Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 35_2012 submitted on 05/18/2012 displayed on website on 07/10/2012
12 p.
pdf  Application of the X-ray microtomography for porosity determination in borehole core
The results of the porosity and permeability study of the carbonate samples came from the 1 Yun’yaha borehole are discussed. This study was carried out using traditional and tomographic methods. X-ray tomography demonstrates connection of the porosity and permeability of the studied samples with pore morphology and lithological and genetic types of sediments.
Key words: microtomography, lithology, carbonates, porosity, permeability.
article citation Eremenko N.M., Murav’eva Yu.A. Primenenie metodov rentgenovskoy mikrotomografii dlya opredeleniya poristosti v kerne skvazhin [Application of the X-ray microtomography for porosity determination in borehole core]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/35_2012.pdf
References

   Arns C.H., Bauget F., Limaye A., Sakellariou A., Senden T.J., Sheppard A.P., Sok R.M., Pinczewski W.V., Bakke S., Berge L.I., Oren P.-E., and Knackstedt M.A. Pore-Scale Characterization of Carbonates Using X-Ray Microtomography. Society of Petroleum Engineers Journal, 2005, vol. 10, no. 4, pp. 475-484.
   Ivanov V.V., Toropov V.A., Utkina O.L., Gudel'man A.A. Geologicheskoe stroenie Lemvinskogo poperechnogo opuskaniya po rezul'tatam geologo-razvedochnykh rabot OOO «Gazprom pererabotka» [Geological structure of the Lemvin cross subsidence based on results of exploration of LLC "Gazprom Recycling»]. Geologiya, burenie, razrabotka i ekspluatatsiya gazovykh i gazokondensatnykh mestorozhdeniy, 2010, no. 3, pp. 10-24.
   Peters E.J., Afzal N. Characterization of heterogeneities in permeable media with computed tomography imaging. Journal of Petroleum Science and Engineering, 1992, no. 7, pp. 283–296.
   Saadat K., Rahimpour-Bonab H., Esfahani M.R., Vali J. Empirical correlation for porosity deduction from X-ray computed tomography (CT). JGeope, 2011, 1(2), pp. 47-54.
   Tafforeau P., Boistel R., Boller E., Bravin A., Brunet M., Chaimanee Y., Cloetens P., Feist M., Hoszowska J., Jaeger J.-J., Kay R.F., Lazzari V., Marivaux L., Nel A., Nemoz C., Thibault X., Vignaud P., Zabler S. Applications of X-ray synchrotron microtomography for non-destructive 3D studies of paleontological specimens. Applied Physics, 2006, a. 83, pp. 195–202.
   Wellington, S.L., Vinegar, H.J. X-ray computerized tomography. Journal of Petroleum Technology 39, 1987, рр. 885–898.
   Zhukova T.V. Rol' mikropaleontologicheskikh i litologo-petrograficheskikh issledovaniy pri raschlenenii i korrelyatsii raznofatsial'nykh tolshch devona i karbona v razreze skvazhiny 1-Yun'yakhinskaya [The role of micropaleontological and lithological and petrographic studies in separation and correlation of the Devonian and Carboniferous different-facial strata in borehole 1 Yun’yaha]. Proceedings of the All-Russian Lithological Meeting “Rify i karbonatnye psefitolity” [Reefs and carbonate psephitolits]. Syktyvkar: Geoprint, 2010, pp. 64-66.
   Zhuravlev A.V., Vevel’ Ya.A. Vozmozhnosti ispol'zovaniya vychislitel'noy mikrotomografii v mikropaleontologicheskikh i litologicheskikh issledovaniyakh [Possibilities of computed microtomography application in micropalaeontological and lithological studies]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/21_2012.eng.pdf