Ryazanova T.A.

taryazanova@tnnc.rosneft.ru
Graduated from Novosibirsk State University (1988), specialization "prospecting and exploration of oil and gas fields".
PhD in geology and mineralogy.
Expert of the Tyumen Oil Research Center.
Area of scientific interests: regional geology, oil and gas geology and geochemistry.
Author of 52 publications.
Geochemical research
Article # 8_2021 submitted on 03/22/2021 displayed on website on 03/30/2021
14 p.
pdf Assessment of the petroleum generation potential of the pre-Jurassic strata in the Western Kaymisov petroleum region
The article discusses the possibility of petroleum generating in Triassic and Paleozoic sedimentary strata within the Kaimysov petroleum region in the south of the Western Siberian petroleum province. The results of pyrolytic studies show that most of the pre-Jurassic petroleum source rocks in the studied area have a very high degree of catagenetic transformation and have completely exhausted their generation potential. To assess the phases composition and specific volumes of hydrocarbons, presumably generated by these rocks, a multi-1D basin modeling was performed with testing scenarios concerning different depths and thicknesses of petroleum source rocks, in the presence or absence of the magma chamber thermal effects. As a result, the total generation of hydrocarbons was calculated, amounting to about 2 billion tons of fuel equivalent.
Studies have shown that Triassic source rocks were capable of generating both liquid and gaseous hydrocarbons. The results obtained make it possible to explain the remoteness of the accumulations from the generation centers by more than one hundred km, the presence of gas and gas condensate accumulations at a low maturity of the Jurassic petroleum source rocks, and sharp differences in the composition of oils from neighboring fields in the considered territory.

Keywords: pre-Jurassic strata, generation potential, Triassic source rocks, Paleozoic, Kaimysov petroleum region, Western Siberian petroleum province.
article citation Sidorov D.A., Sokolnikova A.A., Ryazanova T.A. Otsenka potentsiala generatsii uglevodorodov v doyurskikh obrazovaniyakh na zapade Kaymysovskoy neftegazonosnoy oblasti [Assessment of the petroleum generation potential of the pre-Jurassic strata in the Western Kaymisov petroleum region]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/8_2021.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/8_2021
References
   Espitalié J., Deroo G. and Marquis F. La pyrolyse Rock-Eval et ses applications. Premiére partie. Revue de l’Institut Francais du Pétrole, 1985, vol. 40, no. 5, pp. 563-579.
   Fomin A.N. Katageneticheskie usloviya neftegazoobrazovaniya v osadochnykh otlozheniyakh triasa Zapadno-Sibirskogo megabasseyna [Catagenetic conditions of oil and gas formation in the Triassic sedimentary section of the Western Siberian megabasin]. Izvestiya TPU. Geologiya i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2002, vol. 305, issue 8, pp. 93-96.
   Fomin A.N. Katageneticheskie usloviya neftegazoobrazovaniya v paleozoyskikh otlozheniyakh otlozheniyakh Zapadno-Sibirskogo megabasseyna [Catagenetic conditions of oil and gas formation in Paleozoic sedimentary rocks of the Western Siberian megabasin]. Geology and Geophysics, 2004, vol. 45, no. 7, pp. 829-838.
   Kontorovich A.E., Danilova A.N., Kostyreva E.A. Geokhimiya i genezis paleozoyskikh neftey Zapadnoy Sibiri [Geochemistry and genesis of Paleozoic oils of Western Siberia]. Geokhimiya, 1998, no. 1, pp. 3-17.
   Lopatin N.V., Emets T.P., Simonenkova O.I., Galushkin Yu.I. Ob istochnike neftey, obnaruzhennykh v kore vyvetrivaniya i v krovle paleozoyskogo fundamenta na ploshchadyakh Srednego Priob'ya [On the source of oils found in the weathering crust and in the roof of the Paleozoic basement in the areas of the Middle Ob region]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 1997, no.7, pp.7-22.
   Organicheskaya geokhimiya paleozoyskikh otlozheniy yuga Zapadno-Sibirskoy plity [Organic geochemistry of Paleozoic section in the south of the Western Siberian plate]. V.S. Vyshemirskiy, N.P. Zapivalov, Zh.O. Badmaeva, V.A. Benenson, E.F. Doil'nitsyn, V.N. Dubatolov, A.S. Zinger, N.Ya. Kunin, V.I. Moskovskaya, A.P. Pertseva, S.M. Ryzhkova, Z.Ya. Serdyuk, A.N. Fomin, V.F. Shugurov, L.S. Yamkovaya, S.M. Yashina. Novosibirsk: Nauka, 1984, 191 p.
   Perspektivy neftegazonosnosti fundamenta Zapadnoy Sibiri [Prospects for the oil and gas content of the basement of Western Siberia]. K.A. Kleshchev V.S. Shein. Moscow: VNIGNI, 2004, 214 p.
   Sidorov D.A., Volchenkova T.B., Vevel' Ya.A., Zhuravlev A.V. Stratifikatsiya doyurskikh obrazovaniy vostochnoy chasti Uvatskogo rayona Tyumenskoy oblasti na osnove kompleksa biostratigraficheskikh, litologo-petrograficheskikh i seysmicheskikh dannykh [Stratification of pre-Jurassic strata in the eastern part of the Uvat district of the Tyumen region on the basis of a complex of biostratigraphic, lithological-petrographic and seismic data]. Geologiya i mineral'no-syr'evye resursy Sibiri, 2017, no. 2 (30), pp. 58-68.
   Trofimuk A.A., Vyshemirskiy B.C., Zapivalov N.P. Perspektivy neftegazonosnosti paleozoya yuga Zapadno-Sibirskoy plity [Prospects for the petroleum potential of the Paleozoic in the south of the Western Siberian plate]. Geologiya i geofizika, 1972, no.7, pp. 3-13.