Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 40_2014 submitted on 09/04/2014 displayed on website on 09/29/2014
16 p.
pdf  Callovian and Oxfordian boundary in the Timan-Pechora province
The characteristic of the Callovian-Oxfordian sections deposits is given. The boundary between the Callovian and Oxford in the Timan-Pechora province, which is represented in the Jurassic period biogeographical ecotone, corresponds to the boundary zones of the international stratigraphic scale. It corresponds to the boundary between the terminal zone of the Callovian and the basement of the Oxfordian (zone). The sketch of paleogeography of Timan-Pechora province in the Callovian and Oxfordian is provided.

Keywords: Callovian, Oxfordian, stratigraphic break, ammonite zone, foraminiferal complex, Churkino Formation, Gorodetskaya Formation.
article citation Repin Yu.S., Bystrova V.V. Granica kelloveja i oksforda na territorii Timano-Pechorskoj provincii [Callovian and Oxfordian boundary in the Timan-Pechora province]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/40_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/40_2014
References
   Chirva S.A., Jakovleva S.P. Stroenie morskoj jury Pechorskoj sineklizy [The structure of the marine Jurassic Pechora syncline]. Repernye gorizonty verhnego paleozoja i mezozoja severa evropejskoj chasti SSSR i Sibiri. Leningrad: VNIGRI. – 1983, p. 84-96.
   Kiselev D., Rogov M., Guzhikov A. et al. Dubki (Saratov region, Russia), the reference section for the Callovian-Oxfordian boundary. Volumina Jurassica, 2006, vol. IV, p. 177-179.
   Mesezhnikov M.S., Azbel' A.Ja., Kalacheva E.D., Rotkite L.M. Srednij i verhnij oksford Russkoj platformy [Middle and Upper Oxfordian of the Russian Platform]. Leningrad: Nauka, 1989, 183 p.
   Page K.N., Melendez G., Hart M.B. et al. Integrated stratigraphical study of the candidate Oxfordian Global Stratotype Section and Point (GSSP) at Redcliff point, Weymouth, Dorset, UK. - Volumina Jurassica, 2006, vol. IV, p. 200-201.
   Repin Ju.S. Novye dannye po stratigrafii jury Pechorskoj vpadiny [New stratigraphic data of the Jurassic Pechora Depression]. Bjull. MOIP. Otd. geol. – 2005, vol. 80, no. 3, p. 17-25.
   Repin Ju.S., Bystrova V.V., Sarkisova Je.V. Oksford Timano-Pechorskoj provincii [Oxfordian of Timan-Pechora province]. Neftegazovaja geologija. Teorija i praktika, 2010, vol. 5, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/22_2010.pdf
   Repin. Ju.S. Zoogeograficheskij peneplen i estestvennye rubezhi otdelov jury [Zoogeographical peneplain and natural boundaries of the Jurassic departments]. Jurskaja sistema Rossii: problemy stratigrafii i paleogeografii. Saint-Petersburg, 2011, p. 179-180.
   Zaharov V.A., Rogov N.P. Aktual'nye napravlenija issledovanij jurskoj sistemy [Recent research directions of the Jurassic]. Jurskaja sistema Rossii: problemy stratigrafii i paleogeografii. Saint-Petersburg, 2011, p. 74-79.