Kazanenkov V.A.

KazanenkovVA@ipgg.sbras.ruGraduated from Novosibirsk State University (1988).
PhD in geology and mineralogy.
Leading researcher, head of the Laboratory of Oil and Gas Geology of Western Siberia, Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics of Siberian Branch Russian Academy of Sciences (IPGG SB RAS).
Area of scientific interest: complex analysis of the geological structure and petroleum potential of the Mesozoic cover of Western Siberia.
Author of 71 publications.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 38_2018 submitted on 08/03/2018 displayed on website on 10/22/2018
20 p.
pdf The problem of stratigraphical indexing of Lower-Middle Jurassic productive sandstones in the western part of the Yenisei-Khatanga regional trough
The article deals with stratigraphical indexing of the Lower and Middle Jurassic productive levels developed in the northeastern part of the West Siberian petroleum province. Based on lithological division and detailed correlation of borehole sections, sandy levels were identified and indexed in the Lower-Middle Jurassic section of the western part of the Yenisei-Khatanga regional trough and adjacent areas. It is shown that Lower and Middle Jurassic sandy levels require establishing their own stratotypes in oil and gas bearing regions located within separate facies zones (marine and continental sedimentogenesis) of the Western Siberian Jurassic sedimentary basin. Stratotype sections for sandy beds from the YuE reservoir group are proposed.

Keywords: Lower and Middle Jurassic, stratigraphical indexing, reservoir units of groups YuE, Yenisei-Khatanga regional trough, Western Siberia.
article citation Borisov E.V., Kazanenkov V.A. K voprosu ob indeksatsii nizhnesredneyurskikh produktivnykh peschanykh plastov v zapadnoy chasti Enisey-Khatangskogo regional'nogo progiba [The problem of stratigraphical indexing of Lower-Middle Jurassic productive sandstones in the western part of the Yenisei-Khatanga regional trough]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2018/38_2018.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/38_2018
References
Bayborodskikh N.I., Bro E.G., Gudkova S.A., Kartseva G.N., Nakaryakov V.D., Ronkina Z.Z., Sapir M.Kh., Sorokov D.S. Raschlenenie yurskikh i melovykh skvazhin, proburennykh v Ust'-Eniseyskoy sineklize v 1962-1967 godakh [The classing of the Jurassic and Cretaceous wells drilled in the Ust-Yenisei syneclise in 1962-1967]. In Uchenyye zapiski. Regional'naya geologiya. Leningrad: NIIGA, 1968, vol. 12, p. 5-24.
Belkina G.S. O vtorom gazonosnom gorizonte v Berezove [About the second gas-bearing level in Berezov]. Materialy po geologii, gidrogeologii, geofizike i poleznykh iskopayemykh Zapadnoy Sibiri. Leningrad: Gospotekhizdat, Trudy SNIIGiM, 1959, vol. 1, p. 173-175.
Beyzel' A.L. Skhema indeksatsii produktivnykh peschanykh plastov yury Zapadnoy Sibiri na osnove inversionnoy modeli tsiklogeneza [Scheme of stratigraphical indexation of productive sand layers of the Jurassic of Western Siberia on the basis of the inversion model of cyclogenesis]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. Tomsk: Izdatel'stvo Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, 2013, vol. 322, no. 1, p. 96-99.
Boyarskikh G.K. O nomenklature i indeksatsii neftegazonosnykh gorizontov mezo-kaynozoyskikh otlozheniy Tyumenskoy oblasti [On the nomenclature and stratigraphical indexation of oil and gas bearing horizons of the Mesozoic-Cenozoic deposits of the Tyumen region]. Materialy po geologii i neftegazonosnosti Zapadno-Sibirskoy nizmennosti. Moskow: Nedra, 1967, Trudy ZapSibNIGNI. vol. 5, p. 153-158.
Grishin G.L., Rovnin L.I. Berezovskoe mestorozhdenie prirodnogo gaza [Berezov gas field]. Geologiya nefti, 1957, no.5. p. 37-41.
Gurari F.G., Devyatov V.P., Demin V.I., Ekhanin A.E., Kazakov A.M., Kasatkina G.V., Kurushin N.I., Mogucheva N.K., Sap'yanik V.V., Serebrennikova O.V., Smirnov L.V., Smirnov L.V., Smirnova L.G., Surkov V.S., Sysolova V.S., Shiganova O.V. Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' nizhney-sredney yury Zapadno-Sibirskoy provintsii [Geological structure and petroleum content of the Lower-Middle Jurassic of the Western Siberian Province]. Novosibirsk: «Nauka», 2005, 156 p.
Kas'yanov M.V. Nomenklatura, korrelyatsiya i neftegazonosnost' peschanykh plastov v Srednem Priob'e Zapadno-Sibirskoy nizmennosti [Nomenclature, correlation and oil and gas perspectives of sand layers in the Middle Ob area of the West Siberian Lowland]. Geologiya nefti i gaza, 1966, no. 10, p. 25-32.
Kazakov A.M., Devyatov V.P., Smirnov L.V. Indeksatsiya plastov gruppy «Yu» v nizhne-sredneyurskikh otlozheniyakh Zapadnoy Sibiri [Indexation of the productive units of the "Yu" group in the Lower-Middle Jurassic sections of Western Siberia]. In Aktual'nyye problemy regiona geologii Sibiri (stratigrafiya, tektonika, paleogeografiya, mineralogiya): tezisy dokladov nauchno-prakticheskogo sobraniya (Novosibirsk, December 16-18, 1992), 1992, p. 64-65.
Kazakov A.M., Devyatov V.P., Smirnov L.V., Sysolova G.G. Neftegazonosnye rezervuary i nomenklatura produktivnykh plastov v nizhne-sredneyurskikh otlozheniyakh Zapadnoy Sibiri [Oil and gas reservoirs and productive layers nomenclature of the Lower-Middle Jurassic sedimentary rocks of Western Siberia]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh mestorozhdeniy, 1995, no. 6, p. 2-8.
Kislukhin V.I., Kislukhin I.V., Kartovitskaya O.Yu., Loginova E.I. Indeksatsiya produktivnykh plastov nizhney i sredney yury [Indexing of productive layers of the Lower and Middle Jurassic]. Gornyye vedomosti, 2009, no. 6, p. 16-22.
Kuznetsov L.L. Indeksatsiya i korrelyatsiya yurskikh i melovykh produktivnykh gorizontov v zapadnoy chasti Enisey-Khatangskogo progiba [Indexing and correlation of Jurassic and Cretaceous productive levels in the western part of the Yenisei-Khatanga trough]. In Yenisey-Khatangskaya neftegazonosnaya oblast': sbornik statey. Leningrad: NIIGA, 1974, p. 29-88.
Kuznetsov L.L. Stroenie gazovykh i gazokondensatnykh mestorozhdeniy [The structure of gas and gas condensate fields]. Geologiya i neftegazonosnost' Yenisey-Khatangskogo progiba: sbornik statey. Leningrad: NIIGA, 1971, p. 92-110.
Nesterov I.I., Yasovich G.S. Gazovye i gazokondensatnye mestorozhdeniya Berezovskogo i smezhnykh rayonov [Gas and gas condensate fields of Berezov areas]. Berezovskiy gazonosnyy rayon. Tyumen: Trudy ZapSibNIGNI, 1971, vol. 40, p. 289-341.
Nikitenko B.L. Stratigrafiya, paleobiogeografiya i biofatsii yury Sibiri po mikrofaune (foraminifery i ostrakody) [Stratigraphy, paleobiogeography and biofacies of the Siberian Jurassic microfauna (foraminifera and ostracods)]. Novosibirsk: Parallel', 2009, 680 p.
Nikitenko B.L., Sap'yanik V.V., Glinskikh L.A. Ranne-sredneyurskie kompleksy foraminifer i ostrakod severnoy i yuzhnoy okrain Zapadno-Sibirskoy ravniny [Early-Middle Jurassic foraminifers and ostracods associations of the northern and southern margins of the West Siberian Plain] // Novosti paleontologii i stratigrafii. Novosibirsk, Izd-vo SO RAN, Filial «GEO», 2004, vol. 41, no. 2-3, p. 87-109.
Rostovtsev N.N. Nomenklatura neftenosnykh i gazonosnykh plastov Zapadno-Sibirskoy nizmennosti [Nomenclature of oil-bearing and gas-bearing reservoirs units of the West Siberian Lowland]. Materialy po geologii i neftegazonosnosti Zapadno-Sibirskoy nizmennosti. Moscow: Nedra, 1967, Trudy ZapSibNIGNI, vol. 5, p.148-153.
Shemin G.G. Regional'nye rezervuary nefti i gaza yurskikh otlozheniy severa Zapadno-Sibirskoy provintsii: monografiya [Regional oil and gas reservoirs of Jurassic sequences in the northern West Siberian province]. Novosibirsk: Izdatel'stvo SO RAN, 2014, 362 p.
Shurygin B.N., Nikitenko B.L., Devyatov V.P., Il'ina V.I., Meledina S.V., Gaydeburova E.A., Dzyuba O.S., Kazakov A.M., Mogucheva N.K. Stratigrafiya neftegazonosnykh rayonov Sibiri. Yurskaya sistema [Stratigraphy of oil and gas bearing regions of Siberia. The Jurassic system], Novosibirsk: Izdatel'stvo SВ RAN, Branch «GEO», 2000, 480 p.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 15_2018 submitted on 04/10/2018 displayed on website on 05/11/2018
19 p.
pdf  Relative content of rock-building components and basic lithological types of rocks of the Bazhenov Formation and its stratigraphic analogues according to log and core data
At present, there is no general theoretical and methodological basis for complex processing of log data of the Bazhenov Formation, including the lithological interpretation. The paper is devoted to the development of the methodology for lithological interpretation of log data (SKL complexes) in the intervals of non-traditional reservoirs of the Bazhenov Formation. According to logs, taking into account the results of lithological and geochemical studies of core samples, volumetric models of the relative content of the rock-building components of the Bazhenov Formation and the Lower Tutlem Formation were constructed in the sections of more than three dozen wells in the central regions of the Western Siberia. On the basis of the new rocks classification of the Bazhenov Formation, the main lithological types are highlighted by the ratio of the four rock-buiding components. A scheme for the correlation of the sections of the Bazhenov Formation and the Lower Tutlem Formation was constructed for volumetric models and selected lithological rock types, and features of the lateral structure alteration were noted.

Keywords: Bazhenov Formation, log data, SKL complex, lithological interpretation, rock-building components, lithological type rock, correlation schemes, Western Siberia.
article citation Fedoseev A.A., Glinskikh V.N., Kazanenkov V.A. Otnositel'noe soderzhanie porodoobrazuyushchikh komponentov i osnovnye litologicheskie tipy porod bazhenovskoy svity i ee stratigraficheskikh analogov po dannym geofizicheskikh issledovaniy skvazhin i kerna [Relative content of rock-building components and basic lithological types of rocks of the Bazhenov Formation and its stratigraphic analogues according to log and core data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/15_2018.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/15_2018
References
   Balushkina N.S., Kalmykov G.A., Belokhin V.S., Khamidullin R.A., Korost D.V. Kremnistye kollektory bazhenovskogo gorizonta Sredne-Nazymskogo mestorozhdeniya i struktura ikh pustotnogo prostranstva [Siliceous reservoirs of the Bazhenov Formation of the Sredne-Nazym field and their open space structure]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 4. Geologiya, 2014, no. 2, p. 35-43.
   Belkin V.I., Efremov E.P., Kaptelinin N.D. Stroenie i neftenosnost' bazhenovskogo rezervuara [The structure and oil content of the Bazhenov reservoir]. Litologiya i poleznye iskopaemye, 1985, no.2, p. 108-123.
   Braduchan Yu.V., Bulynnikova S.P., Vyachkileva N.P., Gol'bert A.V., Gurari F.G., Zakharov V.A., Klimova I.G., Kozlova G.E., Lebedev A.I., Mesezhnikov M.S., Nal'nyaeva T.I., Turbina A.S. Bazhenovskiy gorizont Zapadnoy Sibiri (stratigrafiya, paleogeografiya, ekosistema, neftenosnost') [Bazhenov Formation of Western Siberia (stratigraphy, paleogeography, ecosystem, oil content)]. Novosibirsk: Nauka, 1986, no. 649, 215 p.
   Dobrynin V.M. Problemy kollektora nefti v bituminoznykh glinistykh porodakh bazhenovskoy svity [Problems of the oil collector in bituminous clay stones of the Bazhenov Formation]. Izvestiya AN SSSR. Seriya Geologiya, 1982, no.3, p. 120-127.
   Dorofeeva T.V., Krasnov S.G., Lebedev V.A., Petrova G.V., Pozinenko B.V. Kollektory nefti bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri [The oil reservoirs of the Bazhenov Formation of Western Siberia]. Leningrad: Nedra, 1983, 131 p.
   Doveton J.H. Geologic Log Analysis Using Computer Methods. Tulsa: The American Association of Petroleum Geologists, 1994, 169 p.
   Eder V.G., Zamiraylova A.G., Zanin Yu.N. Osobennosti litologicheskogo stroeniya bazhenovskoy svity v razlichnykh rayonakh Zapadno–Sibirskoy geosineklizy [Features of the lithological structure of the Bazhenov Formation in various regions of the West Siberian geosyneclise]. Interekspo Geo–Sibir', 2012, vol. 2, no.1, p. 37-41.
   Enikeev B.N. Sistemnyy podkhod k statisticheskoy interpretatsii geofizicheskikh dannykh v zadachkakh s apriorno izvestnoy strukturoy mnogomernykh modeley [A systematic approach to the statistical interpretation of geophysical data in objects with an a priori known structure of multidimensional models]. Primenenie matematicheskikh sposobov i EVM v geologii: tezisy seminara (Alma-Ata, August 20-22, 1974). Alma-Ata, 1974, p. 85-87.
   Enikeev B.N., Kolesov V.V., Lebedeva M.L., Smirnov O.A., Susanina O.M. Petrofizicheskie aspekty problemy otsenki otlozheniy bazhena [Petrophysical aspects of assessing problem of the Bazhenov Formation strata]. Sankt-Peterburg 2014. Geonauki – investitsii v budushchee: materialy 6-y mezhdunarodnoy geologo-geofizicheskoy konferentsii (St. Petersburg, April 7-10, 2014). St. Petersburg, 2014. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20140230
   Epov M.I., Glinskikh V.N. Bystroe dvumernoe modelirovanie vysokochastotnogo elektromagnitnogo polya dlya zadach karotazha [Rapid two-dimensional modeling of a high-frequency electromagnetic field for logging problems]. Geologiya i geofizika, 2003, vol. 44 (9), p.942-952.
   Epov M.I., Glinskikh V.N. Linearizatsiya otnositel'nykh kharakteristik vysokochastotnogo magnitnogo polya v dvumernykh provodyashchikh sredakh [Linearization of the relative characteristics of a high-frequency magnetic field in two-dimensional conducting media]. Geologiya i geofizika, 2004, vol. 45, no.2, p. 266-274.
   Epov M.I., Glinskikh V.N., Nikitenko M.N., Sukhorukova K.V. Kompleks SKL dlya karotazha za odin spusko-pod"em: metodiki i interpretatsiya na prakticheskikh primerakh [Complex SKL for one run-up logging: techniques and interpretation on practical examples]. Puti realizatsii neftegazovogo i rudnogo potentsiala Khanty-Mansiyskogo avtonomnogo okruga – Yugry materialy 15-y nauchno-prakticheskoy konferentsii. Khanty-Mansiysk: IzdatNaukaServis, 2012, vol. 2, p. 27-36.
   Epov M.I., Glinskikh V.N., Sukhorukova K.V., Nikitenko M.N., Eremin V.N. Chislennoe modelirovanie i inversiya dannykh elektromagnitnogo karotazha v protsesse bureniya i shablonirovaniya neftegazovykh skvazhin [Numerical modeling and inversion of electromagnetic log data during drilling and oil and gas well patterning]. Geologiya i geofizika, 2015, vol. 56 (8), p. 1520-1529.
   Glinskikh V.N., Nesterova G.V., Epov M.I. Modelirovanie i inversiya dannykh elektromagnitnogo karotazha s ispol'zovaniem petrofizicheskikh modeley elektroprovodnosti [Simulation and inversion of electromagnetic log data using petrophysical models of electrical conductivity]. Geologiya i geofizika, 2014, vol. 55, no.5-6, p. 1001-1010.
   Glinskikh V.N., Nikitenko M.N., Epov M.I. Linearizovannye resheniya dvumernykh pryamoy i obratnoy zadach vysokochastotnogo elektromagnitnogo karotazha v provodyashchikh sredakh s uchetom tokov smeshcheniya [Linearized solutions of two-dimensional direct and inverse problems of high-frequency electromagnetic logging in conducting media taking into account displacement currents]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54, no. 12, p. 31-42.
   Glinskikh V.N., Nikitenko M.N., Epov M.I. Modelirovanie i inversiya dannykh elektromagnitnykh zondirovaniy v plastakh konechnoy moshchnosti, vskrytykh na biopolimernykh i neftyanykh burovykh rastvorakh [Modeling and inversion of electromagnetic sounding data in formations of finite thickness, opened on biopolymer and oil drilling fluids]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54 (11), p. 1803-1813.
   Gurari F.G. Domanikity i ikh neftegazonosnost' [Dominikits and their oil and gas potential]. Sovetskaya geologiya, 1981, no.11, p. 3-12.
   Gurari F.G., Gurari I.F. Formirovanie zalezhey nefti v argillitakh bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri [Formation of oil accumulations in the argillites of the Bazhenov Formation of Western Siberia]. Geologiya nefti i gaza, 1974, no. 5, p. 36-40.
   Kalmykov G.A. Stroenie bazhenovskogo neftegazonosnogo kompleksa kak osnova prognoza differentsirovannoy nefteproduktivnosti [The structure of the Bazhenov oil and gas bearing section as the basis for the forecast of differentiated oil production]. Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni doktora geologo-mineralogicheskikh nauk. Moscow: MGU, 2016, 391 p.
   Khabarov V.V., Nelepchenko O.M., Volkov E.H., Bartashevich O.V. Uran, kaliy i toriy v bituminoznykh porodakh bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri [Uranium, potassium and thorium in bituminous rocks of the Bazhenov Formation of Western Siberia]. Sovetskaya geologiya, 1980, no.10, p. 94-105.
   Khalimov E.M., Melik-Pashaev V.S. O poiskakh promyshlennykh skopleniy nefti v bazhenovskoy svite [Searching for industrial oil accumulations in the Bazhenov Formation]. Geologiya nefti i gaza, 1980, no.6, p. 1-9.
   Klubova T.T. Glinistye kollektory nefti i gaza [Clay reservoirs of oil and gas]. Moscow: Nedra, 1988, 155 p.
   Kontorovich A.E., Berman E.L., Bogorodskaya L.I., Vinokur B.G., Kolganova M.M., Lipnitskaya L.F., Mel'nikova V.M., Stasova O.F., Fomichev A.S. Geokhimiya yurskikh i nizhnemelovykh otlozheniy Zapadno-Sibirskoy nizmennosti [Geochemistry of Jurassic and Lower Cretaceous sequences of the West Siberian lowland]. Moscow: Nedra, 1971, 251 p. (Tr. SNIIGGiMSa, Ser. Neftyanaya geologiya, vyp. 36).
   Kontorovich A.E., Kontorovich V.A., Ryzhkova S.V., Shurygin B.N., Vakulenko L.G., Gaydeburova E.A., Danilova V.P., Kazanenkov V.A., Kim N.S., Kostyreva E.A., Moskvin V.I., Yan P.A. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v yurskom periode [Paleogeography of the West Siberian sedimentary basin during the Jurassic period]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54, no. 8, p. 972-1012.
   Kontorovich A.E., Yan P.A., Zamiraylova A.G., Kostyreva E.A., Eder V.G. Klassifikatsiya porod bazhenovskoy svity [Classification of the rocks of the Bazhenov Formation]. Geologiya i geofizika, 2016, vol. 57, no.11, p. 2034-2043.
   Kulyapin P.S., Sokolova T.F. Prognoz kollektorov v razreze bazhenovskoy svity po materialam kerna i geofizicheskikh issledovaniy skvazhin [Forecast of reservoirs in the context of the Bazhenov Formation based on cores and geophysical studies of wells]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, 2015, vol. 326, no. 1, p. 118-133.
   Mikhaylov I.V., Glinskikh V.N., Nikitenko M.N., Surodina I.V. Sovmestnaya chislennaya inversiya dannykh induktsionnykh i gal'vanicheskikh karotazhnykh zondirovaniy v modelyakh geologicheskikh sred s osevoy simmetriey [Joint numerical inversion of induction and galvanic logging data in models of geological media with axial symmetry]. Geologiya i geofizika, 2017, vol. 58, no.6, p. 935-947.
   Mitchell W.K., Nelson R.J. A Practical Approach To Statistical Log Analysis // SPWLA 29th Annual Logging Symposium, 1988. June 5-8, 20 p.
   Mitchell W.K., Nelson R.J. Statistical Log Analysis Made Practical. World Oil, 1991, vol. 212, no.6, 115 p.
   Moss B., Harrison R. Statistically Valid Log Analysis Method Improves Reservoir Description. Offshore Europe conference (Aberdeen, September 10-13, 1985). Aberdeen, 1985, Paper SPE-13981-MS, 32 p.
   Nesterov I.I. Neftegazonosnost' glinistykh bituminoznykh porod [Oil and gas potential of argillaceous bituminous rocks]. Stroenie i neftegazonosnost' bazhenitov Zapadnoy Sibiri. Tyumen', 1985, p. 3-19.
   Novikov G.R., Salmanov F.K., Tyan A.V. Perspektivy otkrytiya krupnykh zalezhey nefti v treshchinovatykh argillitakh bazhenovskoy svity [Prospects of large oil deposits discovery in the fissured mudstones of the Bazhenov Formation]. Neft' i gaz Tyumeni, 1970, no. 7, p. 1-3.
   Petersil'e V.I., Poroskun V.I., Yatsenko G.G. Metodicheskie rekomendatsii po podschetu geologicheskikh zapasov nefti i gaza ob"emnym metodom [Methodological recommendations on the calculation of geological reserves of oil and gas by volumetric method]. Moscow: Tver': VNIGNI. NPTs «Tver'geofizika», 2003, 130 p.
   Reshenie 6-go mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo soveshchaniya po rassmotreniyu i prinyatiyu utochnennykh stratigraficheskikh skhem mezozoyskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Decision of the 6th interdepartmental stratigraphic meeting on consideration and adoption of specified stratigraphic schemes of the Mesozoic deposits of Western Siberia]. Novosibirsk, 2004, p. 43-77.
   Shurygin B.N., Nikitenko B.L., Devyatov V.P., Il'ina V.I., Meledina S.V., Gaydeburova E.A., Dzyuba O.S., Kazakov A.M., Mogucheva N.K. Stratigrafiya neftegazonosnykh rayonov Sibiri. Yurskaya sistema [Stratigraphy of oil and gas bearing regions of Siberia. Jurassic system]. Novosibirsk: Izdatel'stvo SO RAN. Filial «Geo», 2000, 480 p.
   Vendel'shteyn B.Yu., Rezvanov R.A. Geofizicheskie metody opredeleniya parametrov neftegazovykh kollektorov (pri podschete zapasov i proektirovanii razrabotki mestorozhdeniy) [Geophysical methods for determining the parameters of oil and gas reservoirs (for reserves calculating and field development designing)]. Moscow: Nedra, 1978, 29 p.
   Zanin Yu.N., Zamiraylova A.G., Eder V.G. Nekotorye aspekty formirovaniya bazhenovskoy svity v tsentral'nykh rayonakh Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna [Some aspects of the formation of the Bazhenov Formation in the central regions of the West Siberian sedimentary basin]. Litosfera, 2005, no.4, p. 118-135.
   Zaripov O.G., Sonich V.P., Zubkov M.Yu. Regional'naya perspektivnost' otlozheniy bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri [Regional prospectivity of the Bazhenov Formation of Western Siberia]. Issledovaniya v oblasti geologii i razrabotki neftyanykh mestorozhdeniy Zapadnoy Sibiri: sb. nauchn. tr. SibNIINP. Tyumen', 1982, p. 132-144.
   Zubkov M.Yu. Litologo-petrofizicheskaya kharakteristika otlozheniy bazhenovskoy i abalakskoy svit tsentral'noy chasti Krasnoleninskogo svoda (Zapadnaya Sibir') [Lithological and petrophysical characteristics of the deposits of the Bazhenov and Abalak Formations of the central part of the Krasnoleninsk arch (Western Siberia)]. Geologiya i geofizika, 1999, vol.40, no.12, p.1821-1836.Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 12_2018 submitted on 04/02/2018 displayed on website on 04/23/2018
22 p.
pdf  The changes of physico-chemical properties patterns of oil and condensate belonging to Tyumen and Malyshev Formations (Western Siberia petroleum Province)
Due to the growing interest of subsoil users in recent years towards the prospects of the oil and gas potential of the Middle Jurassic, the regularities of the change in the properties of hydrocarbon fluids (density, viscosity, gas factor, sulfur, paraffins, tar and asphaltenes) from oil and gas Yu2-Yu4 reservoir units - Tyumen and Malyshev Formations. The results of a comparative analysis of the basic physico-chemical characteristics of hydrocarbon fluids are presented. Variation maps in the physicochemical properties of oil and condensates have been constructed within the entire area of the oil and gas potential of the Bathonian reservoir on the Western Siberia territory.

Keywords: Bathonian, Yu2-Yu4 reservoir units, Tyumen and Malyshev Formations, oil and condensate, physical and chemical properties, Western Siberia.
article citation Kazanenkov V.A., Fursenko E.A., Shaporina M.N. Zakonomernosti izmeneniya fiziko-khimicheskikh svoystv neftey i kondensatov iz zalezhey tyumenskoy i malyshevskoy svit Zapadno-Sibirskoy neftegazonosnoy provintsii [The changes of physico-chemical properties patterns of oil and condensate belonging to Tyumen and Malyshev Formations (Western Siberia petroleum Province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/12_2018.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/12_2018
References
   Atlas mestorozhdeniy nefti i gaza Khanty-Mansiyskogo avtonomnogo okruga-Yugry [Atlas of oil and gas fields of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Yugra]. Editor V.A. Volkov, A.V. Shpil'man. Ekaterinburg: IzdatNaukaServis, 2013, vol. 1, 236 p, vol. 2, 308 p.
   Bol'shakov G.F. Seraorganicheskie soedineniya nefti [Organosulfur compound oil]. Novosibirsk: Nauka, 1986, 246 p.
   Borisova L.S., Fursenko E.A. Regional'nye zakonomernosti izmeneniya fiziko-khimicheskikh svoystv neftey iz yurskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Regional constancy of changes in the physico-chemical properties of oils from the Jurassic deposits of Western Siberia]. In: Sostoyanie, tendentsii i problemy razvitiya neftegazovogo potentsiala territoriy Tyumenskoy oblasti [Modern trends in the oil and gas potential of the Tyumen region]: Abstracts of scientific-practical conference (Tyumen', 21-22 September, 2005), 2005, p. 40.
   Borisova L.S., Kosyakov D.V., Krasavchikov V.O., Fursenko E.A. Regional'nye zakonomernosti izmeneniya fiziko-khimicheskikh svoystv neftey nizhnego mela (berrias-goteriv) Zapadnoy Sibiri [Regional consistency of changes in the physical and chemical properties of Lower Cretaceous (Berriasian-Hauterivian) oils of Western Siberia]. Geologiya nefti i gaza, 2011, no. 5, p. 56- 63.
   Borodkin V.N., Khorobrykh D.L., Bushueva L.Yu. Zakonomernosti izmeneniya fiziko-khimicheskikh svoystv neftey klinoform achimovskoy tolshchi severa Zapadnoy Sibiri [Predictability in the change in the physico-chemical properties of the clinoform oil of the Achimov strata in the north of Western Siberia]. Gornye vedomosti, 2005, no. 8, p. 34-43.
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R., Nedosekin A.S., Lukashov A.V. Zakonomernosti izmeneniya fiziko-khimicheskikh svoystv flyuidnykh sistem yursko-melovykh otlozheniy Zapadnoy Sibiri s uchetom ikh fazovoy zonal'nosti i paleotektonicheskikh kriteriev [The patterns of changes in the physicochemical properties of the fluid systems of the Jurassic-Cretaceous sequences of Western Siberia, taking into account their phase zoning and paleotectonic criteria]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2016, no. 6, p. 14-31.
   Fomin A.N. Katagenez organicheskogo veshchestva i neftegazonosnost' mezozoyskikh i paleozoyskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskogo megabasseyna [The organic matter catagenesis and the oil and gas content of the Mesozoic and Paleozoic sequences of the Western Siberia megabasin]. Novosibirsk: INGG SO RAN, 2011, 331 p.
   Goncharov I.V. Geokhimiya neftey Zapadnoy Sibiri [Geochemistry of Western Siberia oils]. Moscow: Nedra, 1987, 181 p.
   Goncharov I.V., Oblasov N.V., Samoylenko V.V., Fadeeva S.V., Krinin V.A., Volkov V.A. Neftematerinskie porody i nefti vostochnoy chasti Zapadnoy Sibiri [Source rocks and petroleum in the eastern part of Western Siberia]. Neftyanoe khozyaystvo, 2010, no. 8, p. 24-28.
   Goncharov I.V., Samoylenko V.V., Oblasov N.V., Krinin V.A., Oshmarin R.A. Priroda neftey rayona Vankorskogo mestorozhdeniya [The nature of the oil in the Vankor field]. Neftyanoe khozyaystvo, 2011, no. 3, p. 12-17.
   Gurari F.G., Devyatov V.P., Demin V.I., Ekhanin A.E., Kazakov A.M., Kasatkina G.V., Kurushin N.I., Mogucheva N.K., Sap'yanik V.V., Serebrennikova O.V., Smirnov L.V., Smirnova L.G., Surkov V.S., Sysolova G.G., Shiganova O.V. Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' nizhney – sredney yury Zapadno-Sibirskoy provintsii [Geological structure and oil and gas potential of the Lower - Middle Jurassic of the Western Siberia Province]. Novosibirsk: Nauka, 2005, 156 p.
   Gurari F.G., Kontorovich A.E., Fotiadi E.E. Osnovnye zakonomernosti formirovaniya i razmeshcheniya zalezhey nefti i gaza v mezozoyskikh otlozheniyakh Zapadno-Sibirskoy plity [The main orderliness in the formation and distribution of oil and gas deposits in the Mesozoic deposits of the West Siberian plate]. Geologiya i geofizika, 1967, no. 1, p. 3-12.
   Gurari F.G., Kontorovich A.E., Nesterov I.I., Stavitskiy B.I. Izmenenie sostava i prognoz kachestva mezozoyskikh neftey Zapadno-Sibirskoy nizmennosti [The composition and quality forecast of the Mesozoic oils of the West Siberian Lowland]. Moscow: Nedra, 1965, Trudy ZapSibNIGN, issue 1, p. 162–166.
   Gurari F.G., Zapivalov N.P., Kontorovich A.E., Nesterov I.I., Stavitskiy B.P. Zakonomernosti izmeneniya sostava mezozoyskikh neftey Zapadno-Sibirskoy nizmennosti [The consistency in the composition of the Mesozoic oils of the West Siberian Lowland]. Geologiya nefti i gaza, 1964, no. 12, p. 23-27.
   Kazanenkov V.A. Fazovoe sostoyanie uglevodorodov v zalezhakh otlozheniy bata Zapadno-Sibirskoy neftegazonosnoy provintsii [Phase state of hydrocarbons in Bathonian deposits of the Western Siberia oil and gas province]. In: Interexpo GEO-Siberia-2017: XIII International Scientific Congress; Subsoil use. Mining. Directions and technologies of prospecting, exploration and development of mineral deposits. Geoecology: Proceedings of International Scientific Conference (Novosibirsk, 17–21 April, 2017), CD-R.
   Kazanenkov V.A. Syr'evaya baza uglevodorodov i regional'nye osobennosti rasprostraneniya zalezhey v tyumenskoy svite i ee analogov v Zapadnoy Sibiri [Raw materials base of hydrocarbons and regional features of the distribution of petroleum accumulations in the Tyumen Formation and its analogues in Western Siberia]. Burenie i neft', 2016, no. 3, p. 3-11.
   Kontorovich A.E., Babina N.M., Bogorodskaya L.I., Vinokur B.G., Zimin Yu.G., Kolganova M.M., Lipnitskaya L.F., Lugovtsov A.D., Mel'nikova V.M., Parparova G.M., Rogozina E.A., Stasova O.F., Trushkov P.A., Fomichev A.S. Nefteproizvodyashchie tolshchi i usloviya obrazovaniya nefti v mezozoyskikh otlozheniyakh Zapadno-Sibirskoy nizmennosti [Oil-producing strata and conditions for the oil formation in the Mesozoic sections of the Western Siberia Lowland]. Leningrad: Nedra, 1967, 223 p.
   Kontorovich A.E., Berman E.L., Bogorodskaya L.I., Vinokur B.G., Kolganova M.M., Lipnitskaya L.F., Mel'nikova V.M., Stasova O.F., Fomichev A.S. Geokhimiya yurskikh i nizhnemelovykh otlozheniy Zapadno-Sibirskoy nizmennosti [Geochemistry of Jurassic and Lower Cretaceous section of the Western Siberia Plain]. Moscow: Nedra, 1971, Trudy SNIIGGiMS, issue 36, 251 p.
   Kontorovich A.E., Borisova L.S., Kosyakov D.V., Krasavchikov V.O., Lapin P.S., Novikova S.H., Strekhletova E.P. Maps of distribution of physicochemical properties of oils in West Siberia / Symposium of petroleum geology of Tarim Basin in China and Siberia platform in Rissia. Beijing, China: Petroleum Industry Press, 2001, P. 103-110.
   Kontorovich A.E., Kontorovich V.A., Ryzhkova S.V., Shurygin B.N., Vakulenko L.G., Gaydeburova E.A., Danilova V.P., Kazanenkov V.A., Kim N.S., Kostyreva E.A., Moskvin V.I., Yan P.A. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v yurskom periode [Paleogeography West Siberian sedimentary basin during the Jurassic period]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54, no. 8, p. 972-1012.
   Kontorovich A.E., Nesterov I.I., Salmanov F.K., Surkov V.S., Trofimuk A.A., Erv'e Yu.G. Geologiya nefti i gaza Zapadnoy Sibiri [Geology of oil and gas in Western Siberia]. Moscow: Nedra, 1975, 679 p.
   Kontorovich A.E., Stasova O.F. K geokhimii neftey Zapadno-Sibirskoy nizmennosti [To the geochemistry Western Siberia lowland oils]. Geologiya i geofizika, 1964, no. 2, p. 13-24.
   Kurchikov A.R., Borodkin V.N., Popov Yu.L., Kislukhin V.I. Fiziko-khimicheskaya kharakteristika flyuidov yurskikh otlozheniy, ikh fazovaya zonal'nost' severa Zapadnoy Sibiri [Physico-chemical characteristics of the Jurassic accumulations fluids and their phase zonality in the north of Western Siberia]. Neft' i gaz, 2012, no. 2 (92), p. 14-22.
   Kurchikov A.R., Kazanenkov V.A., Plavnik A.G., Shaporina M.N. Temperaturnyy rezhim v zalezhakh malyshevskogo gorizonta Zapadno-Sibirskogo basseyna [The temperature regime in the deposits of the Malyshev Formation of the Western Siberia basin]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Neft' i gaz, 2017, no. 6, p. 20-27.
   Neftegazonosnye basseyny i regiony Sibiri. Issue 2. Zapadno-Sibirskiy basseyn [Oil and gas bearing basins and regions of Siberia. Issue 2. The West-Siberian basin]. A.E. Kontorovich, V.S. Surkov, A.A. Trofimuk et al.; Editor A.E. Kontorovich, Novosibirsk, 1994, 201 p.
   Rudkevich M.Ya., Ozeranskaya L.S, Chistyakova N.F., Kornev V.A., Maksimov E.M. Neftegazonosnye kompleksy Zapadno-Sibirskogo basseyna [Oil and gas bearing systems of the Western Siberia basin]. Moscow: Nedra, 1988, 303 p.
   Ryl'kov A.V. Zakonomernosti rasprostraneniya i formirovaniya tipov neftey v mezozoyskikh otlozheniyakh Zapadno-Sibirskoy nizmennosti [Distribution and formation of oil types in the Mesozoic deposits of the Western Siberia Lowland]. Moscow: Nedra, 1969, Trudy ZapSibNIGNI. Issue 12, 120 p.
   Skorobogatov V.A., Stroganov L.V., Kopeev V.D. Geologicheskoe stroenie i gazoneftenosnost' Yamala [The geological structure and petroleum content of Yamal area]. Moscow: OOO «Nedra-Biznestsentr», 2003, 352 p.
   Zapivalov N.P., Shpil'man K.A. K geokhimii neftey Zapadno-Sibirskoy nizmennosti [To the geochemistry of oils of the West Siberian Lowland]. Vestnik ZSGU i NTGU, Tomsk: Izd-vo Tomskogo un-ta, 1964, no. 2, 67 p.