Geological simulation and issues of petroleum fields development
Article # 7_2021 submitted on 03/12/2021 displayed on website on 03/26/2021
11 p.
pdf Revising source rocks of the central part of Loglor structure according to one-dimensional petroleum system modeling (Andylakh field, the Republic of Sakha (Yakutia))
One-dimensional models of petroleum systems are widely used to reconstruct the process of the source rocks thermal evolution. The paper is aimed at the modeling in a well section of the Andylakh gas condensate field - the Republic of Sakha (Yakutia). Tectonically, it is confined to the central part of the Loglor structure located in the Vilyuy hemisyneclise. The modeling identifies the burial history of the sedimentary section, history of vitrinite reflectance, temperature, and transformation ratio of the source rock kerogen during the Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic time, quantitive evaluation of generation power and remaining potential of the source rocks. The Kuonam organic matter is assumed to be overmature. The Permian source rock is found to be in the oil and gas windows at the present time. The Permian source rock is of significant petroleum generation capability. Maximum heat flow and temperature values, rapid subsidence of the sedimentary section and change in organic matter maturity in the Late Permian and Early Triassic imply trap rocks in the sedimentary cover.

Keywords: petroleum system modeling, source rock, Andylakh field, Loglor structure, Vilyui hemisyneclise, Republic of Sakha (Yakutia).
article citation Kosmacheva A.Yu., Fedorovich M.O. K voprosu o neftegazoproizvodyashchikh tolshchakh tsentral'noy chasti Loglorskogo vala na osnove odnomernogo modelirovaniya neftegazonosnykh sistem (Andylakhskoe mestorozhdenie, Respublika Sakha (Yakutiya)) [Revising source rocks of the central part of Loglor structure according to one-dimensional petroleum system modeling (Andylakh field, the Republic of Sakha (Yakutia))]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/7_2021.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/7_2021
References
   Andylakhskiy uchastok [Andylakh area]. Biznes-portal NEDRADV. - https://nedradv.ru/nedradv/ru/find_place?obj=f2f5e2370b07304ef3b5b8e4914bf651
   Archegov V.B., Stepanov V.A. Istoriya neftegazogeologicheskikh rabot na territorii Sibirskoy platformy i sopredel'nykh struktur [History of geological prospecting and exploration for oil-and- gas at the area of Siberian platform and surrounding regions] Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2009, vol. 4, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/4_2009.pdf
   Duchkov A.D., Sokolova L.S., Ayunov D.E. Elektronnyy geotermicheskiy atlas Sibiri i Dal'nego Vostoka [Electronic geothermal atlas of Siberia and Far East]. Nedropol'zovanie. Gornoe delo. Novye napravleniya i tekhnologii poiska, razvedki i razrabotki mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh. Geoekologiya: sb. materialov Mezhdunar. nauch. konf. Interekspo GEO-Sibir'-2013 (Novosibirsk, 15-26 April, 2013). Novosibirsk: SGGA, 2013, vol. 3, pp. 153-157.
   Fomin A.N., Dolzhenko K.V., Melenevskiy V.N. Prognoz zon generatsii zhidkikh i gazoobraznykh uglevodorodov v tsentral'noy chasti Vilyuyskoy sineklizy (na primere sverkhglubokoy skvazhiny Srednevilyuyskaya 27) [Prediction of liquid and gaseous hydrocarbons generation areas in the central part of Vilyuy syneclise (through the example of Srednevilyuy-27 superdeep well)].Nedropol'zovanie. Gornoe delo. Napravleniya i tekhnologii poiska, razvedki i razrabotki mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh. Geoekologiya: sb. materialov Mezhdunar. nauch. konf. Interekspo GEO-Sibir'-2016 (Novosibirsk, 18-22 April, 2016). Novosibirsk: SGUGiT, 2016, vol. 1, pp. 26-30.
   Geologiya nefti i gaza Sibirskoy platformy [Geology of oil and gas of the Siberian platform]. A.E. Kontorovich, V.S. Surkov, A.A. Trofimuk. Moscow: Nedra, 1981, 552 p.
   Kerogen: Metody izucheniya, geokhimicheskaya interpretatsiya [Kerogen: research techniques, geochemical interpretation]. L.I. Bogorodskaya, A.E. Kontorovich, A.I. Larichev. Novosibirsk: SO RAN, filial «GEO», 2005, 254 p.
   Kontorovich A.E., Burshteyn L.M., Val'chak V.I., Gubin I.A., Gordeeva A.O., Kuznetsova E.N., Kontorovich V.A., Moiseev S.A., Skuzovatov M.Yu., Fomin A.M. Neftegazogeologicheskoe rayonirovanie Sibirskoy platformy (utochnennaya versiya) [Petroleum-geological regionalization of the Siberian platform]. Nedropol'zovanie. Gornoe delo. Napravleniya i tekhnologii poiska, razvedki i razrabotki mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh. Geoekologiya: sb. materialov Mezhdunar. nauch. konf. Interekspo GEO-Sibir'-2017 (Novosibirsk, 17-21 April, 2017). Novosibirsk: SGUGiT, 2017, vol. 1, pp. 57-64.
   Kontorovich A.E., Eder L.V., Filimonova I.V., Moiseev S.A. Sostoyanie i problemy vosproizvodstva mineral'no-syr'evoy bazy uglevodorodov v Vostochnoy Sibiri i Respublike Sakha (Yakutiya)[The current state and challenges of the replacement of the hydrocarbons resources of in Eastern Siberia and the Republic of Sakha (Yakutia)]. Mineral'nye resursy Rossii. Ekonomika i upravlenie, 2014, no. 6, pp.15-27.
   Kutovaya A., Kroeger K.F., Seebeck H., Back S., Littke R. Thermal effects of magmatism on surrounding sediments and petroleum systems in the northern offshore Taranaki Basin, New Zealand. Geosciences, 2019, vol. 9, https://www.mdpi.com/2076-3263/9/7/288/htm
   Neftegazonosnye basseyny i regiony Sibiri. Leno-Vilyuyskiy basseyn [Oil and gas basins and regions of Siberia. Lena-Vilyui basin]. A.E. Kontorovich. Novosibirsk: SO RAN, 1994, 107 p.
   Ovcharenko A.V., Ermakov B.V., Myatchin K.M., Shlezinger A.E. Flyuidoupory v mestorozhdeniyakh uglevodorodov [Seals in hydrocarbon fields]. Litologiya i poleznye iskopaemye, 2007, no. 2, pp. 201-213.
   Parfenova T.M., Kontorovich A.E., Borisova L.S., Melenevskiy V.N. Kerogen kuonamskoy svity kembriya [Kerogen from the Cambrian section of the Kuonam Formation]. Geologiya i geofizika, 2010, vol. 51, no. 3, pp. 353-363.
   PetroMod Petroleum Systems Modeling. Schlumberger Information Solutions, 2011, 256 p.
   Polyakova I.D., Bogorodskaya L.I., Soboleva E.I. Preobrazovaniya organicheskogo veshchestva uglenosnykh otlozheniy Vilyuyskoy sineklizy na bolshikh glubinakh [Maturity of organic matter in coal-bearing sedimentary section of the Vilyuy syneclise at great depths]. Geokhimiya neftegazonosnykh otlozheniy Sibiri. Novosibirsk: SRIGGMR, 1991, pp. 48-57.
   Polyanskiy O.P., Prokop'ev A.V., Babichev A.V., Korobeynikov S.N., Reverdatto V.V. Riftogennaya priroda formirovaniya Vilyuyskogo basseyna (Vostochnaya Sibir') na osnove rekonstruktsiy osadkonakopleniya i mekhaniko-matematicheskikh modeley [The rift origin of the Vilyuy basin (East Siberia), from reconstructions of sedimentation and mechanical mathematical modeling]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54, no. 2, pp. 163-183.
   Polyanskiy O.P., Prokop'ev A.V., Koroleva O.V., Tomshin M.D., Reverdatto V.V., Babichev A.V., Sverdlova V.G., Vasil'ev D.A. Priroda teplovogo istochnika bazitovogo magmatizma pri formirovanii Vilyuyskogo rifta na osnove dannykh o vozraste daykovykh poyasov i chislennogo modelirovaniya [The nature of the heat source of mafic magmatism during the formation of the Vilyuy rift based on the ages of dike swarms and results of numerical modeling]. Geologiya i geofizika, 2018, vol. 59, no. 10, pp. 1519-1541.