Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 33_2018 submitted on 07/24/2018 displayed on website on 09/04/2018
16 p.
pdf  Petroleum prospects update concerning Middle-Paleozoic sequences belonging the southern part of Viluyui syneclise
The forecast of the petroleum potential of Middle Paleozoic sections (southern part of the Vilyui syneclise) considering a promising search hydrocarbon area, has been refined. Based on the new geological and geophysical data and taking into account the previous data, the stratigraphy of the Middle Paleozoic strata has been refined, and their updated schemes of facial zoning and capacity distribution have been build and ameliorated. The researches carried out have permitted to redrawn up the data concerning potential petroleum prospects characters of the Middle Paleozoic sections.

Keywords: potential petroleum prospects, Middle Paleozoic stratigraphy, scheme of facial zoning, Vilyui syneclise.
article citation Cherdantsev G.A., Golovin S.V. Utochnenie perspektiv neftegazonosnosti srednepaleozoyskikh otlozheniy yuzhnoy chasti Vilyuyskoy sineklizy [Petroleum prospects update concerning Middle-Paleozoic sequences belonging the southern part of Viluyui syneclise]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/33_2018.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/33_2018
References
Basharin A.K., Fradkin G.S. Leno-Vilyuyskiy neftegazonosnyy basseyn: stroenie i tektonicheskaya evolyutsiya [Lena-Vilyui petroleum basin: structural and tectonic evolution]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 1/2005, no. 1, p. 22–33.
Fradkin G.S. Geologicheskoe stroenie i perspektivy neftegazonosnosti zapadnoy chasti Vilyuyskoy sineklizy [Geological structure and petroleum prospects of the Vilyui syneclise western part]. Moscow: Nauka, 1967, 204 p.
Fradkin G.S., Moiseev S.A., Safronov A.F. Srednepaleozoyskiy megakompleks vostoka Sibirskoy platformy – perspektivnyy neftegazopoiskovyy ob"ekt Yakutii [The Middle Paleozoic regional composite structure of the eastern Siberian platform is a promising petroleum exploration potential in Yakutia]. Geologiya i mineral'no-syr'evye resursy Sibiri, 2014, no. 2, p. 44–59.
Kolodeznikov K.E. Litologiya devonskikh i nizhnekamennougol'nykh otlozheniy zapadnoy chasti Vilyuyskoy sineklizy [Lithology of the Devonian and Lower Carboniferous sequences of the western part of the Vilyui syneclise]. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchen. step. kand. geol.-mineral. nauk. Novosibirsk, 1979, 26 p.
Safronov A.F., Berzin A.G., Fradkin G.S. Tektonicheskaya priroda lokal'nykh podnyatiy Vilyuyskoy sineklizy [Tectonic character of local uplifts of the Vilyui syneclise]. Geologiya nefti i gaza, 2003, no. 4, p. 20–28.
Sitnikov V.S., Prishchepa O.M., Kushmar I.A., Pogodaev A.V. Perspektivy neftenosnosti yuzhnoy chasti Vilyuyskoy sineklizy [Petroleum prospects in southern part of the Vilyui syneclise]. Razvedka i okhrana nedr, 2014, no. 7, p. 22–28.
Sivtsev A.I., Aleksandrov A.R. Galokinez v tektonicheskom stroenii Kempendyayskoy vpadiny [Salt tectonic of the Kempendyai depression]. Elektronnyy nauchnyy zhurnal «Neftegazovoe delo», 2014, no. 5, p. 54-70.