Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 4_2012 submitted on 10/12/2011 displayed on website on 01/11/2012
14 p.
pdf  Kochmes area - structure and petroleum potential of the Lower Permian deposits
Petroleum potential of the Kochmes structure in the Kosyu-Rogov depression (Pre-Urals trough) has been put in evidence in 1976 when oil inflow was received in well 3/11-Kochmes. Twelve boreholes were drilled for exploring the revealed deposit. Oil occurrence was not received because of the poor reservoir qualities of the Lower Permian section.
The seismic prospecting carried out by LLC NK «Soyuz» in 2000 have confirmed the presence of reefs in the Lower Permian deposits. Reinterpretation of geophysical data in complex «Geo Office Solver» has showed the presence of oil-saturated reservoirs in mapped reefs and in the covering strata. Recommendations on well development are made.
Key words: reef, reservoir, oil, Lower Permian, seismic recording anomalies, Kochmes area, Kosyu-Rogov depression.
article citation Terent'ev S.E., Bogdanov B.P., Kuvaev I.V., Fedotov A.L. Osobennosti stroeniya i neftegazonosnosti nizhnepermskikh otlozheniy Kochmesskoy ploshchadi [Kochmes area - structure and petroleum potential of the Lower Permian deposits]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/4_2012.pdf
References
   Antoshkina A.I., Eliseev A.M. Rifoobrazovanie v paleozoe severa Urala i sopredel'nykh oblastey [Reef formation in the Paleozoic northern Urals and adjacent areas]. Geologiya i mineral'no-syr'evye resursy Evropeyskogo severo-vostoka SSSR. Tezisy Vsesoyuznoy geologicheskoy konferentsii [Geology and mineral resources of the European north-east of the USSR. Abstracts of the All-Union Geological Conference]. Syktyvkar, 1988, vol. 2, pp. 7-8.
   Bagrintseva K.I. Otsenka kollektorskogo potentsiala raznofatsial'nykh karbonatnykh otlozheniy [Evaluation of reservoir potential of the different facial carbonate deposits]. Neftegazonosnost' karbonatnykh formatsiy. Trudy IGiRGI, 1967, pp. 28-30.
   Bogdanov B.P., Bogatskiy V.I. Paleozoyskie rify Timano-Pechorskoy provintsii i ikh neftegazonosnost' [Paleozoic reefs of the Timan-Pechora province and their petroleum potential]. Geologiya i mineral'no-syr'evye resursy Evropeyskogo severo-vostoka SSSR. Tezisy Vsesoyuznoy geologicheskoy konferentsii [Geology and mineral resources of the European north-east of the USSR. Abstracts of the All-Union Geological Conference]. – Syktyvkar, 1988, vol. 1, pp. 175-176.
   Bogdanov B.P., Ostrovskiy M.I., Rostovshchikov V.B. Novyy perspektivnyy neftegazonosnyy rayon Lemvinskogo bar'ernogo rifa [New perspective petroleum region of the Lemvinsk reef]. EI. Geologiya, burenie i razrabotka gazovykh i gazokondensatnykh mestorozhdeniy, 1987, no. 3, pp. 4-7.
   Eliseev A.I. Formatsii zon ogranicheniya severo-vostoka Evropeyskoy platformy (pozdniy devon i karbon) [Formation of limiting zones of the north-east European platform (Late Devonian and Carboniferous)]. Moscow: Nauka, 1978, 192 p.
   Grachevskiy M.M., Berlin Yu.M., Dubovskoy I.T., Ul'mishek G.F. Korrelyatsiya raznofatsial'nykh tolshch pri poiskakh nefti i gaza [Correlation of the different facial strata for oil and gas prospecting]. Moscow: Nedra, 1976, 296 p.
   Il'in V.D., Fortunatova H.K. Metody prognozirovaniya i poiskov neftegazonosnykh rifovykh kompleksov [Methods for forecasting and prospecting of petroleum reef complexes]. Moscow: Nedra, 1988, 201 p.
   Korolyuk I.K. Formatsionnye kriterii rasprostraneniya raznykh tipov organogennykh postroek [Formational criteria for distribution of various types of organigenic structures]. Metody poiskov i razvedki pogrebennykh rifov. Moscow: Nauka, 1983, pp. 3-5.
   Mikhaylova M.V. Tipy karbonatnykh massivov i ikh diagnosticheskie priznaki [Types of carbonate massifs and their diagnostic features]. Neftegazonosnost' karbonatnykh formatsiy. Trudy IGiRGI, 1987, pp. 15-27.