Regional petroleum geology
Article # 25_2023 submitted on 04/10/2023 displayed on website on 07/03/2023
23 p.
pdf Hydrocarbon traps in Triassic sedimentary rocks of the Scythian-Turan platform in the areas of development of fold-thrust dislocations
The structure of fold-thrust dislocations in Triassic strata of the northern side of the South Mangyshlak trough is considered. Previously unknown, gentle intraformational tectonic disturbance formed in a tangential compression environment are described. It is shown that the zones of dislocation and decompression of the volcanogenic-carbonate petroleum bearing formation are confined to the arched parts of the thrust anticlines. The active participation of high-energy deep fluids in the formation of reservoirs in low-permeable rocks of the Triassic strata, using zones of tectonic decompression of rocks as migration channels, is substantiated.

Keywords: fold-thrust dislocation, Triassic strata, hydrocarbon trap, deep fluids, South Mangyshlak trough, Scythian-Turan platform.
article citation Popkov V.I., Popkov I.V. Lovushki uglevodorodov v triasovykh otlozheniyakh Skifsko-Turanskoy platformy v rayonakh razvitiya skladchato-nadvigovykh dislokatsiy [Hydrocarbon traps in triassic sedimentary rocks of the Scythian-Turan platform in the areas of development of fold-thrust dislocations]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/25_2023.html EDN: CJRIXT
References
   Cherbyanova L.F., Popkov V.I., Pronyakov V.A. Litologicheskie osobennosti i kollektorskie svoystva triasovogo vulkanogenno-karbonatnogo kompleksa Yuzhnogo Mangyshlaka [Lithological features and reservoir properties of the Triassic volcanogenic-carbonate structure of Southern Mangyshlak]. Geologiya nefti i gaza, 1984, no. 11, pp. 55-59.
   Dmitriev L.P., Kozmodem'yanskiy V.V., Khafizov I.A., Korsun P.E., Pankov V.A. Osnovnye rezul'taty i napravleniya geologo-geofizicheskikh rabot na odinnadtsatuyu pyatiletku po poiskam neantiklinal'nykh lovushek na Mangyshlake [The main results and directions of geological and geophysical activity for the eleventh five-year plan on the search for non-anticline traps on Mangyshlak]. Geologiya nefti i gaza, 1982, no. 10, pp. 27-32.
   Ismagilov D.F., Popkov V.I., Terekhov A.A., Shaynurov R.V. Allokhtonnye struktury Azovskogo morya [Allochthonous structures of the Sea of Azov]. Doklady AN SSSR, 1991, vol. 321, no. 4, pp. 792-795.
   Korostyshevskiy M.N. Osobennosti opredeleniya produktivnykh ob"emov po zalezham v triasovykh otlozheniyakh na Yuzhnom Mangyshlake [Features of determining productive volumes by deposits in Triassic strata in Southern Mangyshlak]. Razvedka neftyanykh mestorozhdeniy Mangyshlaka. Groznyy: SevKavNIPIneft', 1979, pp. 14-16.
   Korostyshevskiy M.N., Kuznetsov V.V. Stroenie produktivnoy tolshchi v triasovykh otlozheniyakh na Yuzhnom Mangyshlake [Structure of productive strata in Triassic strata in Southern Mangyshlak]. Razvedka neftyanykh mestorozhdeniy Mangyshlaka. Groznyy: SevKavNIPIneft', 1979, pp. 9-14.
   Kuznetsov V.V., Pronyakov V.A., Inyutkina A.V., Vandyuk V.P., Kotov V.P. Neftegazovye kollektory produktivnykh triasovykh otlozheniy Yuzhnogo Mangyshlaka [Oil and gas reservoirs of productive Triassic section of Southern Mangyshlak]. Otsenka parametrov karbonatnykh kollektorov i geometrizatsiya zalezhey nefti v razlichnykh geotektonicheskikh usloviyakh na territorii SSSR. Perm', 1978, pp. 36-37.
   Larichev V.V., Popkov V.I. Gidrogeologiya doyurskikh otlozheniy Yuzhnogo Mangyshlaka [Hydrogeology of Pre-Jurassic strata of Southern Mangyshlak]. Stavropol': SevKavGTU, 2003, 144 p.
   Lipatova V.V., Zhidovinov S.N., Starozhilova N.N. Informativnost' metodov i kriterii raschleneniya triasovykh otlozheniy Mangyshlaka [Informativeness of methods and criteria for disjunction of Triassic strata of Mangyshlak]. Sov. geologiya, 1984, no. 9, pp. 49-55.
   Lukin A.E. Gipogenno-allogeneticheskoe razuplotnenie - vedushchiy faktor formirovaniya vtorichnykh kollektorov nefti i gaza [Hypogenic-allogenetic decompression - the leading factor in the formation of secondary reservoirs of oil and gas]. Geol. zhurnal, 2002, no. 4, pp. 15-32.
   Medvedev S.A., Popkov V.I. Genezis vod glubokikh gorizontov neftegazonosnykh basseynov molodoy platformy yuga SSSR [Genesis of waters of deep levels of oil and gas basins of the young platform of the South of the USSR]. Sov. geologiya, 1986, no. 6, pp. 118-125.
   Orudzheva D.S., Danilin A.N., Edrenkin S.S. Litofizika i neftegazonosnost' triasovykh otlozheniy zapada Turanskoy plity [Litophysics and petroleum potential of Triassic strata of the West of the Turan plate]. Moscow: Nauka, 1984, 136 p.
   Palamar' V.P., Popkov V.I., Rabinovich A.A. O vozmozhnosti otkrytiya zon neftegazonakopleniya zhil'nogo tipa [On the possibility of opening zones of oil and gas accumulation of vein type]. Doklady AN SSSR, 1981, vol. 257, no. 4, pp. 968-970.
   Popkov V.I. Formatsionnye osobennosti i perspektivy neftegazonosnosti doyurskogo osadochnogo kompleksa Aralo-Kaspiyskogo regiona [Formation features and prospects of oil and gas potential of the Pre-Jurassic sedimentary complex of the Aral-Caspian region]. Formatsii osadochnykh basseynov. Moscow: Nauka, 1985, pp. 252-253.
   Popkov V.I. Skladchato-nadvigovye dislokatsii v osadochnom chekhle Azovskogo morya [Folding-thrust dislocations in the sedimentary cover of the Sea of Azov]. Geotektonika, 2009, no. 4, pp. 84-93.
   Popkov V.I. Tangentsial'naya tektonika i neftegazonosnost' Aralo-Kaspiyskogo regiona [Tangential tectonics and oil and gas potential of the Aral-Caspian region]. Doklady. AN SSSR, 1990, vol. 313, no. 2, pp. 420-423.
   Popkov V.I. Tektonika doyurskogo osadochnogo kompleksa zapada Turanskoy plity [Tectonics of the Pre-Jurassic sedimentary structure of the west of the Turan plate]. Geotektonika, 1986, no. 4, pp. 108-116.
   Popkov V.I., Larichev V.V., Popkov I.V. Struktura glubokopogruzhennykh kompleksov osadochnykh basseynov: gidrogeologicheskie anomalii i neftegazonosnost' kak sledstvie vnedreniya glubinnykh flyuidov (na primere mestorozhdeniy Yuzhnogo Mangyshlaka) [Geological structure of deep-submerged structure of sedimentary basins: hydrogeological anomalies and petroleum potential as a result of implementation of deep-seated fluids (on example of the South Mangyshlak fields)]. Geotektonika, 2023, no. 3, pp. 41-66. DOI: 10.31857/S0016853X23030050
   Popkov V.I., Popkov I.V. Litologicheskoe raschlenenie i korrelyatsiya neftegazonosnykh kompleksov triasa Yuzhnogo Mangyshlaka [Lithological subdivision and correlation of petroleum bearing Triassic strata of the Southern Mangyshlak]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/16_2023.html DOI: 10.17353/2070-5379/16_2023
   Pronyakov V.A. Emkostno-fil'tratsionnye svoystva kollektorov doyurskikh obrazovaniy Yuzhnogo Mangyshlaka [Reservoir-filtration properties of reservoirs of pre-Jurassic formations of Southern Mangyshlak]. Problemy poiska i razrabotki neftyanykh mestorozhdeniy Yuzhnogo Mangyshlaka. Groznyy: SevKavNIPIneft', 1983, pp. 11-13.
   Rabinovich A.A., Popkov V.I., Palamar' V.P., Mikhaylenko N.I. Gidrogeologicheskie osobennosti doyurskogo razreza Yuzhnogo Mangyshlaka [Hydrogeological features of the Pre-Jurassic section of the Southern Mangyshlak]. Sov. geologiya, 1985, no. 11, pp. 122-127.