Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 45_2013 submitted on 10/21/2013 displayed on website on 11/26/2013
32 p.
pdf  Stratotypical and key sections of the Lower Triassic of the Timan-Pechora province: lithology and facial features
The lithological and facial characteristics of the continental Lower Triassic lithostratigraphic units are provided on the basis of the study of stratotypical and key sections by VNIGRI’s geologists. The borders of the Early Triassic lithofacial zones are clarified for the territory of the studied region. The lateral correlation of lithostratigraphic units within lithofacial zones is detalized taking into account previous age corrections. The article is the first part of the final research on stratigraphy, lithology, and paleontology of the continental Triassic of the Timan-Pechora province.

Key words: Lower Triassic, tectonic structure, facial area, lithofacial zone, section, formation, suite, lithology, facies, Timan-Pechora oil and gas province.
article citation Kirichkova A.I. Stratotipicheskie i opornye razrezy nizhnego triasa Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii: litologiya, fatsial'nye osobennosti [Stratotypical and key sections of the Lower Triassic of the Timan-Pechora province: lithology and facial features]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2013, vol. 8, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/45_2013.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/45_2013
References
   Chalyshev V.I., Varyukhina L.M. Biostratigrafiya triasa Pechorskoy oblasti [Triassic biostratigraphy of Pechora region]. Moscow- Leningrad: Nauka, 1966, 148 p.
   Chernov A.A. Geologicheskoe issledovanie 1933 goda v yugo-zapadnoy chasti Pay-Khoya [Geological survey of 1933 in the southwestern part of the Pai-Khoi]. Tr. Polyarnoy komissii AN SSSR, 1936, vol. 26, p. 5-81.
   Dobruskina I.A. JurkovSek B., Kolar- JurkovSek T. Upper Triassic flora from “Raibl beds”; of Julian Alps (Italy) and Karavanke Mts. (Slovenia) // Geologija, 2001. V. 44. No 2. P. 263-290.
   Dobruskina I.A. Lunz flora in the Austrian Alps – standart for Сarnian floras // Palaeogeography, Paleoclimatology, Palaeoecology, 1998. V. 143/ P. 307-345.
   Entsova F.I, Dunaeva V.S. Novye dannye o nizhnetriasovykh otlozheniyakh Bel'shesyninskoy tundry [New data on the Lower Triassic sediments of Belshesyninskaya tundra]. In: Mat-ly po geologii i poleznym iskopaemym severo-vostoka Evropeyskoy chasti SSSR. Syktyvkar: Komi kn. izd-vo, 1972, vol. 7, p. 160-169.
   Entsova F.I. Triasovye otlozheniya basseyna r. Bol'shaya Synya [Triassic deposits of the Bolshaya Synya River basin]. In: Mat-ly po geologii i poleznym iskopaemym severo-vostoka Evropeyskoy chasti SSSR. Moscow: Gosgeolizdat, 1962, vol. 2, p. 42-48.
   Entsova F.I., Kalantar I.Z. Triasovye otlozheniya Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [Triassic deposits of the Timan-Pechora province]. In: Materialy po geologii Vostoka Russkoy platformy. Kazan': Izd-vo Kazanskogo universiteta, 1966, p. 138-189.
   Entsova F.I., Kalantar I.Z., Golubeva L.P., Tel'nova S.N. Granitsa permi i triasa v severnom Priural'e [Permian-Triassic boundary in the northern Ural region]. Sov. geologiya, 1974, no. 2, p. 105-118.
   Fisher M.J. The Triassic palynofloral succession in the Canadian Archipelago // Am. Assoc. Stratigr. Palynol. Contrib. Ser., 1979. 5B. P. 38-100.
   Gorskiy V.P. O permskikh i triasovykh otlozheniy pravoberezh'ya srednego techeniya r. Pechory [On the Permian and Triassic sediments of the right bank of Pechora River]. In: Geologiya i poleznye iskopaemye Urala. Moscow: Gosgeolizdat, 1960, p. 111-120.
   Hochuli P. A., Colin J.P., Vigran J.O Triassic biostratigraphy of the Barents Sea area. // Correlation in Hydrocarbon Exloration. Noewegian Petrolium Society/Ed. J.D. Collinson. L.: 1989. P. 131-153.
   Il'ina N.V. Palinostratigrafiya srednego triasa Timano-Severoural'skogo regiona [Palynostratigraphy of the Middle Triassic Timan-Northern Urals Region]. Ekaterinburg, 2001, 229 p.
   Kalantar I.Z. Novoe v stratigrafii triasovykh otlozheniy Polyarnogo Predural'ya [New in Triassic stratigraphy of the Polar Urals]. Novoe v stratigrafii triasa Paleourala. Sverdlovsk: Izd-vo UNTs AN SSSR, 1980, p. 46-61.
   Khaytser L.L. Novye dannye po permi i triasu r. Adz'vy (severnaya chast' gryady Chernysheva) [New data on the Permian and Triassic of Adzva River (northern Chernyshev ridge)]. Byull. MOIP, 1962 a, otd. geol., no. 1, p. 57-70.
   Khaytser L.L. Triasovye otlozheniya basseyna r. Kheyyagi na yugo-zapadnom sklone Pay-Khoya [Triassic deposits of Kheyyaga River basin. on the southwestern slope of the Pai-Khoi]. In: Mat-ly po geologii i poleznym iskopaemym severo-vostoka Evropeyskoy chasti SSSR. Moscow: Gosgeolizdat, 1962 b, vol. 2, p. 24-41.
   Khramova S.N. Triasovaya flora basseyna Pechory i ee znachenie dlya stratigrafii [Triassic flora of Pechora basin and its importance for stratigraphy]. Leningrad: Nedra, 1977, 71 p.
   Kustatcher E., Manfrin S., Mietto P. Posenato R., Roghi G. New biostratigraphic data on Anisian (Middle Triassic) polynomorph from the Dolomites, Italy // Rew. Palaeobotany, Palynology, 2006. N 140. P. 79-90.
   Kustatcher E., Van-Konijnenburg-van Cittert J.H.A. Lycophytes and Horsetails from the Triassic flora of Thale (Germany) // Neues Jarbuch Geologie and Paleontologie Abhandlungen, 2008. Bd 250. Ht 1. P. 65-77.
   Kustatcher E., Van-Konijnenburg-van Cittert J.H.A. Seed Fens and Cycadophytes from the Triassic flora of Thale (Germany) // Neues Jarbuch Geologie and Paleontologie Abhandlungen, 2010. Bd 258. Ht 2. P. 195-217.
   Kustatcher E., Van-Konijnenburg-van Cittert J.H.A. The ferns of the Triassic flora of Thale (Germany) // Neues Jarbuch Geologie and Paleontologie Abhandlungen, 2011. Bd 261. Ht 2. P. 209-248.
   Kustatcher E., Wachtler M., Van-Konijnenburg-van Cittert J.H.A. A number additional and revised taxa from the Ladinian flora of the Dolomites, Northern Italy // GeoAlp, 2004. V. 1. P. 57-69.
   Mangerud G., Romund A. Spathian-Anisian (Triassic) palynology at the Svalis Dome, southwestern Barents Sea // Rev. Palaeobot. Palynol., 1991. Vol. 82. P.199-216.
   Mazarovich A.N. Stratigrafiya pestrotsvetnykh obrazovaniy permi i nizhnego triasa Russkoy platformy [Stratigraphy of Permian and Lower Triassic variegated formations of Russian platform]. Byull. MOIP, 1939, otd. geol., vol. 47, no. 1, p. 3-25.
   Morakhovskaya E.D. Trias Timano-Ural'skogo regiona (opornye razrezy, stratigrafiya, korrelyatsiya) [Trias of the Timan-Ural region (key sections, stratigraphy, correlation)]. In: Biokhronologiya i korrelyatsiya fanerozoya neftegazonosnykh basseynov Rossii. Saint Petersburg: VNIGRI, 2000,79 p.
   Morakhovskaya E.D. Triasovye litostratony Timano-Ural'skogo regiona, ikh vzaimootnosheniya i territorial'naya priurochennost' [Triassic lithostratigraphic units of the Timan-Ural region, their relationships and territorial confinement]. In: Voprosy sovershenstvovaniya stratigraficheskoy osnovy fanerozoyskikh otlozheniy neftegazonosnykh regionov Rossii. Saint Petersburg: VNIGRI, 1997, p. 34-49.
   Morakhovskaya E.D., Khramova S.N. Usloviya formirovaniya triasovykh otlozheniy Kolvinskogo megavala (Pechorskaya sinekliza) [Conditions of formation of Triassic deposits of Kolvinskoye megaswell (Pechora syneclise)]. Sov. geologiya, 1979, no. 5, p. 88-94.
   Morakhovskaya E.D., Kulikova N. K., Khramova S.N. Triasovye otlozheniya Korotaikhinskoy vpadiny Predural'skogo progiba [Triassic deposits of Korotaikha depression of the Ural trough]. Izv. AN SSSR, 1980, ser geol., no. 5, p. 33-44.
   Morg A., Vigran J.O., Hochuli P.A. Geology and palynology of the Triassic succession of Bjornoya // Polar Research, 1990. N 8. P. 141-163.
   Murav'ev I.S. Trias Pechorskogo Priural'ya [Trias of the Pechora Urals]. In: Mat-ly po geologii vostoka Russkoy platformy, 1966. Kazan': izd-vo Kazanskogo un-ta, p. 3-37.
   Novikov I.V. Biostratigrafiya kontinental'nogo triasa Timano-Severoural'skogo regiona po faune tetrapod [Continental Triassic biostratigraphy of Timan-Northern Urals region on tetrapod fauna]. Moscow: Nauka, 1994, 137 p.
   Passoni L., Van-Konijnenburg-van Cittert J.H.A. New taxa of the fossil Carnian plants from Mount Pora (Bergamsc Alps, Nothern Italy) // Rev. Palaeobotany, Palynolody, 2003. No 123. P. 321-346.
   Petti F.P., Bernardi M., Kustatcher E., Renesto S., Avanzini M. Diversity of continental tetrapods and plants in the Triassic of the Southern Alps: ichnological, paleozoological and paleobotanical evidence // New Mexicum Museum of Natural History and Science, 2013. Bulletin 61. P 458-484.
   Pott Ch., Krings M. Gymnosperm foliage from the Upper Triassic of Lunz Lower Austria: an annotated check list and identification key // GeoAlp, 2010. V. 7. P. 19-38.
   Prishchepa O.M., Makarevich V.N., Bogatskiy V.I. Zonal'nyy prognoz neftegazonosnosti kraevykh geostruktur Vostochno-Evropeyskoy platformy (Timano-Pechorskaya neftegazonosnaya provintsiya) [Zonal forecast of petroleum potential of geostructures of the East European Platform (Timan-Pechora oil and gas province)]. In: Aktual'nye problemy prognozapoiskov i osvoeniya uglevodorodnykh resursov zemnykh nedr. Saint Petersburg: Nedra, 2009, p. 211-226.
   Shmelev N.V. Novye dannye po stratigrafii uglenosnykh otlozheniy severo-vostochnoy chasti Pechorskogo basseyna [New data on stratigraphy of the coal-bearing deposits of north-eastern part of the Pechora Basin]. Syktykvar, 1947, p. 50-67.
   Timano-Pechorskiy sedimentatsionnyy basseyn (Ob"yasnitel'naya zapiska k «Atlasu geologicheskikh kart», 2000). [Timan-Pechora sedimentary basin (Explanatory note to the "Atlas of geological maps", 2000).]. Larionova Z.V., Bogatskiy V.I., Dovzhikova E.G., Galkina L.V., Ermakova K.A, Kostygova P.K., Kuranova T.I., Martynov A.V., Moskalenko K.A., Nikonova N.I., Shabanova G.A. Ukhta: izd-vo GUP TP NITs, 2002, 119 p.
   Trias. Eine ganz andere Welt Mitteleuropa im fruhen Erdmittelalter. Herausberger: N. Hauschke, V. Wilde. Munchen, 1999. S. 647.
   Yaroshenko O.P., Golubeva L.P., Kalantar I.Z. Miospory i stratigrafiya nizhnego triasa Pechorskoy sineklizy [Miospores and stratigraphy of the Lower Triassic of Pechora syncline]. Moscow: Nauka, 1991, 134 p.
   Yaroslavtsev G.M. Khal'meryuskaya ekskursiya [Khalmeryusk tour]. In: Putevoditel' geologicheskikh ekskursiy. Syktyvkar, 1955, p. 4-34.