Shamsutdinova L.L.

ll.shamsutdinova@tpnic.ru

Graduated from Syktyvkar State University (1979), specialization 'biologist'.
Senior ResearcherBranch of 'Timan-Pechora Research Centre', Ukhta.
Area of scientific interest: biostratigraphy of the Silurian-Lower Devonian of the Timan-Pechora oil and gas province, paleontological study of stratigraphic boundaries.
Author of 16 publications and 1 monography.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 43_2016 submitted on 05/27/2016 displayed on website on 11/28/2016
26 p.
pdf  History of the Lochkovian terrain from the north-east of Timan-Northern Urals region
The correlation of the Lower Devonian Lochkovian section in the northeastern part of the Timan-Northern Urals region is carried out on the basis of a complex lithological, geophysical and biostratigraphic data. Several times units are distinguished and confirmed by key events: Pridolian-Lochkovian, Early-Late Ovinparma and Late Ovinparma-Sotchemkyrta. An important ostracods biozonal sequence is developed in the Pridolian-Lochkovian section. For the first time the ostracod complexes allowed us not only to trace the lateral facies changes of Lochkovian deposits, but also to incorporate them into the framework of the geophysical correlation markers.

Keywords: Lower Devonian, Lochkovian stage, facies, cyclite, correlational marker, Ostracoda zone, Timan-Northern Urals region.
article citation Yurieva Z.P., Shamsutdinova L.L. K istorii formirovaniya lokhkovskikh otlozheniy severo-vostoka Timano-Severoural'skogo regiona [History of the Lochkovian terrain from the north-east of Timan-Northern Urals region]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/43_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/43_2016
References
   Abushik A. Silurian-Earliest Devonian ostracode biostratigraphy of the Timan-Nothern Ural region. Tallinn: Proceedings of the Estonian Academy of Scienees Geology, 2000, 49, 2, P. 112-125.
   Abushik A.F. Ispol'zovanie parastratigraficheskikh grupp v zonal'noy stratigrafii (na primere pozdnesiluriyskikh ostrakod) [Using parastratigrafical groups for zonal stratigraphy (the example of Late Silurian ostracods)]. Paleontologiya i detal'naya stratigraficheskaya korrelyatsiya: Tr. XXXVIII sessii VPO, Leningrad: Nauka, 1986, p. 49-55.
   Abushik A.F., Modzalevskaya T.L. O granitse silura i devona na zapadnom sklone Pripolyarnogo Urala [On the boundary of Silurian and Devonian on the western slope of the Polar Urals]. Dokl. AN SSSR, 1973, vol. 209, p. 1171-1173.
   Abushik A.F., Shamsutdinova L.L. Ostrakody rannego devona Timano-Pechorskoy provintsii [Early Devonian Ostracods from the Timan-Pechora Province]. St. Petersburg: VSEGEI, 2000, 181 p.
   Antoshkina A.I. Assotsiatsii ooidov i stromatolitov – stress dlya bentosnykh ekosistem [The ooids and stromatolites association - stress to the benthic ecosystem]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. 2015, no. 3, p. 19-25.
   Antoshkina A.I. Prostranstvenno-vremennye svyazi v strukture nizhnepaleozoyskoy kaleydovoy formatsii severa Urala [Spatial and temporal relationships in the structure of Lower Paleozoic Kaleydov Formation on North Urals]. Problemy geologii i mineralogii: Tr. In-ta geol. Komi NTs UrO RAN, Syktyvkar: 2006, p. 351-364.
   Antoshkina A.I. Rannepaleozoyskoe rifoobrazovanie na Severe Urala kak primer ego vzaimosvyazi s geo-biosfernymi izmeneniyami [Early Paleozoic reef formation in the North Urals and his relationship with the geo-biosphere changes]. Rifogennye formatsii i rify v evolyutsii biosfery. Seriya «Geo-biologicheskie sistemy v proshlom». Moscow: PIN RAN, 2011, p.116-141.
   Antoshkina A.I., Saldin V.A., Nikulova N.Yu., Sandula A.N., Ponomarenko E.S., Shebolkin D.N., Shadrin A.N., Kaneva N.A. Osobennosti paleozoyskoy istorii Severoural'skogo osadochnogo basseyna [Features of the history of the Northern Uralsk Paleozoic sedimentary basin]. Vestnik In-ta geol. Komi NTs UrO RAN. – 2012, no. 3, p. 16-23.
   Beznosova T.M. Soobshchestva brakhiopod i biostratigrafiya verkhnego ordovika, silura i nizhnego devona severo-vostochnoy okrainy paleokontinenta Baltiya [Communities brachiopods and biostratigraphy of Upper Ordovician, Silurian and the Lower Devonian northeastern outskirts Baltic paleocontinent]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2008, 217 p.
   Chernov G.A. Devonskie otlozheniya vostochnoy chasti Bol'shezemel'skoy tundry [Devonian sediments eastern Bolshezemelskaya tundra]. M.-L.: Izd-vo AN SSSR, 1962, 118 p.
   Chernov G.A. Paleozoy Bol'shezemel'skoy tundry i perspektivy ego neftegazonosnosti [Paleozoic Bolshezemelskaya tundra and its petroleum potential]. Moscow: Nauka, 1972, 314 p.
   Grachevskiy M.M., Berlin Yu.M., Dubovskoy I.T., Ul'mishek G.F. Korrelyatsiya raznofatsial'nykh tolshch pri poiskakh nefti i gaza [Correlation of different facies strata in the search for oil and gas]. Moscow: Nedra, 1976, 296 p.
   Litosfera Timano-Severoural'skogo regiona: geologicheskoe stroenie, veshchestvo, geodinamika [Lithosphere Timan region Severouralsk: geological structure, substance, geodynamics]. Ed.: A.M. Pystin, A.I. Antoshkina, L.V. Makhlaev, Syktyvkar: Geoprint, 2008, 234 p.
   Malyshev N.A. Tektonika, evolyutsiya i neftegazonosnost' osadochnykh basseynov evropeyskogo severa Rossii [Tectonics, evolution and petroleum potential of sedimentary basins of the European North of Russia]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2002, 270 p.
   McKee E., Facies changes on the Colorado Plateau (E. Mackey, Facies changes in the Colorado Plateau). Osadochnye fatsii v geologicheskoy istorii: doklady i diskussii na sessii amerikanskogo geologicheskogo obshchestva, Moscow: Izd-vo inostr. liter., 1953, p. 63-81.
   Modzalevskaya T.L. Brakhiopody silura i nizhnego devona i ikh stratigraficheskoe znachenie [Silurian and Lower Devonian Brachiopods and their stratigraphic significance]. Siluriyskie i nizhnedevonskie otlozheniya ostrova Dolgogo: sbornik statey, Sverdlovsk: Ural'skiy NTs AN SSSR, 1980, p. 82-106.
   Mur R. Znachenie fatsiy [Facies significance]. Osadochnye fatsii v geologicheskoy istorii: doklady i diskussii na sessii amerikanskogo geologicheskogo obshchestva. Moscow: Izd-vo inostr. liter., 1953, p. 17-62.
   Novitskaya L.I., Karatayute-Talimaa V.N., Yur'eva Z.P. Paraliliaspis – novyy rod tsiastaspid (Cyathaspidiformes, Agnatha) iz nizhnedevonskikh otlozheniy Timano-Pechorskoy provintsii) [Paraliliaspis - new genus tsiastaspid (Cyathaspidiformes, Agnatha) from the Lower Devonian section of the Timan-Pechora Province)]. Paleontologicheskiy zhurnal, 1994, no. 3, p. 94-102.
   Patrunov D.K. Paleogeograficheskie tipy srednepaleozoyskikh rifovykh obrazovaniy na severo-vostochnoy periferii drevney Russkoy platformy [Paleogeographic types of Middle Palaeozoic reefal formations from the north-eastern periphery of the ancient Russian Platform]. Litologiya i paleogeografiya biogermnykh massivov. Moscow: Nauka, 1975, p. 73-85.
   Patrunov D.K., Shurygina M.V., Cherkesova S.V.Silur i nizhniy devon na ostrove Dolgom [Silurian and Lower Devonian deposits on the Dolgy Island]. Siluriyskie i nizhnedevonskie otlozheniya ostrova Dolgogo: sbornik statey, Sverdlovsk: Ural'skiy NTs AN SSSR, 1980, p. 3-26.
   Pershina A.I. Siluriyskie i devonskie otlozheniya gryady Chernysheva [Silurian and Devonian deposits of Chernysheva ridge]. Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1962, 122 p.
   Pershina A.I., Tsyganko V.P. Biostratigrafiya verkhnego silura, nizhnego i srednego devona Pechorskogo Urala [Biostratigraphy of the Upper Silurian and Lower and Middle Devonian of the Pechora Urals]. Tezisy dokladov III Mezhdunarodnogo simpoziuma po granitse silura i devona, Leningrad, 1968, p. 153-158.
   Pershina A.I., Tsyganko V.S., Shcherbakov E.S., Borintseva N.A. Biostratigrafiya siluriyskikh i devonskikh otlozheniy Pechorskogo Urala [Biostratigraphy of the Silurian and Devonian deposits of the Pechora Urals]. Leningrad: Nauka, 1971, 129 p.
   Prishchepa O.M., Bogatskiy V.I., Makarevich V.N., Chumakova O.V., Nikonov N.I., Kuranov A.V., Bogdanov M.M. Novye predstavleniya o tektonicheskom i neftegazogeologicheskom rayonirovanii Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [New ideas about the tectonics and petroleum-zoning of the Timan-Pechora oil and gas province]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2011, vol.6, no. 4, http://www.ngtp.ru/rub/4/40_2011.pdf
   Shamsutdinova L.L. Biostratigraficheskoe raschlenenie lokhkovskogo yarusa Timano-Pechorskoy provintsii po ostrakodam [Biostratigraphical subdivision of the Lochkovian section of the Timan-Pechora Province based on the ostracods study]. Geologiya i mineral'nye resursy evropeyskogo severo-vostoka Rossii: mat-ly XIII geologicheskogo s"ezda Respubliki Komi, vol. II. Syktyvkar, 1999, p. 243-246.
   Shuyskiy V.P. Pogranichnye sloi silura i devona v rayone mysa Belyy Nos na Pay–Khoe [Boundary layers Silurian and Devonian sections near Cape White Nose on the Pai-Khoi]. Tr. IGiG Ural'skogo NTs AN SSSR, issue 117. Sverdlovsk: Ural'skiy NTs, 1975, p. 105-118.
   Sobolev N.N., Evdokimova I.O. Obshchaya stratigraficheskaya shkala devonskoy sistemy: sostoyanie i problemy [General Devonian stratigraphic scale systems: present state and problems]. Obshchaya stratigraficheskaya shkala Rossii: sostoyanie i perspektivy obustroystva. Vserossiyskaya konferentsiya, Moscow: GIN RAN, 2013, p. 139-148.
   Stratigraficheskiy kodeks (izdanie vtoroe, dopolnennoe) [Stratigraphic Code (second edition, supplemented)]. St. Petersburg, 1992. 120 p.
   Talimaa, V.N. Vertebrate complexes in the heterofacial Lower Devonian deposits of Timan-Pechora Province. Ichthyolith Issues: Special Publ.1, Socorro, New Mexico, 1995. ISSN 1302-1314, P. 39-42.
   Tsyganko V.P. Devon zapadnogo sklona severa Urala i Pay-Khoya (stratigrafiya, printsipy raschleneniya, korrelyatsiya) [Devonian western slope of the northern Urals and Pai-Khoi areas (stratigraphy, the principles of subdivision rule, correlation)]. Ekatekrinburg: UrO RAN, 2011, 356 p.
   Tsyganko V.P. Opornye razrezy pogranichnykh otlozheniy silura i devona Pripolyarnogo Urala (putevoditel' polevogo seminara) [Correlation reference sections of the Silurian and Devonian boundary deposits on the Pre Polar Urals area (the field seminar guide)]. Ed. V.A. Chermnykh, Syktyvkar: Komi filial AN SSSR, 1983, 104 p.
   Tsyganko V.S., Beznosova T.M., Lukin V.Yu., Remizova S.T., Sobolev D.B., Tel'nova O.P. Etapnost' razvitiya paleozoyskoy bioty i ee korrelyatsionnyy potentsial [Development of Paleozoic biota and its correlation potential]. Syktyvkar: Geoprint, 2007, 88 p.
   Tsyganko V.S., Beznosova T.M., Saldin V.A., Talimaa V.N. Pogranichnye otlozheniya silura i devona na severe gryady Chernysheva (materialy izucheniya opornogo razreza na ruch'e Dershor) [The border Silurian and Devonian deposits in Northern Chernyshev Ridge (Reference section on the Dershor creek)]. Biostratigrafiya fanerozoya Timano-Pechorskoy provintsii: Tr. In-ta geol. Komi NTs UrO AN SSSR, issue 73, Syktyvkar, 1989, p. 21-31.
   Yur'eva Z.P. Peloidy–indikatory regressii v sredneovinparmskoe vremya (Timano-Pechorskiy region) [Peloids - regression indicators Midler Ovinparma time (Timan-Pechora region)]. Rify i karbonatnye psefitolity: Mat-ly Vserossiyskogo litologicheskogo soveshchaniya, Syktyvkar: In-t geologii Komi NTs UrO RAN, 2010, p. 198-199.
   Yur'eva Z.P., Gernet L.S., Cherkes L.P., Lytasova M.A. Oblomochnye karbonaty pogranichnykh otlozheniy verkhnego i nizhnego devona [Clastic carbonates border Upper and Lower Devonian section]. Litologiya i neftegazonosnost' karbonatnykh otlozheniy: mat-ly Vtorogo vserossiyskogo litologicheskogo soveshchaniya i Vos'mogo vserossiyskogo simpoziuma po iskopaemym korallam i rifam. Syktyvkar: Geoprint, 2001, p. 116-118.
   Yur'eva Z.P., Shamsutdinova L.L. Sobytiynye rubezhi kak osnova litofatsial'noy modeli lokhkovskikh otlozheniy na severo-vostoke Timano-Pechorskoy provintsii [Eventful history borders as starting point for the lithofacial model of the Lochkovian section in the North-Eastern part of the Timan-Pechora Province]. Vestnik In-ta geologii Komi NTs UrO RAN, 2015, no. 8, p. 9-14.
   Yur'eva Z.P., Valiukevichius Yyu. Nizhnedevonskaya karbonatnaya klinoformaKhoreyverskoy vpadiny Timano-Severoural'skogo regiona (stratigrafiya, korrelyatsiya) [The Lower Devonian carbonate clinoform of the Khoreyver Depression in the Timan - Northern Ural region (stratigraphy, correlation)]. Litosfera, 2014, no. 2, p. 26-38.
   Yur'eva Z.P., Valiukevichius Yyu. Nizhniy devon Varandey-Adz'vinskoy strukturnoy zony (stratigrafiya, korrelyatsiya) [Lower Devonian Varandey-Adzva structural zone (stratigraphy, correlation)]. Vestnik In-ta geologii Komi NTs UrO RAN, 2012, no. 5, p. 6-10.