Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 9_2012 submitted on 12/05/2011 displayed on website on 02/07/2012
20 p.
pdf  Application of confocal fluorescence microscopy in the examination of oil-and-gas bearing sedimentary rocks
For the first time the using of confocal fluorescent microscopy was undertaken for the study of sedimentary rocks from oil-and-gas bearing sequences. The first experience has shown that this device can be successfully used for the identification of bituminous components’ distribution in rocks, and for making their quality and quantitative estimation. The results showed wide opportunities for this method to be used in lithological research and petroleum exploration.
Key words: confocal fluorescent microscopy, sedimentary rocks, petroleum bearing rocks, bituminous components.
article citation Tugarova M.A., Balmasov E.L., Nesterov A.R., Petrova V.I. Opyt primeneniya konfokal'noy fluorestsentnoy mikroskopii dlya izucheniya osadochnykh porod neftegazonosnykh kompleksov [Application of confocal fluorescence microscopy in the examination of oil-and-gas bearing sedimentary rocks]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/9_2012.pdf
References
   Florovskaya V.N., Melkov V.G. Vvedenie v lyuministsentnuyu bituminologiyu [Introduction to fluorescent bitumenology]. Moscow, Leningrad: State Publishing House of Geological Literature, Ministry of Geology of the USSR, 1946.
   Nezlin L. Rukovodstvo dlya raboty na lazernom skaniruyushchem konfokal'nom mikroskope Leica TCS SPE [Guidelines for a laser scanning confocal microscope Leica TCS SPE]. Moscow: Institute of Developmental Biology, Russian Academy of Sciences, 2008, 27 p.
   Tugarova M.A. Karbonatolity kak indikatory razgruzki uglevodorodnykh flyuidov [Carbonatolits as indicators of discharge of hydrocarbon fluids]. Rify i karbonatnye prefitolity. Materialy Vserossiyskogo litologicheskogo soveshchaniya [Reefs and carbonate prefitolits. Proceedings of the All-Russian Lithological Conference]. Syktyvkar: IG Komi NTs UrO RAN, 2010, pp. 179-181.
   Tugarova M.A. Litokhimicheskie priznaki flyuidnogo epigeneza v neftegazonosnykh osadochnykh basseynakh [Lithogeochemical characteristics of fluid epigenesis in the oil-and-gas-bearing sedimentary basins]. Kontseptual'nye problemy litologicheskikh issledovaniy v Rossii. Materialy 6-go Vserossiyskogo litologicheskogo soveshchaniya [Conceptual problems of lithological studies in Russia. Proceedings of the 6th All-Russian Lithological Conference]. Kazan': Kazan university, 2011, vol. II, pp. 343-345.
   Tugarova M.A., Lunev P.I., Fedyaevskiy A.G. Konkretsii triasa kak litofatsial'nye priznaki i stratigraficheskie korrelyativy dlya razrezov triasa vostochnykh ostrovov arkhipelaga Shpitsbergen (Sval'bard) [Nodules of the Triassic as lithofacial features and stratigraphic correlations for the Triassic sequences of the eastern islands of the archipelago of Spitsbergen (Svalbard)]. Geologo-geofizicheskie kharakteristiki litosfery Arkticheskogo regiona. Trudy VNIIOkeangeologiya, 2010, vol. 218, no. 7, pp. 122-140.
   Tugarova M.A., Lunev P.I., Fedyaevskiy A.G. Morfologiya i mikrostruktury stromatolitov triasa vostochnykh ostrovov arkhipelaga Shpitsbergen (Sval'bard) [Morphology and microstructure of stromatolites of the Triassic eastern islands of the archipelago of Spitsbergen (Svalbard)]. Vestnik SPbGU, 2010, issue. 7, vol. 2, pp. 37-58.
   Tugarova M.A., Petrova V.I. Bioherms of the Triassic as an indicator of environments and the emanation hydrocarbons impact (based on biomakers and isotopes data). NGF Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway. № 2, 2010, p. 52.