Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 2_2019 submitted on 06/21/2018 displayed on website on 01/30/2019
28 p.
pdf Organic matter belonging to the low degree lithificated rocks from the Timan-Pechora petroleum basin (coal petrography, bitumoids, amino acids)
Geochemical and coal petrography researches of the low degree transformed organic matter in the Timan-Pechora basin from the point of view of its genesis and initial transformation are considered. The composition of organic matter, hydrocarbon potential, aliphatic fraction of bitumoids and amino acids of various analyzed objects (peat, oil shale, coal silt and claystone) were studied. The main predictabilities of changes in the components of the initial organic matter of non-transformed sediments and immature coal and oil shale are shown.

Keywords: organic matter, coal petrography, bitumoids, amino acids, low degree of lithification, Timan-Pechora basin.
article citation Kotik O.S., Shanina S.N. Organicheskoe veshchestvo osadkov i porod nizkikh stadiy litifikatsii Timano-Pechorskogo neftegazonosnogo basseyna (uglepetrografiya, bitumoidy, aminokisloty) [Organic matter belonging to the low degree lithificated rocks from the Timan-Pechora petroleum basin (coal petrography, bitumoids, amino acids)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/2_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/2_2019
References
   Abelson P.H. Geochemistry of amino acids // Organic geochemistry. Oxford: Pergamon, 1963, p. 431–455.
Anishchenko L.A., Klimenko S.S., Ryabinkina N.N., Malyshev N.A., Ryabinkin S.V., Kuplevich I.L., Zakharov A.A., Prozorov S.F., Antonov V.I., Ivanov V.V., Kuznetsov N.I., Yudin V.M. Organicheskaya geokhimiya i neftegazonosnost' permskikh otlozheniy severa Predural'skogo progiba [Organic geochemistry and petroleum potential of Permian sections of northern Pre-Urals Foredeep]. St. Petersburg: Nauka, 2004, 214 p.
   Astakhov S.M. Utochnenie modeli sozrevaniya vitrinita v dislotsirovannykh oblastyakh [The vitrinite maturation model refinement due to increased reflectance in the overstressed areas]. Geologiya nefti i gaza, 2014, no. 3, p. 64–73.
   Bada J.L. Kinetics of the nonbiological decomposition and racemization of amino acids in natural waters // Advances in Chemistry Series, 1971, vol. 106, p. 309–331.
   Bada J.L. The racemization reaction of isileucine used as a paleotemperature indicator // Nature, 1973, vol. 241, p. 394–395. DOI: https://doi.org/10.1038/241394a0
   Basiuk V., Gromovoy T., Golovaty V., Glukhov A. Mechanizm of amino acid policondensation on silica and aluminia surfaces // Origins of Life and Evolution of the Biosphere, 1991, no. 20, p. 483–498.
   Bazhenova T.K., Shapiro A.I. Alifaticheskie uglevodorody sinbitumoidov kak pokazatel' fatsial'no-geneticheskogo tipa organicheskogo veshchestva [Аliphatic hydrocarbons of synbitumoids as an index of a facial-genetic type of organic matter]. Neftegazovaya geologiya, Teoriya i praktika, 2008, vol. 3, no. 3, http://www.ngtp.ru/rub/1/28_2008.pdf
    Biota vostoka Evropeyskoy Rossii na rubezhe ranney i pozdney permi [Biota of east European Russia at the early/late Permian boundary]. Verkhnepermskie stratotipy Povolzh'ya: materialy k Mezhdunarodnomu simpoziumu. Editors T.A. Grunt, N.K. Esaulova, G.P. Kanev, Moscow: Geos, 1988, 356 p.
   Bujdák J., Rode B.M. Alumina catalysed reactions of amino acids // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2003, vol. 73, issue 3, p. 797–805. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1025882514338
   Bujdak J., Rode B.M. Silica, aluminia and clay catalyzed peptide bond formation: enhanced efficienty of aluminia // Origins of Life and Evolution of the Biosphere, 1999, no. 29, p. 451–461. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1006524703513
   Bushnev D.A., Burdel'naya N.S. Modelirovanie protsessa nefteobrazovaniya uglerodistym slantsem domanika [Modeling of Oil Generation by Domanik Carbonaceous Shale]. Neftekhimiya, 2015, vol. 53, no. 3, р. 163–170.
   Carter P.W. Adsorbtion of amino acids-containing organic matter by calcite and quartz // Geochimica and Cosmochimica Acta, 1978, vol. 42, p. 1239–1242.
   Cowie G.L., Hedges J.I. Sources and reactivities of amino acids in a coastal marine environment // Limnology and Oceanography, 1992, vol. 37, issue 4, p. 703-724. DOI: https://doi.org/10.4319/lo.1992.37.4.0703
   Degens E. Geokhimiya osadochnykh obrazovaniy [Geochemistry of sediments: a brief survey]. Moscow: Mir, 1967, 300 p.
   Drozdova T.V. Geokhimiya aminokislot [Geochemistry of amino acids]. Moscow: Nauka, 1977, 199 p.
Khant D. Geologiya i geokhimiya nefti i gaza [Petroleum geochemistry and geology]. Moscow: Mir, 1982, 706 p.
   Kotik O.S. Geokhimiya organicheskogo veshchestva kazansko-tatarskikh otlozheniy severa Predural'skogo kraevogo progiba [Geochemistry of organic matter of Kazanian-Tatarian sequences in the northern part of the Pre-Urals foredeep]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/9_2016.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/9_2016
   Kotik O.S. Organicheskoe veshchestvo i tipy razrezov depressionnykh srednefranskikh otlozheniy Timano-Pechorskoy provintsii [Organic matter and depression sections types of Middle Frasnian rocks Timan-Pechora Province]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2015, no. 8, p. 22–27.
   Kotik O.S., Kotik I.S. Geokhimiya i uglepetrografiya ugley yuga Kos'yu-Rogovskoy vpadiny (r. Kozhym) [Geochemistry and coal petrography of the coals of Kosiy-Rogov Depression (r. Kozhym)]. Materials of scientific conference «Novye idei v geologii nefti i gaza – 2017», Moscow, 2017, p. 160–162.
   Kotik O.S., Kotik I.S., Kargieva T.G. Permskie otlozheniya yugo-vostoka Korotaikhinskoy vpadiny: uglepetrografiya. geokhimiya i neftegazogeneratsionnyy potentsial [Permian rocks of the south-eastern Korotaikha Depression: coal petrography, geochemistry and oil-and-gas generation potential]. Geologiya nefty i gasa, 2017, no. 4, p. 91–102.
   Melenevskiy V.N., Leonova G.A., Bobrov V.A., Kashirtsev V.A., Krivonogov S.K. Transformatsiya organicheskogo veshchestva v golotsenovykh osadkakh ozera Ochki (Yuzhnoe Pribaykal'e) po dannym piroliza [Transformation of organic matter in the holocene sediments of Ochki lake (South Baikal area): evidence from pyrolysis data]. Geokhimiya, 2015, no. 10, p. 925–944.
   Nyberg J., Csapo J., Malmgren B.A., Winter A. Changes in the D- and L-content of aspartic acid, glutamic acid, and alanine in a scleractinian coral over the last 300 years // Organic geochemistry, 2001, vol. 32, p. 623-632. DOI: https://doi.org/10.1016/S0146-6380(01)00020-1
   Pronina N.V., Luzhbina M.S., Makarov D.V. Vozvrashchenie k otsenke katageneza osadochnoy tolshchi Timano-Pechorskogo neftegazonosnogo basseyna uglepetrograficheskimi metodami [Back to the catagenesis assessment of the sedimentary stratum of the Timan-Pechora petroleum basin using the of coal petrographical methods]. Georesursy, 2017, specvypusk, p. 80–87.
   Prots'ko O.S., Shanina S.N., Valyaeva O.V. Komponentnyy sostav i usloviya obrazovaniya organicheskogo veshchestva ugley Nechenskogo burougol'nogo mestorozhdeniya [Component composition and genetic conditions of formation of organic matter of Nechensk coal lignite field]. Vestnik Instituta geologii Komi NTs UrO RAN, 2009, no. 8, p. 15-21.
   Serebrennikova O.V., Strel'nikova E.B., Duchko M.A., Averina N.G., Kozel N.V. Sravnitel'nyy analiz khimicheskogo sostava bituminoznykh komponentov nizinnykh torfov dvukh bolotnykh ekosistem [The comparative analysis of bituminous compounds chemical composition of two swamp ecosystems lowland peat]. Fundamental'nye issledovaniya, 2014, no. 12, part 1, p. 112–117.
   Shanina S.N., Golubev E.A. Aminokisloty v shungitakh Karelii [Amino acids in the Karelian shungites]. Geokhimiya, 2010, vol. 48, no. 9, p. 972-987.
   Tisso B., Vel'te D. Obrazovanie i rasprostranenie nefti [Petroleum formation and occurrence (a new approach to petroleum exploration)]. Moscow: Mir, 1981, 501 p.
   Torfyanye resursy Respubliki Komi [Peat resources of the Komi Republik]. Syktyvkar, 2000, 613 p.