Regional petroleum geology
Article # 34_2021 submitted on 10/25/2021 displayed on website on 11/08/2021
22 p.
pdf Formation and structure of regional reservoirs of the Achimov petroleum bearing strata of the Gydan Peninsula
The main prospects for hydrocarbon accumulations search in the Berriasian-Lower Aptian strata of the Gydan Peninsula are associated with the Achimov petroleum bearing strata. The features of its structure and conditions of formation are considered. In the section of the Achimov strata, six regional reservoirs have been identified, for each of which predictive maps of sandstone thicknesses have been constructed. The studies carried out made it possible to identify several promising zones with increased thicknesses of sandy-silty sequences, with which zones of improved reservoirs are associated.

Keywords: Berriasian-Lower Aptian strata, Achimov petroleum reservoirs, hydrocarbon accumulation, Gydan Peninsula.
article citation Bardachevskiy V.N. Stroenie regional'nykh rezervuarov achimovskogo neftegazonosnogo kompleksa Gydanskogo poluostrova [Formation and structure of regional reservoirs of the Achimov petroleum bearing strata of the Gydan Peninsula]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/34_2021.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/34_2021
References
   Bardachevskiy V.N. Geologicheskoe stroenie Achimovskoy tolshchi gydanskogo poluostrova v svyazi s perspektivami ee neftegazonosnosti [Geological structure of the Achimov strata of the Gydan Peninsula in connection with the prospects of its oil and gas potential]. Trofimukovskie chteniya - 2019: materialy Vserossiyskoy molodezhnoy nauchnoy konferentsii s uchastiem inostrannykh uchenykh (Novosibirsk, 7-12 Oct 2019). Novosibirsk, 2019a, pp. 163-165.
   Bardachevskiy V.N. rognoz perspektivnykh zon neftegazonakopleniya v achimovskoy tolshche Gydanskogo poluostrova [Forecast of promising oil and gas accumulation zones in the Achimov strata of the Gydan Peninsula]. Aktual'nye problemy geologii nefti i gaza Sibiri: materialy 2-y Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii molodykh uchenykh i studentov, posvyashchennoy 85-letiyu akad. A.E. Kontorovicha (Novosibirsk, 12-13 March 2019). IPTs NGU. Novosibirsk, 2019b, pp. 5-8.
   Bardachevskiy V.N., Shestakova N.I., Ershov S.V. Osobennosti formirovaniya goteriv-barremskikh klinoform Gydanskogo poluostrova[Features of formation of Gydan Peninsula Hauteriv-Barremian clinoform]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/45_2019.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/45_2019
   Bardachevskiy V.N., Shestakova N.I., Ershov S.V. Seysmogeologicheskaya model' stroeniya berrias-nizhneaptskikh otlozheniy Gydanskogo poluostrova [Seismogeological model of the Berrisian-Lower Aptian section of the Gydan Peninsula]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2018/41_2018.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/41_2018
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R. Kharakteristiki geologicheskogo stroeniya i neftegazonosnosti achimovskogo neftegazonosnogo kompleksa Zapadnoy Sibiri [Characteristics of the geological structure and Achimov petroleum bearing strata in Western Siberia]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2015, 300 p.
   Ershov S.V., Bardachevskiy V.N., Shestakova N.I. Osobennosti stroeniya i korrelyatsiya produktivnykh plastov berrias-nizhneaptskikh otlozheniy Gydanskogo poluostrova [Geologic structure and correlation of the Berriasian - Lower Aptian productive levels of the Gydan peninsula (Russian Arctic)]. Geologiya i geofizika, 2018, vol. 59, no. 11, pp. 1870-1882.
   Ershov S.V., Kazanenkov V.A., Karogodin Yu.N. Neftegazonosnost' zon lavinnoy sedimentatsii v neokome Zapadnoy Sibiri [Oil and gas potential of avalanche sedimentation zones in the Neocomian of Western Siberia]. Xinjiang Petroleum Geology (Sin'tszyanskaya neftyanaya geologiya). 2001, vol. 22, no. 2, pp. 172-176.
   Kazanenkov V.A., Ershov S.V., Ryzhkova S.V., Borisov E.V., Ponomareva E.V., Popova N.I., Shaporina M.N. Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' regional'nykh rezervuarov yury i mela v Karsko-Yamal'skom regione i prognoz raspredeleniya v nikh resursov uglevodorodov [Geological structure and oil and gas potential of Jurassic and Cretaceous regional reservoirs in Kara-Yamal region and prognosis of hydrocarbon distribution]. Geologiya nefti i gaza, 2014, no. 1, pp. 27-49.
Khramtsova A.V. Anomal'novysokie plastovye davleniya i temperatury, ikh vliyanie na fazovyy sostav UV i kollektorskie svoystva v achimovskikh otlozheniyakh Vostochno-Urengoyskoy zony [Abnormally high reservoir pressures and temperatures, their effect on the phase composition of hydrocarbons and reservoir properties in the Achimov strata of the East Urengoi zone]. Sostoyanie, tendentsii i problemy razvitiya neftegazovogo potentsiala Tyumenskoy oblasti. Nauchno-prakticheskaya konferentsiya ZapSibNIGNI. Tyumen', 2005, vol. 1б pp. 162-169.
   Kontorovich A.E., Ershov S.V., Kazanenkov V.A., Karogodin Yu.N., Kontorovich V.A., Lebedeva N.K., Nikitenko B.L., Popova N.I., Shurygin B.N. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v melovom periode [Paleogeography of the West Siberian sedimentary basin in the Cretaceous]. Geologiya i geofizika, 2014, vol. 55, no. 5-6, pp. 745-776.
   Kontorovich V.A. Tektonika i neftegazonosnost' zapadnoy chasti Enisey-Khatangskogo regional'nogo progiba [Tectonics and petroleum potential of the western part of the Yenisei-Khatanga regional trough]. Geologiya i geofizika, 2011, vol. 52, no. 8, pp. 1027-1050.
   Naumov A.L., Onishchuk T.M., Dyadyuk N.P., Ivashchenko A.E., Romanenkov V.A., Shipitsin V.V., Yudin A.G. O litologicheskikh zalezhakh uglevodorodov na severe Zapadnoy Sibiri [About lithology of hydrocarbon reservoirs in the north of Western Siberia]. Geologiya nefti i gaza, 1979, no. 8, pp. 15–20.
   Nezhdanov A.A., Ponomarev V.A., Turenkov N.A., Gorbunov S.A. Geologiya i neftegazonosnost' achimovskoy tolshchi Zapadnoy Sibiri [Geology and oil and gas content of the Achimov Formation of Western Siberia]. Moscow: Izd-vo Akademii gornykh nauk, 2000, 247 p.
   Novikov D.A. Rol' elizionnogo vodoobmena v formirovanii gidrodinamicheskogo polya Yamalo-Karskoy depressii [The role of elisional water exchange in the formation of the hydrodynamic field of the Yamal-Kara depression]. Litologiya i poleznye iskopaemye, 2019, no.3, pp. 248-261.
   Petrova N.V., Ershov S.V., Kartashova A.K., Shestakova N.I. Geologicheskoe stroenie i perspektivy neftegazonosnosti achimovskoy tolshchi Zapadno Nerutinskoy neftegazonosnoy zony[The geological structure and hydrocarbon prospects of Achimov Formation in Western-Nerutinsk petroleum area]. Geologia nefti I gaza, 2018, no 2, p. 41-50.
   Shestakova N.I., Ershov S.V., Bardachevskiy V.N. Kriterii neftegazonosnosti i prognoz neftegazoperspektivnykh zon v achimovskikh otlozheniyakh Gydanskogo poluostrova [Petroleum bearing criteria and forecast of oil and gas promising zones in the Achimov strata of the Gydan Peninsula]. Geofizicheskie tekhnologii. 2020, no. 4, pp.4-31.
   Sosedkov V.S. Poiski neantiklinal'nykh lovushek v neokomskoy tolshche severa Zapadnoy Sibiri [Search for non-anticlinal traps in the Neocomian strata of the north of Western Siberia]. Geologiya nefti i gaza, 1991, no. 6, pp. 25-28.
   Zverev K.V. Sedimentogenez otlozheniy achimovskoy tolshchi Severnogo Priob'ya [Sedimentogenesis of the Achimov strata in the Northern Ob region]. Geologiya i geofizika, 2001, vol. 42, no. 4, pp. 617-630.