Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 15_2016 submitted on 03/24/2016 displayed on website on 04/19/2016
8 p.
pdf  Timan-Pechora province: boundary of the Lower and Middle section of Carboniferous system
The boundary between the Lower and Middle Carboniferous section was identified by a maximum regression and biostratigraphically by the appearance of Declinognathodus genus conodonts. The assemble of typical association for Middle Carboniferous conodonts (Declinognathodus noduliferus, D. lateralis and D. inaequalis) together with typical for Early Carboniferous foraminifera (Rectoendothyra donbassica, Endothyranopsis umbonatus, Janischewskina sp., Eostaffell amirifica and Eostaffellina actuosa subsymmetrica, E. monstruosa al.) are in close vicinity of the biostratigraphic boundary.

Keywords: Lower Carboniferous, Middle Carboniferous, stratigraphically boundary, foraminifera, conodonts, Timan-Pechora petroleum province.
article citation Nikolaev A.I., Zhuravlev A.V. Granitsa nizhnego i srednego otdelov kamennougol'noy sistemy Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [Timan-Pechora province: boundary of the Lower and Middle section of Carboniferous system]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/15_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/15_2016
References
   Ayzenverg D.E., Astakhova T.V., Berchenko O.I., Brazhnikova N.E., Vdovenko M.V., Dunaeva N.N., Zernetskaya N.V., Poletaev V.I., Sergeeva M.T. Verkhneserpukhovskiy pod"yarus Donetskogo basseyna (paleontologicheskaya kharakteristika) [Upper Serpuhovsky tier of Donets basin (paleontological characteristics)]. Kiev: Naukova dumka, 1983, 164 p.
   Ayzenverg D.E., Brazhnikova N.E., Vasilyuk N.P., Reytlinger E.A., Fomina E.V., Eynor O.L. Serpukhovskiy yarus nizhnego karbona SSSR [Serpuhovsky tier of the Lower Carboniferous of the USSR]. Tr. VIII Mezhdunarodnogo kongressa po stratigrafii i geologii karbona, vol. I. Moscow: Nauka, 1978, p. 83-91.
   Durkina A.V. Foraminifery serpukhovskogo yarusa Timano-Pechorskoy provintsii [Foraminifers of Serpukhovian tier of the Timan-Pechora province]. St. Petersburg, VSEGEI, 2002, 198 p.
   Kozitskaya R.I., Kosenko Z.A, Lipnyagov O.M., Nemirovskaya T.I. Konodonty karbona Donetskogo basseyna [Conodonts of Carboniferous of Donets Basin]. Kiev: Naukova dumka, 1978, 136 p.
   Kulagina E.I., Rumyantseva Z.S., Pazukhin V.N., Kochetova N.N. Granitsa nizhnego-srednego karbona na Yuzhnom Urale i Srednem Tyan'-Shane [The boundary of the lower-middle carbon in the Southern Urals and Middle Tien Shan]. Moscow: Nauka, 1982, 112 p.
   Nikolaev A.I. Foraminifery i zonal'naya stratigrafiya bashkirskogo yarusa vostoka Timano-Pechorskoy provintsii [Foraminifera and zonal stratigraphy of Bashkirian tier of the east of Timan-Pechora province]. St. Petersburg, Nedra, 2005, 158 p.
   Postanovleniya MSK i ego postoyannykh komissiy [Resolution of MSC and its standing committees], 1977, no. 17, p. 32-42.
   Postanovleniya MSK i ego postoyannykh komissiy [Resolution of MSC and its standing committees], 1997, no. 29, p. 15-17.
   Reshenie mezhvedomstvennogo regional'nogo stratigraficheskogo soveshchaniya po srednemu i verkhnemu paleozoyu Russkoy platform [The decision of the interdepartmental regional stratigraphic meeting on middle and upper Paleozoic of Russian platform]. Leningrad, 1988. Kamennougol'naya sistema. Leningrad: VSEGEI, 1990.
   Vdovenko M.V., Berchenko O.I., Poletaev V.I. Stratotipy regional'nykh stratigraficheskikh podrazdeleniy nizhnego karbona Dono-Dneprovskogo progiba (serpukhovskiy yarus) [Stratotype of regional stratigraphic units of the Lower Carboniferous of Don-Dnieper trough (Serpukhov tier)]. Kiev, 1992 38 p. (Preprint Instituta geologicheskikh nauk AN Ukrainy).