Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 15_2015 submitted on 03/25/2015 displayed on website on 04/21/2015
18 p.
pdf Bukhara-Khiva oil and gas region - depositional environment of the Jurassic carbonate deposits and reservoir rock properties
The characteristic of reservoir rocks of the Jurassic carbonate formation of Bukhara-Khiva oil and gas region is provided. Genetic types, facial conditions and reservoir properties of these rocks are analyzed. Distributional patterns of rocks forming the productive layers and certain reservoir properties will serve as the basis for typing of exposed sections. The same for creation of reliable models of hydrocarbon traps, promising for identifying of hydrocarbon deposits, which will enable us to choose the best course of exploration strategy.

Keywords: Jurassic, oil, gas, carbonate formation, reservoir, Bukhara-Khiva oil and gas region.
article citation Evseeva G.B. Usloviya osadkonakopleniya i kollektorskie svoystva porod yurskikh karbonatnykh otlozheniy Bukharo-Khivinskogo neftegazonosnogo regiona [Bukhara-Khiva oil and gas region - depositional environment of the Jurassic carbonate deposits and reservoir rock properties]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/15_2015.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/15_2015
References
   Abdullaev G.S., Mirkamalov Kh.Kh. Unifikatsiya stratigraficheskoy nomenklatury promyslovykh gorizontov karbonatnoy formatsii yury Yuzhnogo i Yugo-Zapadnogo Uzbekistana. Uzbekskiy [Unification of stratigraphic nomenclature of commercial section of Jurassic carbonate formation of the Southern and South-Western Uzbekistan, Uzbeksky]. Zhurnal nefti i gaza, 1998, no. 4, p. 13-16.
   Abdullaev G.S., Mirkamalov Kh.Kh. Znachenie paleontologicheskikh issledovaniy pri razrabotke stratigraficheskoy skhemy verkhnego kompleksa karbonatnoy formatsii Bukharo-Khivinskogo regiona [The value of paleontological research in the development of stratigraphic scheme of the upper complex of carbonate formation of Bukhara-Khiva region]. Geologiya, poleznye iskopaemye i problemy geoekologii Boshkortostana: Abstracts of the VI International Conference. Ufa, Rossiya, 2006, p. 66-68.
   Akramkhodzhaev A.M., Mirkamalov Kh.Kh., Abdullaev G.S., Akhmedov P.U. Stratigrafiya i fatsial'nye skhemy verkhneyurskoy karbonatnoy formatsii Zapadnogo Uzbekistana [Stratigraphy and facial scheme of Upper Jurassic carbonate formations of western Uzbekistan]. Byul. MOIP, otd. geol., 1982, no. 6, p. 53-62.
   Babaev A.G. Karbonatnaya formatsiya yurskogo vozrasta platformennoy oblasti Uzbekistana i ee neftegazonosnost' [Jurassic carbonate formation of platform region of Uzbekistan and its petroleum potential]. Tashkent: FAN, 1983, p. 1-160.
   Korsun' V.V. O tipakh razrezov karbonatnoy formatsii verkhney yury Yugo-Zapadnogo Uzbekistana po rezul'tatam geologicheskoy interpretatsii promyslovykh geofizicheskikh dannykh. Voprosy regional'noy geologii neftegazonosnykh oblastey Uzbekistana [Types of carbonate formation sections of the Upper Jurassic of South-Western Uzbekistan on the basis of result of the geological interpretation of geophysical data. Questions of regional geology of oil and gas fields in Uzbekistan]. Tashkent: SAIGIMS, 1981, vol. 9, p. 46-60.
   Egamberdyev M.E. Neftegazonosnye fatsii mezozoya i paleogena [Petroleum facies of the Mesozoic and Paleogene]. Tashkent: FAN, 1981, p. 1-158.