Bardachevskiy V.N.

BardachevskyVN@ipgg.sbras.ru
Graduated from the Novosibirsk National Research State University (2016), specialization "geology".
Researcher of Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPGG SB RAS).
Research interests: correlation, seismic facies analysis, Berriasian-Lower Aptian deposits, paleostructural reconstructions.
Author of 11 publications.
Regional petroleum geology
Article # 34_2021 submitted on 10/25/2021 displayed on website on 11/08/2021
22 p.
pdf Formation and structure of regional reservoirs of the Achimov petroleum bearing strata of the Gydan Peninsula
The main prospects for hydrocarbon accumulations search in the Berriasian-Lower Aptian strata of the Gydan Peninsula are associated with the Achimov petroleum bearing strata. The features of its structure and conditions of formation are considered. In the section of the Achimov strata, six regional reservoirs have been identified, for each of which predictive maps of sandstone thicknesses have been constructed. The studies carried out made it possible to identify several promising zones with increased thicknesses of sandy-silty sequences, with which zones of improved reservoirs are associated.

Keywords: Berriasian-Lower Aptian strata, Achimov petroleum reservoirs, hydrocarbon accumulation, Gydan Peninsula.
article citation Bardachevskiy V.N. Stroenie regional'nykh rezervuarov achimovskogo neftegazonosnogo kompleksa Gydanskogo poluostrova [Formation and structure of regional reservoirs of the Achimov petroleum bearing strata of the Gydan Peninsula]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/34_2021.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/34_2021
References
   Bardachevskiy V.N. Geologicheskoe stroenie Achimovskoy tolshchi gydanskogo poluostrova v svyazi s perspektivami ee neftegazonosnosti [Geological structure of the Achimov strata of the Gydan Peninsula in connection with the prospects of its oil and gas potential]. Trofimukovskie chteniya - 2019: materialy Vserossiyskoy molodezhnoy nauchnoy konferentsii s uchastiem inostrannykh uchenykh (Novosibirsk, 7-12 Oct 2019). Novosibirsk, 2019a, pp. 163-165.
   Bardachevskiy V.N. rognoz perspektivnykh zon neftegazonakopleniya v achimovskoy tolshche Gydanskogo poluostrova [Forecast of promising oil and gas accumulation zones in the Achimov strata of the Gydan Peninsula]. Aktual'nye problemy geologii nefti i gaza Sibiri: materialy 2-y Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii molodykh uchenykh i studentov, posvyashchennoy 85-letiyu akad. A.E. Kontorovicha (Novosibirsk, 12-13 March 2019). IPTs NGU. Novosibirsk, 2019b, pp. 5-8.
   Bardachevskiy V.N., Shestakova N.I., Ershov S.V. Osobennosti formirovaniya goteriv-barremskikh klinoform Gydanskogo poluostrova[Features of formation of Gydan Peninsula Hauteriv-Barremian clinoform]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/45_2019.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/45_2019
   Bardachevskiy V.N., Shestakova N.I., Ershov S.V. Seysmogeologicheskaya model' stroeniya berrias-nizhneaptskikh otlozheniy Gydanskogo poluostrova [Seismogeological model of the Berrisian-Lower Aptian section of the Gydan Peninsula]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2018/41_2018.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/41_2018
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R. Kharakteristiki geologicheskogo stroeniya i neftegazonosnosti achimovskogo neftegazonosnogo kompleksa Zapadnoy Sibiri [Characteristics of the geological structure and Achimov petroleum bearing strata in Western Siberia]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2015, 300 p.
   Ershov S.V., Bardachevskiy V.N., Shestakova N.I. Osobennosti stroeniya i korrelyatsiya produktivnykh plastov berrias-nizhneaptskikh otlozheniy Gydanskogo poluostrova [Geologic structure and correlation of the Berriasian - Lower Aptian productive levels of the Gydan peninsula (Russian Arctic)]. Geologiya i geofizika, 2018, vol. 59, no. 11, pp. 1870-1882.
   Ershov S.V., Kazanenkov V.A., Karogodin Yu.N. Neftegazonosnost' zon lavinnoy sedimentatsii v neokome Zapadnoy Sibiri [Oil and gas potential of avalanche sedimentation zones in the Neocomian of Western Siberia]. Xinjiang Petroleum Geology (Sin'tszyanskaya neftyanaya geologiya). 2001, vol. 22, no. 2, pp. 172-176.
   Kazanenkov V.A., Ershov S.V., Ryzhkova S.V., Borisov E.V., Ponomareva E.V., Popova N.I., Shaporina M.N. Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' regional'nykh rezervuarov yury i mela v Karsko-Yamal'skom regione i prognoz raspredeleniya v nikh resursov uglevodorodov [Geological structure and oil and gas potential of Jurassic and Cretaceous regional reservoirs in Kara-Yamal region and prognosis of hydrocarbon distribution]. Geologiya nefti i gaza, 2014, no. 1, pp. 27-49.
Khramtsova A.V. Anomal'novysokie plastovye davleniya i temperatury, ikh vliyanie na fazovyy sostav UV i kollektorskie svoystva v achimovskikh otlozheniyakh Vostochno-Urengoyskoy zony [Abnormally high reservoir pressures and temperatures, their effect on the phase composition of hydrocarbons and reservoir properties in the Achimov strata of the East Urengoi zone]. Sostoyanie, tendentsii i problemy razvitiya neftegazovogo potentsiala Tyumenskoy oblasti. Nauchno-prakticheskaya konferentsiya ZapSibNIGNI. Tyumen', 2005, vol. 1б pp. 162-169.
   Kontorovich A.E., Ershov S.V., Kazanenkov V.A., Karogodin Yu.N., Kontorovich V.A., Lebedeva N.K., Nikitenko B.L., Popova N.I., Shurygin B.N. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v melovom periode [Paleogeography of the West Siberian sedimentary basin in the Cretaceous]. Geologiya i geofizika, 2014, vol. 55, no. 5-6, pp. 745-776.
   Kontorovich V.A. Tektonika i neftegazonosnost' zapadnoy chasti Enisey-Khatangskogo regional'nogo progiba [Tectonics and petroleum potential of the western part of the Yenisei-Khatanga regional trough]. Geologiya i geofizika, 2011, vol. 52, no. 8, pp. 1027-1050.
   Naumov A.L., Onishchuk T.M., Dyadyuk N.P., Ivashchenko A.E., Romanenkov V.A., Shipitsin V.V., Yudin A.G. O litologicheskikh zalezhakh uglevodorodov na severe Zapadnoy Sibiri [About lithology of hydrocarbon reservoirs in the north of Western Siberia]. Geologiya nefti i gaza, 1979, no. 8, pp. 15–20.
   Nezhdanov A.A., Ponomarev V.A., Turenkov N.A., Gorbunov S.A. Geologiya i neftegazonosnost' achimovskoy tolshchi Zapadnoy Sibiri [Geology and oil and gas content of the Achimov Formation of Western Siberia]. Moscow: Izd-vo Akademii gornykh nauk, 2000, 247 p.
   Novikov D.A. Rol' elizionnogo vodoobmena v formirovanii gidrodinamicheskogo polya Yamalo-Karskoy depressii [The role of elisional water exchange in the formation of the hydrodynamic field of the Yamal-Kara depression]. Litologiya i poleznye iskopaemye, 2019, no.3, pp. 248-261.
   Petrova N.V., Ershov S.V., Kartashova A.K., Shestakova N.I. Geologicheskoe stroenie i perspektivy neftegazonosnosti achimovskoy tolshchi Zapadno Nerutinskoy neftegazonosnoy zony[The geological structure and hydrocarbon prospects of Achimov Formation in Western-Nerutinsk petroleum area]. Geologia nefti I gaza, 2018, no 2, p. 41-50.
   Shestakova N.I., Ershov S.V., Bardachevskiy V.N. Kriterii neftegazonosnosti i prognoz neftegazoperspektivnykh zon v achimovskikh otlozheniyakh Gydanskogo poluostrova [Petroleum bearing criteria and forecast of oil and gas promising zones in the Achimov strata of the Gydan Peninsula]. Geofizicheskie tekhnologii. 2020, no. 4, pp.4-31.
   Sosedkov V.S. Poiski neantiklinal'nykh lovushek v neokomskoy tolshche severa Zapadnoy Sibiri [Search for non-anticlinal traps in the Neocomian strata of the north of Western Siberia]. Geologiya nefti i gaza, 1991, no. 6, pp. 25-28.
   Zverev K.V. Sedimentogenez otlozheniy achimovskoy tolshchi Severnogo Priob'ya [Sedimentogenesis of the Achimov strata in the Northern Ob region]. Geologiya i geofizika, 2001, vol. 42, no. 4, pp. 617-630.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 45_2019 submitted on 12/16/2019 displayed on website on 12/26/2019
23 p.
pdf Features of formation of Gydan Peninsula Hauteriv-Barremian clinoform
The conditions of the formation of the Hauteriv-Barremian sequences of the Gydan Peninsula are considered. Based on the data of geophysical studies of wells and seismic facies analysis, paleogeographic reconstructions were performed for the hauteriv-barremian regional clinoforms, which are the main ones in terms of sedimentary filling in the study area. Paleogeographic maps at the time of completion of the formation of clinoforms, as well as thickness maps are presented and described in detail. The presented maps reflect the lateral filling model of the deep-water sedimentary basin as a result of avalanche sedimentation. Paleogeographic areas, zones of sediment accumulation of different lithological composition, and external provenance areas of terrigenous material are identified.

Keywords: Hauteriv-Barremian sequences, clinoform, paleogeographic reconstructions, provenance area, Gydan Peninsula.
article citation Bardachevskiy V.N., Shestakova N.I., Ershov S.V. Osobennosti formirovaniya goteriv-barremskikh klinoform Gydanskogo poluostrova [Features of formation of Gydan Peninsula Hauteriv-Barremian clinoform]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/45_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/45_2019
References
   Bardachevskiy V.N., Shestakova N.I., Ershov S.V. Seysmogeologicheskaya model' stroeniya berrias-nizhneaptskikh otlozheniy Gydanskogo poluostrova [Seismogeological model of the Berrisian-Lower Aptian section of the Gydan Peninsula]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2018/41_2018.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/41_2018
   Bochkarev V.S., Fedorov Yu.N. Paleobatimetriya Zapadno-Sibirskogo basseyna na konets vremeni nakopleniya bazhenovskoy svity [Paleobathimetry of the West Siberian basin at the end of the Bazhenov Formation accumulation time]. Stroenie i neftegazonosnost' bazhenitov Zapadnoy Sibiri. Tyumen': Trudy ZapSibNIGNI, 1985, pp. 35–41.
   Braduchan Yu.V., Gol'bert A.V., Gurari F.G., Zakharov V.A., Bulynnikova S.P., Klimova I.G., Mesezhnikov M.S., Vyachkileva N.P., Kozlova G.E., Lebedev A.I., Nal'nyaeva T.I., Turbina A.S. Bazhenovskiy gorizont Zapadnoy Sibiri (stratigrafiya, paleogeografiya, ekosistema, neftenosnost') [Bazhenov Fm of Western Siberia (stratigraphy, paleogeography, ecosystem, oil content)]. Editor V.S. Vyshemirskiy. Novosibirsk, Nauka, 1986, 217 p.
   Ershov S.V. Paleobatimetriya pozdneyursko-neokomskogo basseyna severa Zapadnoy Sibiri i vliyanie na nee prirodnykh protsessov [Paleobathimetry of the Late Jurassic-Neocomian basin in northern West Siberia and the impact of natural processes]. Geologiya i geofizika, 2016, vol. 57, no. 8. pp. 1548–1570.
   Ershov S.V. Problemy vydeleniya i korrelyatsii stratotipicheskikh razrezov neokoma Zapadnoy Sibiri v svyazi s klinoformnym stroeniem [Problems of selection and correlation of stratotype sections of the Neocomian in West Siberia in the context of clinoform structure]. Geologiya i geofizika, 2017, vol. 58, no. 8, pp. 1206–1219.
   Ershov S.V., Bardachevskiy V.N., Shestakova N.I. Osobennosti stroeniya i korrelyatsiya produktivnykh plastov berrias-nizhneaptskikh otlozheniy Gydanskogo poluostrova [Geologic structure and correlation of the Berriasian - Lower Aptian productive levels of the Gydan peninsula (Russian Arctic)]. Geologiya i geofizika, 2018, vol. 59, no. 11, pp. 1870–1882.
   Gol'bert A.V., Markova L.G., Polyakova I.D., Saks V.N., Teslenko Yu.V. Paleolandshafty Zapadnoy Sibiri v yure, melu i Paleogene [Paleolandscapes of Western Siberia in the Jurassic, Cretaceous, and Paleogene]. Moscow: Nauka, 1968, 152 p.
   Gurari F.G. Domanikity i ikh neftegazonosnost' [Domanicites and their petroleum potential]. Sovetskaya geologiya, 1981, no. 11, pp. 3-12.
   Gurova T.I., Kazarinov V.P. Litologiya i paleogeografiya Zapadno-Sibirskoy nizmennosti v svyazi s neftegazonosnost'yu [Lithology and paleogeography of the West Siberian lowland in connection with petroleum potential]. Moscow: Gostoptekhizdat, 1962, 296 p.
   Isaev A.V., Krinin V.A., Karpukhin S.M. Perspektivy neftegazonosnosti klinoformnogo kompleksa Enisey-Khatangskogo regional'nogo progiba [Oil and gas perspectives of clinoform complex of Yenisey-Khatanga regional trough]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/31_2015.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/31_2015
   Kazanenkov V.A., Ershov S.V., Ryzhkova S.V., Borisov E.V., Ponomareva E.V., Popova N.I., Shaporina M.N. Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' regional'nykh rezervuarov yury i mela v Karsko-Yamal'skom regione i prognoz raspredeleniya v nikh resursov uglevodorodov [Geological structure and oil and gas potential of Jurassic and Cretaceous regional reservoirs in Kara-Yamal region and prognosis of hydrocarbon distribution]. Geologiya nefti i gaza, 2014, no. 1, pp. 27–49.
   Kazarinov V.P. Mezozoyskie i kaynozoyskie otlozheniya Zapadnoy Sibiri [Mesozoic and Cenozoic of Western Siberia. Moscow: Gostoptekhizdat, 1958, 324 p.
   Kontorovich A.E., Burshteyn L.M., Nikitenko B.L., Ryzhkova S.V., Borisov E.V., Ershov S.V., Kostyreva E.A., Kontorovich V.A., Nekhaev A.Yu., Ponomareva E.V., Fomin M.A., Yan P.A. Marginal'nyy fil'tr volzhsko-ranneberriasskogo Zapadno-Sibirskogo morskogo basseyna i ego vliyanie na raspredelenie osadkov [Volgian - Early Berrisian marginal filter in the West Siberian marine basin and its influence on sediment distribution]. Litologiya i poleznye iskopaemye, 2019, no. 3, pp. 199-210.
   Kontorovich A.E., Ershov S.V., Kazanenkov V.A., Karogodin Yu.N., Kontorovich V.A., Lebedeva N.K., Nikitenko B.L., Popova N.I., Shurygin B.N. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v melovom periode [Paleogeography of the West Siberian sedimentary basin in the Cretaceous]. Geologiya i geofizika, 2014, vol. 55, no. 5-6, pp. 745-776.
   Kontorovich A.E., Kontorovich V.A., Ryzhkova S.V., Shurygin B.N., Vakulenko L.G., Gaydeburova E.A., Danilova V.P., Kazanenkov V.A., Kim N.S., Kostyreva E.A., Moskvin V.I., Yan P.A. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v yurskom periode [Jurassic paleogeography of the West Siberian sedimentary basin]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54, no. 8, pp. 972–1012.
   Kontorovich A.E., Nesterov I.I., Salmanov F.K., Surkov V.S., Trofimuk A.A., Erv'e Yu.G. Geologiya nefti i gaza Zapadnoy Sibiri [The geology of oil and gas in Western Siberia]. Moscow: Nedra, 1975, 680 p.
   Kontorovich A.E., Polyakova I.D., Stasova O.F., Trushkov P.A., Babina N.M., Bogorodskaya L.I., Danilova V.P., Zueva T.V., Kolganova M.M., Lipnitskaya L.F., Mel'nikova V.M., Fomichev A.S. Organicheskaya geokhimiya mezozoyskikh neftegazonosnykh otlozheniy Sibiri [Organic geochemistry of the Mesozoic petroleum potential of Siberia]. Moscow: Nedra, Trudy SNIIGGiMSa, Seriya Neftyanaya geologiya, 1974, issue 164, 189 p.
   Kontorovich V.A. Tektonika i neftegazonosnost' zapadnoy chasti Enisey-Khatangskogo regional'nogo progiba [Tectonics and petroleum potential of the western part of the Yenisei-Khatanga regional trough]. Geologiya i geofizika, 2011, vol. 52, no. 8, pp. 1027–1050.
   Muromtsev V.S. Elektrometricheskaya geologiya peschanykh tel – litologicheskikh lovushek nefti i gaza [Electrometric geology of sand bodies - lithological traps of oil and gas]. Leningrad: Nedra, 1984, 260 p.
   Naumov A.L., Onishchuk T.M., Dyadyuk N.P., Ivashchenko A.E., Romanenkov V.A., Shipitsin V.V., Yudin A.G. O litologicheskikh zalezhakh uglevodorodov na severe Zapadnoy Sibiri [About lithology of hydrocarbon reservoirs in the north of Western Siberia]. Geologiya nefti i gaza, 1979, no. 8, pp. 15–20.
   Ob"yasnitel'naya zapiska k Atlasu litologo-paleogeograficheskikh kart yurskogo i melovogo periodov Zapadno-Sibirskoy ravniny v m-be 1:5000000 [Explanatory note to the Atlas of lithological and paleogeographic maps of the Jurassic and Cretaceous periods of the West Siberian Plain on a scale of 1: 5000000]. Editor I.I. Nesterov, Tyumen', Trudy ZapSibNIGNI, 1976, issue 93, pp. 12–41.
   Pluman I.I. Uranonosnost' chernykh bituminoznykh argillitov verkhney yury Zapadno-Sibirskoy plity [Uranium content of black bituminous mudstones of the Upper Jurassic of the West Siberian Plate]. Geokhimiya, 1971, no. 11, pp. 1362–1368.
   Postanovlenie po stratigraficheskim skhemam melovykh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Decision on stratigraphic schemes of Cretaceous section of Western Siberia]. Postanovlenie Mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo komiteta i ego postoyannykh komissiy, St. Petersburg: Izd-vo VSEGEI, 2006, issue 36, pp. 5–7.
   Vail P.R., Audemard F., Bowman S.A., Eisner P.N., Perez-Cruz C. The stratigraphic signatures of tectonics, eustasy and sedimentology – an overview / Editors G. Einsele, W. Ricken, A. Seilacher. Cycles and events in stratigraphy. New York, Springer-Verlag, 1991, pp. 617-659.

Geological simulation and issues of petroleum fields development
Section editor – PhD in geology and mineralogy Prischepa O.M.
Article # 41_2018 submitted on 09/24/2018 displayed on website on 11/19/2018
21 p.
pdf Seismogeological model of the Berrisian-Lower Aptian section of the Gydan Peninsula
The questions of the structure Berriasian-Lower Aptian section of the Gydan Peninsula of Western Siberia are considered. Eight seismic compounds are allocated in their composition, most of which have a wedge shape and correspond to third-order sequences. Their seismogeological characteristics are given, structural maps and isopach maps are constructed, considered several related to petroleum. The main prospects for the search for hydrocarbon accumulations in the Berriasian-Lower Aptian section are associated with the Achimov petroleum system. Two types of promising areas have been identified for the lithological traps searching in the area belonging to the Achimov Formation. Some of them are confined to depocenters of clinoform accumulation, the latter represent zones of regional wedging of the distal strata of the Achimov Formation in the direction of the Taimyr paleoonshore.

Keywords: Berriasian-Lower Aptian section, seismogeological model, clinoform, Gydan Peninsula, Western Siberia.
article citation Bardachevskiy V.N., Shestakova N.I., Ershov S.V. Seysmogeologicheskaya model' stroeniya berrias-nizhneaptskikh otlozheniy Gydanskogo poluostrova [Seismogeological model of the Berrisian-Lower Aptian section of the Gydan Peninsula]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2018/41_2018.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/41_2018
References
Ershov S.V. Problemy vydeleniya i korrelyatsii stratotipicheskikh razrezov neokoma Zapadnoy Sibiri v svyazi s klinoformnym stroeniem [Problems of selection and correlation of stratotype sections of the Western Siberia Neocomian in the context of clinoform structure]. Geologiya i geofizika, 2017, vol. 58, no 8, p. 1206-1219.
Ershov S.V. Sikvens-stratigrafiya berrias-nizhneaptskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Sequence stratigraphy of the Berriasian-Lower Aptian section of Western Siberia]. Geologiya i geofizika, 2017, vol. 59, no 7, p. 1106–1123.
Isaev A.V., Krinin V.A., Karpukhin S.M. Perspektivy neftegazonosnosti klinoformnogo kompleksa Enisey-Khatangskogo regional'nogo progiba [Oil and gas perspectives of clinoform complex of Yenisey-Khatanga regional trough]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 3, aviliable at: http://www.ngtp.ru/rub/4/31_2015.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/31_2015
Kontorovich V.A. Tektonika i neftegazonosnost' zapadnoy chasti Enisey-Khatangskogo regional'nogo progiba [The tectonic framework and petroleum prospects of the Western Yenisei-Khatanga regional through]. Geologiya i geofizika, 2011, vol. 52, no 8, p. 1027–1050.
Kontorovich V.A., Belyaev S.Yu., Kontorovich A.E., Krasavchikov V.O., Kontorovich A.A., Suprunenko O.I. Tektonicheskoe stroenie i istoriya razvitiya Zapadno-Sibirskoy geosineklizy v mezozoe i kaynozoe [Tectonic structure and evolution of the Western Siberian geosyneclise in the Mesozoic and Cenozoic]. Geologiya i geofizika, 2001, vol. 42, no 11–12, p. 1832–1845.
Mel'nikova M.V. Perspektivy poiskov zalezhey nefti i gaza v yursko-melovykh otlozheniyakh poluostrova Gydan [Prospects for the search for oil and gas accumulations in the Jurassic-Cretaceous section of the Gydan Peninsula]. ROGTEC, 2012, no 30, p. 74–85.
Naumov A.L., Khafizov F.Z. Novyy tip litologicheskikh lovushek v neokomskikh otlozheniyakh Zapadnoy Sibiri [A new type of lithological traps in the Neocomian section of Western Siberia] Geologia nefti i gaza, 1986, no 6, p. 31–35.
Naumov A.L., Onishchuk T.M., Dyadyuk N.P., Ivashchenko A.E., Romanenkov V.A., Shipitsin V.V., Yudin A.G. O litologicheskikh zalezhakh uglevodorodov na severe Zapadnoy Sibiri [About lithological traps in the north of Western Siberia]. Geologia nefti i gaza, 1979, no 8, p. 15–20.
Nezhdanov A.A., Ponomarev V.A., Turenkov N.A., Gorbunov S.A. Geologiya i neftegazonosnost' achimovskoy tolshchi Zapadnoy Sibiri [Geology and oil and gas content of the Achimov Formation of Western Siberia]. Moscow: Izd-vo Akademii gornykh nauk, 2000, 247 p.
Petrova N.V., Ershov S.V., Kartashova A.K., Shestakova N.I. Geologicheskoe stroenie i perspektivy neftegazonosnosti achimovskoy tolshchi Zapadno Nerutinskoy neftegazonosnoy zony [The geological structure and hydrocarbon prospects of Achimov Formation in Western-Nerutinsk petroleum area]. Geologia nefti I gaza, 2018, no 2, p. 41–50.
Skorobogatov V.A., Stroganov L.V. Gydan: geologicheskoe stroenie, resursy uglevodorodov, budushchee… [Gydan Peninsula: geological structure, hydrocarbon resources, the future]. Moscow: Nedra, 2006, 261 p.
Vail P.R., Audemard F., Bowman S.A., Eisner P.N., Perez-Cruz C. The stratigraphic signatures of tectonics, eustasy and sedimentology – an overview / Eds. G. Einsele, W. Ricken, A. Seilacher. Cycles and events in stratigraphy. New York, Springer-Verlag, 1991, p. 617–659.