Scientific heritage /VNIGRI's ideas/
Section editor – PhD in geology and mineralogy Prischepa O.M.
Article # 10_2012 submitted on 09/26/2011 displayed on website on 02/09/2012
14 p.
pdf  Nonanticlinal traps - examples from Volga-Ural and Western Siberia oil-and-gas provinces
In the conditions of considerable output of hydrocarbon deposits in anticlinal structures in majority of oil and gas provinces of Russia, the main perspectives of hydrocarbon production is associated with non-anticlinal traps. Non-anticlinal traps are divided into four types: lithologically restricted, lithologically screened, stratigraphically screened and tectonically screened. These types are divided into subtypes and classes. Examples of traps of different types in the Volga-Ural and Western Siberia provinces are presented.
Key words: non-anticlinal trap, the Volga-Ural province, the Western Siberia province.
article citation Oknova N.S. Neantiklinal'nye lovushki i ikh primery v neftegazonosnykh provintsiyakh [Nonanticlinal traps - examples from Volga-Ural and Western Siberia oil-and-gas provinces]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/10/10_2012.pdf
References
   Geologiya i poleznye iskopaemye Rossii [Geology and mineral resources of Russia]. Vol. 2. Zapadnaya Sibir' [Eastern Siberia]. Saint Petersburg: VSEGEI, 2000, 477 p.
   Gostintsev K.K., Grossgeym V.A. Stratigraficheskie i litologicheskie zalezhi nefti i gaza [Stratigraphic and lithologic deposits of oil and gas]. Leningrad, 1969, 364 p.
   Guseynov A.A., Geyman B.M., Shik N.S., Surtsukov G.V. Metodika prognozirovaniya i poiskov litologicheskikh, stratigraficheskikh i kombinirovannykh lovushek nefti i gaza [Method of forecasting and prospecting of lithological, stratigraphic and combination traps of oil and gas]. Moscow, 1988, 213 p.
   Khain V.E., Sokolov B.A. Okrainy kontinentov – glavnye neftegazonosnye zony Zemli [Continental margins as the main oil and gas bearing zones of the Earth]. Sovetskaya geologiya, 1984, no. 7, pp. 49-60.
   Krylov A.N., Khalimov A.Kh, Baturin Yu.N., Alenin V.V., Azamatov V.I. Struktura i kachestvennaya kharakteristika resursov nefti Zapadnoy Sibiri [Structure and qualitative characteristics of oil resources in Western Siberia]. Geologiya nefti i gaza, 1993, no. 9, pp. 8-10.
   Movshovich E.B., Knepel' L.I., Nesmeyanova L.I, Pol'ster L.A. Printsipy vyyavleniya zon fatsial'nogo kontrolya neftegazonakopleniya [Principles for identification of facial control zones of oil and gas accumulation]. Moscow, 1981, 202 p.
   Muromtsev V.S. Elektrometricheskaya geologiya peschanykh tel – litologicheskikh lovushek nefti i gaza [Electrometric geology of sand bodies as lithologic traps for oil and gas]. Leningrad: Nedra, 1984, 260 p.
   Neftyanye i gazovye mestorozhdeniya SSSR [Oil and gas fields of the USSR]. Editor S.P. Maksimova. Moscow, 1987, 320 p.
   Oknova N.S., Trushkova L.Ya., Zharkov A.M, Samsonov B.V., Mazurina M.M. Problema poiskov zalezhey nefti i gaza v neantiklinal'nykh lovushkakh na rubezhe vekov [The problem of oil and gas prospecting in non-anticlinal traps at the turn of the century]. Neftegazovaya geologiya na rubezhe vekov. Saint Petersburg, 1999, vol. 1, pp. 207-216.
   Trushkova L.Ya, Igoshkin V.P. Atlas kart litologicheskikh rezervuarov v klinoformakh neokoma [Maps of lithological reservoirs in the Neocomian clinoforms]. Editor O.M. Prishchepa. Saint Petersburg: VNIGRI, 2010, 28 p.
   Zakonomernosti razmeshcheniya i usloviya formirovaniya zalezhey nefti i gaza v mezozoyskikh otlozheniyakh Zapadno-Sibirskoy nizmennosti [Regularities of distribution and formation conditions of oil and gas deposits in the Mesozoic sediments of the West Siberian Plain]. Trudy SNIIGGIMS, vol. 131. Moscow: Nedra, 1972, 312 p.