Scientific heritage /VNIGRI's ideas/
Section editor – PhD in geology and mineralogy Prischepa O.M.
Article # 48_2012 submitted on 09/10/2012 displayed on website on 09/14/2012
9 p.
pdf  On the petrography of clay-carbonate rocks of Chokrak and Caragan, Grozny-Dagestan region
The petrographic characteristics of clay-carbonate rocks of the Middle Miocene of the Grozny-Dagestan region are presented. On the basis of comprehensive research the variety of clay-carbonate rocks of Chokrak and Caragan is established. The physical and chemical conditions for the formation of clay-carbonate rocks of Chokrak and Caragan in the region are described.
The article is reprinted due to the urgency of oil industry renewal in the Northern Caucasus, especially in Dagestan and the Grozny district.

Key words: petrographic and mineralogical studies, clay-carbonate rocks, composition of carbonate rocks, the Middle Miocene, the Grozny-Dagestan region.
article citation Gmid L.P. K petrografii glinisto-karbonatnykh porod chokraka i karagana Groznensko-Dagestanskoy oblasti [On the petrography of clay-carbonate rocks of Chokrak and Caragan, Grozny-Dagestan region]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/10/48_2012.pdf
References

   Blagonravov S.A. Osnovnye cherty mineralogo-petrograficheskoy kharakteristiki karaganskikh i chokrakskikh otlozheniy Terskoy neftenosnoy oblasti [The main features of mineralogical and petrographic characteristics of Caragan and Chokrak deposits of Terek oil province]. Trudy Groznenskogo ordena Trudovogo Krasnogo Znameni Neftyanogo Instituta, 1947.
   Ivanova Z., Pitkovskaya Ts., Fedorov V. K petrografii sredizemnomorskikh otlozheniy Severnogo Kavkaza [On the petrography of Mediterranean deposits of Northern Caucasus]. Izvestiya Akademii nauk SSSR. Otdel matematiki i estestvennykh nauk, 1937.