Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 44_2018 submitted on 10/24/2018 displayed on website on 12/20/2018
14 p.
pdf Hydrocarbons forecast resources and their development in the Northern Yakutia territories
The results of studies on the assessment of the forecast resources of hydrocarbons in the Republic of Sakha (Yakutia) are considered. The data on the dynamics of their change as new data of exploration and production on the deep structure of the subsoil of the studied territories and their petroleum potential content are presented. The state of work on the development of forecast oil and gas resources and their conversion into reserves of various categories is highlighted. Examples of the increase in oil and gas reserves in connection with the new conceptions about the accumulations structure are indicated. Set out recommendations for the continuation of prospecting in poorly explored potentially oil and gas areas, as well as the feasibility of returning to certain areas of work of previous years with new scientific ideas and modern technologies of petroleum exploration.

Keywords: hydrocarbons resources, hydrocarbons reserves, petroleum resources forecast, Republic of Sakha (Yakutia).
article citation Sleptsova M.I., Sitnikov V.S., Sevostyanova R.F. Prognoznye resursy uglevodorodov i ikh osvoenie na severnykh territoriyakh Yakutii [Hydrocarbons forecast resources and their development in the Northern Yakutia territories]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2018/44_2018.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/44_2018
References


   Belonin M.D. O strategii osvoeniya toplivno-energeticheskogo potentsiala Rossii [On the structure of the development of the petroleum and energy potential of Russia]. Strategy for the development and development of the resource base of the main energy carriers of Russia. Coll. of tethes of conf. St. Petersburg, VNIGRI, 2004, p. 9-12.
   Geologiya i neftegazonosnost' osadochnykh basseynov Vostochnoy Sibiri [Geology and petroleum potential of the Eastern Siberia sedimentary basins]. Ed. V.V. Zabaluev, Moscow: Nedra, 1980, 200 p.
   Geologiya nefti i gaza Sibirskoy Platformi [Oil and gas geology of the Siberian platform]. A.S. Antsiferov, V.E. Bakin, I.P. Varlamov, V.I. Vozhov, V.N. Vorob'ev, A.V. Gol'bert, V.V. Grebenyuk, M.P. Grishin, T.I. Gurova, D.I. Drobot, A.E. Kontorovich, V.L. Kuznetsov, V.M. Lebedev, I.G. Levchenko, M.M. Mandel'baum, N.V. Mel'nikov, K.I. Mikulenko, G.D. Nazimkov, V.D. Nakaryakov, I.D. Polyakova, B.L. Ryb'yakov, V.E. Savitskiy, V.V. Samsonov, O.F. Stasova, V.S. Starosel'tsev, V.S. Surkov, A.A. Trofimuk, E.E. Fotiadi, A.V. Khomenko. Editors A.E. Kontorovich, V.S. Surkov, A.A. Trofimuk. Moscow: Nedra, 1981, 552 p.
   Gosudarstvennyy balans zapasov poleznykh iskopaemykh Rossiyskoy Federatsii po Respublike Sakha (Yakutiya) [State balance of mineral reserves of the Russian Federation in the Republic of Sakha (Yakutia)]. Moscow: Rosgeolfond, 2015.
   Kontorovich A.E. Geologiya nefti i gaza. Izbrannye Trudy [Geology of oil and gas. Selected Works. In 3 tons. T.3. Methods for predicting petroleum potential]. Novosibirsk, 2008, p. 331.
   Mel'nikov N.V., Sitnikov V.S., Starosel'tsev V.S. Demin V.I., Efimov O.A. Kachestvennaya otsenka resursov uglevodorodnogo syr'ya yugo-zapadnoy Yakutii v svete novykh dannykh [Qualitative assessment of hydrocarbon resources of the south-western Yakutia in the light of new data]. State and prospects of development of the mineral complex of the Republic of Sakha (Yakutia) in modern conditions. Yakutsk, 2002, p. 108-113.
   Serezhenkov V.G., Sitnikov V.S., Arzhakov N.A., Mikulenko K.I., Timirshin K.V. Nadvigovaya tektonika i neftegazonosnost' Predpatomskogo progiba [Thrust tectonics and oil and gas potential of the Prepatom downwarp]. Geologiya nefti i gaza, 1996, no. 9, p. 2-9.
   Sitnikov V.S. Prognoz prioritetnykh napravleniy poiskov nefti na vostoke Sibirsko y platformy [Forecast of the priority directions of oil exploration in the Eeastern Siberian Platform]. Actual problems of forecasting, prospecting, exploration and production of oil and gas in Russia and in the CIS countries. St. Petersburg: Nedra, 2006, p. 433-439.
   Stroenie i evolyutsiya zemnoy kory Yakutii [Structure and evolution of the Earth's crust of Yakutia]. G.S. Gusev, A.F. Petrov, G.S. Fradkin, F.F. Tret'yakov, A.V. Prokop'ev, B.R. Shpunt, A.K. Bobrov, I.E. Moskvitin, M.D. Bulgakova, P.K. Mazaeva, V.S. Sitnikov, V.S. Starosel'tsev, V.V. Gayduk, V.A. Kashirtsev, V.D. Matveev, K.I. Mikulenko, Yu.D. Nedosekin, B.M. Koz'min, V.S. Imaev, Yu.Kh. Protopopov, V.D. Suvorov, V.F. Uarov, G.V. Bocharov, V.I. Solov'ev, A.A. Surnin, I.Sh. Syundyukov, O.V. Grinenko, D.V. Abroskin. Moscow: Nauka, 1985, 247 p.
   Zabaluev V.V. Sravnenie usloviy neftegazonosnosti Sibirskoy i drugikh drevnikh platform [Comparison of oil and gas conditions of the Siberian and other ancient platforms]. The problem of the geology of oil and gas of the Siberian platform. Leningrad, 1982, p. 141-164.