Hard-extracted reserves, unconventional hydrocarbon sources
Section editor – PhD in geology and mineralogy Yakutseni V.P.
Article # 27_2013 submitted on 05/15/2013 displayed on website on 07/04/2013
10 p.
pdf  Contributions to the terminology of hydrocarbons bearing shale formations – unconventional sources of oil and gas
The terminology of shale formations is discussed in the article, which is substantiated by significant growth of interest of the petroleum industry to the hydrocarbon resources in the unconventional/tight reservoir. The same interest was dedicated to the hydrocarbons bearing shale deposits found under continuous improvements of shale formations development. The main goal is to unify the terminology related to different types of hydrocarbon accumulations in unconventional tight rocks - shale formations.

Key words: petroleum potential, tight reservoir, unconventional hydrocarbon reservoir, source rocks, oil and gas from shale.
article citation Prishchepa O.M., Averyanova O.Yu. K obsuzhdeniyu ponyatiynoy bazy netraditsionnykh istochnikov nefti i gaza – slantsevykh tolshch [Contributions to the terminology of hydrocarbons bearing shale formations – unconventional sources of oil and gas]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2013, vol. 8, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/9/27_2013.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/27_2013
References
   Beskopyl'nyy V.N., Ayzberg R.E. Uglevodorodnyy potentsial polukollektorov osadochno-porodnykh basseynov Belarusi [Hydrocarbon potential of semi-reservoirs of sedimentary basin of Belarus] // Doklady NAN Belarusi, 2012, vol. 56, p. 98-103.
   EIA - U.S. Energy Information Administration. Retrieved: March 2013, available at: https://www.eia.gov/
   Morariu D., Averyanova O.Yu. Nekotorye aspekty neftenosnosti slantsev: ponyatiynaya baza, vozmozhnosti otsenki i poisk tekhnologiy izvlecheniya nefti [Some aspects of oil shale - finding kerogen to generate oil]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2013, vol. 8, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/9/3_2013.pdf
   Neruchev S.G., Bazhenova T.K., Smirnov S.V., Andreeva O.A., Klimova L.I. Otsenka potentsial'nykh resursov uglevodorodov na osnove modelirovaniya protsessov ikh generatsii, migratsii i akkumulyatsii [Evaluation of potential hydrocarbon resources on the basis of modeling processes of their generation, migration and accumulation]. Saint Petersburg: Nedra, 2006, 364 p.
   Prishchepa O.M., Aver'yanova O.Yu. Rol' netraditsionnykh istochnikov uglevodorodnogo syr'ya v mineral'no-syr'evoy politike [The role of unconventional hydrocarbon sources in the mineral policy] // Mineral'nye resursy Rossii. Ekonomika i upravlenie, 2013, no. 1, p. 21-24.
   Unconventional gas. Total, October 2012, available at: https://www.total.gov/