Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 67_2012 submitted on 12/10/2012 displayed on website on 12/18/2012
16 p.
pdf  Lithology and facial features of the Middle Jurassic deposits of the Middle-Caspian oil and gas basin
The results of comparative lithofacial analysis of the Middle Jurassic deposits of the Middle Caspian Basin perspective for hydrocarbons are presented. The detailed correlation of lithostratigraphic units of stratotype and key sections of the Middle Jurassic of the Eastern Caspian Basin was substantiated on the basis of stratigraphic scheme of the Middle Jurassic deposits of the region refined in recent years. Comparative analysis of lithofacial characteristics of the Jurassic deposits has considerably clarified the view on the completeness of sections in the different structures of the region, and set breaks in sedimentation process and their time range, especially for offshore area. The similarity of the Early Jurassic deposits in water and coastal areas of the Eastern Caspian Sea, the part of the section which is the most perspective for searching non-anticlinal traps.

Key words: key section, formation, lithostratigraphic units, lithology, facies, condition of sedimentation, Middle Jurassic, Middle Caspian, East Caspian.
article citation Kirichkova A.I. Litologiya i fatsial'nye osobennosti sredneyurskikh otlozheniy Sredne-Kaspiyskogo neftegazonosnogo basseyna [Lithology and facial features of the Middle Jurassic deposits of the Middle-Caspian oil and gas basin]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/67_2012.pdf
References
   Azbel' A.Ya. Foraminifery opornogo razreza verkhneyurskikh otlozheniy Mangyshlaka [Foraminifera of key section of the Upper Jurassic deposits of Mangyshlak]. Mikrofauna i biostratigrafiya fanerozoya neftegazonosnykh rayonov SSSR. Leningrad: VNIGRI, 1980, p. 71?79.
   D'yakov B.F., Nevskiy G.K. Voprosy geologii i neftegazonosnosti Peschanomysskogo rayona na Yuzhnom Mangyshlake [Issues of geology and petroleum potential of the Peschanomyssk area in the South Mangyshlak]. Novye dannye po geologii i neftegazonosnosti Mangyshlaka. Leningrad: VNIGRI, 1973, p. 114-128.
   Fedorov D.L. Kaspiyskiy megabasseyn – krupneyshiy tsentr neftegazonakopleniya Evrazii [Caspian megabasin - the largest oil and gas accumulation center of Eurasia]. Aktual'nye problemy prognoza, poiskov i osvoeniya uglevodorodnykh resursov zemnykh nedr. Saint Petersburg: VNIGRI, 2009, p. 273-287.
   Glumov I.F., Malovitskiy Ya.P., Novikov A.A., Senin B.V. Regional'naya geologiya i neftegazonosnost' Kaspiyskogo moray [Regional geology and petroleum potential of the Caspian Sea]. Moscow: Nedra, 2004, 342 p.
   Gribkov V.V., Dimakov A.I., Trifonov N.K. Perspektivy neftegazonosnosti severo-vostochnoy chasti akvatorii Kaspiya i napravlenie dal'neyshikh poiskovo-razvedochnykh rabot [Petroleum potential prospects of the north-eastern part of the Caspian Sea and the direction of further exploration]. Novye dannye po geologii i neftegazonosnosti Mangyshlaka. Leningrad: VNIGRI, 1973, vol. 344, p. 129-134.
   Guliev I.S., Fedorov D.L., Kulakov S.I. Neftegazonosnost' Kaspiyskogo regiona [Oil and gas potential of the Caspian region]. Baku: NaftaPress, 2009, 409 p.
   Ishina T.A. Osobennosti stroeniya yurskoy uglenosnoy tolshchi Mangyshlaka [Structural features of the Jurassic coal-bearing suites of Mangyshlak]. Uglenosnye formatsii nekotorykh regionov SSSR. Leningrad: Nedra, 1961, p. 215-227.
   Kalugin A.K. Usloviya nakopleniya sredneyurskikh neftegazonosnykh otlozheniy Mangyshlaka i poluostrova Buzachi [Conditions for the accumulation of the Middle Jurassic oil and gas deposits of Mangyshlak and Buzachi peninsula]. Leningrad: VNIGRI, 1976, vol. 384, p. 108-117.
   Kalugin A.K., Kirichkova A.I. K stratigrafii yurskoy kontinental'noy tolshchi Mangyshlaka [On the stratigraphy of the Jurassic continental strata of Mangyshlak]. Byull. nauch.-tekhn. inform. Problemy neftegazonosnosti Mangyshlaka i Ustyurta. Moscow: VIEMS, 1968, ser. geol. poleznykh iskop.; region. geologiya, no. 19, p. 15-23.
   Kirichkova A.I. Flora aalena Mangyshlaka [Flora of the Aalenian Mangyshlak]. Biostratigrafiya otlozheniy mezozoya neftegazonosnykh oblastey SSSR. Leningrad: Trudy VNIGRI, 1976, vol. 388, p. 93-113.
   Kirichkova A.I. Litologicheskiy i fatsial'nye aspekty nizhneyurskikh otlozheniy Sredne-Kaspiyskogo neftegazonosnogo basseyna [Lithological and facies aspects of the Lower Jurassic deposits of the Middle Caspian oil and gas basin]. Razvedka i okhrana nedr, 2010, no. 4, p. 58-63.
   Kirichkova A.I., Nosova N.V. Kontinental'naya yura Sredne-Kaspiyskogo basseyna Chast' I: Opornye razrezy, stratigrafiya, flora (Bryophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta, Pteridospermae) [Continental Jurassic of the Middle Caspian basin. Part I: key sections, stratigraphy, flora (Bryophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta, Pteridospermae)]. Saint Petersburg: VNIGRI, «Renome», 2011, 196 p.
   Kirichkova A.I., Timoshina N.A., Men'shikova N.Ya. Fitostratigrafiya yurskikh otlozheniy Mangyshlaka [Phyto-stratigraphy of the Jurassic deposits of Mangyshlak]. Sov. Geologiya, 1989, no. 11, p. 73-82.
   Mantsurova V.N., Krivonos V.N., Smirnov V.E., Zdobnova E.N., Kudinova V.E., Bublikova L.V. Stratigrafiya mezozoya i kaynozoya Shirotnoy ploshchadi Severnogo Kaspiya (mestorozhdenie im. Yu. Korchagina) [Mesozoic and Cenozoic stratigraphy of the Shirotnaya area, Northern Caspian (Korchagin field)]. Perspektivy neftenosnosti Nizhnego Povolzh'ya i Azovo-Kaspiyskogo regiona. Volgograd: OO LukoylNIPImorneft', 2005, vol. 64, p. 119-142.
   Savel'ev A.A., Kalugin A.K., Azbel' A.Ya., Men'shikova N.Ya., Timoshina N.A. Novye dannye po stratigrafii yurskikh otlozheniy Mangyshlaka [New data on the stratigraphy of the Jurassic deposits of Mangyshlak]. Novye dannye po geologii i neftegazonosnosti Mangyshlaka. Leningrad: VNIGRI, 1973, vol. 344, p. 19-33.
   Timoshina N. A. Biostratigraficheskoe znachenie spor paporotnikov dlya yurskikh otlozheniy Zapadnogo Kazakhstana [Biostratigraphic significance of fern spores for Jurassic deposits of Western Kazakhstan]. Palinologicheskie issledovaniya otlozheniy paleozoya i mezozoya severa SSSR i Prikaspiya. Leningrad: VNIGRI, 1985, p. 33-43.
   Timoshina N.A., Men'shikova N.Ya. Novye dannye po palinostratigrafii yurskikh otlozheniy Mangyshlaka [New data on palynostratigraphy of the Jurassic deposits of Mangyshlak]. Sov. Geologiya, 1985, no. 4, p. 71-80.
   Timoshina N.A., Men'shikova N.Ya. Sovremennoe znachenie palinologii dlya stratigrafii, korrelyatsii raznofatsial'nykh otlozheniy i paleogeograficheskikh rekonstruktsiy (po rezul'tatam izucheniya mikrofitofossiliy iz yurskikh otlozheniy Vostochnogo Prikaspiya) [The modern role of palynology for stratigraphy, correlation of different facial deposits and paleogeographic reconstructions (based on the study of Jurassic microphytofossils of Eastern Caspian)]. Mikrofossilii v neftyanoy geologii. Leningrad: VNIGRI, 1980, p. 22-59.
   Timoshina N.A., Men'shikova N.Ya., Kruchinin K.V. Palinologicheskie dannye k raschleneniyu i korrelyatsii yurskikh otlozheniy Severo-Zapadnogo Ustyurta [Palynological data to the separation and correlation of the Jurassic deposits of Northwest Ustyurt]. Palinologicheskie issledovaniya otlozheniy paleozoya i mezozoya severa SSSR i Prikaspiya. Leningrad: VNIGRI, 1985, p. 43-48.
   Ulanovskaya T.E., Zelenshchikov G.V., Shilin A.V. Yura i nizhniy mel rossiyskogo sektora Kaspiyskogo moray [Jurassic and Lower Cretaceous of the Russian sector of the Caspian Sea]. Novocherkassk: OOO NPO «Temp», 2006, 59 p.
   Vinogradova K.V. Stratigrafiya i palinologiya yurskikh neftegazonosnykh otlozheniy Mangyshlaka i Zapadnoy Turkmenii [Stratigraphy and palynology of the Jurassic oil and gas deposits of Mangyshlak and western Turkmenistan]. Moscow: Nauka, 1971, 70 p.
   Zonal'naya stratigrafiya fanerozoya Rossii [Zonal stratigraphy of the Phanerozoic Russia]. Saint Petersburg, 2006, 256 p.