Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 15_2012 submitted on 01/19/2012 displayed on website on 02/27/2012
13 p.
pdf  Omorin license block - exploration planning of the Vendian terrigenous reservoir
Commercial oil and gas inflow from the Vendian sediments within the Omorin license block were recovered in the zones of channel facies development. Searching these zones is one of the most significant exploration targets in this region. Wide spread occurrence of reservoir-scale fractures in the studied rocks proved the necessity of implementation of hydraulic fracturing technology in testing of wells, which uncover producing sediments out of channel facies.
Key words: terrigenous reservoir, facies, Vendian, fracturing, well testing, Omorin license block.
article citation Gorlov I.V., Kachinskas I.V., San'kova N.V. Planirovanie razvedki zalezhey v terrigennykh plastakh venda na Omorinskom litsenzionnom uchastke [Omorin license block - exploration planning of the Vendian terrigenous reservoir]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/15_2012.pdf
References
   Borovikova L.V. Perspektivy neftegazonosnosti oskobinskoy svity na yugo-zapade Kamovskogo svoda [Petroleum prospects of oskobinsk suite in southwestern Kamovsk uplift]. Nedropol'zovanie. Gornoe delo. Novye napravleniya i tekhnologii poiska, razvedki i razrabotki poleznykh iskopaemykh. Sbornik VI mezhdunarodnogo nauchnogo kongressa «GEO-Sibir' - 2010» [Proceedings of the VI International Scientific Congress "GEO-Siberia - 2010"], vol. II, part 1. Novosibirsk: SGGA, 2010, pp. 54-59.
   Denk S.O. Neft' i gaz v treshchinykh kollektorakh Permskogo Prikam'ya [Oil and gas in fractured reservoir of the Perm Pre-Kama region]. Perm: Permian state technical university, 1998, vol. 1, 248 p.
   Mel'nikov N.V., Isaev A.V. Seysmogeologicheskie modeli i perspektivnye neftegazonosnye ob"ekty vendskogo kompleksa v Baykitskoy neftegazonosnoy oblasti [Seismic geological models and perspective oil-and-gas-bearing objects of the Vendian complex in Baykit petroleum region]. Geologiya i geofizika, 2004, vol. 45, pp. 134-143.
   Mel'nikov N.V., Konstantinova L.N. Litologo-fatsial'noe rayonirovanie nizhnego venda Baykitskoy NGO [Litho-facial zoning of the Lower Vendian Baykit petroleum region]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2006, no. 7, pp. 25-35.
   Moiseev S.A., Konstantinova L.N., Romanov M.I. Prognoznaya otsenka kachestva terrigennykh rezervuarov venda yugo-zapadnoy chasti Baykitskoy neftegazonosnoy oblasti [Forecast evaluation of the quality of the Vendian terrigenous reservoirs, south-western part of the Baykit petroleum region]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2011, no. 8, pp. 15-23.
   Starikov L.E. Fatsial'nye osobennosti nakopleniya vendskikh terrigennykh otlozheniy Katangskoy sedloviny [Facial features of accumulation of the Vendian terrigenous deposits, Katanga saddle]. Geologiya nefti i gaza, 1989, no. 11, pp. 53-56.
   Surkov V.S., Korobeynikov V.P., Krylov S.V. Geodinamicheskie i sedimentatsionnye usloviya formirovaniya rifeyskikh neftegazonosnykh kompleksov na zapadnoy okraine Sibirskogo paleokontinenta [Geodynamic and sedimentation conditions of the Riphean petroleum complexes’ formation, the west of Siberian paleocontinent]. Geologiya nefti i gaza, 1996, vol. 37, no. 8, pp. 154-165.
   Shemin G.G. Geologiya i perspektivy neftegazonosnosti venda i nizhnego kembriya tsentral'nykh rayonov Sibirskoy platformy (Nepsko-Botuobinskaya, Baykitskaya anteklizy i Katangskaya sedlovina) [Geology and petroleum potential of the Vendian and Lower Cambrian central regions of the Siberian platform (Nepa-Botuoba, Baikit anteclises and Katanga saddle)]. Novosibirsk: SO RAN, 2007, 467 p.
   Yaitskiy N.N., Kreknin S.G. Prognoz produktivnosti otlozheniy vasyuganskoy svity i plastov PK19-20 v predelakh Vostochno-Terel'skogo LU s ispol'zovaniem IS «Pangeya» [Potential forecast of Vasyugan suite and layers PK19-20 within the East-Terelsk license block using "Pangea" system]. Gornye vedomosti, 2006, no. 9, pp. 52-59.