018.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/41_2018
   Bochkarev V.S., Fedorov Yu.N. Paleobatimetriya Zapadno-Sibirskogo basseyna na konets vremeni nakopleniya bazhenovskoy svity [Paleobathimetry of the West Siberian basin at the end of the Bazhenov Formation accumulation time]. Stroenie i neftegazonosnost' bazhenitov Zapadnoy Sibiri. Tyumen': Trudy ZapSibNIGNI, 1985, pp. 35–41.
   Braduchan Yu.V., Gol'bert A.V., Gurari F.G., Zakharov V.A., Bulynnikova S.P., Klimova I.G., Mesezhnikov M.S., Vyachkileva N.P., Kozlova G.E., Lebedev A.I., Nal'nyaeva T.I., Turbina A.S. Bazhenovskiy gorizont Zapadnoy Sibiri (stratigrafiya, paleogeografiya, ekosistema, neftenosnost') [Bazhenov Fm of Western Siberia (stratigraphy, paleogeography, ecosystem, oil content)]. Editor V.S. Vyshemirskiy. Novosibirsk, Nauka, 1986, 217 p.
   Ershov S.V. Paleobatimetriya pozdneyursko-neokomskogo basseyna severa Zapadnoy Sibiri i vliyanie na nee prirodnykh protsessov [Paleobathimetry of the Late Jurassic-Neocomian basin in northern West Siberia and the impact of natural processes]. Geologiya i geofizika, 2016, vol. 57, no. 8. pp. 1548–1570.
   Ershov S.V. Problemy vydeleniya i korrelyatsii stratotipicheskikh razrezov neokoma Zapadnoy Sibiri v svyazi s klinoformnym stroeniem [Problems of selection and correlation of stratotype sections of the Neocomian in West Siberia in the context of clinoform structure]. Geologiya i geofizika, 2017, vol. 58, no. 8, pp. 1206–1219.
   Ershov S.V., Bardachevskiy V.N., Shestakova N.I. Osobennosti stroeniya i korrelyatsiya produktivnykh plastov berrias-nizhneaptskikh otlozheniy Gydanskogo poluostrova [Geologic structure and correlation of the Berriasian - Lower Aptian productive levels of the Gydan peninsula (Russian Arctic)]. Geologiya i geofizika, 2018, vol. 59, no. 11, pp. 1870–1882.
   Gol'bert A.V., Markova L.G., Polyakova I.D., Saks V.N., Teslenko Yu.V. Paleolandshafty Zapadnoy Sibiri v yure, melu i Paleogene [Paleolandscapes of Western Siberia in the Jurassic, Cretaceous, and Paleogene]. Moscow: Nauka, 1968, 152 p.
   Gurari F.G. Domanikity i ikh neftegazonosnost' [Domanicites and their petroleum potential]. Sovetskaya geologiya, 1981, no. 11, pp. 3-12.
   Gurova T.I., Kazarinov V.P. Litologiya i paleogeografiya Zapadno-Sibirskoy nizmennosti v svyazi s neftegazonosnost'yu [Lithology and paleogeography of the West Siberian lowland in connection with petroleum potential]. Moscow: Gostoptekhizdat, 1962, 296 p.
   Isaev A.V., Krinin V.A., Karpukhin S.M. Perspektivy neftegazonosnosti klinoformnogo kompleksa Enisey-Khatangskogo regional'nogo progiba [Oil and gas perspectives of clinoform complex of Yenisey-Khatanga regional trough]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/31_2015.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/31_2015
   Kazanenkov V.A., Ershov S.V., Ryzhkova S.V., Borisov E.V., Ponomareva E.V., Popova N.I., Shaporina M.N. Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' regional'nykh rezervuarov yury i mela v Karsko-Yamal'skom regione i prognoz raspredeleniya v nikh resursov uglevodorodov [Geological structure and oil and gas potential of Jurassic and Cretaceous regional reservoirs in Kara-Yamal region and prognosis of hydrocarbon distribution]. Geologiya nefti i gaza, 2014, no. 1, pp. 27–49.
   Kazarinov V.P. Mezozoyskie i kaynozoyskie otlozheniya Zapadnoy Sibiri [Mesozoic and Cenozoic of Western Siberia. Moscow: Gostoptekhizdat, 1958, 324 p.
   Kontorovich A.E., Burshteyn L.M., Nikitenko B.L., Ryzhkova S.V., Borisov E.V., Ershov S.V., Kostyreva E.A., Kontorovich V.A., Nekhaev A.Yu., Ponomareva E.V., Fomin M.A., Yan P.A. Marginal'nyy fil'tr volzhsko-ranneberriasskogo Zapadno-Sibirskogo morskogo basseyna i ego vliyanie na raspredelenie osadkov [Volgian - Early Berrisian marginal filter in the West Siberian marine basin and its influence on sediment distribution]. Litologiya i poleznye iskopaemye, 2019, no. 3, pp. 199-210.
   Kontorovich A.E., Ershov S.V., Kazanenkov V.A., Karogodin Yu.N., Kontorovich V.A., Lebedeva N.K., Nikitenko B.L., Popova N.I., Shurygin B.N. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v melovom periode [Paleogeography of the West Siberian sedimentary basin in the Cretaceous]. Geologiya i geofizika, 2014, vol. 55, no. 5-6, pp. 745-776.
   Kontorovich A.E., Kontorovich V.A., Ryzhkova S.V., Shurygin B.N., Vakulenko L.G., Gaydeburova E.A., Danilova V.P., Kazanenkov V.A., Kim N.S., Kostyreva E.A., Moskvin V.I., Yan P.A. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v yurskom periode [Jurassic paleogeography of the West Siberian sedimentary basin]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54, no. 8, pp. 972–1012.
   Kontorovich A.E., Nesterov I.I., Salmanov F.K., Surkov V.S., Trofimuk A.A., Erv'e Yu.G. Geologiya nefti i gaza Zapadnoy Sibiri [The geology of oil and gas in Western Siberia]. Moscow: Nedra, 1975, 680 p.
   Kontorovich A.E., Polyakova I.D., Stasova O.F., Trushkov P.A., Babina N.M., Bogorodskaya L.I., Danilova V.P., Zueva T.V., Kolganova M.M., Lipnitskaya L.F., Mel'nikova V.M., Fomichev A.S. Organicheskaya geokhimiya mezozoyskikh neftegazonosnykh otlozheniy Sibiri [Organic geochemistry of the Mesozoic petroleum potential of Siberia]. Moscow: Nedra, Trudy SNIIGGiMSa, Seriya Neftyanaya geologiya, 1974, issue 164, 189 p.
   Kontorovich V.A. Tektonika i neftegazonosnost' zapadnoy chasti Enisey-Khatangskogo regional'nogo progiba [Tectonics and petroleum potential of the western part of the Yenisei-Khatanga regional trough]. Geologiya i geofizika, 2011, vol. 52, no. 8, pp. 1027–1050.
   Muromtsev V.S. Elektrometricheskaya geologiya peschanykh tel – litologicheskikh lovushek nefti i gaza [Electrometric geology of sand bodies - lithological traps of oil and gas]. Leningrad: Nedra, 1984, 260 p.
   Naumov A.L., Onishchuk T.M., Dyadyuk N.P., Ivashchenko A.E., Romanenkov V.A., Shipitsin V.V., Yudin A.G. O litologicheskikh zalezhakh uglevodorodov na severe Zapadnoy Sibiri [About lithology of hydrocarbon reservoirs in the north of Western Siberia]. Geologiya nefti i gaza, 1979, no. 8, pp. 15–20.
   Ob"yasnitel'naya zapiska k Atlasu litologo-paleogeograficheskikh kart yurskogo i melovogo periodov Zapadno-Sibirskoy ravniny v m-be 1:5000000 [Explanatory note to the Atlas of lithological and paleogeographic maps of the Jurassic and Cretaceous periods of the West Siberian Plain on a scale of 1: 5000000]. Editor I.I. Nesterov, Tyumen', Trudy ZapSibNIGNI, 1976, issue 93, pp. 12–41.
   Pluman I.I. Uranonosnost' chernykh bituminoznykh argillitov verkhney yury Zapadno-Sibirskoy plity [Uranium content of black bituminous mudstones of the Upper Jurassic of the West Siberian Plate]. Geokhimiya, 1971, no. 11, pp. 1362–1368.
   Postanovlenie po stratigraficheskim skhemam melovykh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Decision on stratigraphic schemes of Cretaceous section of Western Siberia]. Postanovlenie Mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo komiteta i ego postoyannykh komissiy, St. Petersburg: Izd-vo VSEGEI, 2006, issue 36, pp. 5–7.
   Vail P.R., Audemard F., Bowman S.A., Eisner P.N., Perez-Cruz C. The stratigraphic signatures of tectonics, eustasy and sedimentology – an overview / Editors G. Einsele, W. Ricken, A. Seilacher. Cycles and events in stratigraphy. New York, Springer-Verlag, 1991, pp. 617-659.

Geological simulation and issues of petroleum fields development
Section editor – PhD in geology and mineralogy Prischepa O.M.
Article # 41_2018 submitted on 09/24/2018 displayed on website on 11/19/2018
21 p.
pdf Seismogeological model of the Berrisian-Lower Aptian section of the Gydan Peninsula
The questions of the structure Berriasian-Lower Aptian section of the Gydan Peninsula of Western Siberia are considered. Eight seismic compounds are allocated in their composition, most of which have a wedge shape and correspond to third-order sequences. Their seismogeological characteristics are given, structural maps and isopach maps are constructed, considered several related to petroleum. The main prospects for the search for hydrocarbon accumulations in the Berriasian-Lower Aptian section are associated with the Achimov petroleum system. Two types of promising areas have been identified for the lithological traps searching in the area belonging to the Achimov Formation. Some of them are confined to depocenters of clinoform accumulation, the latter represent zones of regional wedging of the distal strata of the Achimov Formation in the direction of the Taimyr paleoonshore.

Keywords: Berriasian-Lower Aptian section, seismogeological model, clinoform, Gydan Peninsula, Western Siberia.
article citation Bardachevskiy V.N., Shestakova N.I., Ershov S.V. Seysmogeologicheskaya model' stroeniya berrias-nizhneaptskikh otlozheniy Gydanskogo poluostrova [Seismogeological model of the Berrisian-Lower Aptian section of the Gydan Peninsula]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2018/41_2018.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/41_2018
References
Ershov S.V. Problemy vydeleniya i korrelyatsii stratotipicheskikh razrezov neokoma Zapadnoy Sibiri v svyazi s klinoformnym stroeniem [Problems of selection and correlation of stratotype sections of the Western Siberia Neocomian in the context of clinoform structure]. Geologiya i geofizika, 2017, vol. 58, no 8, p. 1206-1219.
Ershov S.V. Sikvens-stratigrafiya berrias-nizhneaptskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Sequence stratigraphy of the Berriasian-Lower Aptian section of Western Siberia]. Geologiya i geofizika, 2017, vol. 59, no 7, p. 1106–1123.
Isaev A.V., Krinin V.A., Karpukhin S.M. Perspektivy neftegazonosnosti klinoformnogo kompleksa Enisey-Khatangskogo regional'nogo progiba [Oil and gas perspectives of clinoform complex of Yenisey-Khatanga regional trough]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 3, aviliable at: http://www.ngtp.ru/rub/4/31_2015.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/31_2015
Kontorovich V.A. Tektonika i neftegazonosnost' zapadnoy chasti Enisey-Khatangskogo regional'nogo progiba [The tectonic framework and petroleum prospects of the Western Yenisei-Khatanga regional through]. Geologiya i geofizika, 2011, vol. 52, no 8, p. 1027–1050.
Kontorovich V.A., Belyaev S.Yu., Kontorovich A.E., Krasavchikov V.O., Kontorovich A.A., Suprunenko O.I. Tektonicheskoe stroenie i istoriya razvitiya Zapadno-Sibirskoy geosineklizy v mezozoe i kaynozoe [Tectonic structure and evolution of the Western Siberian geosyneclise in the Mesozoic and Cenozoic]. Geologiya i geofizika, 2001, vol. 42, no 11–12, p. 1832–1845.
Mel'nikova M.V. Perspektivy poiskov zalezhey nefti i gaza v yursko-melovykh otlozheniyakh poluostrova Gydan [Prospects for the search for oil and gas accumulations in the Jurassic-Cretaceous section of the Gydan Peninsula]. ROGTEC, 2012, no 30, p. 74–85.
Naumov A.L., Khafizov F.Z. Novyy tip litologicheskikh lovushek v neokomskikh otlozheniyakh Zapadnoy Sibiri [A new type of lithological traps in the Neocomian section of Western Siberia] Geologia nefti i gaza, 1986, no 6, p. 31–35.
Naumov A.L., Onishchuk T.M., Dyadyuk N.P., Ivashchenko A.E., Romanenkov V.A., Shipitsin V.V., Yudin A.G. O litologicheskikh zalezhakh uglevodorodov na severe Zapadnoy Sibiri [About lithological traps in the north of Western Siberia]. Geologia nefti i gaza, 1979, no 8, p. 15–20.
Nezhdanov A.A., Ponomarev V.A., Turenkov N.A., Gorbunov S.A. Geologiya i neftegazonosnost' achimovskoy tolshchi Zapadnoy Sibiri [Geology and oil and gas content of the Achimov Formation of Western Siberia]. Moscow: Izd-vo Akademii gornykh nauk, 2000, 247 p.
Petrova N.V., Ershov S.V., Kartashova A.K., Shestakova N.I. Geologicheskoe stroenie i perspektivy neftegazonosnosti achimovskoy tolshchi Zapadno Nerutinskoy neftegazonosnoy zony [The geological structure and hydrocarbon prospects of Achimov Formation in Western-Nerutinsk petroleum area]. Geologia nefti I gaza, 2018, no 2, p. 41–50.
Skorobogatov V.A., Stroganov L.V. Gydan: geologicheskoe stroenie, resursy uglevodorodov, budushchee… [Gydan Peninsula: geological structure, hydrocarbon resources, the future]. Moscow: Nedra, 2006, 261 p.
Vail P.R., Audemard F., Bowman S.A., Eisner P.N., Perez-Cruz C. The stratigraphic signatures of tectonics, eustasy and sedimentology – an overview / Eds. G. Einsele, W. Ricken, A. Seilacher. Cycles and events in stratigraphy. New York, Springer-Verlag, 1991, p. 617–659.