Raw hydrocarbon geoecology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Rogozina E.A.
Article # 16_2012 submitted on 11/21/2011 displayed on website on 03/13/2012
28 p.
pdf  Biological oxidation of oil and petroleum products using hydrocarbon-oxidizing microorganisms
An analysis of published data concerning biological oxidation of various classes of hydrocarbons and petroleum products using hydrocarbon-oxidizing microorganisms has been carried out. The different mechanisms of hydrocarbon bio-oxidation have been discussed. The biogenic oxidation of oils of different chemical composition has been studied.
Key words: hydrocarbons, oxidation mechanism, hydrocarbon-oxidizing microorganisms, oil, petroleum products.
article citation Timergazina I.F., Perekhodova L.S. K probleme biologicheskogo okisleniya nefti i nefteproduktov uglevodorodokislyayushchimi mikroorganizmami [Biological oxidation of oil and petroleum products using hydrocarbon-oxidizing microorganisms]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 1, available: http://www.ngtp.ru/rub/7/16_2012.pdf
References
   Babaev E.R., Movsumzade M.E. Preobrazovanie nefti v protsesse ee mikrobiologicheskoy degradatsii v pochve [Transformation of oil in the process of microbial degradation in soil]. Bashkirskiy khimicheskiy zhurnal, 2009, vol. 16, no. 3, pp. 80-87.
   Baboshin M.A., Baskunov B.P., Finkel'shteyn Z.I., Golovlev E.L., Golovleva L.A. Mikrobnaya transformatsiya fenantrena i antratsena [Microbial transformation of phenanthrene and anthracene]. Mikrobiologiya, 2005, no. 3, pp. 357-364.
   Gottshlak G. Metabolizm bakteriy [Metabolism of bacteria]. Editor E.N. Kondrat'eva. Moscow: Nauka, 1976, 322 p.
   Vosstanovlenie neftezagryaznennykh pochvennykh ekosistem [Recovery of contaminated soil ecosystems]. Editor M.A. Glazovskaya. Moscow: Nauka, 1988. – 253 s.
   Kireeva N.A., Grigoriadi A.S., Khaybulina E.F. Assotsiatsii uglevodorodokislyayushchikh mikroorganizmov dlya bioremediatsii neftezagryaznennykh pochv [Association of hydrocarbon-oxidizing microorganisms for the bioremediation of hydrocarbon contaminated soils]. Vestnik Bashkirskogo universiteta, 2009, vol. 14, no. 2, pp. 391-394.
   Kireeva N.A., Vodop'yanov V.V., Grigoriadi A.S., Novoselova E.I., Bagautdinova G.G., Gareeva A.R., Lobastova E.Yu. Effektivnost' primeneniya biopreparatov dlya vosstanovleniya plodorodiya tekhnogenno-zagryaznennykh pochv [The effectiveness of biological products for restoration of fertility of soils contaminated with technogenic]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk, 2010, vol. 12, no. 1(4), pp. 1023-1026.
   Kodina L.A. Geokhimicheskaya diagnostika neftyanogo zagryazneniya pochvy [Geochemical diagnostics of oil pollution of soil]. Vosstanovlenie neftezagryaznennykh pochvennykh ekosistem. Moscow: Nauka, 1988, pp. 112-122.
   Kosheleva I.A., Balashova N.V., Izmalkova T.Yu., Filonov A.E., Sokolov S.L., Slepen'kin A.V., Boronin A.M. Degradatsiya fenantrena mutantnymi shtammami – destruktorami naftalina [Degradation of phenanthrene mutant by strains - destructors of naphthalene]. Mikrobiologiya, 2000, no. 6, pp. 783-789.
   Leneva N.A., Kolomytseva M.P., Baskunov B.P., Golovleva L.A. Degradatsiya fenantrena i antratsena bakteriyami roda Rhodococcus [Degradation of phenanthrene, anthracene by bacteria of the Rhodococcus genus]. Prikladnaya biokhimiya i mikrobiologiya, 2009, no. 2, pp. 188-194.
   Maten'kova E.A., Naplekova N.N. Sostav mikrobnykh assotsiatsiy dernovo-podzolistykh pochv s neftyanym zagryazneniem [Composition of microbial associations of turf-podzolic soils with oil pollution]. Dostizheniya nauki i tekhniki APK, 2009, no. 4, pp. 20-21.
   Petrikov K.V., Yakshina T.V., Vlasova E.P., Puntus I.F., Nechaeva I.A., Samoylenko V.A., Filonov A.E. Izuchenie vyzhivaemosti mikroorganizmov-destruktorov nefti rodov Pseudomonas i Rhodococcus pri razlichnykh sposobakh khraneniya [Study of survival of microorganisms-destructors of oil of Pseudomonas and Rhodococcus genus using various methods of storage]. Proceedings of International Conference «Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya mikrobiologii i biotekhnologii» [Current status and prospects of development of microbiology and biotechnology]. Minsk, 2008, pp. 223-225.
   Preobrazovanie neftey mikroorganizmami [Transformation of oils by microorganisms]. Trudy VNIGRI. Editor B.G. Khotimskiy and A.I. Akopian. Leningrad: VNIGRI, 1970, 281p.
   Puntus I.F., Filonov A.E., Akhmetov L.I., Karpov A.V., Boronin A.M. Degradatsiya fenantrena bakteriyami rodov Pseudomonas i Burkholderia v model'nykh pochvennykh sistemakh [Degradation of phenanthrene by bacteria of Pseudomonas and Burkholderia genus in model soil systems]. Mikrobiologiya, 2008, no. 1, pp. 11-20.
   Rogozina E.A., Shimanskiy V.K. Nekotorye teoreticheskie aspekty vosstanovleniya neftezagryaznennykh pochvennykh ekosistem [Some theoretical aspects of the contaminated soil ecosystems recovery]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2007, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/7/012.pdf
   Rogozina E.A., Andreeva O.A., Zharkova S.I., Martynova D.A. Sravnitel'naya kharakteristika otechestvennykh biopreparatov, predlagaemykh dlya ochistki pochv i gruntov ot zagryazneniy neft'yu i nefteproduktami [Comparative characteristic of native biopreparations proposed for cleanup of soils and grounds from pollution]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2010, vol. 5, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/7/37_2010.pdf
   Rozanova E.P., Kuznetsov S.I. Mikroflora neftyanykh mestorozhdeniy [The microflora of oil fields]. Moscow: Nauka, 1974, 197 p.
   Skryabin G.K., Golovleva L.A. Ispol'zovanie mikroorganizmov v organicheskom sinteze [The use of microorganisms in organic synthesis]. Moscow: Nauka, 1976, 332 p.
   Uspekhi mikrobiologii [Successes of Microbiology].Editor A.A. Imshenitskiy. Moscow: Nauka, 1968, vol. 5, 165 p.
   Uspekhi mikrobiologii [Successes of Microbiology].Editor A.A. Imshenitskiy. Moscow: Nauka, 1968, vol. 15, 225 p.
   Finkel'shteyn Z.I., Baskunov B.P., Golovlev E.L., Vervurt Zh., Rit'ens I.M., Baboshin M.A., Golovleva L.A. Prevrashcheniya fluorena bakteriyami roda Rhodococcus [Transformation of fluorene by bacteria of the Rhodococcus genus]. Mikrobiologiya, 2003, no. 6, pp. 746-751.
   Chakhmakhchev V.A. Geokhimiya protsessa migratsii uglevodorodnykh system [Geochemistry of hydrocarbon systems’ migration]. Moscow: Nedra, 1983, 230 p.
   Bayley S.A., Morris D.W., Broda P. The relationship of degradaiive and resistance plasmids of Pseudomonas belonging to the same incompatibility group. Nature, 1979, vol. 280, pp. 338-339.
   Birnboim H.C., Doly J.A. A rapid alkaline extraction procedure for screening recombinant plasmid DNA. Nucleic Acids Research, 1979, vol. 7, pp. 1513-1519.
   Boldrin V., Tiehm A., Fritzsche C. Degradation phenanthrene, fluorene, fluoranthene and pyrene by Mycobacterium sp. Applied and Environmental Microbiology, 1993, vol. 59, pp. 1927-1930.
   Bruheim P., Eimhjellen K. Chemically emulsified crude oil as substrate for bacterial oxidation: differences in species response. Canadian Journal of Microbiology, 1998, vol. 44(2), pp. 195–204.
   Cerniglia SE. Biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons. Biodegradation, 1992, vol. 3, pp. 351-368.
   Chakrabarty A. M. Genetic basis of the biodegradation of salicylate in Pseudomonas. Journal of Bacteriology, 1977, vol. 112, pp. 815-823.
   Churchill S.A., Harper J.P., Churchill P.F. Isolation and characterization of a Mycobacterium species capable of degrading three- and four-ring aromatic and aliphatic hydrocarbons. Applied and Environmental Microbiology, 1999, vol. 65, pp. 549-552.
   Crawford R.L., Frick T.D. Purification and properties of gentisate-l,2-dioxygenase from Moraxella osloensis. Journal of Bacteriology, 1975, vol. 121, pp. 794-799.
   Dua R.D., Meera S. Purification and characterisation of naphthalene oxygenase from Corynebacterium renale. European J Biochem, 1981, vol. 120, pp. 461-465.
   Dunn N.W., Gunsalus I.C. Transmissible plasmid coding early enzymes of naphthalene oxidation in Pseudomonas putida. Journal of Bacteriology, 1973, vol. 114, pp. 974-979.
   Evans W.C., Fcrnley HN., Griffits E. Oxidative metabolism of phenanthrene and anthracene by soil Pseudomonads. Biochemical Journal, 1965, vol. 98, pp. 819-831.
   Feist C.F., Hegeman G.D. Phenol and benzoate metabolism by Pseudomonas putida of tangential pathways. Journal of Bacteriology, 1969, vol. 100, pp. 869-877.
   Fuenniayor S.L.,Wild M.. Boyles A.L., Williams P.A. A gene cluster encoding steps in conversion of naphthalene to centisate in Pseudomonas sp. strain U2. Journal of Bacteriology, 1998, vol. 180, pp. 2522-2530.
   Gasellas M., Grifoll M., Sebate J., Solanas A.M. Isolation and characterization of a fluorenone-degrading bacterial strain and its role in synergistic degradation of fluorene by a consortium. Canadian Journal of Microbiology, 1998, vol. 44, pp. 734-742.
   Grifoll M., Gasellas M., Bayona J., Solanas A.M. Isolation and characterization of a fluorenedegrading bacterium: identification of ring oxidation and ring fission products. Applied and Environmental Microbiology, 1992, vol. 58, pp. 2910-2917.
   Harayama S., Don R. H. Catabolic plasmids: their analysis and utilization in the manipulation of bacterial metabolic activities. Genetic engineering: principles and methods, 1985, vol. 7, pp. 283-307.
   Herwijnen R., Sprigael D., Slot P., Govers H., Parsons J. Degradation of anthracene by Mycobacterium sp. strain LB 501T proceeds via a novel pathway, through o-phthalic acid. Applied and Environmental Microbiology, 2003, vol. 69, pp. 186-190.
   Kalb V.F., Bernlohr R.W. A new spectrophotometric assay for protein in cell extract. Analytical Biochemistry, 1977, vol. 82, pp. 362-366.
   Kastner M., Breuer-Jammali M., Mahro H. Enumeration and characterization of the soil microflora from hydrocarbon-contaminated soil sites able to mineralize polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). Applied Microbiology and Biotechnology, 1994, vol. 41, pp. 267-273.
   Kiyohara H., Nagao K., Nomi R. Degradation of phenanthrene through o-phthalic acid bv an Aeromonas sp. Agricultural and biological chemistry, 1976, vol.40, pp. 1075-1082.
   Kiyohara H., Nagao K. The catabolism of phenantrene and naphthalene by bacteria. Journal of General Microbiology, 1978, vol. 105, pp. 69-75.
   Kiyohara H., Nagdd K., Yana K. Rapid screen for bacteria degrading water-insoluble, solid hydrocarbons on agar plates. Applied and Environmental Microbiology, 1982, vol. 43, pp. 454 457.
   Moody J.D., Freeman J.P., Doerge D.R., Cerniglia C.E. Degradation of phenanthrene and anthracene by cell suspension of Mycobacterium sp. strain PYR-1. Applied and Environmental Microbiology, 2001, vol. 67, pp. 1476-1483.
   Rueter P., Rabus R., Wilkest H., Aeckersberg F., Rainey Fred A., Holger W. Anaerobic oxidation of hydrocarbons in crude oil by new types of sulphate-reducing bacteria. Nature, 1994, vol. 372, pp. 455-458.
   Samunta S.K., Chakrabarti A.K. Jain R.K. Degradation of phenanthrene by different bacteria: evidence for novel transformation sequences involving the formation of 1-naphthol. Applied Microbiology and Biotechnology, 1999, vol. 53, pp. 98-107.
   Samanta S.K., Singh O.V. Polycyclic aromatic hydrocarbons: environmental pollution and bioremediation. Trends in Biotechnology, 2002, vol. 20, pp. 243-248.
   Saemori A., Nakajima K., Kiirane R., Nakamura Y. Production of 3,4-dihydroxyphthalate from phthalate by a membrane-bound two enzyme system from Rhodococcus erythropolis. Applied Microbiology and Biotechnology, 1995, vol. 43, pp. 470-472.
   Stringfellow W., Aitren M.D. Competitive metabolism of naphthalene, mefhylnaphthalenes and fluorene by phenanfhrene-degrading Pseudomonas. Applied and Environmental Microbiology, 1995, vol. 61, pp. 357-362.
   Sukplanga P., Thongmeea A., Velaa G. Roland. Degradation of Linseed Oil Vapors by Soil Bacteria in Trickling Biofilters. Bioremediation Journal, 1999, vol. 3, pp. 189-200.
   Vetrova A.A., Ovchinnikova A.A., Puntus I.F, Filonov A.E., Boronin A.M. An enhanced biodegradation of crude oil by Psedomonas plasmid-bearing strains in model soil systems. Applied Biochemistry and Microbiology, 2010, vol. 46, pp. 719-725.
   Yamada K., Horiguchi S., Takahashi J. Studies on the utilization of hydrocarbons by microorganisms. Agricultural and biological chemistry, 1965, vol. 29, pp. 943-948.
   Yang Y., Chen R.F., Shiaris M.P. Metabolism of naphthalene, fluorene and phenanthrene: preliminary characterization of a cloned gene cluster from Pseudomonas putida NCIB9816. Journal of Bacteriology, 1994, vol. 176, pp. 2158-2154.