Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 3_2012 submitted on 10/03/2011 displayed on website on 01/11/2012
28 p.
pdf  New data on the Eocene Radiolaria of the North Caucasus-Mangyshlak petroleum province
A complex of Radiolaria of zones Cyrtophormis (?) Alta and Ethomosphaera (?) Polysiphonia, which includes about 50 species belonging to 18 genera and 11 families has been identified in the Eocene sediments, Kuma formation of the North Caucasus-Mangyshlak petroleum province. A new type of Hexacontium donicum Sarkisova, sp. nov. Radiolaria of these units were found together with planktonic Foraminifera.
Key words: Radiolaria, Eocene, the North Caucasus-Mangyshlak petroleum province.
article citation Sarkisova E.V. Novye dannye ob eotsenovykh radiolyariyakh Severo-Kavkazsko-Mangyshlakskoy neftegazonosnoy provintsii [New data on the Eocene Radiolaria of the North Caucasus-Mangyshlak petroleum province]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/3_2012.pdf
References
   Borisenko N.N. Radiolyarii nizhnego i srednego eotsena Zapadnoy Kubani [Radiolaria of the Lower and Middle Eocene of the Western Kuban]. Geolog. sbornik. Krasnodar: Krasnodar branch of VNII, 1960, vol. 4, pp. 219-232.
   Bugrova E.M. Stratigraficheskoe i geograficheskoe rasprostranenie verkhneeotsenovykh foraminifer na severnoy okraine basseyna Tetis [Stratigraphic and geographic distribution of the Upper Eocene foraminifera on the northern part of the Tethys basin]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya, 2001, vol. 9, no. 2, pp. 92-104.
   Clark B.L. and Campbell A.S. Eocene Radiolarian faunas, Mt. Diablo, California. Geol. Soc. of Amer., Spec. pap., 1942, no. 39, 112 p.
   Gorbunov V.S. Radiolyarii eotsenovykh otlozheniy Dneprovsko-Donetskoy vpadiny [Radiolaria of the Eocene deposits of the Dnieper-Donets Depression]. Obosnovanie stratigraficheskikh podrazdeleniy mezo-kaynozoya Ukrainy po mikrofaune. Kiev: Naukova Dumka, 1975.
   Gorbunov V.S. Radiolyarii srednego i verkhnego eotsena Dneprovsko-Donetskoy vpadiny [Radiolaria of the Middle and Upper Eocene of the Dnieper-Donets Depression]. Kiev: Naukova Dumka, 1979, 177 p.
   Kozlova G.E. Radiolyarievye zony srednego i verkhnego eotsena Boreal'noy oblasti SSSR [Radiolarian zones of the Middle and Upper Eocene of the Boreal region of the USSR]. Metodicheskie aspekty stratigraficheskikh issledovaniy v neftegazonosnykh basseynakh. Leningrad: VNIGRI, 1989, pp. 135-144.
   Kozlova G.E. Radiolyarii paleogena boreal'noy oblasti Rossii [Paleogene Radiolaria of the Russian Boreal region]. Prakticheskoe rukovodstvo po mikrofaune Rossii. Saint Petersburg: VNIGRI, 1999, vol. 9, 323 p.
   Krasheninnikov V.A. Nekotorye radiolyarii nizhnego i srednego eotsena Zapadnogo Predkavkaz'ya [Some Radiolaria of the Lower and Middle Eocene of the West Caucasus]. Paleont. sbornik. Leningrad: Gostoptehizdat, 1960, no. 3, pp. 271-308.
   Moksyakova A.M. Bodrakskiy yarus Turanskoy plity [Bodraksky horizon of the Turan plate]. Trudy VNIGNI. Moscow: Nedra, 1972, vol. 82, 102 p.
   Moksyakova A.M. Radiolyarii kumskogo gorizonta verkhnego eotsena Zapadnoy Turkmenii [Radiolaria of the Kuma strata of the Upper Eocene of Western Turkmenistan]. Novye dannye po geologii i neftegazonosnosti Sredney Azii. Trudy VNIGNI. Moscow: Gostoptehizdat, 1961, vol. 35, pp. 321-246.
   Prakticheskoe rukovodstvo po mikrofaune. T. 8. Foraminifery kaynozoya [Practical guide for microfauna. vol. 8. Foraminifera of the Cenozoic]. Editor E.M. Bugrova. Saint Petersburg: VSEGEI, 2005, 23 p.
   Semenov V.P. Paleogen Voronezhskoy anteklizy [Paleogene of the Voronezh anteclise]. Voronezh: Voronezh university, 1965, 278 p.
   Spravochnik po stratigrafii neftegazonosnykh provintsiy SSSR [Guide to the stratigraphy of petroleum provinces of the USSR]. Moscow: Nedra, 1987, 336 p.
   Zagorodnyuk V.I. Korrelyatsiya verkhneeotsenovykh otlozheniy basseyna Nizhnego Dona i basseyna Severnoy Emby po radiolyariyam [Correlation of the Upper Eocene deposits of the Lower Don basin and North Emba basin by Radiolaria]. Iskopaemye i sovremennye radiolyarii. Lvov: Lvov university, 1969, pp. 107-112.
   Zagorodnyuk V.I. Nekotorye vidy eotsenovykh radiolyariy yugo-vostoka Russkoy platformy [Some species of the Eocene Radiolaria of the south-east of the Russian Platform]. Drevnie radiolarii Srednej Azii. Dushanbe: Tadzhikistan state university, 1978, vol. 5, pp. 56-57.
   Zagorodnyuk V.I. O vozmozhnosti sopostavleniya verkhneeotsenovykh otlozheniy basseyna Nizhnego Dona i Prikaspiyskoy vpadiny po radiolyariyam [On the possibility of comparing the Upper Eocene deposits of the Lower Don basin and the Caspian basin by Radiolaria]. Doklady XVII nauchnoy konferentsii gorno-geologicheskogo fakul'teta NPI, 1966.
   Zagorodnyuk V.I. Radiolyarii eotsenovykh otlozheniy basseyna Nizhnego Dona i ikh stratigraficheskoe znachenie [Radiolaria of the Eocene deposits of the Lower Don basin and their stratigraphic significance]. avtoref. kand. diss. Novocherkassk, 1970, 21 p.
   Zagorodnyuk V.I. Sopostavlenie kumskogo gorizonta i nizhnesolonskikh otlozheniy vala Karpinskogo po kompleksam radiolyariy [Comparison of the Kuma strata and Lower Solon deposits on the Karpinski arch by the Radiolaria complexes]. Doklady XVI nauchnoy konferentsii gorno-geologicheskogo fakul'teta NPI [], 1965.
   Zonal'naya stratigrafiya fanerozoya Rossii [Zonal stratigraphy of the Phanerozoic Russia]. Editor T.N. Koren'. Saint Petersburg: VSEGEI, 2006, 256 p.