Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 18_2012 submitted on 02/14/2012 displayed on website on 04/20/2012
9 p.
pdf  Geochemistry of organic matter and hydrocarbon generation in the Lower Silurian deposits of the Kaliningrad region
For the first time the using of confocal fluorescent microscopy was undertaken for the study of sedimentary rocks from oil-and-gas bearing sequences. The first experience has shown that this device can be successfully used for the identification of bituminous components’ distribution in rocks, and for making their quality and quantitative estimation. The results showed wide opportunities for this method to be used in lithological research and petroleum exploration.
Key words: confocal fluorescent microscopy, sedimentary rocks, petroleum bearing rocks, bituminous components.
article citation Bazhenova T.K., Shapiro A.I., Vasil'eva V.F., Otmas A.A. (Senior) Geokhimiya organicheskogo veshchestva i generatsiya uglevodorodov v nizhnesiluriyskikh otlozheniyakh Kaliningradskoy oblasti [Geochemistry of organic matter and hydrocarbon generation in the Lower Silurian deposits of the Kaliningrad region ]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/18_2012.pdf
References

   Bazhenova T.K., Borovaya G.M., Gembitskaya L.A., Fadeeva N.P. Nerastvorimoe organicheskoe veshchestvo osadochnykh porod – ob"ekt organicheskoy geokhimii [Insoluble organic matter in sedimentary rocks as an object of organic geochemistry]. Moscow: Geoinformmark, 1993, 55 p.
   Bazhenova T.K., Gembitskaya L.A. Zakonomernosti generatsii uglevodorodov razlichnymi tipami OV [Patterns of hydrocarbon generation by various types of organic matter]. Geokhimicheskoe modelirovanie i materinskie porody neftegazonosnykh basseynov Rossii i stran SNG. Saint Petersburg: VNIGRI, 2000, pp. 23-27.
   Geologicheskoe stroenie SSSR i zakonomernosti razmeshcheniya poleznykh iskopaemykh. T.1. Russkaya platforma [Geological structure of the USSR and distribution patterns of minerals. Volume 1. Russian platform]. Editor V.D. Nalivkin, K.E. Yakobson. Leningrad: Nedra, 1985, 355 p.