Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 35_2014 submitted on 04/14/2014 displayed on website on 09/08/2014
11 p.
pdf  Izhma-Pechora depression - Ordovician, Silurian and Devonian reservoirs of the Dzhebol step
The still understudied Dzhebol step is the "oldest oil & gas" area belonging to the Timan-Pechora province with various types of reservoirs located in the Paleozoic sedimentary cover. The study showed that most promising sections hydrocarbons searching are Ordovician, Silurian and Devonian.

Keywords: oil, gas, reservoir, oil and gas complex, Izhma-Pechora depression.
article citation Borovinskikh A.P., Parmuzina L.V., Malikov A.Yu. Prirodnye rezervuary v ordovikskih, silurijskih i devonskih otlozhenijah Dzhebol'skoj stupeni Izhma-Pechorskoj vpadiny [Izhma-Pechora depression - Ordovician, Silurian and Devonian reservoirs of the Dzhebol step]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/35_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/35_2014
References
   Larionov Z.V., Araslanova R.M. Novye dannye o stroenii jejfel'skih otlozhenij v jugo-vostochnom Pritiman'e [New data on the Eifelian deposits structure in southeastern Near-Timan area]. Math. Universities. Geology and Prospecting, 1988, No. 8, Р. 13-14.
   Menner V.V. Litologicheskie kriterii neftegazonosnosti paleozojskih tolshh severo-vostoka Russkoj platformy [Lithological criteria of petroleum bearing strata of the north-east Russian Platform Paleozoic]. Moscow: Nauka, 1989, 132 р.
   Parmuzina L.V. Verhnedevonskij kompleks Timano-Pechorskoj provincii (stroenie, uslovija obrazovanija, zakonomernosti razmeshhenija kollektorov i neftegazonosnost') [Сomplex of Upper Timan-Pechora (structure, formation conditions and distribution patterns of the oil and gas reservoirs)]. St. Petersburg: Nedra, 2007, 152 р.
   Tikhomirov S.V. Faktory processa osadkonakoplenija i ego osnovnoj zakon [Sedimentation process and its basic rules]. Math. Universities. Geology and Exploration, 1972, No. 3, Р. 3-35.