Danilova A.V.

andanilova@gmail.comGraduated from Russian State Pedagogical University of A.I. Gertsen in 2009, specialization «science education», profile "geology".
Junior researcher of All-Russia Petroleum Research Exploration Institute ("VNIGRI").
Area of scientific interest: stratigraphy, palynology, morphology, systematics of the Permian microfossils.
Author of 6 publications.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 26_2016 submitted on 05/25/2016 displayed on website on 07/20/2016
25 p.
pdf  Palynostratigraphy of the Middle Permian and Lower Triassic section of Dolgin field
The results of comprehensive palynostratigraphic and palynofacial study of the Middle Permian and Lower Triassic deposits of Dolgin area (Timan-Pechora petroleum Basin) are given. The palynocomplexes that are comparable to miospore complexes from the key and reference wells sections of the Timan-Pechora Basin, as well as to zonal palynocomplexes of the Permian and Lower Triassic of the East European platform, are identified and described in the studied intervals of wells drilled on the field. This has allowed us to reliably establish the presence of Kazanian deposits of the Middle Permian and Induan deposits (Lower Triassic) within the studied area. The results of palynofacial analysis showed that deposits of Kazanian stage were formed in the coastal marine environment, while the sedimentation of Induan stage occurred in continental environments - in an alluvial-lake plains.

Keywords: palynocomplex, palynofacies, biostratigraphy, Middle Permian, Lower Triassic, depositional environment, Dolgin field, Timan-Pechora petroleum Basin.
article citation Danilova A.V., Kochubey O.V., Ruzanov I.N. Palinostratigrafiya srednepermskikh i nizhnetriasovykh otlozheniy Dolginskogo mestorozhdeniya [Palynostratigraphy of the Middle Permian and Lower Triassic section of Dolgin field]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/26_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/26_2016
References
   Bagrintseva K.I., Strel'chenko V.V., Stupakova A.V. Tipy i svoystva karbonatnykh kollektorov nizhney permi i devona na sushe i v akvatorii Pechorskogo morya [Types and properties of carbonate reservoirs of the Lower Permian and Devonian on land and in the waters of the Pechora Sea]. Geologiya nefti i gaza, 2010, no. 5, p. 62-76.
   Bilinchuk A.V., Bakhitov R.R., Sitnikov A.N., Bochkov A.S., Zhukov V.V., Zagranovsaya D.E., Zhukovskaya E.A. Primenenie kontseptual'nogo geologicheskogo modelirovaniya v OAO «Gazprom neft'» [The use of conceptual geological modeling in OAO "Gazprom Neft"]. Neftyanoe khozyaystvo, 2013, no. 5, p. 44-48.
   Fefilova L.A. Palinologicheskoe obosnovanie nizhney granitsy triasovykh otlozheniy v razreze skvazhiny Admiralteyskaya-1 (shel'f Barentseva morya) [Palynological study the lower boundary of the Triassic deposits in the context of a Admiralty 1 well (Barents Sea shelf)]. Materialy po biostratigrafii, faune i flore fanerozoya Rossii, Atlantiki i Antarktidy. Trudy NIIGA-VNIIOkeangeologiya. St. Petersburg, 2013, p. 84-97.
   Granitsa permi i triasa v kontinental'nykh seriyakh Vostochnoy Evropy [The boundary of the Permian and Triassic series in the continental East Europe]. Verkhnepermskie stratotipy Povolzh'ya: materials of the International Symposium. Moscow: GEOS, 1998, 246 p.
   Guidelines on the use of plant microfossils and problematic to identify the origin of ancient depositional environments. M.A. Petros'yants. Moscow: VNIGNI, 1985, 17 p.
   Habib D. Sedimentary origin of North Atlantic Cretaceous palynofacies // Deep Drill Ras. In Atlantic Ocean: Continental margins and palaeoenvironment. - 1979. - P. 420-437. DOI: http://dx.doi.org/10.1029/me003p0420
   Kabanova V.M., Kostesha O.N., Makarenko S.P. Sravnitel'naya kharakteristika verkhneyurskikh palinofatsiy plasta na primere Krapivinskogo neftyanogo i Myl'dzhinskogo gazokondensatnogo mestorozhdeniy (Tomskaya oblast') [Comparative characteristics of the reservoir on the Upper palinofatsy example Krapivinskoye oil and gas condensate fields Myldzhinskoye (Tomsk Region) ]. Aktual'nye voprosy geologii i geografii Sibiri: Materials of scientific conference devoted to the 120th anniversary of the Tomsk State University (Tomsk, April 1-4, 1998). Tomsk state institute, 1998, vol. 2, p. 66-69.
   Kholodov V.A. Geologiya, neftegazonosnost' i nauchnye osnovy strategii osvoeniya resursov nefti i gaza Barentseva i Karskogo morey [Geology, oil and gas, and the scientific basis of the strategy for the Barents oil and gas resources and the Kara Sea]. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uch. step. d. g.-m. n. – Miscow, 2006, 52 p.
   Kirichkova A.I., Esenina A.V. Kontinental'nyy trias Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [Continental Triassic Timan-Pechora oil and gas province]. St. Petersburg: VNIRGI, 2015, 296 p.
   Metodicheskie aspekty palinologii [Methodical aspects of palynology]. Editor I.I. Nesterov. Moscow: «Nedra», 1987, 223 p.
   Molin V.A., Koloda N.A. Verkhnepermskie sporovo-pyl'tsevye kompleksy severa Russkoy platformy [Upper spore-pollen complexes of the Russian platform of the north]. Leningrad: Izd-vo «Nauka», 1972, 76 p.
   Proceedings of the International Forum "The Arctic projects - today and tomorrow" in Arkhangelsk on 23-24 October 2014. http://www.murmanshelf-conf.ru/archive/presentations/2014/.pdf
   Pyl'tsevoy analiz [Pollen analysis]. Editor I.M. Pokrovskaya. Miscow: Gosgeolitizdat, 1950, 553 s.
   Raevskaya E.G., Shurekova O.V. Sovremennye tekhnologii i oborudovanie v obrabotke karbonatno-terrigennykh porod dlya palinologicheskogo analiza [Modern technologies and equipment for processing of carbonate-clastic rocks for palynological analysis]. Problemy sovremennoy palinologii: Materials of XIII Russian palynological conference with international participation. Syktyvkar, 2011, vol. 1, p. 103-107.
   Reshenie mezhvedomstvennogo regional'nogo stratigraficheskogo soveshchaniya po srednemu i verkhnemu paleozoyu Russkoy platformy. Permskaya sistema [The decision of the interdepartmental meeting on regional stratigraphic middle and upper Paleozoic Russian platform. Perm system]. Leningrad, 1990, 49 p.
   Resolution of the Interdepartmental Stratigraphic Committee and its standing committees. Vol. 36. ST. Petersburg: Iz-vo VSEGEI, 2006, 64 p.
   Rusak I.A., Zobnina N.I., Zhestkova M.M. Utochnenie geologicheskogo stroeniya perspektivnykh plastov verkhney permi Dolginskogo i Severo-Gulyaevskogo mestorozhdeniy Pechorskogo morya [Clarification of the geological structure of the Upper Permian strata perspective Dolginskoye and North Gulyaevsky deposits of the Pechora Sea]. Zbіrnik naukovikh prats' UkrDGRІ. Kiev, 2014, no. 4, p. 204-210.
   Sautkin R.S., Kiryukhina T.A., Stupakova A.V. Perspektivy neftegazonosnosti severnoy chasti Varandey-Adz"vinskoy strukturnoy zony Timano-Pechorskogo NGB [Petroleum potential of the northern part of the Varandey-Adzvinskoy structural zone Timan-Pechora Basin]. Geomodel' – 2010: proceedings of the XII International Scientific and Practical Conference. Gelenzhdik, 2010.
   Shelekhova M.N. Palinologicheskaya kharakteristika kazanskogo yarusa [Palynological characterization of the Kazan stage]. Stratotipy i opornye razrezy verkhney permi Povolzh'ya i Prikam'ya. Kazan': Ekotsentr, 1996, p. 351-364.
   Shikhovtseva L.G. Stratigrafiya i palinofatsii verkhneyurskikh otlozheniy yugo-vostoka Zapadno-Sibirskoy ravniny [Stratigraphy and palinofatsii Upper Jurassic of the southeast of the West Siberian Plain]. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uch. step. kand. g.-m. nauk. Tomsk, 2002, 20 p.
   Suvorova E.B. Litologiya i obstanovki nakopleniya verkhnevizeysko-nizhnepermskikh otlozheniy Pechorskogo shel'fa [Lithology and conditions of accumulation Upper Visean-Lower Permian deposits of the Pechora shelf]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2012, vol. 7, no. 2, http://www.ngtp.ru/rub/2/25_2012.pdf
   Tanygin I.A., Zagranovskaya D.I., Simakov A.E., Zhukov V.V., Stavitskaya V.N., Dmitruk D.N. Utochnenie geologicheskogo stroeniya Dolginskogo mestorozhdeniya [Clarification of the geological structure of the Dolginskoye field]. Neftyanoe khozyaystvo, 2014, no. 4, p. 36-40.
   Varyukhina L.M., Kanev G.P., Koloda N.A., Molin V.A., Fefilova L.A. Korrelyatsiya raznofatsial'nykh razrezov verkhney permi severa evropeyskoy chasti SSSR [Correlation of different facies of the Upper Permian sections of the north of the European part of the USSR]. Leningrad: Izd-vo «Nauka», 1981, 160 p.
   Yaroshenko O.P., Golubeva L.P., Kalantar I.Z. Miospory i stratigrafiya nizhnego triasa Pechorskoy sineklizy [Miospory and stratigraphy of the Lower Triassic Pechora syncline]. Trudy GIN, vol. 470. Moscow: Nauka, 1991, 135 p.
   Zhukov A.P., Zhemchugova V.A., Epov K.A., Berbenev M.O., Kholodilov V.A. Osobennosti geologicheskogo stroeniya i uglevodorodnaya produktivnost' Dolginskogo mestorozhdeniya [The geological structure and hydrocarbon productivity Dolginskoye deposit]. Proceedings of the XIV meeting of the Coordinating geological OAO "Gazprom". Moscow, 2009, p. 48-74.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 7_2010 submitted on 02/01/2010 displayed on website on 03/10/2010
13 p.
pdf  Palynologic characteristic of the deposits of the Permian Ufimian and Kazan stages, Malozemelsko-Kolguev monocline
The systematic composition of the palynocomplexes received from the Permian deposits of the northern Timan-Pechora petroleum province penetrated by the wells 1-Narian-Mar and 140-Kolguev (Malozemelsko-Kolguev monocline) is concretized. Five successively alternating palynocomplexes are established in the sequence.
Key words: Timan-Pechora petroleum province, Permian, Ufimian stage, Kazan stage, palynocomplexes.
article citation Danilova A.V. Palynologic characteristic of the deposits of the Permian Ufimian and Kazan stages, Malozemelsko-Kolguev monocline // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2010. - V.5. - #1.- http://www.ngtp.ru/rub/2/7_2010.pdf
References