Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 29_2015 submitted on 06/19/2015 displayed on website on 08/11/2015
11 p.
pdf  Hydrocarbon composition of water-soluble organic matter of the Devonian formation waters in the thermal gradient field of Matrosovsky oil field of South-Tatar arch
It is shown that the hydrocarbon composition of formation waters from Biysk layer of Matrosovsky oil field of South-Tatar arch include alkanes of normal and isomeric structure. Obtained biomarker factors point to the enrichment of rocks, enclosing the original organic matter, by carbonate minerals, marine depositional environment with moderate salinity and prevalence of photosynthetic bacteria (prokaryotes) above algal eukaryotes in the initial biomass. The water-soluble organic matter of formation waters has a low degree of catagen conversion that was not affected by thermo-gradients fields of rocks from Matrosovsky oil field. In terms of thermal maturity, organic matter is closer to the bitumens of basement than oils of overlying Devonian strata.

Keywords: water-soluble organic matter, hydrocarbon composition, oil, bitumens, biomarkers, Devonian, thermal gradient field, Matrosovsky oil field, South-Tatar arch.
article citation Kosachev I.P., Kayukova G.P. Uglevodorodnyy sostav vodorastvorennogo organicheskogo veshchestva plastovykh vod devona v termogradientnom pole Matrosovskogo mestorozhdeniya Yuzhno-Tatarskogo svoda [Hydrocarbon composition of water-soluble organic matter of the Devonian formation waters in the thermal gradient field of Matrosovsky oil field of South-Tatar arch]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/29_2015.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/29_2015
References

   Bars E.A., Selezneva L.I., Skul'skaya L.I. Vodorastvorimye organicheskie veshchestva osadochnoy tolshchi [Water-soluble organic matter of sedimentary strata]. Moscow: Nedra, 1990, 244 p.
   Kayukova G.P., Romanov G.V., Luk'yanova R.G., Sharipova N.S. Organicheskaya geokhimiya osadochnoy tolshchi i fundamenta territorii Tatarstana [Organic geochemistry of sedimentary strata and the basement of the territory of Tatarstan]. Moscow: GEOS, 2009, 487 p.
   Khristoforova N.N., Khristoforov A.V., Bergman M.A. Analiz geotermicheskikh kart i perspektivy neftegazonosnosti glubinnykh otlozheniy (na primere Respubliki Tatarstan) [Analysis of geothermal maps and petroleum potential of the deep deposits (on the Republic Tatarstan example)]. Georesursy, 2008, no. 3(26), p. 10-12.
   Kosachev I.P., Kayukova G.P., Romanov G.V. Vliyanie temperaturnykh anomaliy kory vyvetrivaniya fundamenta na sostav biomarkerov v devonskikh porodakh Matrosovskogo mestorozhdeniya Yuzhno-Tatarskogo svoda [Influence of temperature anomalies in the basement weathering crust on the Matrosov oil field (South-Tatar Arch) Devonian biomarkers]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/3_2015.pdf
   Peters К.E., Walters C.C., Moldowan J.М. The Biomarker Guide: Biomarkers and isotopes in petroleum systems and Earth History. Cambridge: University Press, 2005, vol. 2, 1155 р.
   Smirnova T.S., Tulegenov A.R., Dolgova E.Yu., Merkitanov N.A. Vliyanie gidrodinamicheskikh usloviy na formirovanie neftegazovykh zalezhey [Influence of hydrodynamic conditions on the formation of oil and gas deposits]. Vestnik PNIPU. Geologiya. Neftegazovoe i gornoe delo, 2013, no. 6, p. 15-22.
   Valukonis G.Yu., Khod'kov A.Ya. Rol' podzemnykh vod v formirovanii mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh [The role of groundwater in the formation of mineral deposits]. Moscow: Nedra, 1978, 296 p.
   Yakovlev L.E. Infil'tratsiya vody v bazal'tovyy sloy zemnoy kory [The infiltration of water into the basalt layer of the crust]. Moscow: Nauka, 1999, 200 p.