Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 42_2020 submitted on 11/10/2020 displayed on website on 12/08/2020
16 p.
pdf Upper Devonian (Frasnian stage) of the north-western part of the Russian Platform: paleomagnetic data
Paleomagnetic determinations for the Devonian strata of the Main Devonian Field, available in the international paleomagnetic data base, do not make it possible to construct both detailed magnetostratigraphic scales and reliable trajectories of the apparent polar wander path of the paleomagnetic pole. This is primarily due to the insufficient amount of data that determine modern reliability criteria. Obtaining more complete series of reliable paleomagnetic determinations is one of the important tasks of paleomagnetic studies. The paper presents new paleomagnetic determinations from a collection of rocks of the Frasnian stage of the Upper Devonian (Ilmen and Bureg Beds of the Semiluky Formation), sampled on the southern shore of Lake Ilmen, east of the village. Korostyn in 2009. Magnetomineralogical studies were carried out to determine the magnetic minerals of carriers of natural remanent magnetization. Three characteristic components of natural remanent magnetization have been identified. Two components correspond to the Late Paleozoic magnetization reversal (in the Carboniferous and Permian times). The third, bipolar component of the Frasnian age passes the reverse polarity test of the geomagnetic field.. The obtained position of the paleomagnetic pole by the bipolar component of the natural remanent magnetization is consistent with the available data on the section of the Late Upper Devonian of the Main Devonian Field.

Keywords: paleomagnetism, Frasnian stage of the Upper Devonian, Ilmen and Bureg Beds of the Semiluky Formation, geomagnetic field polarity, magnetostratigraphy, paleomagnetic pole.
article citation Iosifidi A.G., Popov V.V., Zhuravlev A.V. Verkhnedevonskie otlozheniya (franskiy yarus) severo-zapada Russkoy platformy: paleomagnitnye dannye [Upper Devonian (Frasnian stage) of the north-western part of the Russian Platform: paleomagnetic data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/42_2020.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/42_2020
References
   A Geological Time Scale 2004 / Editors F.M. Gradstein, J.G. Ogg, M.D. Schmitz. Cambridge University Press, 2005. Cambridge, 589 p. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511536045
   Chadima M., Hrouda F. Remasoft 3.0 a user-friendly paleomagnetic data browser and analyzer. Travaux Géophysiques, 2006, vol. XXVII, pp. 20-21.
   Chadima M., Jelinek V. 2009. Anisoft 42: https://www.agico.com
   Dopolneniya k Stratigraficheskomu kodeksu Rossii [Additions to the Stratigraphic Code of Russia]. Editor A.I. Zhamoyda. Saint Petersburg: VSEGEI, 2000, 112 p.
   Enkin R.J. A computer program package for analysis and presentation of palaeomagnetic data. Pacific Geoscience Centre, Geological Survey of Canada. Sidney, 1994, 16 p.
   Gekker R.F. Otlozheniya, fauna i flora Glavnogo devonskogo polya [Sediments, fauna and flora of the Main Devonian Field]. Fauna Glavnogo devonskogo polya. Moscow-Leningrad, 1941, pp. 17-84.
   Geologiya SSSR. Tom I. Leningradskaya, Pskovskaya i Novgorodskaya oblasti. Geologicheskoe opisanie [Geology of the USSR. Volume I. Leningrad, Pskov and Novgorod regions. Geological description]. Severo-Zapadnoe GU. Moscow: Nedra, 1971, 504 p.
   Gurevich E.L., Khramov A.N., Rodionov V.P., Dekkers M., Fedorov P.V. Paleomagnetizm ordovikskikh i devonskikh osadochnykh porod severo-zapada Russkoy platformy: novye dannye o kinematike Baltiki v palezoe i o permo-triasovom peremagnichivanii [Paleomagnetism of Ordovician and Devonian sedimentary rocks in the northwestern part of the Russian Platform: new constraints on the Baltica kinematics in the Paleozoic and the remagnetization in the Permian-Triassic]. Fizika Zemli, 2005, no. 7, pp. 48-64.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Paleomagnetism of Devonian and Carboniferous sedimentary rocks of Sitzbergen: to the Paleosoic histori of the Barents-Kara basin fraiming. Izvestiya Physics of the Solid Earth, 2013, issue 49, pp. 725-742. DOI: https://doi.org/10.1134/S1069351313040034
   Komissarova R.A., Pogarskaya I.A. Novye paleomagnitnye dannye po devonu Russkoy platformy [New paleomagnetic data on the Devonian of the Russian Platform]. VIII konferentsiya po postoyannomu geomagnitnomu polyu i paleomagnetizmu: materialy konferentsii. Kiev: Naukova dumka, 1970, 60 p.
   McFadden P.L., McElhinny M.W. Classification of reversal test in palaeomagnetism. Geophysical Journal International, 1990, vol. 103, no. 3, pp. 725-729. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1990.tb05683.x
   Paleomagnetizm paleozoya [Paleozoic paleomagnetism]. Editor A.N. Khramov. Leningrad: VNIGRI, 1974, vol. 335, 238 p.
   Paleomagnitologiya [Paleomagnetolology]. A.N. Khramov, G.I. Goncharov, R.A. Komissarova, S.A. Picapevckiy, I.A. Pogapckaya, Yu.S. Pzhevckiy, V.P. Podionov, I.P. Clautsitayc. Leningrad: Nedra, 1982, 312 p.
   Pogarskaya I.A. Paleomagnetizm devona Russkoy platformy [Paleomagnetism of the Devonian of the Russian Platform]. Paleomagnitnye metody v stratigrafii: sbornik nauchnykh trudov. Leningrad: VNIGRI, 1984, pp. 42-55.
   Pogarskaya I.A., Komissarova R.A. Paleomagnetizm srednego paleozoya Russkoy i Sibirskoy platform [Paleomagnetism of the Middle Paleozoic of the Russian and Siberian Platforms]. Paleomagnetizm i voprosy tektoniki plit. Trudy VNIGRI, 1977, pp. 63-107.
   Popov V.V., 2007, 2008: http://paleomag-ifz.ru//ru/soft
   Rodionov V.P., Khramov A.N., Gurevich E.L., Tomsha V.A. Paleomagnetizm devona severo-vostoka glavnogo devonskogo polya: klyuchevoy paleomagnitnyy polyus i magnitostratigrafiya verkhnego frana. Paleomagnetizm i magnetizm gornykh porod; teoriya, praktika, eksperiment [Paleomagnetism of the Devonian of the northeast of the main Devonian field: the key paleomagnetic pole and magnetostratigraphy of the Upper Frasnian. Paleomagnetism and magnetism of rocks; theory, practice, experiment]. Paleomagnetizm i magnetizm gornykh porod: materialy mezhdunarodnoy shkoly-seminara. St. Petersburg: SOLO, 2010, pp. 121-126.
   Rusetskaya G.A., Tarasenko A.B., Verbitskiy V.R., Khramov A.N., Zhuravlev A.V., Evdokimova I.O., Iosifidi A.G., Tomsha V.A., Sokiran E.V. Stratopip buregskikh sloev (franskiy yarus, glavnoe devonskoe pole) [Stratotype of the Bureg Beds (Frasnian Stage, Main Devonian Field)]. Litosfera, 2013, no. 5, pp. 42-56.
   Shishlov S.B., Zhuravlev A.V., Rodina T.S. Stroenie i genezis rakushnyakovykh izvestnyakov buregskikh sloev v stratotipicheskoy mestnosti (franskiy yarus, yuzhnoe poberezh'e ozera Il'men') [Structure and genesis of shell limestones of the Bureg Beds in the stratotype area (Frasnian stage, southern coast of Lake Ilmen)]. Regional'naya geologiya i metallogeniya, 2014, no. 58, pp. 45-53.
Tarasenko A.B., Shishlov S.B. Litologo-geneticheskie osobennosti il'menskikh i buregskikh sloev franskogo yarusa v rayone yuzhnogo berega ozera Il'men' [Lithological and genetic features of the Ilmen and Bureg Beds of the Frasnian stage in the area of the southern coast of Lake Ilmen]. Regional'naya geologiya i metallogeniya, 2012, no. 49, pp. 47-55.
   Torsvik T.H., Smethurst M.A., Pesonen L.J. GMAP – geographic mapping and paleoreconstruction package, 1990, 62 p.
   Zhuravlev A.V., Sokiran E.V., Evdokimova I.O., Dorofeeva L.A., Rusetskaya G.A., Malkowski K. Faunal and facies changes at the Early-Middle Frasnian boundary in the Northwestern East European Platform. Acta Palaeontologica Polonica, 2006, issue 51, no.4, pp. 747-758.