Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 43_2013 submitted on 10/21/2013 displayed on website on 11/11/2013
13 p.
pdf  Vuktyl field (Pechora oil and gas basin) - autochthone Visean sandstones structure and its petroleum potential
The main facial composition characteristics of the terrigenous Visean complex of the Vuktyl autochthone structure, which contain sandy lens-shaped bodies, are analyzed; the petroleum potential prospects are presented. The article presents lithological, petrophysic and facial characteristics of the sandstones, the heterogeneity of which causes interpretation difficulties when comparing them with the geophysical data. The model of a barlike reservoir is presented.

Key words: terrigenous sediments, barlike reservoir, oil and gas bearing complex, Visean period, Pechora oil and gas basin.
article citation Ryabinkina N.N., Antonovskaya Т.V. Osobennosti stroeniya i neftegazonosnost' vizeyskikh peschanikov Vuktyl'skogo avtokhtona Pechorskogo neftegazonosnogo basseyna [Vuktyl field (Pechora oil and gas basin) - autochthone Visean sandstones structure and its petroleum potential]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2013, vol. 8, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/43_2013.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/43_2013
References
   Antonovskaya T.V. Problema neftegazonosnosti podnadvigovykh otlozheniy Vuktyl'skogo NGKM [The challenge of oil and gas deposits in the subthrust of Vuktylsky OGKF]. In: Nauchnye problemy i perspektivy neftegazovoy otrasli v Severo-Zapadnom regione Rossii [Scientific challenges and prospects of the oil and gas industry in the North-West region of Russia]. Scientific-technical collection. - Part 1. Geologiya, geofizika i burenie [Geology, geophysics and drilling]. Ukhta: Branch OOO «VNIIGAZ»-«Severnipigaz». - 2005. - S. 68-79.
   Malysheva E.O., Larionova Z.V., Ryabinkina N.N., Timonina N.N. Prirodnye rezervuary v terrigennykh formatsiyakh Pechorskogo neftegazonosnogo basseyna [Natural reservoirs in clastic formations of Pechora oil and gas basin]. Syktyvkar, 1993, 152 p.
   Ryabinkina N.N. Genezis vizeyskikh peschanykh rezervuarov Vuktyl'skoy ploshchadi [Genesis of the Visean sandstone reservoirs of Vuktylskaya area]. In: Geologiya i resursy goryuchikh poleznykh iskopaemykh Evropeyskogo Severa SSSR [Geology and resources of fossil fuels of the European North of the USSR]. - Tr. IG Komi NTs UrO RAN. Syktyvkar, 1989, vol. 69, pp. 25-33.
   Ryabinkina N.N. Usloviya formirovaniya i perspektivy neftegazonosnosti vizeyskogo terrigennogo kompleksa Pechorskogo basseyna [Formation conditions and petroleum prospects of the Visean clastic complex of the Pechora basin]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2006, 103 p.