Smirnova E.V.

evsmirnova3@tnnc.rosneft.ru
Graduated from Tyumen State Oil and Gas University (2009), specialization "mathematical methods in geology".
Chief Specialist of Tyumen Oil Research Center LLC.
Area of scientific interests: stratigraphy, Cretaceous system of Western Siberia.
Stratigraphy and lithology
Article # 3_2023 submitted on 11/15/2022 displayed on website on 01/24/2023
28 p.
pdf A new stratigraphic scheme of the Ryazanian-Aptian strata of the Payakh petroleum accumulation zone
An active investigation of the Payakh petroleum accumulation zone (Yenisey-Khatanga petroleum bearing area), including seismic exploration and exploration drilling in connection with the high prospects of oil and gas potential revealed the possibility to develop a new correlation scheme of the Lower Cretaceous productive layers. On the basis of the created interpretive seismic project and analysis of archival and new biostratigraphic data, a new geological model of the territory was created, the boundaries of facies zones were pointed, a common indexation of productive and promising levels was proposed. Sequence of layers of the Nizhnaya Kheta Formation belonging to Payakh petroleum accumulation zone has been brought into line with the indexation of the reservoirs of the Suzun and Vankor accumulations officially registered.

Keywords: Lower Cretaceous, new stratigraphic scheme; new geological model, common indexation of productive and promising levels, Payakh petroleum accumulation zone, Yenisey-Khatanga petroleum bearing area.
article citation Rozbaeva G.L., Agalakov S.E., Marinov V.A., Dubrovina L.A., Loshachenko Yu.V., Smirnova E.V., Malyshev N.A., Komissarov D.K., Igol'nikov A.E. Novaya stratigraficheskaya skhema ryazansko-aptskikh otlozheniy Payyakhskoy zony neftegazonakopleniya [A new stratigraphic scheme of the Ryazanian-Aptian strata of the Payakh petroleum accumulation zone]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/3_2023.html EDN: KOZEBZ
References
    Atlas mollyuskov i foraminifer morskikh otlozheniy verkhney yury i neokoma Zapadno-Sibirskoy neftegazonosnoy oblasti. T.I. Stratigraficheskiy ocherk. Mollyuski [Atlas of mollusks and foraminifera of marine sediments of the Upper Jurassic and Neocomian of the Western Siberian petroleum bearing region. T.I. Stratigraphic essay. Molluscs]. N.P. Vyachkileva, I.G. Klimova, A.S. Turbina, Yu.V. Braduchan, V.A. Zakharov, S.V. Meledina, A.N. Aleynikov Moscow, Nedra, 1990, 286 p.
    Baldin V.A., Igoshkin V.P., Munasypov N.Z., Nizamutdinova I.N. Stratigrafiya yursko-melovykh otlozheniy na severo-vostoke Zapadnoy Sibiri po rezul'tatam sekvens-stratigraficheskogo analiza [Stratigraphy of Jurassic-Cretaceous strata in the North-East of Western Siberia based on the results of sequence stratigraphic analysis]. Geofizika, 2021, no. 3, pp. 2-17.
    Baybarodskikh N.I., Bro E.G., Gudkova S.A., Kartseva G.N., Nakaryakov V.D., Ronkina Z.Z., Sapir M.Kh., Sorokov D.S. Raschlenenie yurskikh i melovykh otlozheniy v razrezakh skvazhin, proburennykh v Ust'-Eniseyskoy sineklize v 1962-1967 gg. [Jurassic and Cretaceous sedimentary rokcs sequences separations in wells drilled in the Ust-Yenisey syneclise in 1962-1967]. Uchen. zap. NIIGA. Regional'naya geologiya. 1968, issue 12, pp. 5-24.
    Bochkarev V.S., Boyarskikh G.K., Varlamov S.N., Kulikov D.P., Smyslov A.A., Tishchenko V.M. Tektonicheskaya karta mezozoysko-kaynozoyskogo ortoplatformennogo chekhla Zapadno-Sibirskoy geosineklizy, ZapSibNIGNI, 1990 g. [Tectonic map of the Mesozoic-Cenozoic orthoplatform cover of the Western Siberian geosyneclise]. ZapSibNIGNI, 1990.
   Bodylevskiy V.I., Shul'gina N.I. Yurskie i melovye fauny nizov'ev Eniseya [Jurassic and Cretaceous faunas of the mouth of the Yenisey]. Moscow: Gostoptekhizdat, 1958, 196 p.
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R. Evolyutsiya vzglyadov na stratifikatsiyu razreza neokoma Zapadnoy Sibiri [Evolution of views on the stratification of the Neocomian section of Western Siberia]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2011, no. 1, pp. 7-18.
    Borodkin V.N., Kurchikov A.R. Materialy k utochneniyu stratigraficheskoy skhemy berrias-nizhneaptskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri s uchetom klinoformnogo stroeniya razreza [Materials for the refinement of the stratigraphic scheme of the Berriasian-Lower Aptian sections, taking into account the clinoform structure of the section]. Geologiya i geofizika, 2010, vol. 51, no. 12, pp. 36-42.
    Eder V.G., Ryzhkova S.V., Kostyreva E.A., Pavlova M.A., Sotnich I.S., Zamiraylova A.G., Ponomareva E.V. Litologo-geokhimicheskie i geofizicheskie osobennosti prigranichnykh tolshch bazhenovskogo i kulomzinskogo gorizontov (osnovanie nizhnego mela) tsentral'nykh rayonov Zapadnoy Sibiri [Lithological-geochemical and geophysical features of the boundary strata of the Bazhenov and Kulomzin levels (the base of the Lower Cretaceous) of the central regions of Western Siberia]. Geologiya i geofizika, 2020, vol. 61, no. 17, pp. 943-961.
    Ershov S.V. Problemy stratigrafii i korrelyatsii stratotipicheskikh razrezov neokoma Zapadnoy Sibiri v svyazi s klinoformnym stroeniem [Problems of identification and correlation of stratotype sections of the Western Siberia Neocomian in connection with the clinoform structure]. Geologiya i geofizika, 2017, vol. 58, no. 8, pp. 1206-1219.
    Ershov S.V., Bardachevskiy V.N., Shestakova N.I. Osobennosti stroeniya i korrelyatsiya produktivnykh plastov berrias-nizhneaptskikh otlozheniy Gydanskogo poluostrova [Structural features and correlation of Berriasian-Lower Aptian productive levels of the Gydan Peninsula]. Geologiya i geofizika, 2018, vol. 59, no. 11, pp. 1870-1882.
    Ershov S.V., Kartashova A.K. Berrias-aptskie otlozheniya Enisey-Khatangskogo rayona Zapadnoy Sibiri: stratigrafiya, korrelyatsiya i rayonirovanie [Berriasian-Aptian strata of the Yenisei-Khatanga region of Western Siberia: stratigraphy, correlation and zoning]. Geologiya nefti i gaza, 2020, no. 5, pp. 27-38. DOI: https://doi.org/10.31087/0016-7894-2020-5-27-38
    Grishkevich V.F. Makrostruktura berrias-aptskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri i ee ispol'zovanie pri postroenii informatsionnykh tekhnologiy v geologii nefti i gaza [Macrostructure of the Berriasian-Aptian sections of Western Siberia and its use in the construction of information technologies in the geology of oil and gas]. Tyumen': Izdat Nauk.Servis, 2005, 116 p.
    Grishkevich V.F. Struktura otlozheniy Zapadno-Sibirskogo neokomskogo paleobasseyna bokovogo osadkonakopleniya s pozitsiy predstavleniy o marginal'nykh fil'trakh mirovogo okeana [The structure of sedimentary rokcs of the Western Siberian Neocomian paleobasin of lateral sedimentation from the standpoint of ideas about marginal filters of the world ocean]. Aktual'nye problemy neftegazonosnykh basseynov, Novosibirsk: NSU, 2003, pp. 52-70.
    Isaev A.V., Afanasenkov A.P., Polyakov A.A., Khil'ko I.A., Chikishev A.A. Stroenie i perspektivy neftenosnosti klinoformnogo kompleksa Enisey-Khatangskogo regional'nogo progiba [Structure and prospects of oil-bearing capacity of the clinoform structures of the Yenisey-Khatanga regional trough]. Geologiya i geofizika, 2021, vol. 62, no. 5. pp. 48-56.
    Kazanenkov V.A., Ershov S.V., Ryzhkova S.V., Borisov E.V., Ponomareva E.V., Popova N.I., Shaporina M.N. Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' regional'nykh rezervuarov yury i mela v Karsko-Yamal'skom regione i prognoz raspredeleniya v nikh uglevodorodov [Geological structure and oil and gas potential of Jurassic and Cretaceous regional reservoirs in the Kara-Yamal region and hydrocarbon forecast search in them]. Geologiya nefti i gaza, 2014, no. 1, pp. 29-51.
    Marinov V.A. Foraminifery i biostratigrafiya nizhnego mela severo-vostochnykh rayonov Zapadnoy Sibiri [Foraminifera and biostratigraphy of the Lower Cretaceous of the Northeastern regions of Western Siberia]. Gornye vedomosti, 2013, no. 2. pp. 22-35.
    Marinov V.A., Zlobina O.N., Igol'nikov A.E., Mogucheva N.K., Urman O.S. Biostratigrafiya i usloviya formirovaniya nizhnego mela Malokhetskogo strukturno-fatsial'nogo rayona (Zapadnaya Sibir') [Biostratigraphy and conditions of formation of the Lower Cretaceous of the Malokheta structural-facies region (Western Siberia)]. Geologiya i geofizika, 2015, vol. 56, no. 10, pp. 1842-1853.
    Reshenie 5-go Mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo soveshchaniya po rassmotreniyu i prinyatiyu utochnennykh stratigraficheskikh skhem mezozoyskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri, 1991 [Decision of the 5th Interdepartmental Stratigraphic Conference on Mesozoic strata of the West Siberian Plain]. Tyumen': ZapSibNIGNI, 1991, 54 p.
    Reshenie 6-go mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo soveshchaniya po rassmotreniyu i prinyatiyu utochnennykh stratigraficheskikh skhem mezozoyskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri, Novosibirsk, 2003 g. [Decisions of the 6th Interdepartmental Stratigraphic Meeting on the Review and Adoption of Refined Stratigraphic charts of the Mesozoic strata of Western Siberia, Novosibirsk, 2003]. Novosibirsk, 2004, pp. 77-105.
    Reshenie soveshchaniya po voprosam korrelyatsii i indeksatsii produktivnykh plastov mezozoyskikh otlozheniy Tyumenskoy oblasti 20-21 fevralya 1986 g. [Decision of the Meeting on the correlation and indexation of productive units of the Tyumen region Mesozoic strata (Tyumen, 20-21 Feb 1986)]. Tyumen': ZapSibNIGNI, 1986, 38 p.
    Rozbaeva G.L., Marinov V.A., Khramtsova A.V., Igol'nikov A.E., Urman O.S., Loshachenko Yu.V., Dubrovina L.A. Stratigrafiya i usloviya formirovaniya pogranichnykh otlozheniy yury-mela zapadnoy chasti Enisey-Khatangskogo regional'nogo progiba [Stratigraphy and conditions of formation of Jurassic-Cretaceous boundary strata of the Western part of the Yenisey-Khatanga regional trough]. Lithosphera, 2022, vol. 22, no. 3. pp. 361-375. DOI: https://doi.org/10.24930/1681-9004-2022-22-3-361-375