Regional petroleum geology
Article # 27_2023 submitted on 06/08/2023 displayed on website on 08/04/2023
18 p.
pdf Features of the modern fluido-dynamic field of the Vendian - Lower Cambrian strata (catagenesis zone) of the Midlle Botuoba oil-gas-condensate field
Analysis of the established maps of reservoir pressure activity in V5 and B1 productive levels to determine their piezomaxima and piezominima in the reservoir area, to substantiate the mechanism for the formation of anomalous reservoir pressures, the foci of the occurrence of water-hydrocarbon fluids of the catagenesis zone and to determine the sources of hydrocarbon in the Vendian - Lower Cambrian strata of the Midlle Botuoba oil-gas-condensate field.

Keywords: Vendian - Lower Cambrian strata, modern fluid dynamic field, anomalous reservoir pressure, catagenesis zone, water-hydrocarbon fluid, Midlle Botuoba oil-gas-condensate field.
article citation Chistyakova N.F., Dravante V.V., Sivtsev A.I. Osobennosti sovremennogo flyuidodinamicheskogo polya vend-nizhnekembriyskikh otlozheniy Srednebotuobinskogo neftegazokondensatnogo mestorozhdeniya na stadii katageneza [Features of the modern fluido-dynamic field of the Vendian - Lower Cambrian strata (catagenesis zone) of the Midlle Botuoba oil-gas-condensate field]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/27_2023.html EDN: WCVGLS
References
   Abukova L.A. Modeli i mekhanizmy niskhodyashchey migratsii uglevodorodov iz osadochnogo chekhla v pripodnyatye bloki fundamenta [Models and mechanisms of downward migration of hydrocarbons from the sedimentary cover into uplifted basement blocks]. Neftegazovaya gidrogeologiya na sovremennom etape (teoreticheskie problemy, regional'nye modeli, prakticheskie voprosy). Moscow: GEOS, 2007, pp. 191-209.
   Abukova L.A., Abramova O.P., Seliverstova M.E., Goreva A.V., Chigarev B.N. Osobennosti proyavleniya geoflyuidodinamicheskikh rezhimov neftegazonosnykh basseynov na bol'shikh glubinakh [Features of the manifestation of geofluid-dynamic regimes of oil and gas basins at great depths]. Aktual'nye problemy nefti i gaza, 2019, issue 3 (26), pp. 12-31.
   Anikeev K.A. Anomal'no vysokie plastovye davleniya v neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniyakh [Abnormally high formation pressures in oil and gas fields]. Leningrad: Nedra, 1965, 166 p.
   Antsiferov A.S. O prichinakh anomal'no nizkikh plastovykh davleniy v neftegazonosnykh otlozheniyakh Nepsko-Botuobinskoy anteklizy [On the causes of abnormally low reservoir pressures in oil and gas accumulations of the Nepa-Botuoba Anteclise]. Doklady Akademii nauk SSSR, 1978, vol. 242, no. 5, pp. 1130-1132.
   Beeker T.W., Boschi L.A Comparison of Tomografyic and Geodynamic Mantle Models. Geochemistry Geophysics Geosistems, 2002, vol. 3. DOI: 10.129/2001GC000168
   Chistyakova N.F. Dravante V.V., Sivtsev A.I. Osobennosti ionno-solevogo sostava podzemnykh vod vend-nizhnekembriyskikh otlozheniy Srednebotuobinskogo neftegazokondensatnogo mestorozhdeniya na stadii katageneza [Features of the brine water composition of the Vendian - Lower Cambrian Middle Botuoba oil-gas-condensate field during the catagenesis time]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/30_2020.html DOI: 10.17353/2070-5379/30_2020
   Chistyakova N.F. Termobaricheskie anomalii kak otrazhenie formirovaniya zalezhey uglevodorodnogo syr'ya (na primere Zapadno-Sibirskogo neftegazonosnogo basseyna) [Thermobaric anomalies as a reflection of the formation of hydrocarbon accumulations (on the example of the West Siberian oil and gas basin)]. Geologiya nefti i gaza, 2001, no. 3, pp. 42-49.
   Chistyakova N.F., Dravante V.V., Sivtsev A.I. Sovremennoe geotemperaturnoe pole vend-nizhnekembriyskikh otlozheniy Srednebotuobinskogo neftegazokondensatnogo mestorozhdeniya [Modern geotemperature field of the Vendian-Lower Cambrian section of the Middle Botuoba oil-gas-condensate field]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/46_2022.html DOI: 10.17353/2070-5379/46_2022
   Dakhnova M.V., Bazhenova T.K., Lebedev V.S., Kiselev S.M. Izotopnye kriterii prognoza fazovogo sostava uglevodorodov v rifeyskikh vend-nizhnekembriyskikh otlozheniyakh Leno-Tungusskoy neftegazonosnoy provintsii [Isotopic criteria for predicting the phase composition of hydrocarbons in the Riphean Vendian-Lower Cambrian section of the Lena-Tunguska petroleum province]. Geologiya i geofizika, 2011, vol. 52, no. 8, pp. 1199-1209.
   Davlenie plastovykh flyuidov [Formation fluid pressure]. Edited by A.E. Gurevich, Leningrad, Nedra, 1987, 222 p.
   Dyunin V.I. Gidrodinamika glubokikh gorizontov neftegazonosnykh basseynov [Hydrodynamics of deep levels of oil and gas basins]. Moscow: Nauchnyy mir, 2000, pp. 84-99.
   Fenin G.I. Anomal'nye plastovye davleniya v zonakh uglevodorodonakopleniya neftegazonosnykh basseynov [Аnomalous reservoir pressure in the zones of hydrocarbon accumulation oil and gas bearing basins]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2010, vol. 5, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/46_2010.pdf
   Fuks B.A., Fuks A.B. Prichiny razlichnykh plastovykh davleniy v gazokondensatnykh zalezhakh Nepskogo svoda [Causes of different reservoir pressures in gas condensate accumulations of the Nepa Arch]. Geologiya nefti i gaza, 1976, no. 10, pp. 45-48.
   Geokriologiya SSSR. Srednyaya Sibir' [Geocryology of the USSR. Central Siberia]. Editor E.D. Ershov. Moscow, Nedra, 1989, 414 p.
   Ginsburg G.D., Gurevich A.E., Reznik A.D. O prichinakh nizkikh plastovykh davleniy na severe Sibiri [On the causes of low formation pressures in the North of Siberia]. Sovetskaya geologiya, 1971, no. 9, pp. 45-58.
   Glotov V.E., Glotova L.P. Zakonomernosti formirovaniya i rasprostraneniya emkostey s anomal'no nizkimi plastovymi davleniyami v osadochnykh basseynakh severa Dal'nego Vostoka [Patterns of formation and distribution of reservoirs with abnormally low formation pressures in sedimentary basins of the north of the Far East]. Georesursy, geoenergetika, geopolitika, 2011, pp. 1-18.
   Grausman A.A. O prirode davleniy vo flyuidnykh sistemakh osadochnykh basseynov [On the nature of pressures in fluid systems of sedimentary basins]. Geologiya nefti i gaza, 1999, no. 11-12, pp. 49-56.
   Hunt J.M. Generation and Migration of Petroleum from Abnormally Pressured Fluid Compartments. Replay. AAPG, 1991, vol. 75, no. 1, pp. 1-12.
   Ivannikov V.I. Priroda anomal'nykh plastovykh davleniy v kollektorakh nefti i gaza i ee znachenie dlya poiska UV-skopleniy [The nature of anomalous reservoir pressures in oil and gas reservoirs and its significance for the search for hydrocarbon accumulations]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2010, no. 3, pp. 36-39.
   Kartsev A.A. Gidrogeologicheskie usloviya proyavleniya sverkh-gidrostaticheskikh davleniy v neftegazonosnykh rayonakh [Hydrogeological conditions for the manifestation of super-hydrostatic pressures in oil and gas regions]. Geologiya nefti i gaza, 1980, no. 4, pp. 40-44.
   Kartsev A.A., Matusevich V.M., Yakovlev Yu.I. Svyaz' anomal'no nizkikh plastovykh davleniy s riftogennymi zonami Sibiri [Communication of abnormally low formation pressures with rift zones of Siberia]. Geotektonika, 1989, no. 2, pp. 86-89.
   Kosachuk G.P., Burakova S.V., Butochkina S.I., Mel'nikova E.V., Budrevich N.V. K voprosu o formirovanii neftyanykh zalezhey (otorochek) mestorozhdeniy Nepsko-Botuobinskoy anteklizy [On the issue of the formation of oil rims accumulations of the fields of the Nepa-Botuoba Anteclise]. Vesti gazovoy nauki, 2013, no. 5(16), pp. 114-123.
   Kucheruk E.V., Krylov V.I. Anomal'nye plastovye davleniya [Anomalous reservoir pressures]. Chief editor E.A. Kozlovskiy. Gornaya entsiklopediya v 6-ti tomakh. Moscow, 1984, vol. 1, p. 126.
   Linetskiy V.F. Anomal'nye plastovye davleniya kak kriteriy vremeni formirovaniya neftyanykh zalezhey [Anomalous reservoir pressures as a criterion for the time of formation of oil accumulations]. Problemy migratsii nefti i formirovaniya neftyanykh i gazovykh skopleniy. Moscow: Gostoptekhizdat, 1959, pp. 121-136.
   Magara K. Permeability consederationsin generation of abnormal pressures. Society Petrol Engeneering Journal, 1971, vol. 11, no. 3, pp. 236-242.
   Matusevich V.M., Reznik A.D., Chistyakova N.F. Kontseptsiya geoflyuidal'nykh sistem gidrogeologicheskikh basseynov [The concept of geofluid systems of hydrogeological basins]. Podzemnye vody Vostoka Rossii: materialy XV soveshchaniya, TyumGNGU, 1997, pp. 41-42.
   Matusevich V.M., Myasnikova Y.P., Maximov E.M., Volkov A.M., Chistiakova N.F., Kanalin V.G., Pupilli M. Abnormal formation pressures in the West Siberian Megabasin. Petroleum Geoscience, 1997, 3(3), pp. 269-283.
   Melik-Pashaev V.S., Khalimov E.M., Seregina V.N. Anomal'no-vysokie plastovye davleniya v neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniyakh [Abnormally high formation pressures in oil and gas fields]. Moscow, Nedra, 1983, 181 p.
   Mel'nikov N.V. Vend-kembriyskiy solenosnyy basseyn Sibirskoy platformy (Stratigrafiya, istoriya razvitiya) [Vendian-Cambrian saline basin of the Siberian platform (Stratigraphy, history of development)]. Izd-e 2-oe, dop., Novosibirsk: SNIIPGiMS, 2018, pp. 134-142.
   Petrov D.M., Sivtsev A.I. Priroda ANPD v Nepsko-Botuobinskoy anteklize [Nature of ANPD in the Nepa-Botuoba Anteclise]. Novye idei v geologii nefti i gaza - 2019: trudy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Moscow: MGU, 2019, pp. 375-377.
   Ryazanova T.A., Markov V.V., Plyusnin A.V. Migratsionnye trendy uglevodorodov v vend-kembriyskikh porodakh Srednebotuobinskoy ploshchadi [Migration trends of hydrocarbons in the Vendian-Cambrian rocks of the Middle Botuoba area]. Novye idei v geologii nefti i gaza - 2019: trudy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Moscow: MGU, 2019, pp. 419-425.
   Samsonov V.V., Larichev A.I., Chekanov V.I., Solov'ev V.V. Osobennosti geologicheskogo stroeniya neftegazovykh kompleksov i otsenka perspektiv neftegazonosnosti yuzhnoy chasti Sibirskoy platformy [Features of the geological structure of oil and gas complexes and assessment of the prospects for the oil and gas potential of the southern part of the Siberian Platform]. Geologiya i geofizika, 2010, vol. 51, no. 11, pp. 1545-1564.
   Shemin G.G. Geologiya i perspektivy neftegazonosnosti venda i nizhnego kembriya tsentral'nykh rayonov Sibirskoy platformy (Nepsko-Botuobinskaya antekliza i Katangskaya sedlovina) [Geology and prospects of oil and gas potential of the Vendian and Lower Cambrian in the central regions of the Siberian Platform (Nepa-Botuoba Anteclise and Katanga saddle)]. Novosibirsk: SO RAN, 2007, 467 p.
   Sokolov S.Yu., Chamov N.P., Khutorskoy M.D., Silantiev S.A. Intensity indicators of geodynamic processes along the Atlantic - Arctic rift system. Geodinamics and Tectonophysics, 2020, vol. 11, no. 2, pp. 302-319.
   Vozhov V.I. Gidrogeologicheskie usloviya mestorozhdeniy nefti i gaza Sibirskoy platformy [Hydrogeological conditions of oil and gas accumulations of the Siberian platform]. Moscow, Nedra, 1978, 204 p.
   Yakovlev Yu.I., Semashev R.G. Gidrodinamicheskoe osnovanie vydeleniya vodonapornykh sistem depressionnogo tipa[Hydrodynamic basis of allocation of water-pressure systems of depression type]. Geologiya nefti i gaza, 1982, no. 9, pp. 27-37.