Mischenko L.А.


Graduated from Kharkiv National University named after V.N. Karazin (1998), specialization "geotechnical engineering".
Senior researcher of UkrNIIgaz.
Area of scientific interests: prospecting and exploration of hydrocarbon deposits.
Has 13 publications.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 28_2014 submitted on 02/27/2014 displayed on website on 06/30/2014
13 p.
pdf  Features of hydrocarbon bearing in non-anticlinal traps - clinoform bodies of the Dnieper-Donetsk Depression (Ukraine)
Analysing of the 3D seismic survey set a new perspective object in the Dnieper-Donetsk Depression (Ukraine) – the lenticular clinoform bodies, lying on the slopes of depression of northeast rift margin are established. It is proved that some non-anticlinal traps type clinoform could be very good traps; in the bottom part some times good source rocks were been found. The clinoform structures can offer very interesting exploration target in the studied area.

Keywords: non-anticline traps, clinoform bodies, deposits of hydrocarbons, seismic data.
article citation Mischenko L.А. Osobennosti poiskov zalezhej uglevodorodov v neantiklinal'nyh klinoformnyh telah Dneprovsko-Doneckoj vpadiny [Features of hydrocarbon bearing in non-anticlinal traps - clinoform bodies of the Dnieper-Donetsk Depression (Ukraine)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/28_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/28_2014
References
   Abєlєncev V.M., Hodakovs'kij V.Ju., Mіshhenko L.O. Detalіzacіja geologіchnoї budovi naftovih pokladіv verhn'ovіzejs'kogo gorizontu V-22 Jablunіvs'kogo rodovishha z metoju viboru optimal'noї sistemi їh rozrobki. Stan і perspektivi rozrobki naftovih rodovishh Ukraїni: mat. nauk.-prakt. konf. - Dolina, 2006, p. 26-29.
   Gidion V.Ja. Prognozirovanie geologicheskogo razreza neokomskih tolshh po konfiguracii sejsmicheskih otrazhenij [Neocomian strata geological prognosis interpretation base of seismic data]. Lokal'nyj prognoz neftegazonosnosti Zapadno-Sibirskoj geosineklizy: sb. nauch. tr. ZapSibNIGNI. - Tjumen', 1989, p. 99-106.
   Girshgorn L.Sh. Jekzogennye struktury v nizhnemelovyh otlozhenijah severa Zapadnoj Sibiri [Exogenous structure in the Lower Cretaceous deposits of the northern West Siberia]. Sejsmorazvedka dlja litologii i stratigrafii: sb. nauch. tr. ZapSibNIGNI. - Tjumen', 1985, p. 7-24.
   Kulahmetov N.H., Nikitin V.M., Jasovich G.S. Osobennosti stratigrafii morskih otlozhenij neokoma severa Zapadnoj Sibiri po dannym sejsmorazvedki i burenija [Features Neocomian stratigraphy of marine deposits of north of Western Siberia according to seismic data and drilling]. Sejsmorazvedka dlja litologii i stratigrafii: sb. nauch. tr. ZapSibNIGNI. – Tjumen', 1985, p. 54-64.
   Lazaruk Ja.G. Metodichnі aspekti prognozuvannja neantiklіnalnih pastok vuglevodnіv na osnovі sedimentacіjnih modelej vіdkladіv. Vtorinnі prirodnі rezervuari і nestrukturnі pastki jak ob’єkti znachnogo prirosta zapasіv vuglevodnіv v Ukraїnі: mat. mіzhn. nak. konferencії.- Harkіv, 24-26 travnja 2006b. - S. 36-37.
   Lazaruk Ja.G. Teoretichnі aspekti ta metodika poshukіv pokladіv vuglevodnіv u neantiklіnal'nih pastkah. – Kiїv: UkrDGRІ, 2006a,110 p.
   Litvin I.I., Abelencev V.M., Lur'e A.I. Opyt postroenija detal'nyh kompleksnyh geogidrodinamicheskih modelej krupnyh geologicheskih ob’ektov Zapadno-Sibirskogo neftegazonosnogo bassejna [Construction of detailed complex geohydrodynamic models of large geological targets of the West Siberian petroleum Basin]. Pitannja rozvitku gazovoї prom-tі Ukraїni: zb. prac' UkrNDІgazu. – Harkіv, 1999, No. XXVII, p. 127-140.
   Lukin A.E. Litogeodinamicheskie faktory neftegazonakoplenija v avlakogennyh bassejnah [Lithogeodynamic factors in oil and gas aulacogene basins]. Kiev: Naukova dumka, 1997, 224 p.
   Lukin A.E. Perspektivy poiskov neantiklinal'nyh zalezhej nefti i gaza v Dnepropetrovsko-Doneckoj vpadine [Prospective research of the non-anticlinal oil and gas deposits in Dnieperopetrovsk-Donetsk Depression]. Sovetskaja geologija, 1976, No. 8, p. 14-25.
   Naumov A.L., Binshtok M.M., Onishhuk T.M. O principah vydelenija osnovnyh podrazdelenij regional'nyh stratigraficheskih shem-svit [Principles of determination of the main regional stratigraphic unit formations]. ZapSibNIGNI: sb. trudov. – Tjumen', 1977, No. 121, p. 80-82.
   Tereshhenko V.A. Poiski zalezhej uglevodorodov na monoklinaljah v Dneprovsko-Doneckoj vpadine [Features of hydrocarbon bearing on monoclines in the Dnieperovsko-Donetsk Depression]. Vіsnik HNU іm. V.N. Karazіna: zb. prac'. – Harkіv, 2011, No. 986, p. 86-91.
   Visochans'kij І.V. Strukturi-pastki nafti і gazu plat formovih regіonіv (na prikladі Dnіprovs'ko-Donec'koї zapadini). Dis. d. geol.-mіner. nauk: 04.00.17: u vigljadі naukovoї dopovіdі / І.V. Visochans'kij. – L'vіv, 1994, 61 p.
   Visochans'kij І.V., Teslenko-Ponomarenko V.M. Modeljuvannja umov utvorennja nesklepіnnih pastok vuglevodnіv. Pitannja rozvitku gazovoї prom-tі Ukraїni: zb. prac'. UkrNDІgazu. – Harkіv, 2005, No. XXHІІІ, p. 84-91.
   Visochans'kij І.V., Ul'janov M.G., Teslenko-Ponomarenko V.M., Lizanec' A.V., Dmitrovs'kij M.J. Do perspektivnostі drugoї strukturno-tektonіchnoї zoni pіvnіchnogo bortu Dnіprovs'ko-Donec'koї zapadini (v mezhah Harkіvs'koї oblastі). Pitannja rozvitku gazovoї prom-tі Ukraїni: zb. prac' UkrNDІgazu. – Harkіv, 2003, No. XXHI, p. 15-22.
   Zvіt pro vikonannja tematichnih doslіdzhen' po viznachennju naprjamkіv podal'shih burovih robіt na Pіvnіchno-Jablunіvs'kіj ploshhі. Vіdp. vikon. V.M. Lisinchuk, Kiїv, 2002.
   Zvіt pro vikonanі sejsmorozvіduval'nі roboti 3D na Berezіvs'kіj ploshhі v central'nіj chastinі DDZ. Vіdp vikon. Makrova G.G., USEIS, Kiїv, 2010.