Mordvintsev M.V.

mvmordvintsev@rosneft.ru
Graduated from State Academy of Oil and Gas named after I.M. Gubkin, specialization «geology and exploration of oil and gas fields» (1993).
Head of department of geology and reserves of "Verkhnechonskneftegaz" (OAO "Rosneft").
Key fields of scientific research: prospecting and exploration of oil and gas resources and reserves evaluation, geological modeling.
Author of more than 30 publications.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 2_2015 submitted on 12/12/2014 displayed on website on 01/12/2015
26 p.
pdf  Secondary alteration of reservoir rocks of the Druzhny field (Western Siberia)
Grain contacts and pore mineral neoformations in the Jurassic and Cretaceous reservoirs of the Druzhny oil field indicate the intensity of epigenetic alterations. Studies of thin sections showed indications of two divergent types of epigenesis: progressive (catagenetic) and regressive (superimposed epigenetic). Vertical zoning of catagenetic and superimposed epigenetic alteration is identified.

Keywords: Jurassic deposits, Cretaceous deposits, producing horizons, pore space, resevoir, catagenesis, superimposed epigenetic processes, Druzhny field, Latitudinal Ob region, Western Siberia.
article citation Skachek K.G., Mordvintsev M.V., Kolokol'tsev V.G. Vtorichnye izmeneniya porod-kollektorov v produktivnykh plastakh Druzhnogo mestorozhdeniya (Zapadnaya Sibir') [Secondary alteration of reservoir rocks of the Druzhny field (Western Siberia)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/2_2015.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/2_2015
References

   Frolov V.T. Litologiya [Lithology]. Moscow: MSU Press, 1992, 336 p.
   Kolokol'tsev V.G. Blochnye metasomatity v osadochnykh tolshchakh i ikh diagnostika [Block altered rocks in sedimentary strata and their diagnostics]. St. Petersburg: VSEGEI Press, 1999, 96 p.
   Lebedev B.A. Geokhimiya epigeneticheskikh protsessov v osadochnykh basseynakh [Geochemistry of epigenetic processes in sedimentary basins]. Leningrad: Nedra, 1992, 239 p.
   Lukin A.E. Geneticheskie tipy vtorichnykh preobrazovaniy i neftenakoplenie v avlakogennykh basseynakh [Genetic types of secondary alterations and oil accumulation in aulacogene basins]. Kiev: IGS Ukrainian Academy of Sciences, 1989, 51 p.
   Timofeev P.P., Kossovskaya A.G., Shutov V.D., Bogolyubova L.I., Drits V.A. Novoe v uchenii o stadiyakh osadochnogo porodoobrazovaniya [New in the study of sedimentary rock forming stages]. Litologiya i poleznye iskopaemye, 1974, No. 3, p. 58-82.
   Yapaskurt O.V. Stadial'nyy analiz litogeneza [Stadial analysis of lithogenesis]. Moscow: MSU Press. 1995, 142 p.