Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 31_2017 submitted on 08/25/2017 displayed on website on 09/15/2017
11 p.
pdf  The hydrocarbons composition of oils and bitumoids of the tectonites of the Saralin trough of Tatar Arch
Based on the analysis of distribution of biomarkers in the composition of oils and bitumens of different ages of rocks opposite slopes Saralin trough the presence of two separate entities generated in a reducing environment and marine conditions of sedimentation, but with different content of carbonates in the clay oil-producing strata. It is shown that the hydrocarbons composition has various catagenetic maturity, and the fluids which differ in the degree of thermal transformation, are present on both sides of the trough, in the studied rocks characterized by a fractured texture.

Keywords: hydrocarbon composition, biomarkers, tectonised rocks, Saralin trough, Tatar Arch.
article citation Kosachev I.P., Kayukova G.P., Kosacheva E.M. Uglevodorodnyy sostav neftey i bitumoidov diz"yunktivnykh porod Saraylinskogo progiba Tatarskogo svoda [The hydrocarbons composition of oils and bitumoids of the tectonites of the Saralin trough of Tatar Arch]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/31_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/31_2017
References

   Boronin V.P., Stepanov V.P., Golstein B.L. Geofisicheskoe izuchenie kristallicheskogo fundamenta Tatarii [Geophysical study of the Tatarstan crystalline basement]. Kazan, Kazan University, 1982, 200p.
   Gordadze G.N., Tikhomirov V.I. Ob istochnikakh neftey na severo-vostoke Tatarstana [About the sources of oil in the north-east of Tatarstan]. Neftekhimiya, 2007, vol. 47, no. 6, pp. 422-431.
   Kaykova G.P., Romanov G.V., Luk`yanova R.G., Sharipova N.S. Organicheskya geochimia osadochnoy tolchy i fundamenta territorii Tatarstana [Organic geochemistry of sedimentary strata and basement in Tatarstan]. Mosсow, GEOS, 2009, 487 p.
   Khristovorova N.N., Khristovorov A.V., Bergman M.A. Analis geotermicheskikh kart i perspektivy neftegasonosnosti glubinnykh otlozheniy (na primere Respubliki Tatarsan) [Analysis of geothermal maps and petroleum potential of the underlying rocks (on the example of the Republic of Tatarstan)]. Russia, Georesources, 2008, no. 3 (26), p. 10-12.
   Kiselyova I.A., Mozhegova S.V. Geneticheskie gruppy neftey tsentral'nykh rayonov Volgo-Ural'skoy neftegazonosnoy provintsii i ikh generatsionnye istochniki [Genetic groups and sources of oils in the central part of the Volga-Urals petroleum province]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/36_2012.pdf
   Kosachev I.P., Kayukova G.P., Romanov G.V. Vliyanie temperaturnykh anomaliy kory vyvetrivaniya fundamenta na sostav biomarkerov v devonskikh porodakh Matrosovskogo mestorozhdeniya Yuzhno-Tatarskogo svoda [Influence of temperature anomalies in the basement weathering crust on the Matrosov oil field (South-Tatar Arch) Devonian biomarkers]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/3_2015.pdf DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/3_2015
   Larochkina I.A. Konzepziya systemnogo geologicheskogo analisa pri poiskach i rasvedke mestorozhdenii nefty na territorii Tatarstana [The concept of system analysis in geological prospecting for oil accumulations on the territory of Tatarstan]. Kazan, FEN, 2013, 230 p.
   Peters К.E., Walters C.C., Moldowan J.М. The Biomarker Guide: Biomarkers and isotopes in petroleum systems and Earth History. Cambridge: University Press, 2005, vol. 2, 1155 р.
   Voitovich E.L., Gatijatullin N.S. Tektonika Tatarstana [Tectonics of Tatarstan]. Russia, Kazan, Kazan University, 2012, 132 р.