Regional petroleum geology
Article # 45_2020 submitted on 07/27/2020 displayed on website on 12/25/2020
19 p.
pdf Colisional deformations of the Dnieper-Donetsk Basin. Part 3. Geodinamic model of tectonic inversion
Based on the results of the structural-kinematic analysis of deformation structures identified in the folded levels of the southeastern segment of the Dnieper-Donets Вasin and the analysis of earlier studies of the mechanisms of inversion structure formation, a fundamentally new geodynamic model of tectonic inversion of the riftogenic structure was developed.
Collisional deformations of the Late Hercynian time in the sedimentary cover of the West Donets Graben occurred in the mode of tangential compression of the riftogenic structure in the southwestern direction. In the regional horizontal shear field, this caused the tectonic transport of geomas from the super-compressed axial zone towards the geodynamic shelters on the southern side of the graben. Linear anti- and syn-forms were formed according to the mechanism of the strata buckling due to collisional warping of the layers. In the Cimmerian and Alpine times, deformations continued in a strike-slip thrust activity with a compression component in the northwestern points. This caused a general transport of geomas from the folded Donbass to the southeastern part of the depression - to the Hercynian neoautochthon and the poorly deployed syneclisic autochthon with the formation of an Alpine nappe-fold thrust system.
The original geodynamic model envisages the complication of the riftogenic structure in the southeast of the basin by echelons of thrust covers and en-echelon articulated near-fault reverse-fold. The kinematic mechanism of the inversion is due to the pressure of the "tectonic stamp" of the Donets Foldbelt, in the front of which a clinoform tectonic segment of geomass wedging was formed, identified by a thrust-type orocline. The "tectonic rails of the invasion" of the orocline were two flank (Northeastern and Southwestern) and axial (Central) linear zones of horizontal shear control. In the foreland of the orocline, geodynamic injection bands of geomas were formed, where linear reverse-fold zones were formed, at the ends of main strike-slip faults, an advanced scaly compression fan was formed. In the hinterland of the orocline, folded suture zones are formed on the roots of the tectonic nappes of the thrust. The structural result of collisional deformations is the formation of an inversion geostructure of a regional scale - the West Donets Nappe-Fold Region.

Keywords: geodynamic model of tectonic inversion, protruding orocline, tectonic stamp of the Donets foldbelt, West Donets Nappe-Fold Region.
article citation Bartashchuk A.V. Kollizionnye deformatsii Dneprovsko-Donetskoy vpadiny. Chast' 3. Geodinamicheskaya model' tektonicheskoy inversii [Colisional deformations of the Dnieper-Donetsk Basin. Part 3. Geodinamic model of tectonic inversion]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/45_2020.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/45_2020
References
    Avlakogeny Vostochno-Evropeyskoy platformy [Aulacogenes of the East European Platform]. R.I. Valeev. Moscow: Nedra, 1978, 151 p.
   Bartashchuk A.V. Kollizionnye deformatsii Dneprovsko-Donetskoy vpadiny. Chast' 1. Tektonika Zapadno-Donetskogo grabena [Collisional deformations of the Dnieper-Donets Basin. Part 1. Tectonics of the Western-Donetsk Graben]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/28_2020.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070- 5379/28_2020
   Bartashchuk A.V. Kollizionnye deformatsii Dneprovsko-Donetskoy vpadiny. Chast' 2. Geodinamicheskie rezhimy i kinematicheskiy mekhanizm deformatsiy [Colisional deformations of the Dnieper-Donets Basin. Part 2. Geodynamic modes and kinematic mechanism of tectonic inversion]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/35_2020.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/35_2020
   Bartashchuk O.V. Gorizontal'nі peremіshchennya geomasivіv u kontinental'nikh riftogennikh geostrukturakh (na prikladі Dnіprovs'kogo-Donets'kogo paleorifta). Chastina 3. Sistemna organіzatsіya postriftovikh reїdnikh deformatsіy [Horizontal displacement of geomassives into continental riftogenic geostructures (on the example of the Dnieper-Donetsk paleorift). Part 3. Systemic organization of post-rift reid deformations]. Vіsnik Kharkіvs'kogo natsіonal'nogo unіversitetu іmenі V. N. Karazіna. Serіya "Geologіya. Geografіya. Ekologіya", 2019, no.51, pp. 26-40.
   Chekunov A.V. Omekhanizme obrazovaniya struktur tipa avlakogenov (na primere Dneprovsko-Donetskoy vpadiny) [Mehcanism of formation of structures such as aulacogenes (on the example of the Dnieper-Donetsk depression)]. Geotektonika, 1967, no. 2, pp. 3-21.
   Donetskiy baseyn: tektonika. Geologiya uglya i goryuchikh slantsev SSSR. T.1. [Donetsk Basin: Tectonics. Geology of coal and oil shale in the USSR. Vol. 1]. V. Popov. Moscow: GONTI, 1963, pp. 103-151.
   Frend R. Riftovye doliny. Sistemy riftov Zemli [Rift Valleys. Earth rift systems]. Moscow: Mir, 1970, pp. 209-219.
    Geologiya i neftegazonosnost' Dneprovsko-Donetskoy vpadiny. Glubinnoe stroenie i geotektonicheskoe razvitie razvitie [Geology and oil and gas content of the Dnieper-Donetsk depression. Deep structure and geotectonic development]. Ed. V. Gavrish. Kiev: Naukova dumka, 1989, 208 p.
    Glubinnye geologicheskie srezy Dneprovsko-Donetskoy vpadiny (v svyazi s perspektivami neftegazonosnosti). Ob"yasnitel'naya zapiska k geologicheskim kartam DDV na srezakh -5000 i -6000 m masshtaba 1:500000 [Deep geological sections of the Dnieper-Donets basin (in connection with the prospects of oil and gas). Explanatory note to the geological maps of the DDV on the sections -5000 and -6000 m scale 1: 500000]. Editor V. Glushko. Kiev: Izd-vo UKRNIIGAZ, UKRNIGRI, 1978, 88 p.
   Gonchar V. Tektonicheskaya inversiya Dneprovsko-Donetskoy vpadiny i Donbassa (modeli i rekonstruktsii) [Tectonic inversion of the Dnieper-Donetsk depression and Donbass (models and reconstructions)]. Geofizicheskiy zhurnal, 2019, vol. 41, no. 5, pp. 47-86.
   Goryaynov S. O laramiyskom uslozhnenii geologicheskikh struktur Ukrainy [About the Laramide complication of geological structures of Ukraine]. Dopovіdі NAN Ukraїni, 2004, no.12, pp. 114-121.
   Goryaynov S. Ob al'piyskom uslozhnenii geologicheskoy struktury v razlichnykh regionakh Ukrainy [About Alpine complication of geological structure in various regions of Ukraine]. Dopovіdі NAN Ukraїni, 1999, no. 8, pp. 106-111.
   Istomin A. Geodinamicheskaya model' formirovaniya Donetskogo skladchatogo sooruzheniya na osnove idey tektoniki litosfernykh plit v svyazi s otsenkoy perspektiv neftegazonosnosti [Geodynamic model of the formation of the Donetsk folded structure]. Nafta і gaz Ukraїni - 96: mater. nauk.-prakt. konf. - Ukr. nauk.-dosl. іn-t prir. gazov. - Kh.: UkrNDІGaz, 1996, vol. 1, pp. 76-180.
   Kopp M. Strukturnye risunki, svyazannye s prodol'nymi peremeshcheniyami vnutri skladchatykh poyasov (na primere Sredizemnomorsko-Gimalayskogo poyasa) [Structural drawings associated withlongitudinal movements inside the folded belts (on the example of the Mediterranean-Himalayan belt)]. Geotektonika, 1991, no. 1, pp. 21-36.
   Kopp M., Korchemagin V. Kaynozoyskie polya napryazheniy/deformatsiy Donbassa i ikh veroyatnye istochniki [Cenozoic stress/strain fields of the Donbass and their probable sources]. Geodinamіka, 2010, no. 1(9), pp. 17-48.
   Korchemagin V., Ryaboshtan Yu. Tektonika i polya napryazheniy Donbassa [Tectonics and stress fields of Donbass]. Polya napryazheniy i deformatsiy v zemnoy kore. Moscow: Nauka, 1987, pp. 164-170.
   Korchemagin V.A., Emets V.S. Osobennosti razvitiya tektonicheskoy struktury i polya napryazheniy Donbassa i Vostochnogo Priazov'ya [Peculiarities of the development of the tectonic structure and stress field of Donbass and the Eastern Azov region]. Geotektonika, 1987, no. 3, pp.49-55.
   Mikhalev A., Borodulin M. O glubinnoy strukuture Donetskogo baseyna v svete sovremennykh geofizicheskikh dannykh [About the deep structure of the Donetsk basin in the light of modern geophysical data]. Geotektonika, 1976, no. 4, pp. 39-54.
   Milanovskiy E.E., Nikishin A. Modeli kharaktera deformatsii pri szhatii kontinental'nykh riftogennykh progibov [Models of deformation during compression of continental riftogenic troughs]. Riftogeny i poleznye iskopaemye. Moscow: Nauka, 1991, pp. 3-15.
   Osobennosti tektoniki ugol'nykh basseynov Ukrainy [Features of tectonics of coal basins of Ukraine]. I. Maydanovich, A. Radzivill. Kiev.: Nauk. dumka, 1984, 120 p.
   Privalov V.A. Vrashchenie blokov i stsenariy tektonicheskoy evolyutsii Donetskogo baseyna [Rotation of blocks and scenario of tectonic evolution of Donetsk basin]. Geologіya і geokhіmіya goryuchikh kopalin, 1988, 212 p.
   Rebetskiy Yu. Obzor metodov rekonstruktsii tektonicheskikh napryazheniy i prirashcheniy seysmotektonicheskikh deformatsiy. Tektonika segodnya [Review of methods for reconstruction of tectonic stresses and increments of seismotectonic deformations]. Moscow: OIFZ RAN, 2002, pp. 227-243.
   Riftogenez v istorii Zemli (riftogenez na drevnikh platformakh) [Rifting in the history of the Earth (rifting on ancient platforms)]. E.E. Milanovskiy. Moscow: Nedra, 1977, 324 p.
   Riftovye zony Zemli [Rift area of Eath]. A.F. Grachev. Moscow: Nedra, 1987, 284 p.
   Samygin S.G., Khain E.V. Yuzhnyy Kavkaz i Severnyy Ural v paleozoe - opit sravneniy [The South Caucasus and the Northern Urals in the Paleozoic - an experience of comparisons]. Tektonika, 1985, no. 2, pp. 40-56.
   Shatskiy N.S. O proiskhozhdenii Pachelmskogo progiba. Sravnitel'naya tektonіka drevnikh platform [About the origin of the Pachelmsky trough. Comparative tectonics of ancient platforms]. Byul. MOIP. Otd. geol., 1955, XXX (5), issue 3, pp.5-26.
   Stratigrafіya verkhn'ogo proterozoyu, paleozoyu ta mezozoyu Ukraїni [Stratigraphy of the Upper Proterozoic, Paleozoic and Mesozoic of Ukraine]. Ed. P. Gozhik. Kiev: ІGN NAN Ukraїni. Logos, 2013, 637 p.
   Tektonika metanougol'nykh mestorozhdeniy Donbassa [Tectonics of methane-coal accumulations of Donbass]. V. Lukinov, L. Pimonenko. Kiev: Nauk. dumka, 2008, 352 p.
   Tkachenko V.F. Prichiny lokal'nykh izmeneniy mozhnostey svit v Donetskom baseyne [The causes of local changes in the capacity of the formations in the Donetsk basin]. Dokl. AN USSR, ser. B, 1968, no.8, pp. 695-697.
   Turcotte D.L. Membrane stresses. Royal Astron. Soc. Geophys. journal, 1974, no. 36, pp. 33-42.
   Vvedenie v fizicheskie osnovy staticheskoy i dinamicheskoy geotektonіki [Introduction to the physical foundations of static and dynamic geotectonics]. B.M. Chikov. Novosibirsk: Izd-vo «Geo», 2011, 299 p.