Economy, information technology, resource management
Section editor – PhD in economics Krasnov O.S.
Article # 26_2018 submitted on 06/08/2018 displayed on website on 07/16/2018
24 p.
pdf Quantitative evaluation of factors defining effectiveness geological exploration for oil and gas
Examples of factor analysis of the efficiency of exploration for oil and gas in a separate license area at the stages of prospecting and exploration of deposits are considered; the modeling of indicators of geological and economic efficiency of prospecting and exploration drilling in the license area using the chain substitution method was performed.

Keywords: factor analysis, geological exploration, oil and gas, geological and economic efficiency of geological exploration.
article citation Nazarov V.I., Medvedeva L.V. Opyt kolichestvennoy otsenki faktorov, opredelyayushchikh effektivnost' geologorazvedochnykh rabot na neft' i gaz [Quantitative evaluation of factors defining effectiveness geological exploration for oil and gas]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/3/26_2018.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/26_2018
References
   Il'inskiy A.A., Nazarov V.I. Faktory ekonomicheskoy otsenki resursov nefti i gaza [Factors of economic evaluation of oil and gas resources]. Moscow: VIEMS, 1989, 54 p.
   Medvedeva L.V., Nazarov V.I. Analiz i otsenka faktorov, vliyayushchikh na effektivnost' geologorazvedochnykh rabot na neft' i gaz [Analysis and assessment of factors affecting the efficiency of geological exploration for oil and gas]. Energoeffektivnost' i ekologiya – 2016: materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem (19-22 May 2016). St. Petersburg: Izd-vo Politekhnicheskogo universiteta, 2017, p. 108-115.
   Nazarov V.I., Medvedeva L.V. Klassifikatsiya i kolichestvennaya otsenka faktorov, vliyayushchikh na effektivnost' geologorazvedochnykh rabot na neft' i gaz [Classification and quantitative assessment of factors affecting the efficiency of geological exploration for oil and gas]. Interekspo Geo-Sibir', 2016, vol. 4, p. 265-269.
   Nazarov V.I., Medvedeva L.V. Kolichestvennaya otsenka faktorov, opredelyayushchikh effektivnost' geologorazvedochnykh rabot na neft' i gaz [Quantitative assessment of the factors determining the efficiency of geological exploration for oil and gas]. Mineral'nye resursy Rossii. Ekonomika i upravlenie, 2016, no. 1-2, p. 47-54.
   Nazarov V.I., Medvedeva L.V. Metody kolichestvennoy otsenki faktorov, vliyayushchikh na effektivnost' geologorazvedochnykh rabot [Methods for quantitative evaluation of the factors influencing the effectiveness of exploration]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/3/16_2016.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/16_2016