Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 4_2015 submitted on 12/02/2014 displayed on website on 01/19/2015
16 p.
pdf  The forecast of oil and gas perspective objects using remote methods of research
Implementation of remote methods of research in oil and gas prospecting increases its efficiency. The technology of complexation of the results of structural-geomorphological (morphostructural) research and geological interpretation of remote sensing data of Earth for the purpose of forecast of small amplitude structures, which are traps of hydrocarbons, is proposed. Geological preconditions of reflection of oil and gas fields on a terrestrial surface are described. Influence of neotectonic and modern movements on migration and accumulation of hydrocarbons and their reflection in features of terrestrial surface are shown on the basis of model of near-fault oil-and-gas bearing structure at the Northern part of Donbass. Construction of integrated model of forecasting (Remote Complex of Forecasting) with use of opportunities of Geographical Information Systems is described. New perspective objects are predicted with use of Remote Complex of Forecasting of structures - hydrocarbon traps at the Northern part of Donbass.

Keywords: hydrocarbons, GIS-technology, complexation, structural-geomorphological research, morphometric methods, remote sensing data of Earth, structures - traps of hydrocarbons, oil and gas fields.
article citation Agres N.P. Prognozirovanie neftegazoperspektivnykh poiskovykh ob"ektov distantsionnymi metodami issledovaniy [The forecast of oil and gas perspective objects using remote methods of research]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/4_2015.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/4_2015
References

   Agres N.P. Morfometrichnі doslіdzhennya yak odin іz komponentіv distantsіynogo kompleksu prognozuvannya struktur-pastok vuglevodnіv [Morphometric researches are as a part of remote complex of forecasting of structures - hydrocarbons traps]. Pitannya rozvitku gazovoї promislovostі Ukraїni. Zbіrnik naukovikh prats'. Kharkіv, 2008, vol. XXXVI, p. 61–67.
   Agres N.P. Morfometrichnі іndikatori prognozuvannya struktur-pastok vuglevodnіv [Morphometric indicators of forecasting of structures - traps of hydrocarbons]. Vіsnik Kharkіvs'kogo natsіonal'nogo unіversitetu іm. V.N. Karazіna Kharkіv, 2010, vol. 909, p. 65-70.
   Agres N.P., Fіl'ova G., Olіynik O. Prognozuvannya neotektonіchno-aktivnikh struktur – mozhlivikh pastok vuglevodnіv za osoblivostyami kіl'kіsnoї gіdrografії landshaftu [The forecast of neotectonically-active structures - possible hydrocarbon traps using features of quantitative landscape hydrography]. Pitannya rozvitku gazovoї promislovostі Ukraїni. Zbіrnik naukovikh prats'. Kharkіv, 2008, vol. XXXVI, p. 71–75.
   Agres N.P., Fіl'ova G.O., Olіynik O.A. Prognozuvannya novikh ob'єktіv poshuku vuglevodnіv v obramlennі Chutіvs'ko-Bіlukhіvs'kogo shtoku za strukturno-geomorfologіchnimi doslіdzhennyami [Forecasting of new objects which are hydrocarbon traps near the Chutovo-Beluhov salt diapir by using structural-geomorphologic research]. Vіsnik Kharkіvs'kogo natsіonal'nogo unіversitetu іm. V.N. Karazіna. Kharkіv, 2013, no. 1084, p. 15-21.
   Agres N.P., Koval' A. GІS-tekhnologіya obrobki danikh DZZ dlya pіdvishchennya efektivnostі naftogazoposhukovogo protsesu [GIS-technology of remote sensing data processing for increase of prospecting effectiveness of oil and gas]. Proceedings of regional meeting "Opportunities of modern GIS and remote sensing technologies in assistance of the decision of problems of Sloboda region". Sumi, 2005, p. 54-56.
   Agres N.P., Koval' A., Surkov S., Kuprєєva S. Tekhnologіya avtomatizovanoї obrobki kosmіchnikh znіmkіv dlya pіdvishchennya efektivnostі naftogazoposhukovogo protsesu [The technology of the automated processing of space pictures for increase of efficiency of oil and gas exploration works]. Pitannya rozvitku gazovoї promislovostі Ukraїni. Kharkіv, 2006, vol. XXXIV, p. 19–24.
   Aksenov A.A., Mozhaev V.G., Vorob'ev V.T. et al. Distantsionnye issledovaniya pri neftegazopoiskovykh rabotakh [Remote researches for oil and gas exploration]. Moscow: Nauka, 1988, 224 p.
   Ben'ko V.M., Babaєv V.V., Keleberda V.S., Lizanets' A.V. Do pitannya pro kompleksuvannya metodіv poshuku nafti і gazu [On comprehensive oil and gas exploration techniques]. Naftova і gazova promislovіst', 2004, no. 4, p. 3-4.
   Kabyshev B.P. O svyazi neftegazonosnosti s neotektonicheskimi dvizheniyami na drevney platforme [On relation between petroleum potential and neotectonic movements within the ancient platform]. Geologiya nefti i gaza, 1985, no. 2, p. 3-8.
   Koval' A.M., Agres N., Fіl'ova G., Olіynik O. Pro zastosuvannya kompleksu distantsіynikh metodіv v protsesі poshuku novikh struktur-pastok vuglevodnіv v mezhakh dolini Sіvers'kogo Dontsya [Use of a complex of remote researches for search of new structures - hydrocarbons traps within Severski Donets river valley]. Pitannya rozvitku gazovoї promislovostі Ukraїni. Kharkіv, 2007, vol. XXXV, p. 117–125.
   Lastochkin N.A. Neotektonicheskie dvizheniya i razmeshchenie zalezhey nefti i gaza [The neotectonic movements and accommodation of deposits of oil and gas]. Trudy VNIGRI, 1974, vol. 327, 68 p.
   Lyal'ko V.I., Mitnik M.M., Vul'fson L.D., Shportyuk Z.M. Geotermicheskie poiski poleznykh iskopaemykh [Geothermal searches of minerals]. Kiev, "Naukova dumka", 1979, 148 p.
   Patent Ukraїni № 6401 Protses poshuku pastok vuglevodnіv za teplovimi kosmіchnimi znіmkami [Patent of Ukraine № 6401 Process of searching of hydrocarbons traps using satellite thermal photographs] / Authors: V.V. Dyachuk, A.V. Lizanets', A.M. Koval', N.P. Agres, S.V. Surkov, S.K. Kuprєєva, V.V. Gladun, P.M. Chepіl', V.І. Oleksyuk. Publ. 16.05.2005. Bul. no. 5.
   Volkov N.G. K metodike tektonicheskogo analiza prodol'nykh profiley rek [The procedure of the tectonic analysis of longitudinal river-bed profile]. AS of USSR, ser. Geogr., 1964, no. 2, p. 12-14.
   Volkov N.G. Morfometricheskie metody, karty izodef, postroenie topograficheskikh prodol'nykh profiley rek, postroenie geometricheskoikh analogov [Morphometric methods, maps of identical deformations ("izodef"), construction of topographical longitudinal river-bed profile, construction of geometrical analogues]. Primenenie geomorfologicheskikh metodov v strukturno-geologicheskikh issledovaniyakh. Moscow: Nedra, 1970, p. 59-70
   Vremennye metodicheskie rekomendatsii po aerokosmicheskim issledovaniyam i ispol'zovaniyu ikh rezul'tatov pri neftegazopoiskovykh rabotakh [Temporal methodical recommendations on space researches and use of their results at oil and gas exploration works]. Authors: V.S. Gotynyan, M.I. Kostryukov, V.P. Lavrus' et al.; Min-vo neftyanoy prom. AN SSSR, IGiRGI. Moscow: 1987, 158 p.
   Zhukov M.N. Metod bagatovimіrnoї statistichnoї fіl'tratsії rіznovidovoї geologіchnoї іnformatsії dlya virіshennya zadach kartuvannya ta prognozu [Multivariate statistical filtration of heterogeneous geological information method for the solution of mapping and prognostication tasks]. Abstract of a thesis to obtain the academic degree of the Doctor of Geological Sciences. Kiev, 1997, 48 p.