Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 32_2018 submitted on 06/29/2018 displayed on website on 08/28/2018
34 p.
pdf Tournaisian deep-water deposits of the Usa River basin (Polar Urals)
The article presents new data of detailed lithological and paleontological study, and results of stratigraphical investigations of the Tournaisian deep-water deposits of the Malaya Usa River section (Polar Urals). The section is biostratigraphically characterized by conodonts, foraminifers, fishes, and corals. The traces of the Mid-Tournaisian (Lower Alum Shale) Global Event are distinguished. The lithological marker (transgressive clayey beds), biostratigraphical data (FAD of Siphonodella crenulata conodonts), and isotope anomaly (negative shift of б13С) allowed to confidently recognize the Event. The new data fill the gap in the stratigraphical characteristics of the deposits of the base of the Carboniferous System of the Polar Urals and are important for detailing correlation of the tectonically complex sections within the Vorkuta oil and gas bearing complex of the eastern part of the Timan-Pechora Basin. In addition, there are quite rare taxa in the complex of conodonts, which justify the additional paleontological interest to the present work.

Keywords: biostratigraphy, event stratigraphy, conodonts, foraminifers, Tournaisian, Polar Urals.
article citation Plotitsyn A.N., Ponomarenko E.S., Vevel Ya.A. Turneyskie glubokovodnye otlozheniya basseyna r. Usa (Polyarnyy Ural) [Tournaisian deep-water deposits of the Usa River basin (Polar Urals)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/32_2018.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/32_2018
References
   Becker R.T. Anoxia, eustatic changes, and Upper Devonian to lowermost Carboniferous global ammonoid diversity. The Ammonoidea: Environment, Ecology and Evolutionary Change. Oxford: Systematic Association, 1993а, p. 115 163.
   Becker R.T. Analysis of ammonoid palaeobiogeography in relation to the global Hangenberg (terminal Devonian) and Lower Alum Shale (Middle Tournaisian) events. Ann. Soc. Geol. Belg, 1993б, no. 115, p. 459–473.
   Becker R.T. New faunal records and holostratigraphic correlation of the Hasselbachtal D/C-boundary auxiliary stratotype (Germany). Ann. Soc. Geol. Belg, 1996, no. 117, p. 19–45.
   Chernov G.A. Devonskiye otlozheniya vostochnoy chasti Bolshezemelskoy tundry [Devonian of the Bolshezemelskaya tundra eastern part]. Moscow-Leningrad: AN SSSR, 1962, 118 p.
   Chernov G.A. Paleozoy Bolshezemelskoy tundry i perspektivy ego neftegazonosnosti [Paleozoic of the Bolshezemelskaya tundra and prospects of its oil and gas potential]. Moscow: Nauka, 1972, 315 p.
   Chizhova V.A. Razvitiye ostrakod v famene i turne i granitsa devona-karbona [Ostracods evolution in the Famennian and Tournaisian, and the Devonian-Carboniferous boundary]. Granitsa devona i karbona na territorii SSSR. Minsk: Nauka i tekhnika, 1988, p. 271 286.
   Chizhova V.A., Stashkova E.K., Zvereva E.V., Stukova T.V., Akulova N.N. Sootnosheniye verkhnefransko-nizhnevizeyskikh biostratigraficheskikh podrazdeleniy po konodontam. foraminiferam. ostrakodam i sporam v razrezakh vostoka Russkoy platformy [The ratio of the Upper Frasnian – Lower Viasean conodont, foraminiferal, ostracodes and spores biostratigraphic subdivisions in the sections of the Eastern part of the Russian platform]. Biostratigrafiya i mikroorganizmy fanerozoya Evrazii: proceedings of the XII All-Russian micropaleontological conference. Moscow: GEOS, 1997, p. 61 70.
   Draganits E., Mawson R., Talent J.A., Krystyn L. Lithostratigraphy, conodont biostratigraphy and depositional environment of the Middle Devonian (Givetian) to Early Carboniferous (Tournaisian) Lipak Formation in the Pin Valley of Spiti (NW India). Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, 2002, no. 108, p. 7–35.
   Durkina A.V. O zonalnom raschlenenii pogranichnykh otlozheniy nizhne-verkhneturneyskogo podyarusov po foraminiferam i o granitse mezhdu nimi v Timano-Pechorskoy provintsii [About zonal subdivision of the lower-upper Tournaisian boundary sections using foraminifers and the boundary between Tournasian substages in the Timan-Pechora province]. Biostratigrafiya neftegazonosnykh basseynov: proceedings of the First International Symposium. St. Petersburg: VNIGRI, 1997, p. 70 75.
   Gosudarstvennaya geologicheskaya karta Rossiyskoy Federatsii [State Geological Map of the Russian Federation]. Scale 1:200000 (second edition). Series Polar Ural – Sheet Q-41-XI (Eletskiy). Explanatory letter. Saint-Petersburg MF VSEGEI, 2004, 216 p.
   Gosudarstvennaya geologicheskaya karta Rossiyskoy Federatsii [State Geological Map of the Russian Federation]. Scale 1:200000 (second edition). Series Polar Ural – Sheet Q-41-V, VI (Vorkuta). Explanatory letter. St. Petersburg: MF VSEGEI, 2005, 262 p.
   Gosudarstvennaya geologicheskaya karta Rossiyskoy Federatsii [State Geological Map of the Russian Federation]. Scale 1:1000000 (third edition). Series Ural – Sheet Q-41 (Vorkuta). Explanatory letter. St. Petersburg: KF VSEGEI, 2007, 541 p.
   Gosudarstvennaya geologicheskaya karta SSSR [State Geological Map of the USSR]. Scale 1:200000. Series North Ural – Sheet Q-41-VI. Explanatory letter. Moskow, 1981, 120 p.
   Habibi T., Corradini C., Yazdi M. Conodont biostratigraphy of the Upper Devonian–Lower Carboniferous Shahmirzad section, central Alborz, Iran. Geobios, 2008, no. 41, p. 763–777.
   Ivanov K.S. Sovremennyye metodiki vydeleniya konodontov (obzor) [Modern methods of isolating conodonts (review)]. Problemy sovremennoy mikropaleontologii. Leningrad: Nauka, 1990, p. 149 156.
   Kaiser S.I., Becker R.T. The required revision of the Devonian-Carboniferous boundary. Journal of Stratigraphy, 2007, v. 31, supplement 1, p. 95.
   Kaiser S.I., Corradini C. Should the Devonian-Carboniferous boundary be redefined? Subcomission on Devonian Stratigraphy. Newsletter, 2008, no. 23, p. 55 56.
   Kalvoda J. Sedimentological and evolutionary cycles in the Upper Devonian and Lower Carboniferous / Acta Universitatis Carolinae. Geologica, 1989, v. 1, no. 1, p. 29 45.
   Kolesnik L.S. Verkhniy devon i nizhniy karbon verkhovyev r. Kary (zapadnyy sklon Polyarnogo Urala) [Upper Devonian – Lower Carboniferous of the Kara river upstream (Western slope of the Polar Urals)]. Byul. MOIP. Otd. geol, 1993, vol. 68, no. 1, p. 15 20.
   Kulagina E.I., Gibshman N.B. Obshchaya zonalnaya shkala nizhnego karbona Rossii po foraminiferam [Foraminiferal zonal standard of the Lower Carboniferous of the Russia]. Byull. MOIP. Otd. geol , 2005, vol. 80, no. 2, p. 33–59.
   Mizens G.A., Kuleshov V.N., Stepanova T.I., Kucheva N.A. Otrazheniye globalnykh geologicheskikh sobytiy famenskogo i turneyskogo vekov v razreze izolirovannoy karbonatnoy platformy na vostoke Urala [Evidence for Global Famennian and Tournaisian geologic events in the section of an isolated carbonate platform in the Eastern Urals]. Russian geology and geophysics, 2015, vol. 56, no. 11, p. 1945 1960.
   Prishchepa O.M., Bogatskiy V.I., Makarevich V.N., Chumakova O.V., Nikonov N.I., Kuranov A.V., Bogdanov M.M. Novyye predstavleniya o tektonicheskom i neftegazogeologicheskom rayonirovanii Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [The Timan-Pechora oil-bearing province – new tectonical insight]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2011, vol. 6, no. 4, http://www.ngtp.ru/rub/4/40_2011.pdf
   Prishchepa O.M., Orlova L.A., Chumakova O.V. Napravleniya geologorazvedochnykh rabot na neft i gaz v severo-vostochnoy chasti Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [Directions of exploration for oil and gas in the North-Eastern part of the Timan-Pechora petroleum province]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2008, v. 3, no. 3, http://www.ngtp.ru/rub/4/40_2008.pdf
   Plotitsyn A.N. Nizhneturneyskiye konodonty r. Malaya Usa (Polyarnyy Ural) [Lower Tournaisian conodonts of the Small Usa River section (Polar Urals)]. Struktura. veshchestvo. istoriya litosfery Timano-Severouralskogo segmenta: materials of the 23-rd youth scientific conference. Syktyvkar: Geoprint, 2014, p. 105 109.
   Plotitsyn A.N. Korrelyatsionnyye urovni v verkhnem famene i turne severa Urala i gryady Chernysheva [Correlation levels in Upper Famennian – Tournaisian deposits of the North of Urals and Chernishev Swell]. Vestnik IG Komi SC UB RAS, 2016, no. 7, p. 46 53.
   Plotitsyn A.N., Beznosov P.A. Conodont and vertebrate assemblages from the Early Carboniferous section of Malaya Usa River (Polar Urals, Russia). Abstracts of the XVIII International Congress on the Carboniferous and Permian. Kazan, 2015, p. 146.
   Plotitsyn A.N., Zhuravlev A.V. Novyye vidy konodontov rodov Neopolygnathus i Polygnathus iz turneyskikh otlozheniy severa Urala i gryady Chernysheva [The new species of Neopolygnathus and Polygnathus from the Tournaisian of the North Urals and Chernyshev Ridge]. Syktyvkar palaeontological miscellany № 8, Syktyvkar, 2017, p. 24 30 (Proceedings of Institute of Geology of Komi Science Centre UB RAS, v. 130).
   Plotitsyn A.N., Zhuravlev A.V. A new species of the conodont genus Polygnathus from the Tournaisian of the Northern Urals, Chernyshev Ridge and Pai-Khoi. Paleontological Journal, 2017, v. 51, no. 3, p. 304 307.
   Plotitsyn A.N.. Zhuravlev A.V.. Vevel Ya.A.. Gruzdev D.A. Sredneturneyskoye sobytiye na severe Urala i v Priuralye [Mid-Tournaisian event on the North of the Urals and Cis-Urals]. Fundamentalnaya i prikladnaya paleontologiya: materials of the LXIV session of the Paleontological society. St. Petersburg, 2018, p. 89 90.
   Saltzman M.R., Groessens E., Zhuravlev A.V. Carbon cycle models based on extreme changes in ?13С: an example from the lower Mississippian. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2004, v. 213, p. 359–377.
   Sandberg C.A., Morrow J.R., Ziegler W. Late Devonian sea-level changes, catastrophic events, and mass extinctions. Geological Society of America, 2002, Special Paper 356, p. 473–487.
   Sandberg C.A., Ziegler W., Leuteritz K., Brill S.M. Phylogeny, speciation, and zonation of Siphonodella (Conodonta, Upper Devonian and Lower Carboniferous). Newsletters on Stratigraphy, 1978, vol. 7, no. 2, p. 102–120.
   Stevens C.H., Klingman D.S., Sandberg C.A., Stone P., Belasky P., Poole F.G., Snow K. Mississippian stratigraphic framework of east-central California and southern Nevada with revision of Upper Devonian and Mississippian stratigraphic units in Inyo County, California: U.S. Geological Survey, 1996, bull. 1988–J, p. 1–39.
   Sobolev D.B. Ostrakody i biostratigrafiya turneyskogo yarusa severa Urala [Ostracodes and biostratigraphy of the Tournaisian of the North of the Urals]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2005, 113 p.
   Sobolev D.B. Evolyutsiya i bioraznoobraziye rannekamennougolnykh ostrakod na sobytiynykh urovnyakh [Evolution and biodiversity of Early Carboniferous ostracods at the several event levels]. Biogeologiya. evolyutsiya organizmov i bioraznoobraziya v geologicheskoy istorii Timano-Severouralskogo regiona, modelirovaniye paleoekosistem. paleontologicheskiye i stratigraficheskiye geokorrelyatsii. Syktyvkar: Geoprint, 2011, p. 102 108.
   Timonin N.I. Pechorskaya plita: istoriya geologicheskogo razvitiya v fanerozoye [Pechora plate: the history of geological development in the Phanerozoic.]. Ekaterinburg: UrO RAN, 1998, 239 p.
   Yao L., Qie W., Luo G., Liu J., Algeo T.J., Bai X., Yang B., Wang X. The TICE event: Perturbation of carbon–nitrogen cycles during the mid-Tournaisian (Early Carboniferous) greenhouse–icehouse transition. Chemical Geology, 2015, v. 401, p. 1 14.
   Zhuravlev A.V. The Mid-Tournaisian Event in the Northern Urals and conodont dynamics. Proceedings of Geologists Association, 1998, no. 109, p. 161 168.
   Zhuravlev A.V. Sredneturneyskoye sobytiye [Mid-Tournaisian event]. Ispolzovaniye sobytiyno-stratigraficheskikh urovney dlya mezhregionalnoy korrelyatsii fanerozoya Rossii: toolkit. St. Petersburg: VSEGEI, 2000, p. 46 48.
   Zhuravlev A.V., Vevel Ya.A., Iosifidi A.G., Tomsha V.A. Razrez verkhnego devona – nizhnego karbona na myse Kostyanom ostrova Vaygach [Upper Devonian – Lower Carboniferous of the Kostyanoy cape of the Vaygach island]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2011, vol. 6, no 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/6_2011.pdf.
   Zhuravlev A.V., Plotitsyn A.N. Stratotip vazhkhanoveyskoy svity v kanone reki Bolshaya Usa kak geologicheskiy pamyatnik prirody regionalnogo znacheniya [Stratotype of the Vashkhan Formation in the canyon of the Big Usa river as a geological natural monument of the regional significance]. Prirodnoye geologicheskoye naslediye Evropeyskogo Severa Rossii: materials of the All-Russian Scientific Conference. Syktyvkar: IG Komi SC UB RAS, 2017, p. 41 43.
   Zhuravlev A.V., Plotitsyn A.N. The symmetry of the rostrum as a key to taxonomy of advanced Siphonodella (Conodonta, Early Carboniferous). Stratigraphy, 2017, vol. 14, no. 1 4, p.457 474.