Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 24_2016 submitted on 01/10/2016 displayed on website on 06/22/2016
16 p.
pdf Geological structure and development of the southern margin of the Pechora-Kozhva megaswell
The multi-stage history of geological development of the Pechora-Kozhva megaswell as inland paleorift zone was described from the beginning of the earth's crust stretching in the Early Paleozoic up to inversion in the Middle - Late Carboniferous - Triassic as a result of collision processes of Ural geosyncline. The main reserves of oil, gas and gas condensate, which are discovered and currently being developed within megaswell, are confined to the Middle Devonian - Frasnian oil and gas complexes. As a result of re-interpretation of CDP-2D, 3D seismic data, made in branch of VNIIGAZ, and taking into account all geological and geophysical data accumulated by exploration, the structural evolution of the southern part of the Pechora-Kozhva megaswell was refined; and series of paleotectonic and modern profiles were drawn.

Keywords: history of geological development, structural evolution, paleorift zone, paleoreconstruction, Pechora-Kozhva megaswell.
article citation Danilov V.N., Martynov A.V., Kochkina Yu.V. Geologicheskoe stroenie i istoriya razvitiya territorii yuzhnogo okonchaniya Pechoro-Kozhvinskogo megavala [Geological structure and development of the southern margin of the Pechora-Kozhva megaswell]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/24_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/24_2016
References
   Danilov V.N., Kochkina Yu.V. Geokhimicheskie i tektonicheskie usloviya formirovaniya lovushek i zalezhei uglevodorodov yuga Pechoro-Kozhvinskogo megavala [Geochemical and tectonic conditions of traps and hydrocarbon deposits? formation of the South of the Pechora-Kozhva Megaswell]. Oil and gas geology, 2016, no. 1, pp. 77-85.
    Kochkina Yu.V., Kudashkina E.A. Istoriya formirovaniya srednedevonsko-nizhnefranskikh otlozheniy yuzhnoy chasti Pechoro-Kozhvinskogo megavala na primere Yugidskoi skladki [Formation of the Middle Devonian - Lower Frasnian Deposits in the South of the Pechora-Kozhva Megaswell - the Yugid Fold Case History]. Proceedings of Interregional Workshop 'Rassokhinskiye Chteniya', USTU, Ukhta, 3-4 February 2012. In 2 parts. Part 1. Edited by N.D. Tskhadaya, Ukhta, USTU, 2012, p. 117-120.
   Larionova Z.V., Bogatsky V.I., Dovzhikova E.G., Galkina L.V., Ermakova O.L., Kostygova P.K., Kuranova T.I., Martynov A.V., Moskalenko K.A., Nikonov N.I., Shabanova G.A. Timano-Pechorskiy sedimentatsionnyy basseyn [The Timan-Pechora Sedimentary Basin] (Explanatory note to 'Atlas geologicheskikh kart' [Atlas of Geological Maps], 2000). Ukhta, 2002, 122 p.
   Malyshev N.A. Tektonika, evolyutsiya i neftegazonosnost' osadochnykh basseynov Evropeyskogo severa Rossii [Tectonics, Evolution and Petroleum Potential of Sedimentary Basins in the European North of Russia]. Ekaterinburg, UrO RAN, 2002, 270 p.
   Martynov A.V., Vorobyova L.F., Khodnevich O.L., Zhuravlyova Yu.A. Osobennosti formirovaniya prirazlomnykh lovushek yuzhnoi chasti Kyrtaelsko-Pechorogorodskogo neftegazonosnogo raiona [Characteristics in Formation of Near-Fault Traps in the Southern Part of the Kyrtayel-Pechorogorod Oil and Gas Area]. Proceedings of International Workshop 'Rassokhinskiye Chteniya', USTU, Ukhta, 8-9 February 2013. In 2 parts. Part 1. Edited by N.D. Tskhadaya, Ukhta, USTU, 2013, p. 70 - 74.
   Popova E.V., Martynov A.V. Kharakter raspredeleniya kollektorov v devonskih peschanikah yuzhnoj chasti Kyrtaelsko-Pechorogorodskogo neftegazonosnogo basseyna [Distribution of Reservoirs in the Devonian Sandstones of the Southern Part of the Kyrtayel-Pechorogorod Oil and Gas Basin]. Proceedings of XVI Geological Congress of the Komi Republic, 14-17 April 2014, Syktyvkar, 2014, vol.3, p. 81-83.
   Timonin N.I. Pechorskaya plita: istoriya geologicheskogo razvitiya v fanerozoe [Pechora Plate: History of Geological Development in the Phanerozoic]. Ekaterinburg, UrO RAN, 1998, 240 p.